Žemiškas guru ar tiesioginis ryšys su pakylėtaisiais mokytojais

TEMOS: Tiesioginis vidinis ryšys su pakylėtuoju mokytoju – tikras žemiškas mokytojas nesieks įsiterpti tarp jūsų ir pakylėtųjų mokytojų – dvasinis savarankiškumas – sekančio mokytojo atpažinimas – jūsų ego nori, kad mokytoju sektumėte amžinai – būkite ištikimi savo vidiniam augimui – neapleiskite savo atsakomybės – melas, kad mokytojas jums nėra reikalingas – tikras mokytojas suteikia jums išorinę perspektyvą į jūsų psichologiją

Klausimas: Esu krikščionis ir seku tikru gyvuoju Žodžio Šviesos ir Garso dvasiniu mokytoju. Skaičiau tavo svetainę paskutinius du su puse metų ir vis dar ją tebeskaitau. Kadangi atlieku tyrinėjimus apie tavo mokymą, savo tyrinėjimuose pasinaudojau daugeliu, iš tiesų daugeliu mokymų, kuriuos tu davei. Ir manau, jog tu mane įkvepi kartais atrasti naujų idėjų. Mano klausimas yra toks: Ar galiu tapti tiesioginiu tavo mokiniu? Tai reiškia, kad turėsiu du Mokytojus: Vieną gyvenantį Žemėje, o kitą pakilusį. Ar tai įmanoma? Ar bus tarp jų konfliktas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pamąstykite apie mano žodžius:

Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai. (Mato 6,24)

Nėra vietos kompromisams šiame teiginyje. Jūs iš tiesų negalite tarnauti dviem šeimininkams, negalite būti vienodai ištikimi kažkam Žemėje ir kažkam dvasinėje karalijoje. Tad klausimas dabar yra toks: ar iš tiesų turite du šeimininkus?

Jeigu norite būti mano tiesioginiu mokiniu – arba kurio nors kito pakylėtojo mokytojo mokiniu – turite užmegzti tiesioginį, vidinį, asmeninį ryšį su manimi. Viskas, ką duodu šioje savo svetainėje, yra duodama su tikslu padėti jums pasiekti šį tikslą. Kiekvienas žmogus turi potencialą pasiekti šį tikslą, nors labiau į dvasingumą linkę žmonės yra arčiau šio tikslo nei kiti.

Tiesioginio ryšio užmezgimas reiškia, kad jūsų ryšys su manimi nepriklauso nuo nieko už jūsų ribų, įskaitant išorinį mokytoją ar mokymą – įskaitant ir šią svetainę. Tačiau tai nereiškia, kad išorinis mokytojas ar mokymas jums nėra reikalingi, ar kad negalite jų turėti. Tikras mokytojas žino, kad jis arba ji tėra tik laikinas tiltas tarp mokinio ir pakylėtųjų mokytojų. Todėl toks mokytojas nesieks sulaikyti mokinio nuo tiesioginio, vidinio ryšio užmezgimo su mumis. Tikras mokytojas džiaugsis tapęs nebereikalingu, nes bus padėjęs mokiniui pasiekti tašką, kuomet mokinys galės įgyti vidinę bendrystę.

Jeigu turite tikrą išorinį mokytoją, šis žmogus nesieks sukliudyti jums užmegzti vidinį ryšį su pakylėtaisiais mokytojais, o tai reiškia, jog iš tiesų neturėsite dviejų mokytojų. Jūsų išorinis mokytojas ir jūsų vidinis mokytojas dirbs dėl to paties tikslo – dėl jūsų augimo link dvasinio savarankiškumo. Tačiau jeigu išorinis mokytojas arba mokymas pradės kištis tarp jūsų ir jūsų vidinio ryšio su manimi, tuomet jums gali tekti priimti sunkius sprendimus.

Negaliu jums duoti bendros, visiems atvejams tinkančios taisyklės, kaip atrasti tikrą mokytoją ir kada pereiti nuo išorinio mokytojo prie vidinio mokytojo, nes kelias yra individualus dalykas. Vis dėlto norėčiau jums duoti keletą minčių pamąstymui.

Nesenstantis devizas yra toks: „Kai pasirengęs mokinys, pasirengęs ir jo mokytojas.“ Jeigu dabar turite mokytoją arba mokymą, taip yra dėl to, kad buvote jam pasirengę, kai jį atradote. Tačiau, jeigu augsite maksimaliu greičiu, kažkuriuo kitu metu galite tapti pasirengę kitam mokytojui – ir kažkuriuo metu turėtumėte tapti pasirengę tiesioginei vidinei bendrystei. Kai tas laikas ateis, mokytojas – vidinis arba išorinis – IŠ TIESŲ pasirodys, tačiau kyla klausimas, ar jūs sugebėsite jį/ją atpažinti. Jeigu nebūsite atviri judėjimui pirmyn ir sekančio mokytojo ieškojimui, galite praleisti šią progą.

Tai yra faktas, kad daugelis mūsų mokinių tapo prisirišę prie vienos kažkurios organizacijos, mokymo ar guru. Ateina toks momentas kelyje, kai turite drįsti siekti vidinės bendrystės ir iškelti šį tikslą aukščiau už visus kitus. Jeigu to nedarysite, išorinis mokymas pavirs spąstais, trukdančiais jums judėti į priekį. Todėl tą, kas buvo duota kaip įrankis jūsų išlaisvinimui, būsite pavertę kalėjimu savo gyvybės srautui.

Jeigu esate į dvasingumą linkęs žmogus, jūsų ego žino, kad negali sukliudyti jums ieškoti mokytojo. Todėl jis mėgins priversti jus priimti netikrą mokytoją ir tuomet įtikinės jus, kad turite sekti šiuo mokytoju amžinai. Pasaulyje iš tiesų yra daug netikrų mokytojų. Vienas iš būdų atpažinti netikrus mokytojus yra tai, kad jie siekia padaryti savo pasekėjus priklausomais nuo mokytojo ir nenori leisti jiems užmegzti tiesioginio, vidinio ryšio. Jie tai daro, išaukštindami save virš visų kitų ir teigdami, jog yra vieninteliai galintys bendrauti su dvasine karalija. Jie sako, kad nesugebate tiesiogiai bendrauti su pakylėtaisiais mokytojais ir todėl turėtumėte klausyti tik išorinio mokytojo.

Ypač giliai turite įsisąmoninti faktą, kad didžiausia ir svarbiausia jūsų ištikimybė turėtų būti jūsų pačių augimui. Kelias VISADA yra vidinis kelias. Kad ir ką bedarytumėte išorėje, jūsų asmeninis progresas vyksta jūsų viduje. Išorinis mokytojas gali padėti jums siekti šio progreso, bet NĖ VIENAS išorinis mokytojas negali šio darbo padaryti už jus. Labai įtariai turėtumėte žiūrėti į mokytojus, kurie teigia galintys jus „išgelbėti,“ jei tik prisieksite jiems savo besąlygišką ištikimybę. Nė vienas tikras mokytojas neragins jūsų prisiekti savo ištikimybę jam, ir iškelti šią ištikimybę aukščiau savo vidinio augimo ir savo vidinių mokytojų. Jeigu mokytojas nori, kad prisiektumėte, jog seksite juo/ja amžinai ir kad turėtumėte jam/jai atiduoti savo gyvenimą arba sielą, turite būti labai atsargūs.

Egzistuoja teisėtas metodas, skirtas padėti mokiniui įveikti ego, prisiekiant besąlyginį paklusnumą savajam guru. Paklusdami tikram guru, galite įveikti tendenciją aklai klausyti savojo ego – ir tuo būdu galite išsilaisvinti nuo ego, kuris nori būti jūsų guru. Tačiau tai nėra tas pats, kas atiduoti savo gyvenimą ar sielą guru, nes jie nėra jūsų, kad galėtumėte juos atiduoti. Dievas jus padarė visiškai atsakingą už savo pačių kelią ir išganymą. Jeigu kas nors ragina jus apleisti šią atsakomybę, jie nedirba dėl Dievo tikslų.

Kaip mėginu parodyti šioje svetainėje, ego sukuria dvi priešingybes ir tuomet mėgina jus vienoje iš jų įkalinti. Priešingas kraštutinumas požiūriui, kad turėtumėte amžinai sekti išoriniu mokytoju, yra tai, kad išorinis mokytojas jums nėra reikalingas, nes iš tiesų galite ir turėtumėte viską daryti patys. Tai yra kvailas kaprizas – ir subtili puikybės forma – manyti, kad galite eiti dvasiniu keliu be mokytojo. Tačiau mokytojas gali prisiimti daugelį pavidalų ir gali pasirodyti jūsų draugų ar šeimos pavidalu, kurie gali suteikti jums subalansuotą perspektyvą apie jus patį. Daugeliu atveju mokytojas pasirodo trumpai akimirkai, kad duotų jums instrukcijas, kurios jums reikalingos, idant galėtumėte judėti pirmyn. Būkite budrūs ir VISADA klausykite užsimaskavusio mokytojo. Kaip sako El Morija: „Jeigu mokytojas būtų skruzdėlė, klausykite jos!“

Kai kurie mokiniai mano, jog jau yra pasiekę vidinį ryšį, o kiti siekia paimti dangų jėga. Tokie žmonės dažnai užmezga ryšį su netikrais mokytojais, tuo pat metu būdami visiškai įsitikinę, jog bendrauja su tikrais pakylėtaisiais mokytojais. Šie žmonės dažnai tampa visiškai nepasiekiami tiek mokytojams Aukštai, tiek mokytojams žemai, ir todėl jiems būtų buvę daug geriau, jei jie būtų ir toliau pasikliovę išoriniu mokytoju. Tokie žmonės taip pat turi du šeimininkus, ta prasme, kad turi nuoširdų troškimą tarnauti Dievui, tačiau siekia išpildyti šį troškimą netinkamu būdu.

Net jeigu atrasite tikrą išorinį mokytoją, jūsų ego mėgins jus įtikinti, kad turite sekti juo/ja amžinai ir jums nereikia siekti vidinės bendrystės. Nėra konstruktyvu, kad kai kurie žmonės buvo pakylėtųjų mokytojų remiamame mokyme ištisus dešimtmečius, ir jie vis tiek nedrįsta netgi mėginti siekti vidinio ryšio. Pasiryžimas BANDYTI yra esminis dalykas, jei norite, kad jūsų progresas kelyje nesustotų.

Kai kurie žmonės ankstesniuose gyvenimuose įgijo tiesioginį vidinį ryšį su dvasine karalija ir jie gali lengvai atkurti šį ryšį šiame gyvenime. Tačiau tiems, kurie to nebuvo padarę, šį ryšį gali būti sunku pasiekti, nesekant mokytoju arba mokymu, kurį jie gali matyti arba girdėti išoriniu protu ir pojūčiais. Būtent dėl to mes duodame išorinius mokymus ir apmokome mokytojus bei pasiuntinius, kad šie mus atstovautų. Daugeliui dvasios ieškotojų reikia kurį laiką turėti išorinį mokytoją, nes tik tuomet jie sugebės užmegzti vidinį ryšį. Tol, kol šis išorinis mokytojas nesikiša tarp jūsų ir jūsų vidinio ryšio, tol jūs neturite dviejų šeimininkų – net jeigu nepaliaujate toliau mokytis iš išorinio mokytojo ir jį remti.

Net ir pradėjus turėti šį vidinį ryšį, jums vis dar gali būti naudinga turėti tikrą išorinį mokytoją. Mokytojas gali padėti jums pažvelgti į save iš išorės, mokytojas gali tarnauti jūsų veidrodžiu ir padėti jums pamatyti tai, ko nesugebate pamatyti patys. Kol nesate galutinai įveikę savojo ego, tol turėsite aklų taškų, nes ego negali pažvelgti į save iš išorinės perspektyvos. Todėl jums vienu ar kitu pavidalu yra reikalingas mokytojas, kad suteiktų jums objektyvų atskaitos tašką. Tačiau tą taip pat galima pasiekti lygių žmonių bendruomenėje.

Kaip matote, negaliu jums duoti apibendrinto teiginio, kada jums reikia išeiti už išorinio mokytojo ar mokymo ribų ir užmegzti tiesioginį vidinį ryšį. Taip pat negaliu jums duoti aiškiai apibrėžtos taisyklės, kada turėtumėte ir ar turėtumėte palikti išorinį mokytoją ar mokymą. Galiu tik pasakyti, kad, jeigu niekada neuždarysite savo proto tolesniam augimui ir nuolatos sieksite tikslesnio vidinio ryšio, atpažinsite sekantį mokytoją, kai jis/ji pasirodys.

Pasiryžimas BANDYTI kažką naujo, peržengti savo dabartines ribas, yra ėjimo dvasiniu keliu esmė. Prisirišimas prie bet kokių šiame pasaulyje esančių dalykų – ar netgi prisirišimas prie ryšio su nematerialia būtybe – yra pats tikriausias būdas sustabdyti savo progresą. Kaip ir visada, vienintelė bendra taisyklė, kurią galima duoti, yra ta, kad pusiausvyroje esantis požiūris suteiks jums maksimalų progresą, nenuvesdamas jūsų į kurį nors iš kraštutinumų, kurie taip lengvai gali pavirsti aklaviete.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com