Piktavališkos maldos

TEMOS: Kodėl kelias į pragarą yra gerais norais grįstas – mėginimas paveikti kitų žmonių laisvą valią niekada nėra pateisinamas – skirtumas tarp to, kai kitiems kažką darote, ir kai siekiate paveikti jų pasirinkimus – Dievo įstatymui jūsų pagalba nėra reikalinga – mėginimas prisiimti atsakomybę už kitus reiškia, kad nesate prisiėmę atsakomybės už save – turite teisę į savo vidinį patyrimą – neturite teisės kištis į kitų žmonių patyrimus – visų tarp žmonių vykstančių konfliktų priežastis – tyra malda – juodoji magija yra projektuoti ant kitų savo proto įvaizdžius – saugokitės pykčio – nesimelskite, kad kiti padarytų tam tikrą pasirinkimą – dvasinė apsauga neveikia prieš jūsų laisvą valią – neleiskite, kad jūsų vidinė ramybė priklausytų nuo kitų žmonių pasirinkimų – prisirišimas prie savo viešo įvaizdžio – proto ramybė ateina iš absoliučios pagarbos kitų žmonių laisvai valiai – neprivalote leisti, kad kitų žmonių nuomonės darytų jums įtaką.

Klausimas: Mielas Jėzau, kai kurie mano šeimos nariai, priklausantys krikščioniams fundamentalistams, meldžiasi, kad būčiau išlaisvintas nuo domėjimosi jų taip vadinamais Naujojo Amžiaus kultais, ir sugrįžčiau atgal į jų bažnyčią. Mano draugas šiuos prašymus vadina „piktavališkomis maldomis“ ir sako, kad tai yra juodosios magijos forma, nes tai pažeidžia mano laisvą valią. Jis sako, kad jos gali mane paveikti, tačiau nelabai suprantu kodėl, jeigu kviečiu apsaugą. Ar galėtum padėti man suprasti, kas tai yra, ir kaip apsisaugoti nuo šių maldų poveikio?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jeigu norite suprasti piktavališkas maldas ir akivaizdesnes juodosios magijos formas, jums reikia suprasti mano mokymus apie epines dramas, kurios verčia žmones jausti poreikį melstis prieš kitų žmonių valią. Taip yra dėl to, kad šiose dramose įstrigę žmonės yra apgaunami dvigubai, kadangi yra patikėję, jog kitų žmonių valios pažeidimą galima pateisinti didesniu gėriu, ir todėl – nors žino einantys prieš kitų žmonių laisvą valią – jie vis tiek tiki, kad tai daro su geriausiomis intencijomis.

Štai kodėl epinės dramos pagimdė posakį: „Kelias į pragarą gerais norais grįstas.“ Norint išsilaisvinti nuo tokios dramos, žmonėms reikia pripažinti, kad jie buvo suklaidinti antikristo iliuzijų IR kad jų intencijos nebuvo geros. Daugeliui žmonių tai yra labai sunku, ir būtent dėl to jie nesiliauja eiti ta pačia kryptimi, kuri neišvengiamai veda juos į vis ankštesnę, uždaresnę proto dėžutę – vienintelį iš tiesų egzistuojantį pragarą.

Žinoma, fundamentalistas krikščionis tai neigs ir sakys, kad aš esu iš velnio. Jis taip pat sakys, kad tai JŪS esate apgauti ir velnias jau pažeidė jūsų laisvą valią, ir dėl to jiems yra būtina už jus melstis, kad būtumėte išlaisvinti nuo velnio įtakos. Tačiau realybė yra tokia, kad KIEKVIENĄ KARTĄ, kai manote, jog jums reikia KAŽKĄ daryti prieš kitų žmonių laisvą valią, JŪS esate įstrigę epinėje dramoje ir būtent jūs esate praradę savo gebėjimą laisvai rinktis – savo atsisakymu prisiimti atsakomybę už save.

Laisvos Valios Įstatymas yra labai aiškus. Visos savimonę turinčios būtybės turi teisę susikurti sau kokią tik nori patirtį ir patirti šią patirtį tiek ilgai, kiek tiktai nori (įstatymo apibrėžtuose rėmuose). Tai reiškia, kad JŪS turite teisę daryti, ką norite – kol nesiekiate kištis į kitų žmonių laisvą valią. Ar matote, kad čia egzistuoja subtilus skirtumas? Galite daryti ką norite, net jeigu tai paveikia kitus žmones. Tačiau neturite teisės – pagal Dievo įstatymą – mėginti paveikti kitų žmonių daromų pasirinkimų. Pavyzdžiui, jeigu suduosite žmogui per vieną skruostą, akivaizdu, jog tai jį paveiks, tačiau tai nepažeis įstatymo, kadangi jis tebebus laisvas rinktis: suduoti jums atgal ar atsukti kitą skruostą. Tačiau, jeigu sieksite apgaule arba manipuliacijomis priversti kitus padaryti tam tikrus pasirinkimus, šitaip iš tiesų pažeisite Laisvos Valios Įstatymą.

Pasakymas, kad galite daryti, ką norite, žinoma nereiškia, kad jūsų veiksmai neturi pasekmių. Dievas sukūrė įstatymą, kuris užtikrina, kad patirsite tai, ką kuriate, pjausite tai, ką sėjate. Tai yra kosminis veidrodis, kuris atspindi jums tai, ką išsiunčiate, veikiantis kartu su antruoju termodinamikos dėsniu, griaunančiu visas proto dėžutes, sukurtas iš atskirojo aš iliuzijos.

Tad realybė yra visiškai paprasta. Įstatymas sugrąžins visiems tai, ką jie išsiunčia, todėl jums nereikia padėti Dievo įstatymui funkcionuoti, siekiant jėga palenkti kitų žmonių valią. „Kerštas mano, aš atmokėsiu, – sako Viešpats.“ Dabar matote esminį faktą, kad Dievo įstatymas yra visiškai adekvatus, tiesą sakant, jo veikimas yra tobulas. Todėl KIEKVIENĄ KARTĄ, kai žmonės tiki privalantys įsikišti į kitų žmonių laisvą valią, jie nesutinka su Dievo įstatymu, ir būtent iš to gimsta visos epinės dramos.

Tokie žmonės yra prisiėmę atsakomybę už kitus, o tai gali būti paskatinta TIKTAI to fakto, kad jie yra atsisakę prisiimti pilną atsakomybę už save. Laisvos Valios Įstatymas aiškiai sako, kad JŪS esate pilnai atsakingi už savo išganymą – tačiau NESATE atsakingi nė už vieno kito žmogaus išganymą. Jeigu giliai pamąstysite apie šį vienintelį teiginį, galėsite įkūnyti savo Kristiškumą, Budiškumą ir galėsite užsitarnauti savo pakylėjimą.

Tuo nenoriu pasakyti, kad negalite melstis už kitus, tačiau turite būti labai atsargūs, tai darydami. Gyvenimo tikslas yra augti savimonėje, o tai reiškia, kad visoms būtybėms reikia patirti tam tikras patirtis, kad galėtų išmokti, kas yra veiksminga, o kas ne. Būtent iš to kyla visi vaidmenys, kaip paaiškinau savo mokyme apie asmenines dramas. Tai yra visiškai individualus procesas, kadangi būtent kiekvieno žmogaus Sąmoningasis AŠ privalo priiminėti GYVENIMO sprendimus, kad galėtų augti. Ir ko gi reikia, kad būtybė pradėtų priiminėti tokius sprendimus?

Svarbiausia mintis čia yra ta, kad kiekviena individuali būtybė yra savita ir žvelgia į gyvenimą iš tam tikro lokalizuoto požiūrio taško. Tad jūs galite eiti per gyvenimą, žvelgdami iš SAVO požiūrio taško, ir galite patirti tam tikras patirtis, rodančias, kas veikia, o kas neveikia – jums. Problema su epinėmis dramomis yra ta, kad jos skatina žmones daryti apibendrinimus ir samprotauti, kad JŪSŲ patirtis yra universali ir todėl turėtų galioti visiems žmonėms, tai reiškia, kad kiti žmonės turėtų daryti tokius pačius pasirinkimus kuriuos darėte jūs, arba kuriuos yra apibrėžusi jūsų pasaulėžiūra.

Ir būtent čia – šioje jūsų padarytoje išvadoje, kad kiti turėtų rinktis pagal JŪSŲ standartą – turite praktiškai visų žmogiškų konfliktų šaltinį. Kol laikysitės įsikibę į šį mąstymą, būsite įstrigę dualistinėje sąmonėje ir epinėse dramose. Tiesiog negalėsite išsilaisvinti nuo epinės kovos, kol neišlaisvinsite kitų žmonių laisvai rinktis – ir padarysite tai besąlygiškai. Tačiau, kad galėtumėte tai padaryti, iš pradžių turite išsilaisvinti patys, kad galėtumėte rinktis nepriklausomai nuo jūsų epinės dramos apibrėžtų pasirinkimų, o tai reiškia kad privalote prisiimti pilną atsakomybę už save.

Tad esmė čia yra tokia, kad, meldžiantis už kitus, jums reikia pamąstyti, ar tikrai siekiate jiems padėti, o gal priešingai – jūsų malda yra egocentriška, kadangi kyla iš jūsų epinės dramos ir jos pagimdyto poreikio priversti kitus paklusti. Ir jeigu aptinkate net ir menkiausią troškimą daryti įtaką kitų žmonių laisvos valios pasirinkimams, tai yra aiškus ženklas, kad esate veikiami epinės dramos, o tai reiškia, kad, melsdamiesi už kitus, tik dar giliau nugrimsite į šią dramą. Jūsų malda taip pat gali paveikti kitus, ir šitaip susikursite sau karmą, kuri taip pat jus pririš prie dramos. Tačiau tikroji problema čia yra ta, kad tai jus įkalina mąstysenoje kurios negalite įveikti, kadangi nenorite pripažinti, kad tiek jūsų įsitikinimai, tiek jūsų intencijos nėra tyri.

Tad kas yra tyra intencija ir tyra malda? Na, vienas būdas į tai žiūrėti yra suvokti, jog kad ir kokia bebūtų išorinė situacija, gilesnis gyvenimo tikslas yra augti, o augimas vyksta tik per vidines patirtis. Tad galite melstis, kad kitas žmogus būtų išlaisvintas nuo iškreiptos energijos ir kad būtų išlaisvintas nuo iliuzijų, neleidžiančių matyti visų jam prieinamų pasirinkimų (Motinos Marijos invokacijos gerai tinka abiem atvejais).

Kitaip tariant, krizinėje situacijoje žmonės dažnai nesugeba aiškiai mąstyti, tad yra teisėta už juos melstis, kad jie gautų geriausią įmanomą viziją. Tačiau yra labai svarbu vengti bet kokios intencijos priversti juos padaryti tam tikrus pasirinkimus. Net ir regimai nepiktybinis troškimas, kad kitas pasirinktų tai, ką jūs manote esant geriausia, lengvai gali tapti juodosios magijos forma, nes jūs nesąmoningai projektuojate įvaizdį ant kitų. Netgi galite įkrauti savo maldas, šaukinius arba rožinius šia sąmoningai nesuvokta ir nepripažinta intencija, šitaip susikurdami karmą. Savo maldas arba vizualizacijas taip pat galite įkrauti pykčiu, neapykanta ir kitais negatyviais jausmais, iškreipiančiais netgi dar daugiau energijos ir todėl sukuriančiais netgi dar didesnę karmą.

Visos maldos sukuria psichinės energijos bangą, kuri yra nukreipiama iš jūsų proto į kitą žmogų. Ši energija praeis pro visus keturis jūsų žemesniuosius kūnus ir todėl bus nudažyta šiuose kūnuose esančiu turiniu, net jeigu sąmoningai to nesuvoksite. Šiai energijai pasiekus kitą žmogų, ji taip pat pereis per jo keturis žemesniuosius kūnus ir sukurs interferenciją su ten esančia energija.

Jeigu energija vibruos meilės lygmenyje – suteikiančia kitiems galimybę laisvai rinktis – tuomet ji turės pozityvų poveikį, pavyzdžiui nuramindama žmones, kad jie galėtų aiškiau mąstyti. Jeigu ji vibruos žemiau šio lygmens, ji turės ribojantį poveikį kitam žmogui, priklausomai nuo energijos, kuria ji bus įkrauta, ir žmogaus sąmonės būsenos. Vienas dažnai pasitaikantis poveikis yra tai, kad ji įaudrina žmones, ir jiems tampa sunkiau priiminėti sprendimus, ir tai netgi gali padidinti nelaimių tikimybę. Bet kuriuo atveju, JŪS esate atsakingi už savo išsiunčiamą energiją ir tai, kaip ši energija paveiks kitą žmogų.

Atkreipkite dėmesį, kad daugeliu atveju galite melstis dėl to, kas būtų aiškiai geriausia kitam žmogui – žvelgiant iš įprastinės perspektyvos. Tačiau realybė čia yra tokia, kad iš tiesų geriausias dalykas žmogui yra patirti patirtį, kuri padeda suvokti, kad jam jau gana tam tikros dramos, ir todėl jis nuo jos išsilaisvina priimdamas GYVENIMO sprendimą. Pavyzdžiui, gali atrodyti teisinga melstis, kad žmogus nenusižudytų. Tačiau kai kuriais atvejais gyvybės srautui reikia patirti savižudybę arba labai prie jos priartėti, idant suvoktų, kad negalėsite pabėgti nuo savo proto būsenos, net ir per mirtį. Esmė ta, kad kiekvieną kartą, kai meldžiatės, kad kiti padarytų specifinį pasirinkimą – kad ir koks pateisinamas jis gali atrodyti – jūsų malda bus piktavališka malda. (Apie savižudybę mąstančio asmens atveju galite melstis, kad jis įgytų jam reikalingos patirties, tačiau privalote būti neprisirišę prie situacijos baigties.)

Tai kokiu būdu šios maldos gali daryti jums poveikį, net jeigu esate išsikvietę dvasinę apsaugą? Na, dvasinė apsauga neveikia prieš jūsų laisvą valią, tad poveikis priklauso nuo jūsų sąmonės būsenos. Šį klausimą uždavusiam žmogui būtų verta pamąstyti, kaip jisai žiūri į savo fundamentalistus šeimos narius. Ar jaučiate, kad jie jus turėtų palikti ramybėje ir turėtų leisti jums tikėti tuo, kuo norite? Pastaroji reakcija gali atrodyti visiškai suprantama, tačiau pamąstykite, ką ji padaro jūsų proto būsenai. Ji jus įveda į proto būseną, kurioje jaučiate, kad negalėsite būti ramybėje tol, kol jie jūsų nepaliks ramybėje. Tad dabar esate priversti mėginti pakeisti jų protą, jų nuomones, jų įsitikinimus, ir tik po to manote galėsiantys toliau laisvai gyventi savo gyvenimą. O kadangi nėra tikėtina, kad jums pavyks pakeisti jų protus, jūs save įkalinate šioje neramybės būsenoje neribotam laikui.

Ar matote, kad ši intencija pakeisti kitus yra žemiau už meilę vibruojanti vibracija? Ir ar taip pat matote, kad lygiai ta pati energija skatina ir tuos žmones melstis už jus? Ir todėl, kai jų maldos patenka į jūsų energetinį lauką, jos atranda tas pačias žemas vibracijas, su kuriomis gali sukurti interferenciją. Ir būtent ši interferencija arba priešinimasis paveikia jūsų mintis ir jausmus. Tad galėtume sakyti, kad kitų žmonių intencija jums gali daryti įtaką tik tuomet, kai panaši intencija arba vibracija egzistuoja jūsų pasąmonėje. Todėl, jeigu norite būti laisvi, turite išlaisvinti savo protą nuo to, ką matote kituose – nuo poreikio keisti kitus žmones, užuot keitus save.

Prisiminkite, ką sakiau apie laisvą valią ir jūsų išganymą. Kitų žmonių nuomonės ir įsitikinimai neturės ABSOLIUČIAI jokio poveikio jūsų išganymui. JŪSŲ išganymas priklauso IŠSKIRTINAI nuo jūsų sąmonės būsenos, o ne nuo kitų žmonių sąmonės būsenos. Todėl tol, kol sieksite pakeisti kitų žmonių protus, nesugebėsite padaryti vienintelio dalyko, kuris jus priartintų prie išganymo, – nesugebėsite pakeisti savo pačių sąmonės.

Tad, jeigu norite išsilaisvinti nuo bet kokios kitų žmonių maldų įtakos, pirmiausia turite laisvai leisti jiems patirti bet kokias norimas patirtis, net jeigu tai reikštų, kad jie turės tam tikrą nuomonę apie jus, dėl kurios jie karštligiškai melsis dėl jūsų išganymo ar dėl jūsų atėjimo į sveiką protą, ar kad ir kas tai bebūtų. Beje, tai taip pat paaiškina, kodėl daugelis įžymybių susiduria su sunkumais. Jos prisiriša prie tam tikro viešo įvaizdžio išsaugojimo, o tai reiškia, kad joms reikia mėginti kontroliuoti žiniasklaidą ir visuomenę – kas yra neįmanoma, ir tai iš jų atima proto ramybę.

Kaip jums pasiekti proto ramybę? Tiktai išsiugdant ABSOLIUČIĄ pagarbą laisvai kitų žmonių valiai, idant neturėtumėte visiškai jokių intencijų pakeisti jų nuomonės. Kai tai padarysite, taip pat turėsite absoliučią pagarbą ir savo pačių laisvai valiai, kadangi suvoksite, jog turite teisę būti tuo, kuo esate, nepaisydami kitų žmonių nuomonių. Ir kai jūsų nebetrikdys faktas, kad kiti žmonės meldžiasi dėl jūsų atsivertimo, būsite pakėlę savo sąmonę virš to lygmens, iš kurio jie meldžiasi (nes jų maldos tegali ateiti iš atskirojo aš) ir jūsų šios maldos daugiau nebeveiks.

Štai jums paprastas faktas, kurį įsisąmonino labai mažai žmonių. Jums nereikia pakeisti kitų žmonių nuomonės apie jus, nes jums nereikia leisti, kad jų nuomonės pakeistų JUS. Ir tai, mano mylimieji, yra vienintelis kelias į laisvę. Tai yra paslėpta prasmė, kurią slepia mano kvietimas atsukti kitą skruostą. Tai yra vienintelis būdas neleisti jų maldoms įtraukti jus į kokią nors dramą, kurioje būdami manote privalantys juos pakeisti. Jie priešinasi gyvenimo tikslui, o jeigu jūs priešinsitės jiems, jūs taip pat priešinsitės gyvenimo tikslui.

Kai iš tiesų imsite sukti kitą skruostą, jūsų protas taps tarsi veidrodis, tarsi ramus ežeras, atspindintis atgal visus į jį siunčiamus vaizdus. Todėl kitų žmonių intencija jus pakeisti ir jų į jus siunčiamos energijos bus atspindėtos jiems atgal. Tai dažnai juos pastūmės į dar didesnį susierzinimą, ir dažnai galite matyti, kad žmonės, kurie turi prisirišimą keisti kitus, darosi vis kritiškesni kitų atžvilgiu, pasiduoda vis didesniam pykčiui. Ir vis dėlto, jeigu jūs nepaliausite sukti kito skruosto, tai jūsų nepaveiks.

Jeigu jie galiausiai pasiduos tokiam dideliam pykčiui, kad grįžtamasis srautas sužalos juos pačius, tuomet ir prie to neturėtumėte būti prisirišę. Vėlgi, turite gerbti jų laisvą valią ir teisę susikurti sau tą patirtį, kuri jiems reikalinga, kol jiems galiausiai bus gana savo dramų, ir jie nuspręs liautis visą savo dėmesį koncentruoti į jūsų akyje esantį krislą ir vietoj to nuspręs daryti progresą, imdami žiūrėti į tai, kas egzistuoja jų pačių sąmonėje.

Geras įrankis, galintis padėti jums pakylėti savo sąmonę iki to lygmens, kuriame jūsų nebeveiktų kitų žmonių intencijos, yra kalbėti Motinos Marijos Rytų-Vakarų invokaciją arba kartoti Dhjani Budų mantras.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels