Praeityje perduoti šaukiniai

TEMOS: Laipsniškas apreiškimas yra laipsniškas – įrankiai skirtingiems sąmonės lygmenims – naudokitės tuo, ką duodame dabar - su entuziazmu gali būti nueita per toli – viena technika nebus veiksminga visiems – klausykite savo vidinio vedimo

Klausimas: Kas liečia apsaugos šaukinius… Kodėl nenukreipiate žmonių į Arkangelo Mykolo praeityje perduotus šaukinius?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pagrindinė priežastis yra ta, kad laipsniškas apreiškimas yra laipsniškas. Įrankiai ir mokymai, kuriuos perdavėme praeityje, buvo skirti tam tikram sąmonės lygiui. Įrankiai ir mokymai, kuriuos perduodame šiandien, yra skirti aukštesniam sąmonės lygiui.

Tai jokiu būdu nepaneigia to, kas buvo perduota praeityje. Yra žmonių, kurie vis dar tebėra tame sąmonės lygyje, ir jiems tie įrankiai ir mokymai gali būti naudingi. Tačiau pamąstykite apie senąją tiesą: „Kai mokinys pasirengęs, pasirodo mokytojas.“ Kadangi ši svetainė pasirodė jums, argi tai nerodo, kad esate jai pasirengę? Tad naudokitės mūsų dabartiniu šaukiniu Arkangelui Mykolui vietoj to, kuris buvo perduotas praeityje.

Ir nors šaukinių kalbėjimo technika gali būti labai efektyvi, ji efektyvi bus tik tiems gyvybės srautams, kurie yra pasiruošę šiai technikai. Mūsų svetainės tikslas yra išplėsti žmonių suvokimą apie kelią į asmeninį Kristiškumą. Mes trokštame pristatyti šį kelią kuo universaliau. Nemėginame reklamuoti vienos kažkurios organizacijos, filosofijos, religijos ar dvasinės technikos kaip vienintelio ar geriausio įrankio Kristiškumui pasiekti.

Puikiai suprantu, kad, kai žmogus atranda organizaciją arba dvasinę techniką, kuri jam yra veiksminga, šis žmogus gali užsidegti labai dideliu entuziazmu. Deja, daugelis žmonių su šiuo entuziazmu nueina truputį per toli, patikėdami, kad taip gerai jiems tinkanti technika arba mokymas taip pat gerai turėtų tikti ir visiems kitiems. Galima suprasti šį žmonių tikėjimą, ir nenoriu atvėsinti nė vieno žmogaus entuziazmo.

Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, negalime sau leisti tikėti, kad viena filosofija, viena religija, ar viena dvasinė technika bus vienodai veiksminga visiems žmonėms. Mūsų užduotis yra sugrąžinti kiekvieną gyvybės srautą namo. Žmonės Žemės planetoje yra tokioje daugybėje skirtingų sąmonės lygmenų, kad paprasčiausiai neįmanoma surasti vieną techniką ar filosofiją, kuri visiems vienodai gerai tiktų.

Puikiai žinau, kad ir ši svetainė negali visų pasiekti. Akivaizdu, kad daugelis žmonių nebus atviri šioje svetainėje duodamiems mokymams ar idėjai, kad žmogus gali perduoti mokymus iš dvasinių būtybių. Ir vis dėlto, žinau, kad milijonai žmonių yra pasiruošę vidiniuose lygmenyse įkūnyti aukštą asmeninio Kristiškumo laipsnį.

Tikiuosi pasiekti daugumą šių žmonių ir padėti jiems sąmoningai pripažinti savo dvasinį potencialą. Neturiu tikslo padaryti jų kokios nors organizacijos nariais ar priversti juos naudotis tam tikra dvasine technika. Jeigu žmogus stropiai eis asmeninio Kristiškumo keliu ir stiprins savo intuiciją, to žmogaus Kristaus AŠ atskleis, kuri dvasinė technika bus jam veiksmingiausia, žengiant sekantį žingsnį kelyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels