Kas yra dežavu?

Klausimas: Turiu klausimą apie dežavu. Kas tai yra per būsena? Kartais jaučiu, kad viskas bus gerai. Esu teisingame kelyje. Ar tai yra teisingas jausmas arba būsena? Nežinau. Gal galėtumėte paaiškinti šį dežavu?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Mano mylimieji, į tokius klausimus kaip šis neįmanoma atsakyti apibendrintai, kadangi tai yra individualu. Yra žmonių, kurie, augdami dvasiniame kelyje, pradeda intuityviai jausti, kas įvyks artimoje ateityje. Jie gali apie tai susapnuoti; jie net ir savo būdraujančioje sąmonėje gali pajausti, kad kažkas tuoj nutiks. O tuomet, kai tai nutinka, jie, žinoma, jaučia, kad jų nuojauta pasitvirtino.

Ir visgi turite būti labai atsargūs, kad nepradėtumėte norėti daugiau tokių ateities nuojautų, kuomet galite pradėti mėginti priversti jas įvykti. Nes tuomet jūsų protas pradės jums krėsti pokštus. Jis jums duos tai, ko sakote norintys, tačiau tai ne visada bus tikslu. Taip pat turėtumėte būti atsargūs, kad, jeigu pajaučiate, jog kažkas turi įvykti, nemėgintumėte savo išoriniu protu priversti to įvykti.

Kita vertus, yra žmonių, kurie gauna perspėjimus per sapnus arba intuiciją, kad gali nutikti tam tikri pavojingi arba negatyvūs dalykai. Ir šitai, paprastai, būna tikslu, ir todėl šių perspėjimų reikėtų paklausyti. Tačiau turiu jums pasakyti, kad daug, daug žmonių įstringa troškime sulaukti kažkokio ženklo, kažkokios nuojautos, intuicijos ar kažkokio išpranašavimo. Jie naudojasi astrologija, Taro kortomis, vidža lentelėmis, raumenų testavimu, tuo, anuo ar sekančiu dalyku, mėgindami sužinoti, kas nutiks ateityje, ar kokius sprendimus jiems reikėtų priimti, kad šie sprendimai būtų „teisingi“ sprendimai.

Matote, mano mylimieji, daugumai žmonių iš tiesų nėra jokios vertės iš anksto žinoti, kas įvyks, nebent tai būtų perspėjimas. Daug vertingiau pasitikti situaciją ir padaryti pasirinkimą toje situacijoje čia ir dabar. Būtent taip dauguma žmonių auga.

Yra daug žmonių, kurie, savo troškime sužinoti ateitį, užmezgė ryšį su mediumistinėmis jėgomis. Mediumistinės jėgos turi gebėjimą perduoti tam tikras pranašystes, kadangi jos kartais sugeba matyti, kas jums nutiks netolimoje ateityje. Ir tuomet jos jums duoda kažkokį pajautimą ir jūs tuomet galvojate: „O, aš susiderinau su kažkokia aukštesne jėga.“ Ir šitaip jos palaipsniui atveda jus iki taško, kuomet tampate vis labiau priklausomi nuo šių jėgų, užuot savarankiškai rinkęsi.

Matote, mes, pakylėtieji mokytojai, daugumoje atvejų nesakome žmonėms, ką daryti ar ko nedaryti. Jūs mokotės, priiminėdami sprendimus pagal savo šiuo metu turimas žinias ir sąmonės būseną, ir tuomet mokotės iš šių sprendimų pasekmių.

Yra daug situacijų, kuriose nieko nėra iškalta akmenyje. Tai, ką galite išvysti per nuojautą, daugumoje atvejų tėra tik viena iš kelių galimų situacijos baigčių. Tai nereiškia, kad tai yra vienintelė ar aukščiausia baigtis, ir kad dabar turėtumėte siekti jos išsipildymo.

Turiu pasakyti, kad egzistuoja tam tikras taškas kelyje, kuriame šie dalykai atrodo svarbūs žmonėms, ir žmonės jų ieško, nori juos patirti. Norėčiau jus perspėti to neieškoti, ir taip pat pasakysiu štai ką: „Nesiekite to sukelti. Jeigu tai įvyksta spontaniškai, tuomet, jeigu tai yra perspėjimas, paklausykite jo. Jeigu tai nėra perspėjimas, tiesiog palaukite ir pažiūrėkite, kas įvyks, ir tuomet ryžkitės priiminėti sprendimus.“

Taip pat ateis aukštesnė pakopa kelyje, kuomet šie fenomenai paprasčiausiai išnyks, nes jie jums nustos atrodyti svarbūs. Turėsite tikėjimą, kad, jeigu naudositės savo susiderinimu ir intuicija, jums nereikės iš anksto žinoti, kas įvyks. Suvoksite, kad viskas yra galimybė jums ir kitiems žmonėms augti.

Pavyzdžiui, ar jums svarbu žinoti, kas įvyks už trijų dienų nuo šiandien, ir pavyzdys čia būtų, kaip pasiuntiniai atvyko čionai ir turėjo nuojautą, kad gali kilti problemų su jų viza į Kazachstaną. Tačiau ar jiems buvo svarbu kažką dėl to daryti, o gal buvo svarbiau tiesiog leisti situacijai tekėti savo vaga, šitaip suteikiant visiems žmonėms galimybę į tai sureaguoti ir iš to pasimokyti.

Matote, nieko nėra iškalta akmenyje materialiame pasaulyje. Žinoma, egzistuoja tam tikra tikimybė įvykti tam tikriems įvykiams, tačiau visada yra pasirinkimai. Ir iš tiesų egzistuoja pasirinkimai, kaip reaguosite esamoje situacijoje, ir yra daug svarbiau sutelkti dėmesį į savo reakciją, o ne į išorinius rezultatus ar įvykius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels