Fundamentalus mokymas apie tai, kaip žiūrėti į dvasinius mokytojus ir organizacijas

TEMOS: Nė vienas mokymas ar organizacija neturi pakylėtųjų mokytojų patento – neleiskite negatyviam požiūriui į organizaciją sutrukdyti studijuoti jums reikalingų mokymų – kaip elgtis su negatyvia informacija apie organizaciją – automatiško išganymo pažadas – palikite teisimą – piktnaudžiavimas žodžiu „kultas“ – ką reiškia, kai jus nukryžiuoja spauda – Žuvų amžiaus testų išlaikymas – žmonių uždarymas į taisyklių dėžutes – pasimokykite iš dvasinės organizacijos – organizacijose vykstantys ego žaidimai – kaip mokytojai pasirenka pasiuntinius – pažvelkite už regimybių – dvasinis lyderis neturi būti antžmogis ar tobulas – naudokitės kiekviena patirtimi kaip galimybe pasimokyti – velnio mitas apie žmogišką tobulumą

Klausimas: Mano supratimu pakylėtieji mokytojai įvairiais būdais dirbo su daugeliu organizacijų per praėjusį šimtmetį. Tačiau kai kurios iš šių organizacijų sulaukė negatyvių atsiliepimų spaudoje, kai kurių organizacijų lyderiai atrodė turintys tam tikrus egocentriškus bruožus, o kai kurie atrodė labai įsikabinę į išorinių taisyklių laikymąsi. Pažįstu žmonių, kuriuos laikau dvasios ieškotojais, ir jie labai įtartinai žiūri į dvasines organizacijas. Kai kurie netgi atsisako turėti bet kokių reikalų su organizacijomis. Ar turėtum kokių nors minčių, ko turėtumėme ieškoti, arba kaip pakylėtieji mokytojai žiūri į dvasines organizacijas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Dėkoju už iškeltą svarbų klausimą. Leiskite man duoti jums keletą minčių pamąstymui.

Mintis 1

Manau, jog šios svetainės lankytojams yra svarbu žinoti, kad pakylėtieji mokytojai per praėjusį šimtmetį rėmė – įvairiu laipsniu – nemažą organizacijų ir individų skaičių. Viena iš priežasčių, kodėl tai yra svarbu, yra ta, kad tikiuosi padėti lankytojams išvengti išskirtinumo spąstų, kurie taip lengvai atveda į dvasinę puikybę.

Norint išvengti puikybės, yra svarbu suvokti, kad pakylėtieji mokytojai gali palikti organizaciją, jeigu jos lyderiai ir nariai nevykdo savo atsakomybės. Pavyzdžiui, keletas mūsų remtų organizacijų buvo grįstos iš mūsų perduodamu tiesioginiu apreiškimu. Tačiau šiam laipsniškam apreiškimui per tą konkrečią organizaciją pasibaigus, jos lyderiai ir daugelis narių dažnai pradėdavo tikėti, kad pakylėtieji mokytojai daugiau per nieką nebekalbės.

Žinoma, per šias organizacijas buvo perduota daug vertingų mokymų. Daugeliui šios svetainės lankytojų ta informacija nebus reikalinga, tačiau kai kuriems ji gali būti naudinga, ir todėl svarbu, kad žmonės sektų savo vidiniu vedimu.

Taip pat manau, kad yra svarbu brandesniems dvasios ieškotojams suvokti, kad pakylėtieji mokytojai mėgina pasiekti labai platų žmonių ratą, ir todėl turime pritaikyti savo žinią prie auditorijos sąmonės lygmens. Todėl yra svarbu nesusikurti įvaizdžio savo prote, kad pakylėtieji mokytojai visada turėtų kalbėti tam tikru būdu ar sakyti tam tikrus dalykus. Šiandieniniams ieškotojams yra nepaprastai svarbu netapti fundamentalistais pakylėtųjų mokytojų mokymų atžvilgiu. Neįpulkite į spąstus galvodami, kad tiesą galima išreikšti tik vienu būdu. Tai yra požiūris, atvedęs prie daugumos religinių konfliktų, kaip paaiškinu knygoje Už religinio konflikto ribų.

Ir visgi tai pasakius, noriu aiškiai pasakyti, kad mums įžengus į Vandenio amžių, nusprendėme nebekomentuoti specifinių organizacijų ar individų. Šiame amžiuje, žmonėms yra būtina vystyti savo Kristaus įžvalgumą, ir todėl paliksime patiems žmonėms klausyti savo vidinio vedimo, sprendžiant, kokius mokymus studijuoti ir prie kokių organizacijų prisijungti. Tačiau yra svarbu, kad žmonės žinotų, jog ši svetainė nėra vienintelis pakylėtųjų mokytojų mokymų šaltinis, ir todėl jie turėtų jaustis laisvi studijuoti ir kitus mokymus, pagal iš vidaus jaučiamą vedimą.

Kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo mokytojas. Ir būtų visiškai nenaudinga žmonėms priimti tokį negatyvų požiūrį į organizacijas apskritai ar į specifines organizacijas, kad tai sutrukdytų studijuoti jiems reikalingus mokymus.

Mintis 2

Leiskite man pakomentuoti faktą, kad yra labai lengva rasti negatyvios informacijos internete apie daugelį dvasinių organizacijų, ir kai kurie žmonės atrodo pavertę tai savo gyvenimo misija kritikuoti specifinę organizaciją arba asmenį. Jums kaip nuoširdžiam dvasios ieškotojui yra svarbu prisiminti, kad, kai jūs priimate bet kokios rūšies informaciją, šią informaciją publikuojantys žmonės iš tiesų, tam tikra prasme, tampa jūsų mokytojais, jūsų guru.

Tiktai tie, kurie yra apakinti dvasinės puikybės/aklumo, tiki galintys eiti keliu be vidinio ir išorinio mokytojo. Tad mokytojas yra būtinas jūsų dvasiniam augimui ir yra svarbu pasirinkti tokius mokytojus, kurie iš tiesų padėtų jums augti. Labai mažai žmonių gali pakilti virš savo mokytojo sąmonės lygmens, tad, kai renkatės informacijos šaltinius, yra labai svarbu atsižvelgti į informaciją teikiančių žmonių sąmonės lygį.

Ar jie atrodo turintys subalansuotą ir harmoningą požiūrį į gyvenimą? Kokie yra jų motyvai dalintis šia informacija? Ar jie turi kažkokius slaptus kėslus, kuriais siekia naudos sau? Ar jie išreiškia kokius nors negatyvius jausmus, ypač pyktį? Ar jie atrodo nenorintys prisiimti atsakomybės už save? Ar jie save laiko aukomis, neturinčiomis galios kontroliuoti savo aplinkybių? Tokie faktoriai padidins tikimybę, kad jų informacija bus šališka ir todėl nepatikima.

Tai sakydamas visiškai neneigiu to, kad kai kurios dvasinės organizacijos išnaudoja žmones ar kad kai kurių žmonių nusiskundimai turi realų pagrindą. Tačiau įvertindami žmonių toną, jų pykčio lygį ir jų savęs laikymo auka lygį, galite nustatyti jų objektyvumą. Nesunku matyti, kad kai kurie žmonės iš tiesų nori atkreipti dėmesį į realias problemas, kai tuo tarpu kiti tiesiog mėgina demonizuoti organizaciją arba mokytoją, bandydami nusimesti atsakomybę nuo savęs. Nerekomenduoju jums rinktis tokių žmonių savo mokytojais.

Mintis 3

Viena iš pagrindinių minčių, kurią pastoviai mėginu perduoti šia svetaine, yra ta, kad privalote ryžtis ieškoti rąsto savo akyje, privalote prisiimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir privalote pakeisti savo vidinę situaciją, ir tik po to galėsite pakeisti savo išorinę situaciją. Deja, daugelis dvasinių mokymų ieškančių žmonių dar nėra pasiekę to brandos lygmens, kuris jiems leistų prisiimti atsakomybę už savo augimą.

Iš to neišvengiamai seka, kad tokie žmonės ieško organizacijos arba mokymo, kurie jiems žada automatišką išganymą. Tiesiog prisijunkite prie mūsų organizacijos ir laikykitės visų taisyklių, ir tuomet automatiškai būsite išganyti. Tiesą sakant, daugelis vyraujančios srovės krikščionių priklauso šiai kategorijai, tačiau jie įnirtingai priešintųsi jų bažnyčių prilyginimui kultams, nors patys su dideliu malonumu visas netradicines organizacijas vadina kultais.

Tad daugelyje žmonių galima matyti sekantį dėsningumą: jie tampa organizacijos nariais, turėdami tikėjimą, kad po kurio laiko automatiškai taps tobulais žmonėmis. Laikydamiesi išorinių taisyklių, jie įveiks visas problemas, su kuriomis susiduria, be būtinybės pasikeisti ar pažvelgti į save. Anksčiau ar vėliau šis burbulas neišvengiamai sprogsta.

Tikroji problema yra ta, kad šie žmonės neprisiėmė pilnos atsakomybės už savo kelią, o kadangi to nepadarė, jie mano dėl nieko negalintys būti kalti. Jie nesugeba pripažinti, kad turi nebrandžius ir nerealistiškus lūkesčius, ir kad jiems reikia patobulinti savo požiūrį į dvasingumą. Todėl kaltas yra mokytojas arba organizacija, nes dalijo netikrus pažadus ir todėl juos suklaidino, pasinaudodami įvairiomis proto kontroliavimo technikomis.

Paprastas faktas yra toks, kad niekas negali kontroliuoti jūsų proto, jeigu neleidžiate jiems to daryti. O jeigu esate prisiėmę pilną atsakomybę už save, niekada niekam neleisite kontroliuoti savo proto. Tačiau ši tema – kitų žmonių demonizavimas, paverčiant juos atpirkimo ožiais ir šitaip naudojantis jais kaip pretekstu neieškoti rąsto savo akyje – buvo kartojama daugybę kartų istorijoje. Tad dar kartą, esminė mano mintis yra ši: nepaverskite tokių žmonių savo guru.

Mintis 4

Jeigu norite sužinoti tiesą bet kuriuo klausimu, ieškokite pačių objektyviausių informacijos šaltinių, siekite asmeninio patyrimo, jei tik įmanoma, ir ieškokite savojo Kristaus AŠ vedimo. Jeigu jaučiatės neradę patikimos informacijos arba negalite gauti asmeninio patyrimo, nėra nieko blogo kol kas susilaikyti nuo bet kokių vertinimų.

Daugelis žmonių yra įpuolę į spąstus, kuriuose mano privalantys apie viską turėti nuomonę, šitaip priiminėdami skubotus vertinimus, remdamiesi bet kokia į jų proto ekranus patekusia informacija. Būdami dvasios ieškotoju, turėtumėte vengti šių spąstų, ir tai galite padaryti, susilaikydami nuo vertinimo, jeigu jaučiate neturintys patikimos informacijos, kuria galėtumėte pagrįsti savo vertinimą.

Ne veltui sakiau žmonėms neteisti (Mato 7,1). Nes iš tiesų, tai, kaip teisiate kitus, pasąmonėje šitaip teisiate save.

Mintis 5

Kaip sakiau, atpirkimo ožių ieškojimas yra toks pat senas kaip Kainas ir Abelis. Vienas to aspektas yra sukurti etiketę ir susieti šią etiketę su kažkuo blogu. Ir tuomet darote plačiausius apibendrinimus sakydami, kad visi žmonės, kurie telpa į jūsų etikete pažymėtą dėžutę, yra blogi žmonės. Tai buvo naudojama prieš ankstyvuosius krikščionius, tuo naudojosi Hitleris prieš žydus, tuo buvo naudojamasi prieš juodaodžius afrikiečius ir prieš daugybę kitų žmonių.

Žodį „kultas“ laikau šiuolaikine šios nužmoginimo formos versija. Šį žodį į šiuolaikinį vartojimą atnešė žmonės, kurių tikslas yra sunaikinti religinę laisvę ir įvairovę. Noriu visus nuoširdžius dvasios ieškotojus stipriai paraginti nustoti naudoti šį žodį ir pasisakyti prieš jo vartojimą visur, kur tik jis būtų naudojamas.

Galbūt žinote, kad net ir kai kurios didelės krikščionių bažnyčios naudoja šį žodį, pradedant aukščiausia vadovybe ir baigiant paprastais nariais. Kai kurios iš šių bažnyčių nuoširdžiai tiki, kad bet kuri bažnyčia išskyrus jų pačių, yra kultas. Todėl kai kurios fundamentalistinės krikščionių bažnyčios ir katalikų bažnyčią vadina kultu. Daugelis kitų žmonių – ypač žiniasklaidoje – viską, kas nepriklauso vyraujančiai srovei, vadina kultais.

Pamąstykite, kas būtų nutikę, jeigu šis žodis būtų buvęs naudojamas prieš 2000 metų. Rašto aiškintojai ir fariziejai mane iš karto būtų pavadinę pavojingo kulto lyderiu. Įsivaizduokite, su kokiu pasimėgavimu šiuolaikinė sensacijų besivaikanti spauda būtų spausdinusi „reportažus“ apie kai kuriuos mano veiksmus ir žodžius. „Šitas Jėzaus tipas rimtai tiki esąs Dievo sūnus!“

Būnant dvasios ieškotoju, yra išmintinga žinoti, kad šiame pasaulyje egzistuoja jėgos, kurios sąmoningai siekia sutrukdyti dvasiniam žmonijos nubudimui. Tad jos agresyviai – ir naudodamosis bet kokiomis prieinamomis priemonėmis – siekia sunaikinti visus tikrus dvasinius mokytojus ir organizacijas. Šiandieniniame šiek tiek labiau civilizuotame pasaulyje, nukryžiuoti „kulto lyderį“ nebėra galimybės. Tačiau daugelis žmonių buvo nukryžiuoti spaudos, ir kai jiems jau buvo užkabinta gėdinga „Kulto“ etiketė, kas juos gali nuimti nuo šio kryžiaus? Na, jūs galite – bent jau savo prote.

Man taip pat teko ištverti šį reputacijos šmeižtą prieš 2000 metų ir daugelį žmonių tai iš tiesų sustabdė nuo sekimo manimi. Anais laikais tai buvo perduodama tik iš lūpų į lūpas, ir todėl vėlesnėms kartoms tai nebuvo išsaugota. Šiandieniniame pasaulyje yra žymiai lengviau skleisti tokią melagingą informaciją ir todėl ji gali labai ilgam laikui diskredituoti žmones. Daugelis šiuolaikinių dvasios ieškotojų buvo suklaidinti tokios informacijos, šitaip praleisdami galimybes dvasiškai augti. Daugelis dvasinių organizacijų, vykdžiusių vertingą funkciją ir skynusių kelią naujam požiūriui į dvasingumą, buvo neteisingai išvadintos kultais.

Mintis 6

Jeigu iš tiesų norite suprasti dvasines organizacijas, jums reikia atidžiai pamąstyti apie pokytį, kuris vyksta perėjime iš Žuvų amžiaus dispensacijos į Vandenio dispensaciją. Kai kurioms organizacijoms buvo skirta padėti žmonėms išlaikyti testus, kuriuos jiems reikėjo išlaikyti Žuvų amžiuje. Yra būtina išlaikyti šiuos testus, kad galėtumėte pereiti į Vandenio amžiaus sąmonę.

Todėl kai kurios organizacijos buvo sukurtos ne tik padėti, bet netgi priversti žmones pažvelgti į rąstą savo akyje. Tačiau nėra įmanoma sukurti organizacijos, nepritraukiant žmonių, kurie dar nėra prisiėmę pilnos atsakomybės už save. Viena iš pagrindinių Žuvų amžiaus iniciacijų būtent ir buvo šios atsakomybės prisiėmimas, tai reiškia, kad negalite aklai sekti išoriniais lyderiais ar išorinėmis taisyklėmis. Privalote ryžtis atrasti savo atsakymus viduje. Privalote ryžtis priiminėti savarankiškus sprendimus, ir tai darydami, prisiimti riziką suklysti.

Norėdami iš tiesų prisiimti atsakomybę už savo išganymą, privalote suprasti, kad tikrasis gyvenimo tikslas yra mokytis, transcenduoti save. Tad net ir klaidingas sprendimas gali tapti tiltu į augimą. Kol žmonės nėra to supratę, jie dažnai taip stipriai pradedate bijoti padaryti klaidą, jog nebenori priiminėti savarankiškų sprendimų. Jie nori, kad kas nors kitas šiuos sprendimus priiminėtų už juos.

Žemesnėse dvasinio augimo pakopose, yra būtina laikytis išorinių taisyklių, kadangi gyvybės srautas neturi pakankamai brandos priiminėti savarankiškų sprendimų. Tačiau ateina toks momentas, kai jums reikia pasiryžti išeiti iš išorinių taisyklių ir sekti savo vidiniu vedimu. Jeigu to nepadarysite, išorinės taisyklės/organizacija/mokymai taps spąstais, stabdančiais jūsų augimą. Kai jau žmonės yra patekę į šiuos spąstus, jie dažnai turi būti iš jų išpurtyti, kad galėtų toliau augti. Tad tuo noriu pasakyti, kad Žuvų amžiaus pabaigoje daugelis dvasios ieškotojų turėjo būti išpurtyti iš tendencijos sekti automatišku keliu į išganymą.

Mes dėjome dideles pastangas padėti žmonėms įveikti šią kliūtį ir įkūnyti savo Kristiškumą. Tačiau daugelis žmonių nesuprato ir neįsisąmonino šių mokymų, toliau norėdami, kad kiti už juos priiminėtų sprendimus. Tai ką dvasiniams mokytojams reikia daryti su tokiais mokiniais? Galėtume juos atstumti, tačiau tai nebūtų meile grįsta reakcija, tad mes pasinaudojome kitu laiko išbandytu metodu.

Šis metodas yra priversti žmones pažvelgti į akis savo nenorui priiminėti sprendimus, duodant jiems tai, ko jie prašo – iki kraštutinumo. Tad kai kurios organizacijos iš tiesų perėjo etapą, per kurį žmonėms buvo duotos labai specifinės taisyklės kiekvienam gyvenimo aspektui. Intencija buvo uždaryti žmones išorinėmis taisyklėmis į tokią mažą dėžutę, kad jie nebegalėtų pajudėti, ir todėl turėtų arba palikti organizaciją arba pradėti priiminėti savarankiškus sprendimus. Žinoma, ši intencija nebuvo išsakyta viešai, nes tai būtų sužlugdę testą. Žmonės tai turėjo išsiaiškinti savarankiškai.

Tai nėra mūsų mėgstamiausias būdas mokyti, tačiau Žuvų amžiaus pabaigoje buvo būtina imtis ekstremalių metodų. Neigiamas viso to aspektas buvo tai, kad kai kurie žmonės beveik fanatiškai mėgino laikytis visų išorinių taisyklių, kol galiausiai palūžo nuo – savo pačių susikurtos – įtampos, kuomet pradėjo pykti ir kaltinti organizaciją bei jos lyderį, kuris jiems tapo atpirkimo ožiu, ant kurio jie nusimetė visą atsakomybę už savo kelią.

Tuo nenoriu pasakyti, kad kai kurių žmonių nusiskundimai nebuvo pagrįsti. Nei dvasinės organizacijos lyderiai, nei darbuotojai, nei nariai neprivalo būti tobulais žmonėmis. Tačiau, jeigu esate prisiėmę atsakomybę už save, NIEKADA neleisite kitų žmonių klaidoms išvesti jūsų iš dvasinio kelio. Viskas iš tiesų yra taip paprasta, jeigu esate pasiryžę su savimi būti visiškai sąžiningi.

Turėčiau paminėti, kad daugelis žmonių nesijautė slegiami išorinių taisyklių. Kai kurie priėmė subalansuotą požiūrį, pasirinkdami savo vidinį vedimą vietoj išorinių taisyklių. Kai kurie užmetė vieną akį į taisykles ir nusprendė: „Jeigu imsiu daryti viską, ką rekomenduoja organizacija, tiesiog nesugebėsiu viso to padaryti per 24 valandas. Tad turiu daryti tai, kas man atrodo teisinga, ir nesirūpinti dėl visų likusių dalykų.“ Daugelis kitų žmonių priėmė panašų požiūrį ir niekada neleido išorinėms taisyklėms ar lyderiui kontroliuoti savo gyvenimo. Tad galėtume sakyti, kad buvo žmonių, kurie išorines taisykles iš tiesų pavertė kulto aplinka, kai tuo tarpu kiti gyveno brandų ir subalansuotą gyvenimą toje pačioje aplinkoje. Tai, žinoma, galioja ir daugeliui kitų dvasinių organizacijų, kurios buvo pavadintos kultais.

Mintis 7

Faktas yra toks, kad bet kokioje bet kokio dydžio organizacijoje galite atrasti žmonių, kuriuos kažkas įžeidė, ir todėl jie teieško krislo kitų žmonių akyse. Yra labai lengva pasinaudoti tokiais žmonėmis kaip pretekstu, užkabinant organizacijai „Kulto“ etiketę. Vėlgi, nesakau, kad nors viena organizacija buvo tobula. Tačiau priėmę pozityvų požiūrį, dvasios ieškotojai galės daug ko išmokti studijuodami organizaciją, įskaitant ir tai, kaip nereikėtų daryti kai kurių dalykų, ar kaip nereikėtų jų daryti Vandenio amžiuje.

Tačiau, pati svarbiausia pamoka, kurią galite išmokti studijuodami bet kokias organizacijas, yra ta, kad dvasinio augimo tikslas yra įveikti ego. Ego žaidžia daug subtilių žaidimų dvasinėse organizacijose. Galėtume sakyti, kad pamatinis žaidimas yra tai, kad ego nuolatos mėgina sugalvoti priežastį, kodėl neturėtumėte eiti tikruoju dvasiniu keliu. Todėl jis nori, kad paliktumėte dvasinį mokymą arba organizaciją, kurie jums gali padėti transcenduoti ego. Jis nuolatos mėgina atrasti netobulumus organizacijoje, jos lyderyje, jos mokymuose arba jos nariuose, ir pasinaudoti tuo kaip pretekstu jūsų išėjimui.

Mintis 8

Kaip mes pasirenkame pasiuntinį? Na, pirmiausia jums reikia suprasti, kad pasiuntinio pasirinkimas nėra populiarumo varžybos. Mes nesirenkame pasiuntinių pagal jų potencialų populiarumą tarp žmonių ar jų priimtinumą žiniasklaidai. Priešingai, pasiuntinio tikslas yra mesti iššūkį žmonių proto dėžutėms, jų išankstinėms nuomonėms, ir todėl pasiuntinys jau pagal apibrėžimą bus nepopuliarus.

Nėra jokio universalaus standarto renkantis pasiuntinį. Kiekvienas pasiuntinys turi specifinę misiją, kuri yra mesti iššūkį tam tikrai sąmonės būsenai, padedant žmonėms virš jos pakilti. Tad kiekvienai užduočiai mes pasirenkame tai užduočiai geriausiai tinkantį pasiuntinį. Pavyzdžiui, sakykime organizacijai yra skirta mesti iššūkį Žuvų amžiaus mąstysenai – aklam sekimui išoriniu lyderiu. Tad tam mums bus reikalingas pasiuntinys, kuris sugebės ir netgi norės tai daryti, netgi iki tokio lygmens, kuomet prisiims veidrodžio vaidmenį, atspindėdamas žmonėms tai, ką jie su savimi atsineša (mėgindamas išdidinti žmonių ydas ir padaryti jas labiau matomomis).

Taip pat būtų naudinga pamąstyti apie tai, kad kai kuriems lyderiams buvo skirta mesti iššūkį Žuvų amžiaus iliuzijai, kad moterys negali būti dvasiniais lyderiais. Norėdamos tai pasiekti, jos privalo būti labai ryžtingos ir, tiesą sakant, turi turėti daug vyriškų savybių. Tiktai labai stiprios moterys galėjo atsilaikyti prieš intensyvų puolimą, su kuriuo susidūrė daugelis lyderių moterų. Tačiau yra savaime suprantama, kad stiprūs ir galingi lyderiai nėra kartu minkšti ir švelnūs. Tad kai kurie žmonės neišvengiamai juos laikys pernelyg valdingais ir pernelyg kontroliuojančiais.

Tad tuo noriu pasakyti, kad nesirenkame pasiuntinių pagal išorinius kriterijus. Mes žvelgiame giliau už išorinės asmenybės, į gilesnį gyvybės srauto pasirengimą. Rinkdamiesi pasiuntinį specifinei užduočiai, dažnai turime ribotą skaičių žmonių, iš kurių galime rinktis. Pasiuntinys privalo turėti būtinas vidines savybes, tačiau jis taip pat turi turėti išorinį norą dirbti šį darbą. Ir šias dvi savybes ne visada galima atrasti viename žmoguje.

Dėl to, kartais mums tenka pasirinkti pasiuntinį, kuris turi vidinius pasiekimus ir išorinį norą, tačiau taip pat turi tam tikrus būdo bruožus, kuriuos kai kurie žmonės gali laikyti atstumiančiais. Jeigu atstumiate pasiuntinį dėl jo arba jos žmogiškos asmenybės, demonstruojate, kad nesate pasirengę aukštesnėms dvasinio kelio pakopoms, kuriose privalote išmokti pažvelgti už VISŲ išorinių regimybių. Tai yra dar vienas Žuvų amžiaus testas, kurį žmonės privalo išlaikyti.

Galiu jus užtikrinti, kad buvo žmonių, kurie mane atstūmė dėl mano asmenybės ar to, ką jie laikė ydingais mano charakterio ir elgesio bruožais. Daugelis krikščioniškų bažnyčių susikūrė stabą, kad aš buvau švelnus, mylintis ir visada švelniai kalbantis. Tačiau, jeigu atidžiai perskaitysite evangelijas, pamatysite, kad šis mitas neatitinka tikrovės. Aš turėjau ir tebeturiu labai stiprią ir galingą asmenybę, su polinkiu į dramatizmą. Tiesą sakant, kai kuriuos žmones tai paskatino į mane žiūrėti taip, kas šiandieninėje kalboje būtų laikoma paranojišku ir egoistiniu asmeniu, dievinančiu save ir kontroliuojančiu savo mokinius.

Mintis 9

Dvasinėse organizacijose egzistuoja plačiai paplitęs klaidingas supratimas, kad šių organizacijų lyderiai turėtų būti vos ne antžmogiai ir turėtų būti tobuli pagal kažkokį standartą, kurio niekas nesugeba iki galo apibrėžti. Šis klaidingas supratimas buvo sukurtas šio pasaulio princo, naudojantis psichologiniu mechanizmu, kuris skatina žmones atsisakyti prisiimti už save atsakomybę. Ir tikslas visuomet yra tas pats: išvesti jus iš tikrojo dvasinio kelio, ir velnias gali laimėti daugiau nei vienu būdu.

Daugelis religingų žmonių yra įstrigę stabmeldiškame savo organizacijos ir savo lyderio garbinime. Jie galvoja, kad jų organizacija yra tobula (vienintelė tikra religija), o jų lyderis buvo paskirtas Dievo ir todėl privalo būti tobulas žmogus. Tai pagimdo tikėjimą, kad, jei tik jie pasiliks toje organizacijoje ir seks šiuo tobulu lyderiu, automatiškai bus išganyti. Tai yra svajonė, kad galite tapti tobulu per asocijavimąsi su tobulais žmonėmis. Tol, kol žmonės išlaiko šį stabmeldystės jausmą, jie tiesiog negali pakilti į tikrąjį dvasinį kelią, ir todėl antikristo jėgos ir jų pačių ego gali juos kontroliuoti.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, negalite įkūnyti savo Kristiškumo, neprisiimdami pilnos atsakomybės už save. Tai reiškia, kad privalote įveikti bet kokią stabmeldystę savo organizacijos ar lyderio atžvilgiu. Daugelis dvasiškai brandesnių žmonių šioje planetoje jau yra šiame stabmeldystės atsikratymo procese. Kai kurie gyvybės srautai specialiai pasirinko – pasąmonės lygmenyse – tapti tam tikrų organizacijų nariais, kad galėtų įveikti šią stabmeldystę. Vienas būdas tai padaryti yra susidurti su dvasiniu lyderiu, kuris demonstruoja akivaizdžius netobulumus, ir tai tuomet jums padeda įveikti stabmeldystę.

Akivaizdus pavyzdys yra seksualinio išnaudojimo skandalas katalikų bažnyčioje, kuris daugeliui katalikų suteikė galimybę įveikti savo stabmeldišką šios organizacijos garbinimą. Tai nereiškia, jog sakau, kad šį seksualinį išnaudojimą galima kaip nors pateisinti. Tačiau iš tiesų sakau, kad daugelis dvasinėse organizacijose egzistuojančių netobulumų gali turėti pozityvų potencialą ir padėti žmonėms prisiimti atsakomybę už savo dvasinį augimą, užuot aklai sekus vadu.

Kai stabmeldiška automatiško išganymo svajonė yra sudaužoma į šipulius, žmonės turi galimybę atlikti kvantinį šuolį pirmyn savo dvasiniame kelyje. Deja, antikristo jėgos ir žmonių ego žino, kas yra pastatyta ant kortos, ir jie mėgina atvesti žmones į įvairias aklavietes. Viena iš tokių aklaviečių yra pereiti į neigimą, atsisakant pripažinti savo dvasinio lyderio ydas. Kita aklavietė yra idėja, kad dvasinis lyderis jus apgavo ir jus išnaudojo, todėl jūs dėl nieko nesate kalti. Tol, kol jausitės auka, negalėsite eiti tikruoju dvasiniu keliu. Kita aklavietė yra idėja, kad dvasinis kelias yra netikras ir nėra jokių tikrų dvasinių lyderių, ir todėl tiesiog turėtumėte visa tai mesti.

Ar matote, kad velnias laimės tiek vienu, tiek kitu atveju? Jeigu pasiliksite stabmeldiškoje sąmonėje, velnias turės jus savo valdžioje. Jeigu pereisite į neigimą, velnias turės jus savo valdžioje. Jeigu save laikysite auka, velnias turės jus savo valdžioje. O jeigu paliksite dvasinį kelią, velnias bus laimėjęs. Tad vienintelė išeitis yra pasiryžti pasinaudoti absoliučiai visomis savo patirtimis kaip galimybe pasimokyti.

Na ir kas, kad dalyvavote netobuloje dvasinėje organizacijoje? Pasirinkote tą patirtį, kadangi norėjote iš jos kažko išmokti. Tad nustokite ieškoti krislo kitų žmonių akyse ir pradėkite ieškoti rąsto – pamokos – savo pačių psichikoje. Tiesiog išmokite pamoką ir judėkite toliau – nes tai yra vienintelis būdas neleisti velniui jūsų kontroliuoti.

Prisiminkite mano posakį: „Šio pasaulio princas ateina ir nieko manyje neranda“ (Jono 14,30). Velnias nieko jumyse neras tik tuomet, kai neturėsite jokių prisirišimų, kai būsite pasiryžę transcenduoti bet kokį savo gyvenimo ir psichikos aspektą. Kitaip tariant, pasiryžimas naudotis kiekviena situacija kaip tiltu į savitranscendenciją yra vienintelis būdas ištrūkti iš velnio nagų ir jo mėginimų atskirti jus nuo Dievo.

Tuo nemėginu jums pasakyti, ką turėtumėte galvoti apie kažkokią organizaciją ar jos lyderius. Tiesiog sakau, kad jums reikia susidaryti savo savarankišką nuomonę, grįstą savo savarankiškais pastebėjimais ir vidiniu vedimu. Visada turėtumėte sekti savo širdimi, tačiau, kad galėtumėte tai padaryti, jums reikės praregėti iš dualistinių idėjų, kurios buvo užprogramuotos į jūsų protą. Jeigu leisite, kad jūsų požiūrį į bet kurį dvasinį mokymą paveiktų tokie dualistiniai įvaizdžiai, tiesiog nesugebėsite išgirsti to, ką jūsų Kristaus AŠ sakys jums jūsų širdyje.

Mintis 10

Pamąstykite, kodėl velnias sukūrė tobulo žmogaus mitą? Tai jis padarė tam, kad priverstų žmones eiti „keliu, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi“ (Patarlių 14,12). Paprastas faktas yra toks, kad nė vienas žmogus niekada nebuvo ir niekada nebus tobulas. Žmogiško tobulumo koncepcija yra melas, neturintis jokios realybės Dievuje. Velnias sukūrė šį mitą, norėdamas žmones įtikinti, kad, jei tik jiems pavyks pasiekti žmogišką tobulumą, Dievas tiesiog privalės juos išgelbėti. Tad žmonės siekia žmogiško tobulumo, kaip tą darė rašto aiškintojai ir fariziejai. Bet galite prisiminti mano žodžius: „Jeigu jūsų teisumas nepranoks Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumo, – neįeisite į dangaus karalystę“ (Mato 5,20).

Vėlgi, velnias gali laimėti tiek vienu, tiek kitu atveju. Kai kurie žmonės sugeba įtikinti save, kad yra tobuli pagal kažkokį žmogišką standartą, ir todėl atsisako matyti rąstą savo akyje – savo ego. Tai neleidžia jiems ištrūkti iš ego ir laiko juos įstrigusius klaidingame puikybės kelyje. Kiti ieško žmogiško tobulumo, tačiau suvokia, kad jiems iki jo visada kažko trūksta, ir todėl jie jaučiasi niekada negalėsiantys būti išganyti. Tad jie ištisus gyvenimus praleidžia bėgdami paskui morką – kaip asilas, mėginantis pagriebti jam prieš nosį kadaruojančią morką – arba nugrimzta į nusivylimą ir pasiduoda. Bet kuriuo atveju velnias laimėjo.

Tiesiog ieškokite pažinimo rakto ir leiskite savajam Kristaus AŠ ir dvasiniams mokytojams išvesti jus iš šio žmogiško žaidimo. Liaukitės mėginti pasiekti žmogišką tobulumą – tai reiškia, jog turite nustoti reikalauti tobulumo iš kitų – ir vietoj to atraskite tikrąjį raktą į išganymą: „Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą“ (Mato 5,8).

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels