Kai kurie kūrybingi žmonės primygtinai teigia, kad narkotikų vartojimas padėjo jiems dvasiškai augti

TEMOS: Pasimokykite iš ant mirties slenksčio pabuvojusių žmonių patirčių – pasverkite riziką ir atlygį – narkotikų kultūrą įkvėpė tamsos jėgos – narkotikai suspenduoja jūsų laisvą valią – jūsų energetinis laukas netenka apsaugos, kai esate „apsinešę“ - tai išsiurbia jūsų gyvybinę energiją – netikros vizijos iš tamsos jėgų – kontrastas tarp kulminacinės patirties ir kasdieniškos sąmonės – kaip susiformuoja priklausomybė – sugriauna jūsų tapatumo jausmą – negalite prieš jėgą kovoti jėga – tikras guru NIEKADA nerekomenduotų narkotikų – išorinė valia ir vidinė valia – smegenyse vykstantys cheminiai procesai gali stimuliuoti dvasinius patyrimus – narkotikai gali sunaikinti smegenų elektros grandinę – ego meluoja, kad galite kontroliuoti narkotikų vartojimą – Dievas ar mamona

Klausimas: Mielas Jėzau, Tu daug kartų savo mokymuose perspėjai nevartoti narkotikų, ir aš sutinku, jog daugelis narkotikų yra kenksmingi. Bet kaip dėl haliucinogenų, tokių kaip psilocibinas arba LSD? Yra daug kūrybingų žmonių, tokių kaip Alex Grey, Alan Watts, Aldous Huxley, Ram Dass ir kt., kuriems šios medžiagos buvo labai naudingos, ir netgi ezoterinė mahajanos budizmo tradicija leidžia kai kuriais atvejais vartoti šias „medžiagas.“

Individui, kuris yra nugrimzdęs į Kali Juga, jos gali suteikti esmines įžvalgas, kurios, mano įsitikinimu, yra reikalingos, kad padėtų ieškotojui jo kelionėje link Kristaus sąmonės.

Mano konkrečiu atveju, iš tiesų tikiu, kad, jeigu ne šios medžiagos, aš dar iki pat šiol neturėčiau jokio supratimo apie dvasinį pasaulį ir nežinočiau, kad egzistuoja sąmonės pakopos, išeinančios už ego sąmonės ribų. Kalbu kaip žmogus, kuris jau ilgą laiką užsiima meditacijomis, studijuoja religijas ir praktikuoja mantras bei afirmacijas.

Kitaip tariant, tikrai nebūčiau šioje pakopoje, kuomet esu pasirengęs tau rašyti ar mąstyti apie tokias idėjas, kurios yra pateikiamos tavo svetainėje, jei nebūčiau išgyvenęs tam tikrų patyrimų, kuriuos išgyvenau šių medžiagų poveikyje. Neturėčiau nė menkiausio supratimo, apie ką tu kalbi, ir tikriausiai šiuo metu kur nors nusigėrinėčiau iki žemės graibymo arba užsiiminėčiau seksu su pirma pasitaikiusia mergina, ir absoliučiai vengčiau dvasinio augimo temos. Dabar jau suprantu, kad vartai į Kristiškumą taip pat yra vartai į palaimą. O vartai į palaimą atveria širdį ir apgaubia žmogų besąlygine užuojauta.

Tikiu, jog tai gali būti labai galinga paskata tiems, kurie nori progresuoti už riboto ego ribų. Trumpai tariant, kodėl VISI narkotikai yra blogai? Ar taip yra dėl to, jog jie apeina čelos/guru ryšio tarpininką? Juk iš tiesų kai kurie narkotikų sukelti patyrimai, kaip ir visi patyrimai, kurie mus priverčia pažvelgti į kažkokią problemą savyje, gali ištirpdyti ego ribas ir pastūmėti ieškotoją siekti Kristiškumo.

Prašau, parodyk man visas tas didžiules klaidas tame, apie ką kalbu, nes mano Kristaus įžvalgumas apleido mane šiuo klausimu.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pirmiausia, leisk man padėkoti tau už klausimą, kuris yra svarbus daugeliui dvasios ieškotojų – žinant tai, kad tiek daug žmonių šiandieniniame pasaulyje vienu ar kitu pavidalu yra vartoję narkotikus. Taip pat norėčiau tave pagirti už pademonstruotą pasiryžimą ieškoti aukštesnio supratimo, nei tai, kuo tu šiuo metu tiki, remdamasis savo ligšiolinėmis patirtimis. Tai yra tikro dvasios ieškotojo bruožas. Tad leiskite man su jumis pasidalinti keliomis mintimis pamąstymui.

Mintis 1

Egzistuoja didelis, ir nuolat didėjantis skaičius žmonių, išgyvenusių pabuvojimo ant mirties slenksčio patirtį. Daugeliui jų ši patirtis pakeitė visą gyvenimą. Palikę kūną, šie gyvybės srautai patyrė realybės lygmenį, kurį daugelis jų nežinojo egzistuojant arba neigė visą savo gyvenimą. Jie gavo gilias įžvalgas ir vizijas, perkeitusias jų gyvenimą. Akivaizdu, jog daugeliui žmonių pabuvojimas ant mirties slenksčio buvo naudingas jų dvasiniam augimui. Vienintelė problema čia yra ta, jog jie turėjo mirti, kad įgytų šią patirtį.

Ar manai, kad rekomenduočiau kurti klinikas, kuriose žmonės būtų priverčiami patirti mirtį tokiu būdu, kad egzistuotų didelė tikimybė juos prikelti? Jeigu taip manai, pažiūrėk filmą „Besivaikantys mirtį“ (angl. „Flatliners“) ir pamatysi, kodėl to nerekomenduoju.

Mintis 2

Šia savo truputį melodramatiška įžanga noriu parodyti jums, kad, nors noriu, jog visi žmonės patirtų maksimalų dvasinį augimą, noriu, kad šis augimas būtų visiškai saugus. Tad turite pasverti riziką ir potencialų atlygį. Jeigu sergate vėžiu, chemoterapija gali būti – atsižvelgiant į šiuolaikinį, ganėtinai primityvų medicinos mokslo lygį – vienintelis jūsų šansas išgyventi. Chemoterapija yra mėginimas nužudyti vėžį – jeigu ji pirmiau nenužudys jūsų kūno. Kitaip tariant, tai yra labai didelę riziką kelianti procedūra, ir jeigu egzistuotų saugesnė alternatyva, joks sveiko proto žmogus tuo nesinaudotų.

Tai tiesa, kad tam tikri narkotikai gali padėti žmonėms išgyventi patyrimus, išeinančius už jų įprastinio sąmonės lygio. Kai kuriais atvejais tai gali žmogui padėti patirti, kad egzistuoja kažkas už materialaus pasaulio ribų, ir šis patyrimas gali turėti ilgalaikį poveikį. Tačiau šį suvokimą galima įgyti ir daugeliu kitų būdų, kurie yra daug saugesni už narkotikų vartojimą. Esmė ta, kad pirmiausia turite įvertinti riziką, jeigu norite nustatyti kažkokio dalyko tikrąją vertę. Problema ta, kad šiandieniniame pasaulyje egzistuoja labai mažai mokymų apie dvasines rizikas, susijusias su narkotikų vartojimu. Todėl dauguma žmonių buvo įvilioti į narkotikus, nežinodami, kas gali nutikti. Man tai yra toks akivaizdus laisvos valios pažeidimas, jog dvasios ieškotojai iš tiesų turėtų sugebėti suvokti, kad visa ši narkotikų kultūra tegalėjo būti įkvėpta tamsos jėgų, kurios siekia pavogti dvasinę žmonių šviesą.

Tad kokios yra šios rizikos? Pamąstykime, dėl kokios priežasties dauguma žmonių nepatiria dvasinių patirčių. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, pagrindas dvasiniam patyrimui yra suderinti savo sąmonę su realybės lygmeniu, kuris egzistuoja už materialaus pasaulio ribų. Daugumai žmonių šį sąmonės derintuvą trukdo reguliuoti tai, kad jie pernelyg stipriai tapatinasi su materialiu pasauliu / fiziniu kūnu / išorine asmenybe, ir todėl tiesiog negali paleisti savo įprastinės sąmonės ir tapatumo. Galite pamanyti, kad tai trukdo dvasiniam žmonių augimui, tačiau taip yra nebūtinai.

Viskas šiame pasaulyje sukasi aplink žmonių laisvą valią. Jūsų sąmoningo proto paskirtis yra būti gynėju, ginančiu jūsų gyvybės srautą. Vienas iš šios apsaugos aspektų yra tai, kad galite nuspręsti nenorintys įsileisti tam tikrų energijų, idėjų arba jėgų į savo gyvybės srauto energetinį lauką. Tačiau, kai imate vartoti narkotikus, suspenduojate savo gebėjimą sąmoningai rinktis, ir todėl jūsų sąmoningas protas, užvaldytas narkotikų sukeltų haliucinacijų, nebesugeba laisvai rinktis.

Realybėje, laisva valia yra dovana, kuri ateina kartu su atsakomybe – kaip ir bet kuri kita tikra dovana. Būtų galima sakyti, kad pasirenkate vartoti narkotikus, todėl tiesiog naudojatės savo laisva valia. Tačiau jūsų pasirinkimo pasekmė yra ta, kad atiduodate savo gebėjimą rinktis. O pagal Laisvos Valios Įstatymą, savo galios rinktis atidavimas padaro jus pažeidžiamą šiame pasaulyje klaidžiojančioms jėgoms, ieškančioms ką praryti. Jeigu abejojate tokių jėgų egzistavimu, pamąstykite, kodėl dauguma narkomanų galiausiai patiria „blogą kelionę.“

Bjaurus faktas yra toks, kad, kai esate veikiami narkotikų, jūsų energetinis laukas nebetenka jūsų sąmoningos valios apsaugos. Tad, nebent turėtumėte labai aukštą dvasinės apsaugos laipsnį, egzistuoja labai didelė tikimybė, kad į jus įsiverš tamsos jėgos ir ims vogti jūsų šviesą. Jos tą gali daryti todėl, kad, kai esate narkotikų įtakoje, negalite sąmoningai sulaikyti savo šviesos ir todėl yra labai tikėtina, kad ją tiesiog atiduosite. Kai išgyvenate tikrą dvasinį patyrimą, jaučiatės pripildyti šviesos. Ši šviesa iš jūsų pasąmonės gali iškelti į paviršių neišgydytas žaizdas ar netgi tamsos jėgas. Jums apdorojant ir paleidžiant šią tamsą, jūsų kūnas ir protas gali tapti pavargę, kaip būna, kai kovojate su liga.

Tačiau tikras dvasinis patyrimas neišsiurbs iš jūsų bazinės gyvybinės energijos, jūsų gyvybinės jėgos. Todėl šie patyrimai pastūmės jus kilti spirale aukštyn. Nuolatinis narkotikų vartojimas išsiurbs jūsų gyvybinę energiją ir įstums jus į žemyn traukiantį sūkurį. Štai kodėl matote tiek daug „kūrybingų“ narkotikus vartojančių žmonių, kurie atrodo daug senesni už savo tikrąjį amžių. Ir tai taip pat yra ta priežastis, dėl kurios žmonės vis giliau ir giliau grimzta į priklausomybę – jų pasipriešinimas galiausiai negrįžtamai išsenka.

Minėjai, kad kai kurie žmonės gavo dvasines įžvalgas, vartodami narkotikus, tačiau kiek patikimos yra šios įžvalgos? Galiu jus užtikrinti, kad daugelis žmonių vartodami narkotikus prisikvietė tamsos jėgas į savo energetinį lauką. Šios tamsos jėgos nenori jums duoti dvasinės tiesos, nes nenori jūsų išlaisvinti, jos nori jus kontroliuoti savo pačių savanaudiškais tikslais. Tačiau jos dažnai žmonėms suteiks tam tikras dvasines įžvalgas, kad paskatintų juos grįžti. Į jų duodamas tiesas bus įmaišyti subtilūs melai ir, deja, daugelis nuoširdžių dvasios ieškotojų, pasidavę narkotikų poveikiui, priėmė įvairias klaidingas idėjas, kurios neleidžia jiems pakilti aukščiau tam tikro kelio lygmens. Matote, tamsos jėgos ir jūsų ego neprieštarauja, kad pakiltumėte į tam tikrą lygį ir manytumėte esąs labai dvasingas žmogus – kol maitinate jas energija ir nepakylate pernelyg aukštai, kad ištrūktumėte iš jų nagų.

Jei norite įvertinti narkotikų vartojimo riziką, turite labai rimtai pamąstyti apie priklausomybės pavojų. Problema čia yra ta, kad, kai jėga priverčiate save išgyventi už įprastinės sąmonės ribų išeinantį patyrimą, galite nebūti pasiruošę integruoti šią patirtį į savo kasdieninę sąmonę. Nesugebėsite pakelti milžiniško kontrasto tarp „kulminacinės“ patirties ir savo įprastinės kasdieniškos sąmonės. Tai taip pat gali įvykti ir tuomet, kai žmonės spontaniškai išgyvena dvasinį patyrimą arba išgyvena atsidūrimą ant mirties slenksčio. Tačiau, kai žmonės šį patyrimą išgyvena narkotikų poveikyje, situacija yra kitokia, nes žmonės šį patyrimą sukėlė savo pačių valia ir mechaniškomis priemonėmis, ir todėl gali jį bet kada pakartoti.

Ir tai sukuria didžiulę pagundą pavartoti dar vieną narkotikų dozę, ir greitai tai gali pavirsti mėginimu pabėgti nuo savo kasdieninės sąmonės būsenos. Tai atveda prie emocinės priklausomybės, kuri gali greitai – priklausomai nuo vartojamo narkotiko – išsivystyti į cheminę priklausomybę. Kitaip tariant, priklausomybė emocijoms išsivysto pirmiau nei ji išsivysto kūnui.

Problema čia yra ta, kad, kai kartojate šį patyrimą, nėra tikėtina, kad integruosite bet kokias per jį gautas įžvalgas į savo kasdieninę sąmonę. Tad iš tiesų neaugsite dvasiškai, nes pagal tikrąjį dvasinio augimo apibrėžimą jis nereiškia jūsų išgyvenamų kulminacinių patirčių (kad ir kokiu būdu šios patirtys pas jus ateitų). Tiesa ta, kad išgyventi kulminacines patirtis nėra taip svarbu, kaip tuo tiki daugelis dvasios ieškotojų. Tikroji varomoji dvasinio augimo jėga yra intuityvios įžvalgos, kurios padeda jums integruoti dvasines idėjas į savo kasdieninę sąmonę.

Tikrasis augimo matas yra iš tiesų pakelti savo „įprastinę“ sąmonės būseną, užuot buvus dvasingu tik tuomet, kai išgyvenate kulminacinį patyrimą. Pakylėtieji mokytojai turi tikslą pakelti žmonijos sąmonę aukštyn. Kad tai pasiektume, mums nereikia, kad milijonai žmonių sėdėtų uolose Himalajuose, patirdami nuolatinę palaimą. Mums reikia, kad milijonai žmonių dalyvautų gyvenime, turėdami bent kažkokį Kristaus sąmonės laipsnį, ir galėtų nešti Kristaus sprendimus kasdieninėms problemoms.

Mintis 3

Galite manyti, kad bet kuri patirtis, kuri išeina už įprastinės, materialistinės sąmonės ribų, turėtų būti naudinga dvasiniam augimui. Deja, taip nėra. Jeigu gyvybės srautas nėra šiai patirčiai pasiruošęs, gyvybės srautas gali patirti tokį didelį šoką, kad jo tapatumo jausmas suduš į šipulius. Daugelio gyvybės srautų tapatumo jausmas yra labai trapus. Jiems reikia tvirto, tai yra, materialistiško, pamato savo tapatumo jausmui, kadangi kitaip jie patirtų tapatumo krizę. Jėga iššaukta dvasinė patirtis – ar ji būtų iššaukta jėga narkotikų pagalba ar kitokiomis priemonėmis (pavyzdžiui, nesubalansuotu dvasinių įrankių naudojimu) – gali turėti labai stiprų negatyvų poveikį, kuriam išsigydyti gali prireikti ne vienerių metų ar netgi gyvenimų. Štai kodėl nuolatos kartoju, kad dvasinis kelias yra laipsniškas procesas, ir kad jums juo reikia eiti subalansuotu būdu.

Tuo noriu pasakyti, kad jėga iškviesta dvasinė patirtis nebūtinai atves prie dvasinio augimo. Ji dažnai gali turėti priešingą efektą, ir lemiantis veiksnys čia yra gyvybės srauto brandumo lygmuo – arba jo trūkumas. Jei norite bendros taisyklės, sakyčiau, kad, jeigu gyvybės srautas nėra pasirengęs, jėga iškviesta patirtis sustabdys gyvybės srauto progresą. O kai gyvybės srautas yra pasirengęs, dvasinė patirtis įvyks pati, be prievartos. Štai kodėl sakiau:

Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė grobiama, ir stiprieji ją jėga ima. (Mato 11,12)

Šis teiginys vis dar tebegalioja, ir vienas iš būdų, kuriuo žmonės siekia išgyventi dvasinį patyrimą, nebūdami jam pasirengę, yra narkotikų vartojimas. Galbūt sakysite, kad aš pats sau prieštarauju, sakydamas, jog viskas sukasi aplink laisvą valią, bet neturėtumėte jėga iššaukti dvasinio patyrimo. Tačiau nesuderinami šie teiginiai atrodo tik tuomet, kai vis dar tebesate įstrigę dualistiniame mąstyme, dėl kurio esate labai linkę į tikėjimą, kad tikslas gali pateisinti priemones. Kai taip mąstote, galite samprotauti maždaug šitaip:

  • Tikslas yra aukštesnė sąmonės būsena, ir tai yra labai svarbus tikslas.

  • Kad pasiekčiau šią sąmonės būseną, man reikalingi dvasiniai patyrimai.

  • Kol kas jų nepatyriau. Mėginau naudotis dvasinėmis technikomis, bet jos neveikia. Pavartojęs narkotikų, užtikrintai išgyvensiu tokį patyrimą.

  • Todėl narkotikų vartojimas yra visiškai logiškas būdas paspartinti savo dvasinį augimą.

Būtų galima parašyti ilgą filosofinį esė apie problemas su šiuo samprotavimo būdu, bet nenuklyskime nuo temos. Tikroji problema čia yra ta, kad mėginate naudotis dualistine sąmonės būseną dualizmui įveikti, ir to pasiekti paprasčiausiai yra neįmanoma. Negalite prieš jėgą kovoti jėga, nes tai darydami tik dar giliau nugrimsite į dualizmą. Ir tai yra dvasinis užburtas ratas.

Dvasinio kelio esmė yra ta, kad esate įstrigę dualizme ir atskirtyje. Tikslas yra įveikti dualizmą ir atskirtį, tačiau aukščiau pateikti samprotavimai kyla iš dualizmo. Galėtume sakyti, kad mėginate pasiekti vertingą tikslą, tačiau naudojatės priemonėmis, kurios negali padėti jums šio tikslo pasiekti. Taip pat galėtume sakyti, kad pilnai nesuvokiate tikslo ir tinkamų priemonių iki jo nusigauti. Tad vietoj viso to, dalykas, kurį jums reikėtų iš tiesų padaryti, norint išgyventi tikrą dvasinį patyrimą, yra paleisti visus savo dabartinės proto dėžutės elementus. Tik per atidavimą, o ne per jėgą, iš tiesų progresuojate.

Mintis 4

Klausi, ar narkotikų vartojimas nėra mėginimas „apeiti čelos/guru ryšio tarpininką,“ ir atsakymas yra, kad viskas priklauso nuo to apie kokį guru tu kalbi. Tikras guru, kuris dirba pakylėtųjų mokytojų tradicijoje, NIEKADA nė vienam mokiniui nerekomenduotų narkotikų. Mes to tiesiog nedarome ir taškas! Priežastis tam iš dalies yra pernelyg didelė rizika, tačiau tikroji priežastis yra ta, kad narkotikai iš tiesų apeina guru-čelos ryšį. Kam jums reikalingas guru, jeigu tiesiog galite išgerti piliulę?

Ryšium su ankstesne mintimi, tai yra centrinė žmogiškosios egzistencijos ir dvasinio kelio dilema. Viskas paklūsta jūsų laisvai valiai, tačiau dauguma žmonių nesinaudoja savo laisva valia. Jie leidžia savajam ego daugumą pasirinkimų daryti už juos, kaip paaiškina Dievo Valios Esatis. Tad, jei norite iš tiesų eiti dvasiniu keliu, privalote, pasinaudodami savo sąmoninga valia, nuspręsti, kad peržengsite išorinės ego valios ribas ir susisiesite su vidine savosios AŠ ESU Esaties valia.

Šis procesas gali būti sunkus ir gali kelti didelę sumaištį, ypač pradedančiajam mokiniui. Būtent dėl to mes siūlome šį guru-čelos arba mokytojo-mokinio ryšį. Esminis principas čia yra tas, kad mokinys atiduoda savo išorinę, ego paremtą valią mokytojui. Tai suteikia mokiniui laikiną atokvėpį nuo sumaišties ir būtinybės kovoti su šia išorine valia ir būtinybės atskirti ego valią nuo aukštesniosios valios. Mokytojas priiminėja sprendimus už mokinį, kadangi mokytojas yra labiau dvasiškai subrendęs už mokinį ir yra už mokinio proto dėžutės ribų. Todėl mokytojas palaipsniui gali atvesti mokinį prie stipresnio įžvalgumo, kuris padėtų jam atskirti žemesniąją valią nuo tikrosios valios. Mokytojas žino, kaip vadovauti kiekvienam individualiam mokiniui, ir į tai gali įeiti neleidimas mokiniui išgyventi dvasinį patyrimą, kol mokinys nėra tam pasirengęs. Jei norite puikaus šio proceso aprašymo, perskaitykite Parahamansos Joganandos knygą „Jogo autobiografija.“

Vėlgi, remiantis ankstesne mintimi, turėtų būti įmanoma suprasti, kad, kai vartojate narkotikus, tai daryti nusprendžia jūsų išorinė valia. Tad darote esminę klaidą, galvodami, kad galite, naudodamiesi išorine valia, ego valia, ištrūkti iš ego gniaužtų. Tai paprasčiausiai neįmanoma. Vienintelis būdas yra transcenduoti ego, o kad tai pasiektumėte, privalote užmegzti ryšį su kažkuo aukštesniu. Tačiau tas kažkas iš tiesų nėra dvasinis patyrimas. Jei norite iš tiesų ištrūkti, turite užmegzti ryšį su savuoju Kristaus AŠ ir palaipsniui susilieti su šiuo aš, idant pasiektumėte ilgalaikę sąmonės transformaciją.

Tuo noriu pasakyti, kad galingo dvasinio patyrimo išgyvenimas nebūtinai reikš automatišką dvasinį augimą. Jeigu nesate pasirengę integruoti patirtį, tai gali tapti blaškančiu dalyku ar netgi kliūtimi. Kai dirbate su išoriniu guru (esančiu fizinėje plotmėje arba pakilusiu) arba vidiniu savojo Kristaus AŠ guru, iš esmės pripažįstate, kad jūsų ego niekada nežinos, kada esate pasirengę dvasiniam patyrimui. Todėl atidedate į šalį ego valią ir atsiduodate aukštesniajai valiai, pasitikėdami, kad, kai būsite pasirengę, išgyvensite jums reikalingus patyrimus. Užuot mėginę paimti dangų jėga, klausote mano patarimo:

Kantrybe laimėsite savo sielas. (Luko 21,19)

Ego visuomet mano žinantis geriausiai, netgi žinantis geriau už dvasinį mokytoją ar Dievą. Bet jeigu klausysite savojo ego, ego taps jūsų guru, ir kaip jis galės jus išvesti iš dualizmo, iš kurio yra gimęs?

Mintis 5

Žinote iš medicinos mokslo, kad, kai žmogui yra atliekama atvira smegenų operacija, yra įmanoma fiziškai arba elektros pagalba stimuliuoti specifinius centrus smegenyse ir sukelti tam tikrus patyrimus paciento prote, tarp jų ir dvasinius patyrimus. Kai kurie mokslininkai šiuo faktu naudojosi kaip „įrodymu,“ kad visa religija ir dvasingumas yra smegenyse vykstančių cheminių procesų padarinys. Tai yra klaidingas samprotavimas. Tiesa ta, kad smegenys yra gyvybės srautą ir kūną jungiantis įrenginys. Kai jūsų gyvybės srautas yra kūne, jis viską patiria per smegenis, įskaitant ir dvasinį patyrimą. Kaip sakiau, kai išgyvenate dvasinį patyrimą, suderinate savo sąmonės derintuvą su dvasine karalija. Tai yra atliekama per smegenis, nes smegenyse egzistuoja centrai, kurie įgalina šių patyrimų išgyvenimą.

Kadangi smegenys turi fizinę įrangą dvasiniam patyrimui, yra įmanoma, stimuliuojant smegenis, sukelti pojūčius, kurie bus panašūs į tikrą patyrimą. Tą galima pasiekti fiziniais, elektriniais, magnetiniais ir cheminiais stimulais. Problema čia yra ta, kad tai nėra tikras dvasinis patyrimas. Šis patyrimas yra sukeltas smegenų, ir nors jis gali atrodyti labai autentiškas, tai nėra tikras dalykas. Tai lyg skirtumas tarp to, kaip žiūrėtumėte filmą apie nuostabų paplūdimį ir iš tiesų fiziškai būtumėte tame paplūdimyje. Esmė ta, kad didžioji dauguma narkotikų paskatintų „dvasinių“ patyrimų nėra tikri.

Jei kalbėčiau visiškai sąžiningai, reikėtų pasakyti, kad keletas žmonių iš tiesų išgyveno išėjimo iš kūno patyrimus, būdami narkotikų poveikyje. Šiuo atveju, iš tiesų yra įmanoma, kad gyvybės srautas gali nukeliauti į dvasinę karaliją ir išgyventi tikrą patyrimą, kol smegenys būna panirusios į narkotikų poveikį. Retais atvejais, gyvybės srautas iš tiesų gali prisiminti šį tikrą patyrimą. Problema čia yra ta, kad egzistuoja didelė rizika gyvybės srautui nuklysti į vieną iš žemesniųjų karalijų, užuot patekus į dvasinę karaliją – ir ši rizika yra žymiai didesnė žmonėms, kurie yra pasiryžę paimti dangų jėga. Jeigu gyvybės srautas turi dvasinę brandą eiti į dvasinę karaliją, šis gyvybės srautas labai lengvai galėtų išmokti išgyventi tikrus dvasinius patyrimus be narkotikų pagalbos. Pagrinde tam reikėtų teisingo supratimo apie būtinybę palikti išorinę ego valią ir susijungti su aukštesniąja valia. Ir, žinoma, dvasinės technikos bei dvasinių mokymų studijavimas čia taip pat gali labai padėti.

Tuo noriu pasakyti, kad, jeigu gyvybės srautas yra pakankamai brandus išgyventi dvasinius patyrimus narkotikų pagalba ir išvengti su jais susijusios rizikos, šiam gyvybės srautui narkotikai iš tiesų nėra reikalingi. Deja, yra pavyzdžių, kaip daugelis tokių gyvybės srautų buvo įtraukti į narkotikų vartojimo kultūrą, užbaigdami savo gyvenimą priklausomybėje, užuot patyrę dvasinį lūžį, kuriam buvo beveik pasirengę.

Mintis 6

Faktas, kad smegenų įranga gali pakelti intensyvias dvasinio patyrimo energijas, sudaro pačią didžiausią narkotikų vartojimo riziką. Smegenyse egzistuojanti elektros grandinė, leidžianti jums išgyventi dvasinį patyrimą, yra labai sudėtinga ir todėl ganėtinai trapi. Labai gerai žinote, kad, jeigu paimsite elektros įrenginį, kuris buvo pritaikytas 110 voltų įtampai ir įkišite jį į 220 voltų rozetę, suardysite elektros grandinę. Lygiai taip pat ir haliucinogeniniai narkotikai gali suardyti elektros grandinę, kuri įgalina smegenis išgyventi dvasinį patyrimą.

Štai kodėl daugumai narkotikus vartojančių žmonių reikalingos vis didesnės dozės, norint išgyventi tokią pačią patirtį. Paaiškinimas čia yra toks, kad elektros grandinė pamažu yra pažeidžiama vis stipriau, ir jai reikia vis daugiau „galios“ įjungti „šviesas.“ Ir tai, žinoma, tampa pražūtingu ratu, kuris dažnai baigiasi chemine priklausomybe. Daugelis žmonių pažeidė savo smegenis iki tokios ribos, kad daugiau nebegali išgyventi tikro dvasinio patyrimo. Nepaisant to, jie vis dar gali priversti smegenis sukurti šio patyrimo iliuziją. Tokie žmonės dažnai mano esantys labai dvasingi, tačiau iš tiesų visa tai tėra jų smegenyse vykstantis šešėlių žaismas.

Mintis 7

Ką jums daryti, jeigu vartojote narkotikus? Tai priklauso nuo to, ar juos vis dar tebevartojate. Jeigu vis dar tebevartojate narkotikus, net ir nereguliariai, noriu jus stipriai paraginti TUOJ PAT LIAUTIS. Galbūt girdėjote pasakymą: kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo mokytojas. Jeigu esate atviri šioje svetainėje pateikiamiems mokymams, esate pasiekę tą lygį, kuomet narkotikai absoliučiai niekuo negali prisidėti prie jūsų dvasinio augimo. Net jeigu praeityje manėte, kad jums reikalingi narkotikai, dabar jums jie nebėra reikalingi.

Nepamirškite, kad ego mano žinantis viską, tad jis jums sakys, jog esate vienas iš tų žmonių, kurie gali vartoti narkotikus ir išlaikyti savikontrolę – galite padaryti tai, ko nesugebėjo padaryti kiti žmonės. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl kai kurie „kūrybingi“ žmonės naudojo narkotikus visą gyvenimą, ir tai rodo jums, jog jie buvo kontroliuojami savojo ego puikybės, kuris iš tiesų nėra labai kūrybingas.

Žinau, jog yra žmonių, kurie yra tvirtai įsitikinę, jog narkotikų vartojimas jiems nepakenkė ir kad tai paspartino jų dvasinį augimą. Tarkime, kad tai yra tiesa. Šiuo atveju tam tegali būti tik viena priežastis, tai yra, kad esate brandus gyvybės srautas ir turite stiprią dvasinę apsaugą. Jeigu taip ir yra, turėtumėte suvokti, kad iš tiesų pažengusiam dvasios ieškotojui narkotikai nereikalingi dvasiniam patyrimui išgyventi, ir laikas išmesti ramentus. Jeigu negalite palikti narkotikų, galbūt nesate tokie pažengę kaip manote esantys.

Taip pat turėtumėte žinoti, kad dvasinė apsauga yra malonė, kurią galima iššvaistyti. Jeigu užsitarnavote dvasinę apsaugą ankstesniuose gyvenimuose, šiame gyvenime be pasekmių jums kurį laiką gali pavykti daryti daug dalykų. Tačiau, jeigu ir toliau gundysite Dievą, jūsų apsauga gali būti išeikvota ir tuomet galiu jus užtikrinti, kad narkotikai staiga pradės jus veikti visiškai kitaip – kaip tą galite matyti iš kai kurių „kūrybingų“ žmonių gyvenimų. Lygiai taip pat, jeigu turite apsaugą, turėtumėte būti labai atsargūs, kad nesugundytumėte kitų žmonių vartoti narkotikus. Jeigu jie neturi tokios pačios apsaugos, narkotikai juos veiks kitaip, o jūs susikursite sau karmą dėl to, kad darėte jiems įtaką.

Jeigu atpažįstate tiesą šioje svetainėje, laikas jums palypėti aukščiau ir paklausyti Pauliaus patarimo:

Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, supratau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, bet tapęs vyru, palikau tai, kas vaikiška. (I korintiečiams 13,11)

Jeigu jau nustojote vartoti narkotikus, sveikinu! Tiesiog sutelkite visą savo dėmesį į dvasinio progreso siekimą ir nekaltinkite savęs. Tačiau žinokite, kad jums reikia rimtai pamąstyti apie būtinybę atiduoti savo ego anti-valią aukštesniajai išorinio guru arba vidinio jūsų Kristaus AŠ guru valiai. Šiam tikslui rekomenduoju Dievo Valios rožinį, ir ypač rekomenduoju atlikti 33 dienų vigilę. Taip pat labai rekomenduoju naudotis dvasinėmis technikomis, tokiomis kaip Motinos Marijos invokacijos ir šaukiniai, kad sutaisytumėte smegenų įrangą, iškviesdami dvasinę energiją. Taip pat galite naudotis įvairiais metodais, kad pašalintumėte chemines narkotikų liekanas iš kūno, kurios smegenyse gali užsilikti labai ilgą laiką ir blokuoti jūsų dvasinius patyrimus.

Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad, nors keletas žmonių tapo labiau atviri dvasinei gyvenimo pusei, pavartoję narkotikų, šie gyvybės srautai būtų galėję pasiekti tokius pačius – o daugeliu atveju daug geresnius – rezultatus, sekdami tikru dvasiniu mokymu. Todėl noriu labai stipriai paraginti kiekvieną šiai svetainei atvirą žmogų vengti narkotikų ir padaryti viską, kas įmanoma, kad ištrūktumėte iš jų žemyn traukiančio sūkurio. Negalite tarnauti dviem šeimininkams!

Mintis 8

Kas liečia daugelį kūrybingų žmonių, kurie vartoja narkotikus, egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp buvimo kūrybingu žmogumi ir buvimo tikru dvasiniu mokytoju. Tiesiog turite nuspręsti, kuo labiau norėtumėte sekti, kas bus jūsų guru. Kai pasirenkate guru arba sektiną pavyzdį, šis guru negali jūsų pakelti aukščiau nei jo paties sąmonės lygis. Tad ar iš tiesų norite eiti ten, kur savo sąmonėje yra šie „kūrybingi“ žmonės, ar verčiau eisite ten, kur savo sąmonėje esu aš?

Kad padėčiau jums padaryti šį pasirinkimą, noriu parekomenduoti jums išstudijuoti savo mokymą Sekite manimi, ne Petru! ir sugerti jo vidinę prasmę. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai, o mamona simbolizuoja šio pasaulio sąmonę, troškimą garbinti savąjį ego, kuris ir paskatina žmones mėginti paimti dangų jėga.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com