Kaip pažinti savo Dievo Liepsną

Klausimas: Mylimas Mokytojau MOR, ar galime gauti atsakymą apie savo Dievo liepsną? Kaip galime pamatyti ją savyje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Kiekvienas iš jūsų turite individualią Dievo Liepsną, ir ją pažinti yra įmanoma tik individualiai. Iš tiesų nebūtų konstruktyvu, jeigu kas nors jums pasakytų, kokia yra jūsų Dievo Liepsna, kadangi jūsų Dievo Liepsna negali būti tiksliai aprašyta žodžiais. Tai yra geometrinė struktūra, tam tikras raštas, matrica, kuri yra sudėtinga ir daugiabriaunė, ir nepažinsite jos visos iš karto.

Pažinsite ją, keldami aukštyn savo sąmonę. Geriausias būdas tai daryti, žinoma, yra naudotis mūsų duotais įrankiais ir mokymais, tačiau ypač įrankiais ir mokymais, kuriuos perduodame apie septynis spindulius, ir kuriuos perduodame mes, kaip čohanai, ir Maha Čohanas.

Augdami link 96 sąmonės lygmens, palaipsniui pradėsite pažinti savo Dievo Liepsną. Tačiau jūs jau dabar, jeigu esate atviri pakylėtųjų mokytojų mokymams, galite būti pažinę tam tikrą savo Dievo Liepsnos aspektą. Pažįstate aspektą, kurį galite suvokti savo dabartiniame sąmonės lygmenyje.

Tad naudodamiesi įrankiais jūsų prote egzistuojančioms energijoms ir iliuzijoms išvalyti, keturiems savo proto lygmenims išvalyti, ir retkarčiais panirdami į meditaciją, nusileisdami į savo širdį ir medituodami į savo AŠ ESU Esatį, pamažu pradėsite pažinti kitus savo Dievo Liepsnos aspektus. Tačiau, žinoma, nebūsite pažinę visos savo Dievo Liepsnos, kol netapsite pasirengę pakilti. Pažinsite vis gilesnius jos lygmenis, artėdami prie 144 sąmonės lygmens.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels