Fundamentalus mokymas apie ratus javų laukuose, NSO ir kitus fenomenus

TEMOS: Fundamentali tiesa yra ta, kad sąmonė kuria fizines aplinkybes – kodėl ženklai iš aukštesnės jėgos nepakeičia žmonių sąmonės – žmonės, kurie laukia ženklų, atidėlioja aukso amžių – daugelis žmonių gali būti atviromis durimis protui, valdančiam materiją – įveikite savo asmenines dramas – koncentruokitės į Kristiškumą, o ne į išorinius ženklus – persidengimo efektas paaiškina ratus javų laukuose ir NSO – gyvybė nebuvo atnešta ateivių iš kosmoso – aukštesnių ar žemesnių minčių vaizdinių įkūnijimas – su kuo suderinate savo sąmonę: su astraline plotme ar su pakylėtaisiais mokytojais?

Klausimas: Ar ratai javų laukuose yra mums pakylėtųjų mokytojų perduodamos žinios, o gal jų kilmės priežastis slypi žemesnėje karalijoje (pavyzdžiui, mentalinėje karalijoje)? Ko mes galime iš jų pasimokyti? Ar turėtumėme nerimauti, ar džiaugtis dėl to, kad pasaulyje vis daugiau pasirodo ratų javų laukuose? Dėkoju jums už šią nuostabią svetainę.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pirmiausia trumpas ir konkretus atsakymas. Ratai javų laukuose NĖRA žinios iš pakylėtųjų mokytojų. Kodėl turėtume siųsti savo žinias tokiu būdu, jeigu turime apmokytus pasiuntinius, sugebančius perduoti Gyvąjį Žodį?

Žinau, kad galima pateikti argumentą, jog mes siunčiame šiuos ratus kaip regimą ženklą tiems, kurie nėra atviri Gyvajam Žodžiui, tačiau šie samprotavimai remiasi fundamentaliu mūsų tikslo nesupratimu. Matote, pagrindinis mūsų tikslas yra išmokyti žmoniją vienos fundamentalios tiesos apie gyvenimą: Jūsų sąmonė sukuria jūsų fizines aplinkybes.

Materiali visata yra veidrodis, atspindintis jums (fizinių aplinkybių pavidalu) mentalinius įvaizdžius, kuriuos projektuojate savo protu (visais keturiais savo proto lygmenimis). Todėl disbalansai, kuriuos šiuo metu matote Žemėje, yra kolektyviai sukurti visos žmonijos, ir jie bus transcenduoti tik tuomet, kai žmonės pakels kolektyvinę sąmonę. Tai neįvyks dėl kokių nors nežemiškų jėgų ar nežemiškų būtybių įsikišimo.

Ar suvokiate, ką sakau? Mes koncentruojamės į JUS ir mėginame jus išmokyti, kad JŪSŲ sąmonė sukuria jūsų aplinkybes. Todėl jūsų aplinkybės gali pasikeisti vieninteliu būdu – jums pakeitus savo sąmonę. Tad kaip galėtume žmones to išmokyti, kurdami kokius nors regimus ženklus, akivaizdžiai atėjusius iš aukštesnės jėgos? Ar suprantate, kad būtent dėl to sakiau:

Jis jiems atsakė: „Pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo, bet nebus jai duota jokio ženklo. (Mato 12,39)

Kas yra pikta ir svetimaujanti karta? Tai yra žmonių grupė, kurie nenori prisiimti atsakomybės už save ir nenori priimti fundamentalios tiesos, kad sąmonė kuria realybę. Todėl jie patikėjo viena iš epinių dramų, dėl kurios yra patikėję išoriniu dievu, tolima dievybe danguje, kuri ateis ir juos išgelbės be jokios būtinybės jiems pažvelgti į rąstą savo akyje. Ir iš tiesų, jeigu tokiems žmonėms būtų duotas fizinis ženklas, tai tik dar labiau sustiprintų jų epinį mąstymą ir suteiktų jiems pretekstą NEDIRBTI su savimi – ir toliau laukti, kol kokia nors aukštesnė jėga ateis ir išspręs visas jų problemas už juos.

Būtent dėl to matote tiek daug krikščionių, kurie laukia mano antrojo atėjimo, kuomet aš tariamai atnešiu Dievo karalystę į Žemę, o jiems nieko dėl to nereikės daryti. Taip pat matote ir daugelį Naujojo Amžiaus arba dvasingų žmonių, kurie laukia kažkokio stebuklingo sprendimo, ar tai būtų NSO, fizinis pakylėtųjų mokytojų apsireiškimas, ar fizinis Žemės pakilimas į penktąją dimensiją.

Šitoks mąstymas NIEKUO neprisideda prie fizinio Aukso Amžiaus atnešimo. Tiesą sakant, tai tik atidėlioja Aukso Amžių, kadangi pernelyg daug žmonių, esančių tarp aukščiausių dešimties procentų, yra priėmę šį pasyvų mąstymą, kuriame laukia kažkokio ženklo, užuot kėlę savo sąmonę ir bendrakūrę naujo amžiaus ženklus.

Žinau, kad tuomet būtų galima užduoti klausimą, kodėl dariau tiek daug stebuklų prieš 2000 metų, ir priežastis yra ta, kad žmonės anais laikais buvo žemesnėje sąmonės būsenoje. Turėjau juos pažadinti iš daug žemesnės sąmonės būsenos nei toji, kuri vyrauja šiandien, ir todėl buvo būtina atlikti tam tikrus stebuklus. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad šių stebuklų nedariau, kai jų iš manęs reikalavo tam tikri žmonės. Tad aš juos dariau ne tam, kad padaryčiau įspūdį žmonėms, o tam, kad pademonstruočiau proto gebėjimą valdyti materiją.

Tuo, žinoma, buvo pasinaudota, sukuriant stabmeldišką įvaizdį, kuriame mane buvo imta vaizduoti VIENINTELIU Dievo sūnumi, kai tuo tarpu mano tikslas buvo parodyti, kad visi Dievo sūnūs ir dukterys gali būti atviromis durimis Dievui atlikti tokius dalykus – nes su Dievu viskas yra įmanoma. Ir net ir šiandien tai vis dar tebėra tiesa, ir šiandien daug daugiau žmonių yra pakilę į sąmonės lygį, kuriame jie taip pat gali būti atviromis durimis stebuklams. Tad dabar yra netgi dar svarbiau, kad tokie proto valdžios materijai ženklai nebūtų laikomi kaip ateinantys iš kokio nors išorinio šaltinio ar vieno žmogaus, kuris tariamai yra pranašesnis už visus kitus. Šie ženklai įvyks tik tuomet, kai žmonės nuspręs juos materializuoti – daug žmonių, o ne vienas.

Tad ko dvasingi žmonės gali išmokti iš ratų javų laukuose? Na, galite išmokti, kad protas turi galią materijai ir ratai javų laukuose yra žemiau aprašyto persidengimo efekto padarinys. Esmė ta, kad būtent žmonijos sąmonė kuria ratus javų laukuose ir kitus panašius fenomenus (tarp jų ir NSO pastebėjimus). Pripažinę tai, žmonės gali išmokti pakelti savo sąmonę ir sukurti Aukso Amžių. Neigdami tai arba pasilikdami neišmanyme, žmonės ir toliau laikys šiuos fenomenus aukštesnės jėgos ženklais. Ir todėl jie lauks, kol ši jėga atneš Aukso Amžių, šitaip atidėliodami jo įkūnijimą. Ar suvokiate mano mintį? Jeigu žmonijos sąmonė materializuoja regimus fenomenus, kurie yra laikomi aukštesnės jėgos egzistavimo įrodymu, tai kaip tuomet žmonės išmoks prisiimti atsakomybę už save? Tikrasis ženklas, kurį rodo ratai javų laukuose, yra tas, kad jūsų sąmonė kuria jūsų realybę.

Jūs taip pat galite išmokti, kad jums, kaip dvasingam žmogui, kuris yra atviras pakylėtųjų mokytojų mokymams, reikia teisingai susidėlioti prioritetus ir nešvaistyti savo dėmesio fenomenams, kurie neturi jokio pozityvaus poveikio jūsų asmeniniam augimui ir kolektyvinės sąmonės augimui. Kitaip tariant, liaukitės ieškoti ženklų iš aukštesnės jėgos ir susitelkite į susivienijimą su šia aukštesne jėga, kad ji galėtų dirbti per JUS. Pernelyg daug dvasingų ir Naujojo Amžiaus žmonių yra taip susižavėję regimais fenomenais, kad visą savo dėmesį sutelkia į šiuos išorinius dalykus, užuot dirbę su savo psichika, kvestionuodami savo suvokimą. Tai, žinoma, yra žmonių asmeninių dramų dalis, tačiau pakylėtiesiems mokytojams būtų labai didelė pagalba, jeigu daugiau žmonių įveiktų savo dramas, užuot jas stiprinę.

Ar turėtumėte nerimauti, ar džiaugtis, kad ratai javų laukuose atrodo pasirodantys vis dažniau? O ką jeigu tiesiog nekreiptumėte į tai dėmesio? Ratai javų laukuose nei sustabdys nei atneš Aukso Amžių, tad koncentruokitės į tuos dalykus, kurie iš tiesų šį Aukso Amžių atneš.

Kas sukuria ratus javų laukuose (bent jau tuos, kurie nėra sukuriami žmonių)? Paprasčiausias paaiškinimas yra persidengimo efektas, paaiškintas sekančioje citatoje iš Maitrėjos knygos:

Maitrėja: Kaip sakiau anksčiau, trys aukštesnės šios sferos karalijos yra sukurtos iš energijų, kurios yra mažesnio tankumo už fizinę karaliją sudarančias energijas. Kadangi šios energijos yra takesnės, aukštesnes karalijas galima lengvai padalinti į individualius lygmenis, ir kiekvienas lygmuo reprezentuoja sąmonės lygį, ir jame gyvena tik tos būtybės, kurių dvasiniai pasiekimai, arba šių pasiekimų nebuvimas, atitinka tam tikrą spektrą. Iš pradžių aukštesnės karalijos buvo sukurtos tik su vienu lygmeniu (identiteto karalija buvo sukurta su dviem lygmenimis), ir pasidalijimas į daugiau lygmenų įvyko tik toje karalijoje gyvenančioms būtybėms pažeminus arba paaukštinus savo sąmonę. Kitaip tariant, tam tikroje karalijoje gyvenusios būtybės sukūrė toje karalijoje egzistuojančius lygmenis. Pavyzdžiui, emocinėje karalijoje gyvenančios būtybės sukūrė žemesnius tos karalijos lygmenis, kuriuos pavadinau astraline plotme, ir kuriuos daugelis žmonių matė kaip pragarą. Daugelis žmonių taip pat yra matę tam tikras astralinės plotmės dalis miegodami, arba būdami paveikti narkotikų ar alkoholio.
Kaip buvo minėta, tikslas, dėl kurio buvo leista šiam pasidalijimui į lygmenis įvykti, yra toks, kad šitaip aukštesnio išsivystymo būtybės buvo apsaugotos nuo tiesioginio kontakto su būtybėmis, kurios yra savanaudiškos ir mėgsta naudoti prievartą. Akivaizdu, kad fizinėje karalijoje esančioms būtybėms taip pat buvo skirta turėti tokią pačią apsaugą, tačiau, kadangi fizinės karalijos negalima padalinti į atskirus lygmenis, tai buvo pasiekta, sukuriant tokius milžiniškus atstumus tarp galaktikų ir saulės sistemų, jog fizinės kelionės tarp jų yra nepraktiškos.
Tad tuo tiesiog noriu pasakyti, kad fizinėje visatoje egzistuoja milijonai planetų, kuriose egzistuoja gyvybė, panaši iš principo – nors kai kuriais atvejais labai besiskirianti savo išvaizda – į tai, ką matote Žemėje. Tačiau šios gyvybę palaikančios saulės sistemos yra taip toli viena nuo kitos horizontalioje erdvėje, kad tiesioginis fizinis kontaktas tarp jų praktiškai yra neįmanomas. Kelionės tarp saulės sistemų iš tiesų yra įmanomos, tačiau tai galima pasiekti tik labai pažangia technologija. O tokią technologiją gali išvystyti tik aukštų dvasinių pasiekimų būtybės, tai reiškia, kad jos neturėtų jokių agresyvių intencijų keliauti į kitas planetas. Jos taip pat suvoktų visatos tikslą, kuris yra suteikti tam tikroje planetoje egzistuojančioms būtybėms galimybę savarankiškai vystytis, ir todėl jos turėtų išminties nesikišti į šį procesą.
Tad tuo tiesiog noriu padėti jums praregėti iš tam tikrų populiarių mitų, kuriuos sukūrė mokslinės fantastikos literatūra ir filmai. Gyvybė Žemėje nebuvo sukurta ar atnešta ateivių iš kosmoso, atvykusių į šią planetą skraidančiomis lėkštėmis. Ir šios planetos taip pat nenusiaubs kosmoso plėšikai, savo niekada nesibaigiančiose gamtinių išteklių paieškose, kurias jie išnaudojo savo planetoje. Ir ši planeta taip pat nebus išgelbėta ateivių iš kosmoso, su tokia išmania technologija ir išmintimi, kad jie sugebės išspręsti visas žmonijos problemas. Tarpplanetinės kelionės yra įmanomos žemesnėms civilizacijoms trumpais atstumais, tokiais atstumais, kokie egzistuoja jūsų saulės sistemoje. Tačiau, nė viena iš planetų jūsų saulės sistemoje daugiau nebepalaiko gyvybės fizinėje karalijoje. Daugybė teorijų apie NSO ir netgi šių NSO pastebėjimų vyksta dėl to, kad šios formos iš tiesų egzistuoja astralinėje plotmėje. Kai kurie žmonės yra suderinę savo protus su astraline plotme ir patyrė patirčių, kurios buvo tokios tikros, jog atrodė fiziškai egzistuojančios. Netgi yra tokių vietų Žemėje, kuriose fizinės karalijos vibracijos buvo pažemintos iki tokios ribos, kad – kartas nuo karto – įvyksta fizinės plotmės ir astralinės plotmės persidengimas. Šį efektą dar labiau gali sustiprinti žmonės, kuriuos yra užvaldęs NSO fenomenas ir kurie šitaip patys sukuria dalį savo stebimų fenomenų.
Atkreipkite dėmesį į subtilias, tačiau labai svarbias išdavas to, apie ką kalbu tarp eilučių. Viskas fizinėje karalijoje yra sukurta per procesą, prasidėjusį eterinėje karalijoje, kurioje randate tyrus minčių vaizdinius, sukurtus dvasinėje karalijoje esančių mokytojų. Eteriniai minčių vaizdiniai buvo įspausti ant Materijos šviesos, pažemindami jos vibracijas iki mentalinio lygmens. Eterinių minčių vaizdinių pagrindu buvo sukurti konkretesni mentaliniai vaizdiniai, ir šviesa buvo pažeminta iki emocinio spektro. Čia vaizdiniai buvo prisotinti emocijomis, kurios pažemino Materijos šviesą iki fizinio spektro, kuriame jie pavirto fizinėmis formomis. Šiame procese dalyvauja visų lygmenų savimonę turinčios būtybės, o kadangi kai kurios iš šių būtybių buvo apakintos dualistinės sąmonės, žemesniuose eterinės, mentalinės ir emocinės karalijos lygmenyse egzistuoja daug netyrų minčių vaizdinių, kurie iškraipo per juos tekančią šviesą. Esmė ta, kad, jeigu šviesa tekėtų tyriausiu įmanomu keliu, ji galėtų pasiekti fizinę plotmę be didelių iškraipymų. Tačiau, jeigu šviesa turi pereiti žemiausius mentalinės ir emocinės karalijos lygmenis, ji gali būti taip stipriai iškraipyta, kad pirminis eterinis minčių vaizdinys yra visiškai užtemdomas arba pakeičiamas netyru minčių vaizdiniu.
Tad dabar matote, kad fizinėje Žemėje esančios sąlygos priklauso nuo to, ar įsikūnijime esantys žmonės sugeba materializuoti tyrus eterinius minčių vaizdinius, ar jie tiesiog materializuoja iškraipytus minčių vaizdinius žemesniuose lygmenyse. Jeigu žmonės turi reliatyviai tyrą sąmonę, jie gali atnešti eterinius minčių vaizdinius į fizinį įsikūnijimą jų neiškraipydami. Jie gali sukurti Dangų Žemėje. Tačiau, jeigu žmonės nužemins savo sąmonę, į fizinį įsikūnijimą jie atneš minčių vaizdinius, egzistuojančius žemesnėje mentalinėje ir emocinėje karalijose. Tai vyksta planetiniu mastu, kai tam tikros grupės žmonių suderina savo kolektyvinę sąmonę su tam tikrais aukštesnių karalijų lygmenimis. Tačiau šis kolektyvinis susiderinimas taip pat gali tapti sukoncentruotas tam tikrose fizinėse vietose. Būtent dėl to galite matyti, kaip kai kurios vietos turi labai aukštas ir dvasingas vibracijas, kai tuo tarpu kitos vietos atrodo tarsi pragaras Žemėje. Tai vaizduoja mitas apie Šangrilą – idealią visuomenę, tačiau praeityje daug aukso amžiaus civilizacijų buvo fiziškai įkūnijusios tokią visuomenę.
Mes dabar matome, kad, jeigu žmonės suderins savo sąmonę su žemesniais emocinės karalijos lygmenimis, pamatysite absoliučiai žemiausius minčių vaizdinius, kada nors sukurtus žmonių, ir netikrus dievus. Ir prie viso šito dar reikia pridurti, kad žemesnėse emocinės karalijos lygmenyse egzistuojančios būtybės privalo vogti žmonių energijas, kad išgyventų, ir matote, kad šios būtybės visą laiką mėgina surasti priėjimą prie žmonių sąmonės. Pagrindinis jų ginklas yra baimė, ir jos visada siekia sukelti žmonėms baimę kažkam, nuo ko jie mano neturintys jokių būdų apsiginti. Pavyzdžiui, viduramžiais daugelis žmonių tikėjo demonais ir piktosiomis dvasiomis, galėjusiomis juos užpulti fiziškai. Jie netgi tikėjo būtybėmis, kurios, jų manymu, buvo fizinės, tokiomis kaip drakonai, troliai ir daugeliu kitų taip vadinamų mitologinių būtybių. Ar šios būtybės egzistavo? Taip, jos egzistavo, ir jos vis dar tebeegzistuoja žemesnėje emocinėje karalijoje. Ar žmonės galėjo šias būtybes kada nors matyti ir ar jos galėjo paveikti žmones fiziškai? Atsakymas yra taip, tačiau tiktai ta prasme, kad žmonės kolektyviškai suderino savo sąmonę su žemesniais emocinės karalijos lygmenimis. Tai sukūrė sąmonės „tiltą,“ ištrynusį tarp fizinės ir emocinės karalijų egzistuojančią ribą. Galėtume sakyti, jog, kadangi viskas yra sąmonė, žmonių kolektyvinė sąmonė suderino fizinės karalijos vibracijas su emocine karalija ir įvyko persidengimo efektas. Tam tikru laiku ir tam tikrose vietose, žmonės iš tiesų sutikdavo drakonus ir kitas mitologines būtybes. Ar šios būtybės iš tiesų kada nors buvo fizinės? Na, tai priklauso nuo to, kaip naudojate šį žodį. Pavyzdžiui, žmonės galėjo sutikti mitologinę būtybę, ir jiems šis susitikimas galėjo atrodyti visiškai fizinis, tačiau ši būtybė negalėjo laisvai judėti ar daugintis fizinėje karalijoje. Ji tegalėjo egzistuoti lokalizuotoje vietoje ir tik tol, kol žmonių sąmonė persidengimo efektą darė įmanomu.
Tai paaiškina, kodėl viduramžiais daug žmonių teigė matę įvairias mitologines būtybes, kai tuo tarpu šiandieninėje, racionalioje visuomenėje beveik niekas šių būtybių nebesutinka. Dėl mokslo pažangos, žmonės arba nebetiki tokiomis būtybėmis, arba nebetiki, kad jos yra fizinės. Dėl to tiltas tarp fizinės karalijos ir emocinių lygmenų, kuriuose šios būtybės egzistuoja, buvo sumažintas iki tokio lygmens, kuomet šis persidengimo efektas beveik nebevyksta.
Akivaizdu, kad emocinėje karalijoje esantys netikri dievai ir puolusios būtybės nebuvo patenkinti tuo, kad jų galia terorizuoti žmones ir priversti juos iškreipti šviesą buvo sumažinta mokslo pažangos. Tad jos ėmė ieškoti kitokio būdo kelti pirmykštę baimę, priversdami žmones patikėti fenomenu, nuo kurio apsiginti atrodė neįmanoma. Tai tapo įmanoma tik tuomet, kai mokslas išsivystė iki tokio lygmens, kuomet dauguma žmonių suvokė, jog visata yra nepaprastai didelė, ir ėmė tikėti, kad gyvybė buvo sukurta evoliuciniu procesu. Ir dabar tapo įmanoma įvesti koncepciją, kad šioje milžiniškoje visatoje kitose planetose taip pat išsivystė pažangios civilizacijos. Kadangi žmonija ėmė eikvoti šios planetos išteklius, kitos civilizacijos jau išeikvojo visus jų planetoje egzistuojančius išteklius ir dabar klaidžioja visatoje erdvėlaiviais, ieškodamos planetų, kurios vis dar tebeturi šių išteklių. Kadangi šių ateivių iš kosmoso turimos technologijos yra daug pranašesnės už tas, kurias turi žmonija, apsiginti nuo jų nėra įmanoma. O kadangi žmonės, kurie tiki mokslu, nėra linkę tikėti Dievu, jie galvoja, kad jokia jėga – nei Danguje, nei Žemėje – negalėtų jų apsaugoti nuo ateivių invazijos.
Tuo noriu pasakyti, kad didelė dalis mokslinės fantastikos fenomeno buvo netikrų dievų įrankis, kuriant mokslu grįstą pirmykštę baimę, kuri pakeitė viduramžių religija grįstą pirmykštę baimę. Tad dabar jie sukūrė naują baimę, nuo kurios atrodo neįmanoma apsiginti. Gali pasirodyti ironiška, kad mokslas, padėjęs žmonijai įveikti viduramžių baimę, tapo instrumentu, sukūrusiu naują tos pačios baimės versiją.
Ar NSO egzistuoja? Taip, jie egzistuoja kai kuriuose žemesniuose astralinės plotmės lygmenyse. Ar jie yra fiziški? Ne, nes nebuvo sukurti kitose fiziniame spektre egzistuojančiose planetose ir fiziškai neatkeliavo į Žemę. Tai kodėl tuomet atrodo, tarsi NSO yra pastebimi vis dažniau ir dažniau? Todėl, kad žmonės kolektyviškai suderino savo sąmonę su astralinės plotmės lygmenimis, kuriuose NSO sukūrė netikri dievai, ir šitaip buvo sukurtas persidengimo efektas. Šis efektas potencialiai gali būti dar labiau sustiprintas, ir geriausias dalykas, kurį dvasingiausi žmonės gali padaryti, yra liautis koncentruoti savo dėmesį į NSO fenomeną, ir vietoj to sutelkti jį į dvasinę karaliją. Esmė ta, kad dauguma dvasios ieškotojų gali – ir turėtų – siekti dvasinio augimo, nekreipdami dėmesio į NSO fenomeną. Faktas tas, kad, kuo daugiau koncentruositės į NSO fenomeną, tuo labiau save pririšite prie astralinės plotmės, atverdami save jos energijoms ir minčių vaizdiniams. Tad, iškviesdami dvasinę apsaugą ir išlaikydami savo dėmesį sutelktą į dvasinę karaliją, galėsite pakilti virš bet kokių sąsajų su astraline plotme ir NSO fenomenu. Astralinės plotmės princas atvyks pas jus savo skraidančia lėkšte ir nieko jumyse neras (Jono 14,30).

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels