Ar gali AŠ ESU Esatis pasiųsti daugiau nei vieną Sąmoningąjį AŠ į įsikūnijimą?

Klausimas: Prašau pakomentuoti idėją, kad AŠ ESU Esatis gali vienu metu pasiųsti daugiau nei vieną sielą į įsikūnijimą. Ar šios sielos išsaugo grupinės sielos santykius per savo daugybę įsikūnijimų? Kas dar tarp jų yra bendro?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Buvimas Dangiškąja Motina“ 2020 metais.

Na, žinoma, šie gyvybės srautai, ir aš nesakysiu sielos, nes mūsų šiandien naudojamoje terminologijoje sakome, kad siela yra keturi žemesnieji kūnai, kuriuos susikuria Sąmoningasis AŠ. Tad šie gyvybės srautai dalinasi AŠ ESU Esatimi. Jie taip pat gali turėti tam tikras bendras išorines charakteristikas. Tačiau turite suprasti, kad tai nereiškia, jog dabar galite pradėti ieškoti savo dvasinės šeimos, visų tų kitų Sąmoningųjų AŠ, kurie yra jūsų AŠ ESU Esaties dalis. Nes kodėl AŠ ESU Esatis pasiunčia daugiau nei vieną Sąmoningąjį AŠ į įsikūnijimą nepakilusioje sferoje? Todėl, kad nori skirtingų patirčių.

Tad jeigu ji nori šių skirtingų patirčių, kodėl tuomet turėtų siųsti du Sąmoninguosius AŠ į tą pačią planetą? Tad šie Sąmoningieji AŠ paprastai yra paskleidžiami plačiau. Nesakau, kad kiekviena AŠ ESU Esatis pasiunčia daugiau nei vieną Sąmoningąjį AŠ, bet jie paprastai yra paskleidžiami po skirtingas planetas, tad vienas su kitu fiziškai nesusiduria. Nesakau, kad tai negali retais atvejais įvykti, ir galėtume sakyti, kad tai iš dalies turi tam tikras sąsajas su liepsnų dvynių koncepcija, tačiau nėra įprasta, kad tai įvyktų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels