Baimė vėl nupulti

Klausimas: Kaip galime tapti laisvi eidami keliu į Kristiškumą? Kaip galime išsilaisvinti nuo baimės savasčių vėl pasiklysti, nupulti į dualizmą? Jeigu liausimės kontroliuoti kiekvieną žingsnį, kurį žengiame, kaip galėsime iš tiesų žinoti, kad jau pasiekėme pakankamą Kristiškumą ir todėl nebegalime vėl pasiklysti ir vėl nupulti į dualizmą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Buvimas Dangiškąja Motina“ 2020 metais.

Na, galite suprasti, kad ši baimė regresuoti arba vėl nupulti kyla iš atskirosios savasties, ir tuomet galite pasistengti apnuoginti šią savastį, pažvelgti į ją, į už jos slypinčius įsitikinimus. Ir galite leisti savasčiai mirti. Galite, ir tai gali būti tarpinė priemonė, išsakyti prašymus puolusių būtybių, kolektyvinių padarų ir demonų surakinimui, kurie projektuoja šią baimę į jūsų sąmonę.

Daugelis žmonių, kurie ankstesniuose gyvenimuose stengėsi pakelti savo sąmonę, susidūrė su šiomis į jų protus puolusių būtybių siunčiamomis baimės projekcijomis. Egzistuoja tam tikra pakopa kelyje, kurioje jau esate padarę tam tikrą progresą, tam tikrą reikšmingą pažangą, tačiau puolusios būtybės mėgina žūtbūt jus sustabdyti, projektuodamos šią baimę į jūsų protą, kad galite vėl nupulti, kad galite padaryti klaidą. Ir yra svarbu sąmoningai žinoti, iš kur tai ateina, ir pasiryžti į tai nereaguoti. Yra svarbu išsakyti apsaugos prašymus. Tačiau taip pat yra svarbu suvokti, kad jumyse egzistuoja savastis, kuri yra šios baimės jumyse inkaras. Ir kai ją pamatysite ir leisite jai mirti, baimė išnyks.

Jums taip pat gali tekti priimti sprendimą. Šiam pasiuntiniui prieš daugelį metų teko susidurti su tuo pačiu dalyku. Ir jis pasiekė suvokimą, kad turi priimti sprendimą ir pripažinti, kad yra pasiekęs tam tikrą Kristiškumo lygmenį ir kad daugiau nenupuls, nes nebegrįš į egoistišką, savanaudišką sąmonės būseną ir jo reakcijos nebebus paremtos baime. Tad galite pasiekti tą tašką, kuriame pripažintumėte, kad: „Aš tiesiog pakilau virš šio lygmens ir ši baimė manęs nebeveikia, ir todėl nebeleisiu jai būti savo sąmonėje“.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels