Dėkingumas padeda jums suvokti, kad materija neturi galios dvasiai

TEMOS: Susikurkite paprastą sistemą, kuria primintumėte sau būti dėkingais – jeigu nesate dėkingi, jaučiate stygiaus jausmą – siunčiate žinią į kosminį veidrodį, kad norite patirti daugiau stygiaus – dėkingumas siunčia žinią, kad norite turėti užtektinai – kelio esmė yra įveikti iliuziją, kad materija turi galią dvasiai – tapkite savo emocijų šeimininku – emocijos turėtų būti pavaldžios mintims, o mintys turėtų būti pavaldžios tapatumui

Klausimas: Ar galėtumėte mums priminti, kodėl yra svarbu jausti dėkingumą?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Laikykite, kad aš jums tai jau priminiau, mano mylimieji!

Nėra jokio kito būdo, kaip tik jums patiems individualiai sąmoningai nuspręsti, kad priminsite sau apie dėkingumo galią. Norėdami tai pasiekti, turite nuspręsti, kas jums individualiai geriausiai galėtų tai priminti. Ar susikursite kažkokį įrankį, kuris jums padės prisiminti? Ar nuspręsite kiekvieną dieną kalbėti paprastą dėkingumo afirmaciją? O galbūt medituosite ištrauką iš diktavimo arba iš Dėkingumo Rožinio? O galbūt reguliariai kalbėsite šį Dėkingumo Rožinį?

Ir, žinoma, yra svarbu sau priminti apie dėkingumo galią, kadangi, kaip žinote, visata yra veidrodis, ir visata yra sukurta suteikti jums kokią tik norite patirtį. Tad, jeigu nesate dėkingi, tai tegali reikšti, jog turite stygiaus jausmą, galvojate, jog neturite užtektinai – ir todėl neturite už ką būti dėkingi.

Ir kokią tuomet žinią savo pasąmonėje siunčiate kosminiam veidrodžiui? Siunčiate žinią, kad: „Aš noriu patirti stygių, noriu patirti, kad neturiu užtektinai, idant turėčiau priežastį nejausti dėkingumo, nes nenoriu jaustis dėkingas. Tad duok man išorinę priežastį nejausti dėkingumo.“ Ir visata atsako: „Na, mano Mylimasai, jeigu iš tiesų to nori, tuomet mano kontrakte yra pasakyta, jog privalau tau duoti tai, ką sakai norintis turėti.“

Ir todėl, žinoma, kai pakeičiate savo jausmus, kai nusprendžiate tapti savo jausmų, savo jausminio pasaulio šeimininku, ir leidžiate sau jausti dėkingumą, na tai tuomet, kokią žinią jūs DABAR siunčiate veidrodžiui? Siunčiate žinią, kad jaučiate turintys užtektinai. Ar kad bent jau esate dėkingi už viską, ką turite, ir todėl iš tiesų siunčiate žinią, kad: „Aš noriu patirti, ką reiškia būti dėkingu ir turėti daugiau ir daugiau.“

O tuomet visata sako: „Ak, mano Mylimasai, pagaliau leidai man išpildyti savo aukščiausią potencialą ir suteikti tau gausingą gyvenimą, tad aš iš tiesų tau duosiu daugiau negu turi. Ir kai imsi jausti dar didesnį dėkingumą už tai, ką turi, galėsiu tau duoti dar daugiau – nes aš iš tiesų galiu padauginti tuos talentus, kuriuos padauginai tu, mano Mylimasai.“

Tad matote, gyvenimo esmė yra suvokti, kad visata yra veidrodis, ir dvasinio kelio esmė yra įveikti iliuziją, jog materialus pasaulis jums – dvasinei būtybei – turi galią. Nes kuo gi žmonės ima tikėti, leidę sau patikėti, kad neturi užtektinai materialiame pasaulyje? Argi jie nepradeda tikėti, kad jų materialios aplinkybės turi galią jų emocijoms, ir todėl jie sako: „Negaliu jaustis dėkingu, neturėdamas išpildytos tos ar anos materialios sąlygos.“ Ir šitaip jie teigia, kad materialus pasaulis, išorinis pasaulis turi galią jų psichikos vidiniam pasauliui, jų jausmų kūnui, jų emociniam kūnui.

Tačiau dvasinio kelio esmė yra įveikti šią iliuziją, kuomet suvokiate, kad jūsų emocijos turėtų būti pavaldžios sąmoningai jūsų mentalinio kūno kontrolei, kuris turėtų būti pavaldus sąmoningai jūsų identiteto kūno kontrolei, kuomet suvokiate, jog esate dvasinė būtybė. Ir todėl leidžiate šiam tapatumui įsakinėti jūsų mentaliniam kūnui, įsakinėti jūsų mintims, suvokdami, kad galite jausti, ką tiktai norite jausti – kad ir kokios bebūtų fizinės aplinkybės, su kuriomis susiduriate.

Ir todėl turite galią – jeigu turite valios – tapti savo jausmų pasaulio šeimininku ir jausti dėkingumą, nepaisydami to, ką turite ar neturite materialiame pasaulyje – kuriam yra skirta būti dvasinio pasaulio tarnu, dvasinio pasaulio atvaizdu, kuomet apačioje galėtų tapti taip kaip Viršuje. Ir šitaip gausingas gyvenimas galės būti įkūnytas Žemėje ir jūsų asmeniniame gyvenime, mano Mylimieji.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels