Prakeikimai ir surišimai ir kaip efektyviai juos išrišti

TEMOS: Negalite būti prakeikti prieš savo laisvą valią – kažkas jūsų psichikoje suteikia kitiems galią jus veikti – jūsų intencijos suteikia kitiems galią jus paveikti – troškimas turėti galią kitiems padaro jus pažeidžiamu – aukos mąstymas – įrankiai jūsų energetiniam laukui išvalyti

Klausimas: Prašau paaiškinimo apie prakeikimus ir surišimus ir kaip efektyviai juos išrišti ir panaikinti. Mielas Jėzau Kristau, tu, be abejonės, esi žodžių meistras ir žinai tikslius žodžius. Labai prašau duoti mums kokius nors galingus šaukinius, kurių pagalba galėtume panaikinti visus žinomus ir nežinomus prakeikimus ir surišimus individualiame gyvenime, šeimos gyvenime ir kt.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Aukščiausias šios visatos įstatymas yra Laisvos Valios Įstatymas.

Tai reiškia, kad niekas negali jūsų prakeikti, surakinti ar suprojektuoti kokias nors kitas psichines projekcijas ant jūsų prieš jūsų laisvą valią. Klausimas, kurį sau turėtumėte užduoti, yra šis: „Ar mano valia iš tiesų yra laisva?“

Dvasios ieškotojai dažnai pro akis praleidžia faktą, kad laisva valia yra subtilus iššūkis. Šiuo atveju, galėtume sakyti, kad tai nebuvo jūsų valia, kad kažkas jus prakeiktų, tačiau viskas nėra taip paprasta.

Pažvelkite į mano žodžius: „Šio pasaulio princas ateis ir nieko manyje neras.“ Tai reiškia, kad, jeigu kiti ant jūsų projektuoja kažkokią psichinę projekciją, jūsų psichikoje yra kažkas, kas jiems suteikia galią tai daryti.

Laisvos Valios Įstatymas teigia, kad niekas neturi teisės valdyti jūsų proto ir energetinio lauko – tai yra jūsų išskirtinė viešpatija. Tačiau jūs, žinoma, galite pasinaudoti savo valia ir suteikti kitiems žmonėms priėjimą prie savo viešpatijos.

Žmonės dažnai nesuvokia, kad vienas iš pagrindinių būdų, kuriuo suteikiate kitiems žmonėms galią valdyti savo protą, eina per jūsų intencijas. Pavyzdžiui, tai yra neatskiriama Laisvos Valios Įstatymo dalis, kad ką pasėsite, tą ir pjausite.

Jeigu turite intenciją naudoti jėgą prieš kitus žmones arba mėginti juos kontroliuoti, neišvengiamai atversite duris į save kitiems žmonėms, kurie tą patį darys su jumis. Kas kardu gyvena, nuo kardo ir žus.

Yra daug, daug žmonių – net ir daug dvasingų žmonių – kurie turi sąmoningai nesuvoktą troškimą turėti gebėjimą psichiškai valdyti kitus žmones. Tai gali kilti iš troškimo apsaugoti save, kas yra suprantama tokioje pavojingoje aplinkoje kaip Žemė, tačiau tai vis tiek padaro jus pažeidžiamais. Tai taip pat gali būti kilę iš troškimo gauti tai, ko norite, ar netgi iš troškimo atkeršyti ar nubausti kitus.

Tačiau kad ir kokia bebūtų priežastis, faktas yra toks, kad bet koks troškimas turėti galią kitų žmonių valiai, padaro jus pažeidžiamus tiek tamsos jėgoms, tiek kitų žmonių įtakai. Kitaip tiesiog negali būti. Tad galiausiai, vienintelis būdas nuo to išsilaisvinti yra pažvelgti į rąstą savo akyje, kol atrasite visus net ir menkiausius troškimus daryti kitiems įtaką, ir pakeisite juos tyra intencija.

Kitas dažnas būdas suteikti žmonėms galią jus valdyti yra įžengti į aukos vaidmenį, kas iš tiesų kyla iš jūsų nenoro prisiimti atsakomybę už save ir nenoro priiminėti savarankiškus sprendimus. Kitaip tariant, jeigu nenorite naudotis savo valia, tai neišvengiamai padarys jus pažeidžiamus kitiems žmonėms, kurie norės jėga palenkti jūsų valią.

Kol atskleisite šias savo psichikos pasąmonėje glūdinčias intencijas, galite naudotis mūsų duodamais apsaugos ir išlaisvinimo šaukiniais. Mes tai pat perdavėme invokaciją, skirtą išsilaisvinimui nuo psichinių projekcijų. Rytų Vakarų invokacija taip pat čia gali būti veiksminga, kaip ir invokacija širdžiai išvalyti.

Taip pat siūlau stropiai naudotis Arkangelų šaukiniais. Ir nors šaukinys Astrėjai yra pats efektyviausias išsilaisvinimui nuo psichinių projekcijų, naudodamiesi visais septyniais Elohimams ir Arkangelams skirtais šaukiniais, išvalysite visas savo čakras, ir tai jums leis greičiau progresuoti link gebėjimo pamatyti netyras intencijas savo pasąmonėje.

Tačiau prisiminkite, kad šaukiniai ir invokacijos tėra laikina priemonė. Aukščiausia gynyba yra perregimumas, kurio dėka šio pasaulio princas ateis ir nieko jumyse neras.

Tai ypač galioja bet kokioms intencijoms daryti įtaką kitų žmonių laisvai valiai. Ir būtent čia paslydo daugelis šiaip jau geranoriškų dvasingų žmonių, ir kai kuriems tai netgi kainavo jų pakylėjimą. Tiesiog negalėsite užsitarnauti savo pakylėjimo, kol turėsite bent menkiausią intenciją daryti įtaką, naudoti jėgą ar bausti kitus žmones. Gi netikite, kad pakylėtieji mokytojai turi tokias intencijas?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2011 Kim Michaels