Karma gali būti subalansuota nelinijišku būdu

Klausimas: Tai būtų klausimas apie Antrąją Mirtį. Kai gyvybės srautas eina per Antrosios Mirties procesą, gyvybės srauto karma – tokio gyvybės srauto atveju, kuris neturi jokių šansų įsikūnyti šioje planetoje dėl sunkios karmos ir turi įsikūnyti žemiausiame lygmenyje – kaip šiam gyvybės srautui būtų įmanoma transformuoti savo karmą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Pirmiausia norėčiau pakalbėti apie gyvybės srautus, kurie nebeturi galimybės įsikūnyti Žemėje. Kai kurie iš šių gyvybės srautų iš tiesų pereis į kitas planetines sistemas, kuriose egzistuoja netgi dar žemesnė masinė sąmonė nei Žemėje. Tokių planetų nėra daug, lyginant su bendru planetų skaičiumi visatoje, kuriose egzistuoja protinga gyvybė. Vis dėlto, jų yra daugiau nei keletas. Yra visiškai įmanoma gyvybės srautui, kuris yra netekęs teisės įsikūnyti Žemėje, įsikūnyti būtent tokiose planetose, kuriose jis gaus papildomas galimybes išdirbti savo karmą.

Turite suprasti, kad viskas paklūsta laisvai valiai. Kartais žmonės turi tendenciją, ypač tie, kurie yra susipažinę su Rytų mokymais, galvoti, kad karma yra kažkas, kas yra iškalta akmenyje, kažkas, kas nulemia visą gyvybės srauto dabartinį gyvenimą, ir gyvybės srautas mažai ką tegali padaryti, kad įveiktų šią karmą.

Tai, žinoma, nėra tiesa. Jau anksčiau daviau išsamius mokymus apie faktą, kad, jeigu iš tiesų pakeisite savo sąmonę, jeigu ryšitės išmokti pamoką, pamatydami, kaip jūsų sąmonė jus riboja, ir jeigu tikrai ryšitės palikti tą dualistinės sąmonės elementą, galėsite labai greitai subalansuoti savo karmą. Tai reiškia, kad net ir žemesnėse karalijose įsikūnijantys gyvybės srautai turi galimybę subalansuoti savo karmą ir subalansuoti ją gana greitai.

Karma nėra bausmė. Nėra taip, kad Karminė Valdyba pažvelgia į tam tikro gyvybės srauto susikurtą karmą, įrašo linijišką įrašą ir taria, kad, jeigu gyvybės srautas susikūrė tam tikrą karmos kiekį, tai reiškia, kad šiam gyvybės srautui teks praleisti tam tikrą laiko tarpą, kol galės išsilaisvinti nuo savo karmos. Kitaip tariant Karminė Valdyba nedirba kaip teisėjai Žemėje, atseikėjantys už tam tikrą nusikaltimą tam tikrą metų skaičių kalėjime.

Karminė Valdyba turi tik vieną rūpestį: išlaisvinti gyvybės srautus toliau judėti pirmyn savitranscendencijos procese. Tai reiškia, kad, jeigu gyvybės srautas iš tiesų transcenduos tam tikrą sąmonės lygį, šis gyvybės srautas gaus pagalbą ir galės labai greitai subalansuoti savo karmą. Kai kuriais atvejais, pakylėtasis mokytojas gali prisiimti šią karmą ir ją subalansuoti – neutralizuodamas energijos impulsą, iš kurio yra sudaryta karma.

Tas pats, žinoma, galioja ir gyvybės srautams, kurie negali įsikūnyti fizinėje planetoje, bet turi eiti į astralinę plotmę, į emocinę karaliją. Yra prie Žemės pririštų gyvybės srautų, o taip pat prie kitų planetų pririštų gyvybės srautų, kurie yra įstrigę šioje emocinėje karalijoje. Tačiau net ir šie gyvybės srautai turi galimybę atlikti dramatišką pokytį sąmonėje.

Šis pokytis tokiems gyvybės srautams iš tiesų įvyksta tik vienu būdu. Šie gyvybės srautai yra Skaudžių Smūgių Mokykloje, ir smūgiai darysis vis skaudesni ir skaudesni, kadangi jie dabar yra patekę į karaliją, kurioje visi gyvybės srautai yra žemesnėje sąmonės būsenoje, ir todėl tarp jų vyks neišvengiami susidūrimai. Ir esmė čia yra gyvybės srautui pasiekti tašką, kuriame jis tartų: „Viskas, man jau to gana. Daugiau to nebenoriu. Prašau, padėkite man!“ Gyvybės srautui paprašius pagalbos, pagalba jam visada bus suteikta. Jeigu jis ryšis pažvelgti į savo sąmonę ir pakeis šią sąmonę, tuomet vėlgi, galės reliatyviai greitai pakilti ir netgi subalansuoti labai didelį karmos kiekį per daug trumpesnį laiką, nei būtų prireikę, jeigu būtų likęs žemesnėje sąmonės būsenoje.

Tad suvokiate, ką čia sakau. Yra žmonių, kurie žino apie karmą ir siekia subalansuoti šią karmą, darydami tam tikrus išorinius veiksmus. Pavyzdžiui, jeigu esate geras krikščionis arba geras budistas ir elgiatės pagal šių religijų išorines taisykles, nesusikursite tiek daug naujos karmos kaip tuo atveju, jeigu būtumėte agresyvus, savanaudiškas asmuo. Jeigu užsiimate tam tikromis praktikomis, kaip, pavyzdžiui, maldomis ar mantrų kalbėjimu, netgi galėsite subalansuoti tam tikrą savo karmos kiekį. Tačiau nesubalansuosite jos taip greitai, kaip tuo atveju, jeigu sąmonėje iš tiesų atliktumėte pokytį.

Tad tuo noriu pasakyti, kad yra du būdai savo karmai subalansuoti. Pirmasis būdas yra labiau linijiškas būdas, per kurį balansuojate ją labai palaipsniui, o kitas yra revoliucinis būdas, kuomet savo sąmonės būsenoje atliekate revoliuciją. Ir tuo atveju galėsite ją subalansuoti žymiai greičiau, kadangi būsite pakilę daug aukščiau tos sąmonės būsenos, kurioje susikūrėte karmą.

Net ir gyvybės srautui, einančiam per procesą, kuris gali atvesti prie Antrosios Mirties Šventosios Ugnies Teisme, bus suteikta konsultacija, kaip jis galėtų dramatiškai pakeisti savo sąmonę. Bet kuris gyvybės srautas gali, net iki pačios paskutinės akmirkos, pakeisti savo sąmonę, apsigręžti ir nuspręsti iš tiesų save reformuoti. Nėra nieko neišvengiamo, net ir paskutiniuose proceso, vedančio į Antrąją Mirtį, etapuose.

Na ir dabar, jeigu gyvybės srautas nepriima sprendimo pasikeisti ir todėl yra ištrinamas Antrojoje Mirtyje, tuomet šio gyvybės srauto karma taip pat bus ištrinta pakylėtųjų mokytojų, kurie turi kilimo aukštyn momentumą. Kitaip tariant, pakylėtoje karalijoje yra daug būtybių, kurios turi tokį stiprų kilimo aukštyn momentumą, kad joms iš tiesų nėra didelis vargas ištrinti Antrąją Mirtį patyrusio gyvybės srauto karmą. Galite pažvelgti į tokį gyvybės srautą, kaip, pavyzdžiui, Hitleris, kuris susikūrė milžinišką karmą savo paskutiniame įsikūnijime, tačiau Žemė yra labai maža planeta, ir net pats didžiausias kada nors Žemėje sukurtos karmos kiekis yra labai mažas, lyginant su daugelio pakylėtųjų būtybių turimu pozityviu momentumu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels