Kaip eiti dvasiniu keliu be kančių

TEMOS: Kančios nėra būtinos, jeigu paleidžiate – prisirišimai sukelia kančias – kodėl sunku pamatyti tai, ko nesugebate matyti – atiduokite lūkesčius – ego susikuria nerealistiškus lūkesčius – kančias sukelia maištavimas prieš šiame pasaulyje egzistuojančias sąlygas – kančios nenupirks atleidimo nuo nuodėmių – atraskite džiaugsmingą kelią

Klausimas: Kai mokytojai sako, kad kančios nėra būtinos, tačiau taip pat sako, jog neturėtume tikėtis, kad bus lengva – ar čia nėra prieštaravimo?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Prieštaravimai gali egzistuoti tik dualistinėje sąmonėje. O dualistinė sąmonė bet kokiame teiginyje gali surasti prieštaravimą kitam teiginiui. Būtent tai visada darė ir daro linijiškas protas.

Kančios nėra būtinos, kadangi kančios ateina iš prisirišimo. Ėjimą keliu jums apsunkina jūsų prisirišimai. Tad tam tikra prasme galėtumėte – jeigu ryžtumėtės paleisti visus savo prisirišimus – eiti keliu visiškai be jokių kančių.

Kai sakome, kad kelias nėra lengvas, ir neturėtumėte tikėtis, kad jis bus lengvas, taip sakome todėl, kad esame praktiški realistai ir suvokiame – iš savo pačių patirties – kad yra beveik neįmanoma paleisti viską iš karto. Ir todėl mums visiems reikėjo eiti laipsnišku keliu. Mes visi turėjome eiti žingsnis po žingsnio, kiekviename žingsnyje palikdami po tam tikrą apribojimą, ir tuo būdu galėdami išsaugoti tam tikrą tęstinumo jausmą.

Tačiau sunkumai kelyje kyla iš jūsų nesugebėjimo – o kai kuriais atvejais ir nenoro – pamatyti tai, ką jums reikia pamatyti, idant paleistumėte tam tikrą iliuziją. Tai nė kiek nesiskiria nuo to, su kuo susidūriau aš būdamas įsikūnijime. Kai esate įsikūnijime, esate dabartinėje savo proto dėžutėje. Ir visada yra sunku pažvelgti į savo situaciją iš už šios dėžutės ribų. Ir būtent dėl to jums yra reikalingas vedimas iš dvasinių mokytojų, kitų žmonių ir dvasinių mokymų.

Tačiau jūs iš tiesų galite pasiekti tą atidavimo būseną, kurioje, nors vis dar tebeturėtumėte sunkių etapų savo kelyje, jie jums nebekeltų kančių. Kitaip tariant, fizinė oktava, materiali karalija, yra tanki. Nėra lengva eiti dvasiniu keliu kolektyvinės sąmonės tankume. Tačiau, kai esate pasiekę tam tikrą atidavimo būseną, jūsų sutinkami sunkumai nebekelia jums kančių. Ir taip yra dėl to, kad esate padarę tai, apie ką vakar kalbėjo Motina Marija – esate atidavę savo lūkesčius, esate atidavę savo sąlygas.

Yra daug žmonių, kurie atranda dvasinį kelią ir suvokia, jog, norėdami eiti keliu, jie turi, jų supratimu, daug ką paaukoti. Kadangi jie turi palikti dalį savo senojo gyvenimo būdo, dalį veiklų, kuriomis mėgaujasi pasaulis, tokių kaip alkoholis, narkotikai, materialūs malonumai ir daugelis kitų dalykų, kurie jus atitraukia nuo dvasinio kelio.

Ir žmonės užsidega dideliu entuziazmu ir yra pasiruošę palikti kai kurias iš šių veiklų. Tačiau jie vis dar tebejaučia, jog tai darydami, jie kažką paaukojo. Ir todėl jų ego sužaidžia triuką jų protuose, priversdamas juos susikurti subtilų lūkestį, kad, jiems paaukojus kažką dėl kelio arba paaukojus kažką dėl Dievo, nuo tos akimirkos viskas turėtų būti lengva. Ir Dievas tiesiog turėtų nukloti jiems kelią gėlėmis, ir jie daugiau nebeturėtų susidurti su jokiais iššūkiais arba sunkumais.

O tai, žinoma, tiesiog yra ego mėginimas paskatinti žmones susikurti nerealistišką lūkestį, kuris garantuotai sukels nusivylimą, kuomet jie, susidūrę su šiuo nusivylimu, nustos eiti keliu. Ar netgi supyks, kaip kai kurie žmonės supyksta, manydami, kad tam tikra organizacija arba mokytojas jiems dalino tuščius pažadus. Ir šitaip jų ego priverčia juos palikti kelią.

Kai atiduodate savo sąlygas, neturite jokių lūkesčių apie tai, koks turėtų būti kelias. Ir todėl, kaip gi kokie nors įvykiai galėtų sukelti jums kančias? Nes matote, kančią sukelia psichologinė būsena, kuri verčia jus savo emocijose ir prote maištauti prieš tai, ką patiriate fiziniame pasaulyje.

Galite matyti, kad daugelis žmonių, kurie patyrė didelius fizinius sunkumus, pasiekė atidavimo ir ramybės būseną, kurioje priėmė esamas sąlygas ir priėmė, jog gali – kad ir kokios sunkios būtų šios išorinės sąlygos – padaryti geriausia, ką sugeba, ir vis tiek mėgautis gyvenimu. Pažvelkite į kai kuriuos žmones, kurie yra fiziškai suluošinti ir, pavyzdžiui, sėdi invalido vežimėlyje. Daugelis tai patiriančių žmonių pasiduoda depresijai, tačiau tarp jų atsiranda ir tokių, kurie virš viso to pakyla ir tampa džiaugsmingi, jaučia ramybę toje situacijoje, darydami geriausia, ką sugeba.

Tad matote, kančias sukelia ne išorinė sąlyga, bet vidinė psichologinė sąlyga, kuomet maištaujate prieš išorinę fizinę sąlygą. Ir būtent dėl to, kaip mėginome paaiškinti per šias pastarąsias dienas – kaip mėgino paaiškinti Patrikas, Marija ir Sen Žermenas – jeigu esate dvasiniame kelyje, jums būtų geriausia palikti savo išorines sąlygas ir lūkesčius apie tai, koks turėtų būti kelias. Nes turėtumėte žinoti, būdami dvasingais žmonėmis, kad fizinė karalija yra tanki, kolektyvinė sąmonė yra tanki. Ir todėl neturėtumėte tikėtis, kad kelionė keliu bus lengva ir be rūpesčių.

Tačiau lygiai taip pat neturėtumėte nueiti į priešingą kraštutinumą, kuriame galvotumėte, jog, norint būti dvasingu, privalote kentėti – ir lipti į kalną basomis, nes šitaip kažin kokiu tai būdu išperkate savo nuodėmes, nes esą Dievui patinka matyti jus kenčiantį. Tad kuo daugiau kentėsite, tuo daugiau nuodėmių jis jums atleis.

Vėlgi, egzistuoja Vidurio Kelias. Ir kai atrasite šį Vidurio Kelią, galėsite įveikti visus sunkumus, neprarasdami džiaugsmo. Ir kai nuspręsite visus sunkumus pasitikti su džiaugsmu, ir kai ryšitės transcenduoti save, tuomet šie sunkumai nebebus tokie sunkūs. Jie tebus įvykiai fizinėje karalijoje. Ir jūs virš jų pakilsite, nes aiškiai matysite savo kelionės tikslą.

Žinosite, kur einate, ir kad esmė čia nėra galvoti, jog ten galėsite nukeliauti tik tuomet, kai nebus jokių sunkumų. Žinosite, kad sunkumų neišvengsite, ir juos tiesiog reikės įveikti, peržengti juos, pakilti virš jų, pereiti juos kiaurai – idant atrastumėte džiaugsmingą kelią, kuris nėra priklausomas nuo išorinių sąlygų, nes jūsų džiaugsmas yra pilnas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels