Kaip judėti link labiau subalansuotos proto būsenos

Klausimas: Ar egzistuoja toks etapas dvasiniame kelyje, kai patiriame savo išorinio gyvenimo ir normų sudužimą, kuomet mūsų gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis ir patiriame netektį, ir viskas, kuo iki šiol pasikliovėme savo kasdieninėje egzistencijoje, yra iš mūsų atimama, ir esame priversti, kad išgyventume ir galėtume žengti kitą žingsnį, pasikliauti vien savo Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esatimi? O taip pat, kodėl kai kurie iš mūsų patiria labai ekstremalius patyrimus kelyje, pavyzdžiui, depresiją arba psichinį išsekimą, ir mums yra labai sunku išgyventi šiuos patyrimus ir iš jų išeiti? Kodėl kai kurie iš mūsų išgyvename tokius patyrimus per šį savo dvasinį nubudimą, iš kurių taip ir neišbrendame ir turime temptis juos paskui save visą mums šį likusį gyvenimą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, vėlgi, turite pripažinti, kad gyvenate labai, labai sunkioje planetoje. Ėjimas dvasiniu keliu, ypač keliu į Kristiškumą, yra labai sunki užduotis tokioje planetoje kaip Žemė. Jūs turėjote daug ankstesnių gyvenimų, kuriuose susidūrėte su įvairiomis traumuojančiomis patirtimis, ir į tai reaguodami susikūrėte įvairias atskirąsias savastis. Galime sakyti, kad, kuo daugiau traumų vis dar tebeturite iš praeities, tuo labiau jūsų gyvybės srautui, jūsų keturiems žemesniesiems kūnams gali stigti pusiausvyros. Ir kuo didesnį disbalansą turite savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, tuo labiau esate linkę išgyventi šiuos labiau ekstremalius patyrimus kelyje. Depresija ir psichinė liga iš tiesų yra ženklas, kad turite labai rimtų traumų ir žaizdų savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, tačiau tai taip pat gali būti jausmas, kad esate visiškai praradę savo tęstinumą. Tai nutiko daugeliui žmonių, kartais kaip kylančios Kundalini pasekmė, kitais kartais dėl kitų priežasčių. O mes mėginome, ypač šioje dispensacijoje, duoti jums labai subalansuotą kelią ir labai subalansuotą požiūrį, kad galėtumėte išvengti šių labiau ekstremalių patyrimų.

Yra visiškai įmanoma eiti keliu į Kristiškumą, išgyvenant labiau subalansuotą patyrimą. Gali egzistuoti tam tikri svyravimai, tam tikros iniciacijos, kurias jums reikia išlaikyti, ir jums iš tiesų reikia išlaikyti iniciaciją, kurioje ryžtumėtės palikti dalykus, kurie jums trukdo žengti kitą žingsnį kelyje. Ir ateina toks momentas, kai turite pademonstruoti savo pasiryžimą atiduoti bet ką Žemėje, kad žengtumėte kitą žingsnį ir pakiltumėte į visiškai naują lygmenį. Kai šis pasiuntinys tapo pasiuntiniu, jis man turėjo pademonstruoti, kad yra pasiryžęs viską Žemėje palikti, atiduoti net ir savo gyvybę Žemėje, kad pakiltų į aukštesnį lygmenį. Tačiau tai nebuvo jo normų ir tęstinumo jausmo sudaužymas, nes jis jau buvo pasiekęs aukštą pusiausvyros laipsnį ankstesniuose gyvenimuose.

Tiems iš jūsų, kurie dar nebuvote pasiekę šios pusiausvyros ankstesniuose gyvenimuose, mes perdavėme visus tuos mokymus apie dvasinių traumų gydymą, kad padėtume jums judėti link labiau subalansuotos būsenos. Yra visiškai suprantama kad žmonės gali išgyventi labai traumuojančius patyrimus, psichinį išsekimą, depresiją, ir jausti, jog niekada nesugebės to įveikti šiame gyvenime. Tačiau tai yra puolusių būtybių ir kolektyvinės sąmonės skleidžiama iliuzija.

Nėra nieko, su kuo galėtumėte susidurti Žemėje, ko negalėtumėte įveikti, jeigu ryšitės naudotis mūsų duotais įrankiais ir mokymais. Ir, žinoma, taip pat ryšitės priimti sprendimus, kurie turi būti priimti, leidžiant tam tikroms savastims mirti. Yra žmonių, kurie patyrė įvairius traumuojančius patyrimus, ar tai išorinius patyrimus ar psichologines būsenas, psichines ligas, ir kurie susikūrė tam tikrą savastį identiteto lygmenyje, kuri save laiko šių aplinkybių auka ar netgi tapatina save su šiomis aplinkybėmis. Ir yra visiškai suprantama, kad žmonės susikūrė šią savastį, tačiau privalau jums tiesiai pasakyti, kad ateis toks momentas, kai nebegalėsite toliau progresuoti, kol nepažvelgsite šiai savasčiai į akis, kol nepamatysite, kad tai yra atskiroji savastis, ir kol nenuspręsite leisti jai mirti, idant galėtumėte pakilti į aukštesnį tapatumo lygmenį, kuriame šie praeities įvykiai jūsų daugiau neapibrėžtų.

Galite įveikti bet kokius dalykus iš savo praeities. Tai sakydamas, nemėginu daryti spaudimo žmonėms, nes labai gerai žinau, kad daugelis žmonių buvo labai stipriai sužeisti, ir jiems reikės laiko išgyti. Tačiau turite žinoti, jog kad ir kas būtų nutikę Žemėje, tai negali paveikti jūsų AŠ ESU Esaties, negali paveikti Sąmoningojo AŠ, ir todėl Sąmoningasis AŠ gali nuo to išsilaisvinti, kai sugeba priimti sprendimą tai paleisti. Tačiau, kaip sakėme, tam yra reikalinga, daugeliu atvejų, stoti į akistatą su visomis tomis daugybe atskirųjų savasčių, kurioms turite leisti vienai po kitos mirti, būtent tam, kad galėtumėte išvengti savo tapatumo jausmo tęstinumo praradimo. Darote tai palaipsniui, tačiau turite prisiminti, kad Sąmoningojo AŠ neapibrėžia jokie Žemėje vykstantys dalykai, ir galite sugrįžti į grynosios sąmonės būseną, tačiau tai tegalite padaryti, atiduodami tas atskirąsias savastis, kurios jus atitraukia nuo šios grynosios sąmonės.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels