Apie pakylėtųjų mokytojų įkvėptas arba remtas organizacijas

TEMOS: Kodėl mokytojai nekalba apie specifines organizacijas – mokytojai rėmė daug organizacijų – dauguma jų sustabarėjo ir prarado tiesioginį kontaktą su mokytojais – joms yra svarbu susigrąžinti šį kontaktą – mokykitės bendradarbiauti, užuot teigę, jog esate vieninteliai – tikrųjų Jėzaus mokymų atkūrimas ir pagalba žmonėms siekiant savo Kristiškumo

Klausimas: Egzistuoja daug mokymų, kurie daugeliu atžvilgiu yra labai panašūs į šioje svetainėje perduodamus mokymus. Kokia yra tavo nuomonė apie šias bažnyčias/filosofijas ir kitas organizacijas, teigiančias, kad jas remia pakylėtieji mokytojai?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Noriu aiškiai pasakyti, kad, nors anksčiau komentuodavome specifinius judėjimus ir mokymus, daugiau to nedarysime. Taip yra dėl to, kad dabar jau įžengėme į Vandenio Amžių, ir šiame amžiuje žmonėms reikia įgyti savo asmeninį dvasinį įžvalgumą. Todėl komentuosime tik bendras tendencijas ir idėjas, o ne specifinius mokymus, organizacijas, guru, mediumus ar pasiuntinius. Tai yra žmonių atsakomybė paimti mūsų mokymus ir pritaikyti juos specifinėse situacijose, su kuriomis jie susiduria ar susidūrė savo gyvenime. Kita priežastis yra ta, kad tai paprasčiausiai nebūtų efektyvus mūsų pasiuntinio laiko išnaudojimas jam tapti informacijos išrūšiavimo ir patikrinimo centru, įvertinančiu visus tuos daugybę žmonių, kurie teigia bendraujantys su aukštesne karalija.

Tad leiskite man duoti kelis bendrus pastebėjimus. XIX-ojo amžiaus pabaigoje pakylėtieji mokytojai ėmėsi aktyvių veiksmų žmonijos dvasiniam sąmoningumui atnaujinti ir pakelti į aukštesnį lygį. Atsirado daug naujų bažnyčių ir organizacijų, kurios buvo įvairiu laipsniu mūsų remiamos ir įkvėptos, priklausomai nuo įkūrėjų susiderinimo. Būtent dėl to galite rasti daug panašumų tarp šioje svetainėje pateikiamų mokymų ir per įvairias organizacijas, kurias per praėjusį šimtmetį rėmė pakylėtieji mokytojai, perduotų mokymų.

Žinoma, nesakau, kad visos šios organizacijos turi lygiai tokius pačius mokymus. Egzistuoja tam tikri skirtumai, ir ne visos organizacijos turi visiškai tyrą ar tikslų mokymą. Ir vis dėlto, panašumai tarp jų yra tokie dideli, kad visiems atviro proto dvasios ieškotojams turėtų būti įmanoma pažvelgti už išorinių skirtumų.

Pirminė mūsų viltis šioms naujoms mūsų įkvėptoms arba remiamoms organizacijoms buvo ta, kad jos išaugs į labai dinamišką, nuolat besikeičiantį ir pastoviai augantį judėjimą, išlaikantį tiesioginį ryšį su pakylėtaisiais mokytojais. Deja, daugelyje mūsų įkvėptų arba remtų organizacijų matome vykstant tokią pačią tendenciją. Organizacija yra labai dinamiška, kol jos pirminis įkūrėjas tebėra gyvas. Tačiau kai tik įkūrėjas iškeliauja, organizacija praranda tiesioginį ryšį su mumis ir pradeda stagnuoti. Kai kuriais atvejais, organizaciją suparalyžiuoja tarp jos lyderių kilusios kovos dėl valdžios arba kivirčai dėl to ar ano doktrinos aspekto. Akivaizdu, kad tuo pasižymi ne tik šios naujos organizacijos; tai iš tiesų nutiko su visomis žmonijai žinomomis religijomis.

Tad pakylėtųjų mokytojų vertinimu, dauguma šių mūsų remtų organizacijų patiria didesnę arba mažesnę stagnaciją. Todėl jos šiuo metu nepildo mūsų pirminių vilčių ir savo aukščiausio potencialo. Ar būtų galima tai pakeisti? Tai iš tiesų būtų galima pakeisti, tačiau tik tuomet, jeigu šios organizacijos atsivertų tiesioginėms pakylėtųjų mokytojų instrukcijoms. XX-ojo amžiaus šeštajame dešimtmetyje vienas iš mano kolegų iš tiesų pamėgino suvienyti keletą šių judėjimų po viena vėliava. Tačiau šių įvairių judėjimų lyderiai nenorėjo palikti siauro koncentravimosi į savo organizacijas. Jie nesugebėjo matyti didesnio paveikslo ir todėl nesugebėjo priimti jiems pasiūlyto vedimo.

Žinoma, tai bet kuriuo metu galėtų būti pakeista. Ir pirmiausia tai būtų galima pakeisti tuomet, jeigu žmonės iš tiesų pradėtų taikyti savo turimus mokymus, idant vienas ar daugiau žmonių organizacijoje taptų atviromis durimis vedimui arba tiesioginėms žinutėms iš pakylėtųjų mokytojų gauti. Tačiau jie taip pat galėtų – ir tai galėtų būti vienas iš būdų pasiekti tiesioginį kontaktą su mumis – pasinaudoti mūsų šioje svetainėje perduotais mokymais. Nesakau, kad jiems būtų reikalinga pereiti į pasiuntinio, kuriuo naudojuosi šiai svetainei, vadovavimą. Jis neturi jokių ambicijų įkurti ar vadovauti kokiai nors organizacijai ar būti „monopolizuotas“ vienos kažkurios organizacijos, ir jo perduoti mokymai iš tiesų yra prieinami visiems, kurie gali naudotis jais taip, kaip jiems patinka. Tad tiesiog sakau, kad šios organizacijos galėtų pasinaudoti mūsų šioje svetainėje duodamais mokymais, kad galėtų atsinaujinti ir pradėti efektyviau vykdyti savo pirminę misiją.

Daugelis mūsų remtų organizacijų buvo sukurtos iš dalies turint tikslą atnešti mano tikruosius mokymus šiame amžiuje. Žinoma, tai taip pat yra esminis šios mano svetainės tikslas. Tad, jeigu tos organizacijos priimtų šioje svetainėje duodamus mokymus, jos iš tiesų galėtų labai stipriai prisidėti prie šio mano tikslo išpildymo. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, svarbiausia žinia, kurią šiuo metu reikia paskleisti, yra ta, kad visi žmonės turi potencialą apsivilkti savo asmeninį Kristiškumą, ir kad aš esu pavyzdys, o ne stabas.

Kaip paaiškinu kitur, nė vienas žmogus ar organizacija negali šios žinios paskleisti vieni, tad žmonėms ir organizacijoms yra būtina vienytis. Šią vienybę gali sukurti tik tam tikrą asmeninio Kristiškumo laipsnį pasiekę žmonės, ir tai yra tokie žmonės, apie kuriuos kalbu sekančiame mokyme. Kai kurie iš šių žmonių iš tiesų yra tapę mūsų remtų organizacijų nariais, tačiau jie galėtų pasiekti daug daugiau, suvienydami jėgas ir peržengdami organizacijų ir doktrinų sienas. Ar tai įvyks? Negaliu atsakyti į šį klausimą – žmonės privalo atsakyti į šį klausimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels