Kas lemia, kiek ilgai puolusi būtybė gali likti įsikūnijime?

Klausimas: Man įdomu, kaip puolusios būtybės gali likti įsikūnijime, jeigu jos negauna energijos iš Dievo ir neturi dangiškojo plano. Kaip yra matuojamas jų buvimo įsikūnijime karminis periodas? Ir kieno sąskaita jos egzistuoja tame periode?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti savo Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Jos lieka įsikūnijime, nes vagia energiją iš žmonių, kurie vis dar tebegauna ją iš savo AŠ ESU Esačių. Ir jos tai daro, kaip jau ne kartą paaiškinome, įvairiausiomis machinacijomis, kurių pagalba priverčia žmones atiduoti joms savo energiją. Vėlgi, kalbėjome apie Hitlerį, kuris sugebėjo priversti žmones dalyvauti tose masinėse demonstracijose, per kurias jie tiesiogiai atiduodavo jam savo energiją, bet taip pat per savo požiūrį į jį jie duodavo jam savo energiją. Stalinas laikėsi įsikūnijime, nes daugybė žmonių jo bijojo ir todėl taip pat davė jam energiją. Bet buvo net ir Stalinu susižavėjusiu žmonių, kurie nežinojo jo žudymo mastų. Kai kurios puolusios būtybės gali likti įsikūnijime dėl to, kad žmonės jų bijo, kitos dėl to, kad žmonės jomis žavisi. Bet kuriuo atveju žmonės joms duoda energiją, kuri jiems yra reikalinga, kad galėtų likti įsikūnijime.

Kas lemia, kiek ilgai jos gali likti įsikūnijime? Na, kai kuriais atvejais puolusios būtybės pačios įsisuka į savidestrukcinį sūkurį, kuris jas paima iš įsikūnijimo – nužudydamas jų fizinį kūną. Kitais atvejais, žmonės, kurie jomis žavisi arba jų bijo, pakeičia savo požiūrį. Jie arba įveikia baimę, arba nustoja jomis žavėtis, jie praregi iš jų iliuzijų. Ir kai jie nebeduoda joms savo energijos, puolusios būtybės nebegali likti fiziniame kūne – jos nebegali išsaugoti fizinio kūno.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels