Kaip netikri mokytojai įkalina žmones dualizme

TEMOS: Esantys įsikūnijime ir nesantys įsikūnijime netikri mokytojai – siekia išlaikyti žmones dualizme – kodėl reikalingas mokytojas – Jėzaus misijos žlugdymas – niekada nesekite mokytoju aklai – netikrų mokytojų sukurtas užburtas ratas – kai kurie žmonės yra pernelyg sužeisti, kad juos būtų galima pasiekti – prisiimkite atsakomybę už save – liaukitės atstūminėti mokytoją – pusiausvyra tarp Alfos ir Omegos

Klausimas iš Kimo: Per daugiau kaip 30 metų, per kuriuos žinojau apie dvasinį kelią, ir netgi dar anksčiau, sutikdavau žmonių, kurių, regis, neįmanoma pasiekti. Galbūt galėtum paaiškinti, kodėl taip yra.

Matau, kaip kai kurie žmonės sako, kad jie nesiruošia sekti niekuo savo išorėje. Manau, kad, tam tikra prasme, tame yra šiek tiek tiesos, kadangi tu sakei, jog Dievo karalystė yra mumyse ir mums reikia tapti dvasiškai savarankiškais ir atrasti tiesą savyje. Tačiau aš iš tiesų sutikau žmonių, kurie pasinaudojo tavo ir kitais dvasiniais mokymais, jog dar labiau sustiprintų savo įsitikinimą, kad jiems nereikia nieko klausyti, ir kad mokytojas jiems nėra reikalingas.

Ir tai mane priverčia sustoti, kadangi matau, kiek daug išmokau, klausydamas mokytojo, ir kaip dažnai šis mokytojas pasirodydavo kukliai užsimaskavęs. Man labai patinka posakis: „Jeigu mokytojas būtų skruzdėlė – klausykite jo!“

Girdėjau, kaip žmonės teigia, kad jie klauso tik vidinės savo dvasios. Aš visada klausiau šios dvasios, tačiau taip pat klausiau ir išorinio mokytojo, ir tuomet sutikrindavau tai, ką pasakė išorinis mokytojas, su dvasia viduje.

Daugeliu atvejų, išorinis mokytojas – tarp jų ir kiti žmonės – padėjo man pamatyti kažką, ko mano išorinis protas negalėjo suvokti arba nenorėjo priimti. Kai pagaliau tai pamačiau, gavau vidinį patvirtinimą, jog tai yra tiesa, tačiau jeigu nebūčiau buvęs atviras išoriniam mokytojui, nemanau, kad būčiau gavęs tą vidinį patvirtinimą. Tad norėčiau žinoti, ar žmonės, kurie atstumia išorinį mokytoją, lėtina savo progresą ar netgi įstumia save į aklavietę?

Ar turėtum kokių nors minčių apie tai?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškina Maitrėja, egzistuoja nemažas skaičius žmonių ir išsikūnijusių būtybių, kurie sudaro hierarchiją, mėginančią vaizduotis tikraisiais žmonijos mokytojais. Jie yra netikri pranašai, apie kuriuos žmones perspėjau prieš 2000 metų. Šios būtybės neturi dvasinės išminties, tačiau yra labai protingos dualistiniu būdu. Tad jos labai gerai supranta situaciją, į kurią žmonės pateko po to, kai buvo apakinti dualistinės sąmonės. Tad jos žino, kaip neleisti žmonėms ištrūkti iš dualizmo.

Šie netikri mokytojai žino du dalykus, reikšmingus šiai temai:

 • Kai esate apakinti dualistinės sąmonės, negalite iš jos ištrūkti, naudodamiesi savo esama sąmonės būsena. Jums reikalinga pagalba iš už dualizmo ribų.

 • Galiausiai ši pagalba turės ateiti jums iš vidaus, tačiau iš pradžių nesugebate užmegzti ryšio su tiesa savyje. Neturite ryšio su tikrąja dvasia ir neturite gebėjimo atskirti tikrų dvasių nuo netikrų dvasių.

Todėl išvada yra tokia, kad jums reikalingas mokytojas, ir tai yra pagrindinė mano atėjimo į Žemę priežastis. Aš atėjau, kaip ir visi kiti tikrieji mokytojai, suteikti žmonėms išorinį orientyrą, kurį jie galėtų suvokti savo dabartinėje sąmonės būsenoje. Jeigu būtumėte taikę mano tikruosius mokymus, palaipsniui būtumėte išsiugdę įžvalgumą ir užmezgę ryšį su dvasia viduje, savojo Kristaus AŠ pavidalu.

Netikri mokytojai tai žino, tad jie siekia sužlugdyti mano misiją. Jie tai daro įvairiais būdais, tačiau vienas iš sėkmingiausių būdų buvo apsiskelbti „tikraisiais“ mokytojais Žemėje, užgrobiant krikščionybės religiją ir teigiant, kad žmonės privalo jais aklai sekti, nes kitaip nueis tiesiai į pragarą.

Na ir dabar, daugelis žmonių, kuriuos yra apakinęs dualizmas, iš tiesų jaučia, kad jiems reikalinga išorinė pagalba, ir todėl jie tampa pažeidžiami šių aklų vadų ir ima jais sekti, o tai, žinoma, neatveda jų į aukštesnę sąmonės būseną ir išganymą. Kaip žmonės galėtų įveikti šią tendenciją?

Na, kai kurie žmonės yra pasiruošę savarankiškai mąstyti ir todėl pradeda pasiekti išmintį, kuri leidžia jiems suvokti, kad neturėtų sekti jokiais vadais Žemėje ir jokiomis dvasiomis, teigiančiomis, kad gali jiems vadovauti. Kitaip tariant, tikras mokytojas niekada iš jūsų nereikalaus, kad juo aklai sektumėte, bet sieks jus padaryti savarankišku. Tačiau problema čia yra ta, kad, norint, jog tai būtų veiksminga, jūs privalote būti pasiryžę prisiimti vis didesnę atsakomybę už save, kol galėsite prisiimti pilną ir galutinę atsakomybę.

Kai kurie žmonės nenori to daryti ir todėl daugelį gyvenimų seka aklais vadais. Šiuos žmones tai galiausiai gali taip stipriai sužeisti, kad jie pamato aklo sekimo išoriniu mokytoju paklydimą. Tačiau, užuot prisiėmę atsakomybę už save, jie jaučiasi išduoti mokytojo, visą kaltę suversdami išoriniam mokytojui ir prisiekdami niekada daugiau neapsikvailinti. Kai kurie atstumia dvasinį augimą, kai tuo tarpu kiti nusprendžia sekti savo vidiniais impulsais ir siekti didesnio įžvalgumo.

Problema čia yra ta, kad, jeigu žmonės neprisiima pilnos atsakomybės už save, jie yra labai pažeidžiami sekančiam apgaulės lygmeniui, kuris sako: „Vienintelis būdas išvengti, kad jūsų neapgautų išorinis mokytojas, yra niekada daugiau nesekti JOKIAIS mokytojais.“ Tad niekuo nepasitikėkite, nieko neklausykite, klausykite tik savęs – tai yra, klausykite savojo ego arba netikros dvasios, sugebėjusios jus įtikinti, kad ji yra tikra dvasia.

Tad ar jau suvokiate, kas čia iš tiesų vyksta:

 • Galutinis tikslas yra gyvybės srautui prisiimti atsakomybę už save ir išsiugdyti vidinį įžvalgumą.

 • Tam yra reikalingos nuolatinės pastangos, ir iš pradžių mokinys darys klaidas. Tačiau, jeigu gyvybės srautas bus pasiryžęs pasimokyti iš šių klaidų, jis darys progresą.

 • Jeigu gyvybės srautas nenori ugdytis įžvalgumo – dažnai dėl to, kad bijo padaryti klaidą – jis neišvengiamai pradės sekti išoriniu vadu, teigiančiu, kad, jeigu juo aklai seksite, jis jus atves į karalystę.

 • Kuo labiau gyvybės srautas vengs prisiimti atsakomybę už save, tuo ilgiau jis seks aklais vadais. Ir tuo didesnė bus žaizda ir jausmas, kad buvote išduoti, kai iliuzija galiausiai bus sudaužyta į šipulius.

 • Žaizdos gylis sielą tuomet gali paskatinti reaguoti taip, kaip aš aprašiau, prisiekiant, kad ji niekada daugiau nebeseks jokiais mokytojais.

 • Tačiau būtent dėl to, kad gyvybės srautas neprisiėmė atsakomybės už save (jeigu jis būtų prisiėmę šią atsakomybę, nebūtų taip ilgai sekęs netikrais mokytojais ir nebūtų jautęsis kieno nors išduotas – kaip galite jaustis kieno nors išduoti, kai esate prisiėmę pilną atsakomybę už save), jis dar nėra pasiruošęs vadovautis savarankišku įžvalgumu. Todėl bus labai sunku – nors ir nebus neįmanoma – tokiam gyvybės srautui daryti progresą, nesekant tikru mokytoju.

 • Jeigu gyvybės srautas laikysis įsikibęs pykčio kokiam nors mokytojui, jis tuomet atsidurs aklavietėje, arba jo progresas bus labai lėtas ir skausmingas. Jam prireiks labai daug laiko ištrūkti iš skaudžių smūgių mokyklos.

  Ar matote, kad netikri mokytojai laimi bet kuriuo atveju? Kol gyvybės srautas aklai jais seka, jie gali jus laikyti už karalystės ribų. O kai gyvybės srautas galiausiai nustoja sekti aklais vadais, jis būna taip giliai sužeistas, kad nebegali sekti tikru mokytoju, todėl negali eiti tikru keliu į karalystę. Tai yra mėgstamiausias netikrų mokytojų užsiėmimas sunaikinti žmoių tikėjimą bet kokiu mokytoju. Esmė ta, kad paties Dievo nustatytas būdas gyvybės srautams ištrūkti iš dualizmo yra mokytojo-mokinio, arba mokinio-mokytojo, ryšys. Todėl pagrindinis netikrų mokytojų tikslas yra sunaikinti žmonių pasitikėjimą šiuo pačiu švenčiausiu iš visų santykių.

Tad dabar jau matote, kad žmonės, kurie jums atrodo nepasiekiami, nepasiekiami yra dėl to, kad turi labai gilią vidinę žaizdą, pasidalijimą arba skilimą savo sieloje. Suprantu, kad dvasiniu keliu einantys brandesni mokiniai gali patirti didelę frustraciją, susidūrę su tokiais žmonėmis, nes jie trokšta jiems padėti, tačiau šie į tai niekaip nereaguoja. Jie yra, kaip sakei, nepasiekiami, nepasiekiami jie yra ne tik kitiems žmonėms, bet net ir tokiam dvasiniam mokytojui kaip aš.

Tačiau jums reikia suprasti, kad jie iš tiesų jūsų neatstumia. Jų veiksmai yra paremti vidinėmis žaizdomis ir todėl turėtumėte jausti užuojautą. Tačiau kai kuriais atvejais, galite teisėtai palikti juos ramybėje ir sutelkti savo dėmesį į žmones, kurie į jus reaguoja. Tačiau tai privalote įvertinti individualiai.

Čia dar reikėtų pridurti, kad yra žmonių, kurie pamato netikrų mokytojų melą ir tuomet pasiduoda ego iliuzijai, jog tai reiškia, kad jie yra protingesni už kitus žmones, galbūt netgi yra pasiekę nušvitimą. Ir šitaip jie pasiduoda puikybės pagundai, kuri paskatina juos tikėti, kad jie žino geriau už kitus ir jiems nereikia klausyti jokio mokytojo. Šiems žmonėms gali būti sunkiau jausti užuojautą, tačiau pamatinė priežastis vis dar tebėra gyvybės sraute egzistuojantis skilimas.

Ar yra koks nors būdas šiems žmonėms iš to ištrūkti? Žinoma, kad yra, tačiau, kalbant atvirai, mažai tarp jų bus tokių, kurie tai atras! Matote, pamatinė priežastis čia yra ta, kad gyvybės srautas neturėjo noro prisiimti atsakomybę už save. Jis prieš tai sekė netikru, išoriniu mokytoju, tačiau dabar aklai seka vidiniu mokytoju. Ir jeigu šis vidinis mokytojas yra ego arba netikra dvasia, na tai kaip tuomet siela galės ištrūkti iš šio užburto rato, jeigu nenori klausyti tikro mokytojo išorėje ir nesugeba atskirti tikro mokytojo viduje?

Vienintelis būdas iš to ištrūkti yra gyvybės srautui suvokti du dalykus:

 • Kai esate apakinti dualistinės sąmonės, negalite iš jos ištrūkti, remdamiesi savo dabartine sąmonės būsena. Jums reikalinga pagalba iš už dualizmo ribų.

 • Galiausiai ši pagalba privalės ateiti jums iš vidaus, tačiau pradžioje nesugebate užmegzti ryšio su tiesa savyje. Neturite jokio ryšio su tikrąja dvasia ir neturite gebėjimo atskirti tikras dvasias nuo netikrų dvasių.

Taip, lygiai tuos pačius teiginius išsakiau anksčiau, kuomet sakiau, kad netikri mokytojai žino du dalykus ir naudojasi jais, kad išlaikytų gyvybės srautus įkalintus dualizme. Kai gyvybės srautas pradeda tai suvokti ir pripažinti, jis gali pradėti ieškoti tikro mokytojo. Dvasinis įstatymas sako, kad, kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo mokytojas. Tiesą sakant, kiekvienas mokinys visada turi mokytoją. Problema čia yra ta, kad kai kurie žmonės pastoviai atstumia mokytoją.

Tad vienintelė išeitis yra ta, kad mokinys pradėtų ieškoti tikro mokytojo ir nuspręstų sekti mokytojo nurodymais, kol išsiugdys geresnį vidinį įžvalgumą. Ar suvokiate, ką sakau? Tai yra nesubalansuota reakcija aklai sekti išoriniu mokytoju. Tačiau lygiai tokia pati nesubalansuota reakcija yra peršokti į priešingą kraštutinumą ir aklai sekti vidiniu balsu, nenorint nieko klausyti savo išorėje. Subalansuotas elgesys būtų suvokti tiesą, kurią slepia šis teiginys: „Jeigu mokytojas būtų skruzdėlė, klausykite jo.“

Tikras mokytojas dažnai pasirodo kukliai užsimaskavęs, kai tuo tarpu netikras mokytojas – išorinis arba vidinis – dažnai prisiima absoliutaus autoriteto regimybę. Tad kaip ir visa kita dvasiniame kelyje, pusiausvyra yra raktas. Pusiausvyrą galima pasiekti, tiktai sugebant atskirti tai, kas tikra, nuo to, kas netikra. Įžvalgumą galima pasiekti, tikai prisiimant atsakomybę už save, tai reiškia, ryžtantis eksperimentuoti ir ryžtantis pasimokyti iš savo klaidų – o tai reiškia, kad privalote būti pasiryžę pripažinti savo klaidas, pamatydami rąstą savo akyje.

Kitą būdą tai aprašyti rasite, išstudijavę Motinos Marijos mokymą apie du pamatinius Dievo aspektus. Alfa aspektas yra tai, kad klausytumėte tikrosios dvasios savyje. Omega aspektas yra tai, kad klausytumėte tikrojo mokytojo savo išorėje. Maksimalų progresą galėsite pasiekti tik tuomet, kai šie du aspektai bus pusiausvyroje. O tai gali įvykti tik tuomet, kai nusprendžiate prisiimti atsakomybę už save ir ryžtatės tapti Kristumi – užuot sekę kažkuo – vidiniu ar išoriniu – kuris teigia esąs Kristus arba teigia, jog sugebės jus nuvesti ten, kur jums reikia nueiti.

Paskutinius dvasinio kelio etapus jums reikės įveikti savarankiškai. Tačiau negalėsite šių paskutinių etapų pasiekti savarankiškai – pasiekti galėsite, tiktai sekdami tikru mokytoju. Galvojimas, kad galite tai pasiekti patys, yra paprasčiausia puikybė, ir tai jūsų neatves į Dievo karalystę.

Tikros dvasinės bendruomenės vertė yra ta, kad joje turite žmones, kurie atvirai ir su meile tarpusavyje bendrauja, ir todėl vienas kitam jie gali padėti pamatyti aklas vietas. Tam tikra prasme, visi tokios bendruomenės nariai tarnauja tikraisiais mokytojais – užsimaskavusiais skruzdėlėmis – vienas kitam. Visi moko ir visi mokosi, šitaip kartu kildami aukštyn.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels