Pakylėtieji mokytojai nedirba su NSO

TEMOS: Pakylėtiesiems mokytojams technologija nereikalinga – pakylėtieji mokytojai nesinaudoja NSO – kosmoso broliai ir galaktikos federacija yra klaidingi mokymai – išorinio išganytojo ieškojimas, kuris jus išgelbėtų su pažangia technologija – žvaigždžių sėklos nėra tikra koncepcija – neieškokite kontakto su ateiviais ir NSO

Klausimas: Aš atradau, kad esu Oriono sistemos žvaigždžių sėkla… Jie su manimi elgėsi žiauriai ir žiūrėjo į mane su neapykanta… Aš tenoriu jiems pasakyti, kad eitų jie po velnių… Nenoriu su jais turėti jokių reikalų… Taip, kaip aš dabar jaučiuosi, ir kaip jaučiasi daugelis kitų žmonių, yra tai, kad visi ateiviai yra melagiai, ir mes nenorime jų pagalbos…. Jeigu ateiviai iš bet kokios žvaigždžių sistemos sakys, jog atėjo čia tam, kad padėtų man ir mano vaikams, sakysiu, kad eitų šalin ir paliktų mus ramybėje… Nenoriu jokios pagalbos iš jokių ateivių…

Kodėl turėčiau priimti ateivius, jeigu jie visi bjauriai elgėsi su manimi ir mano vaikais… Žmonėms, kuriuos jie pasamdė, yra mokama, kad tai darytų… Kodėl turėčiau norėti turėti kokių nors reikalų su nežemiškomis būtybėmis…

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Internetas yra puikus įrankis skleisti informacijai. Deja, jis yra lygiai toks pat „puikus įrankis“ skleisti dezinformacijai, ir tikiuosi, jog supranti, kad ne viskas, ką galima pasiekti internete yra teisinga ar naudinga. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas Žemėje paklūsta laisvai žmonių valiai. Kaip pakylėtasis mokytojas neturiu įgaliojimų paminti laisvą žmonių valią, ir todėl neturiu jokių būdų kontroliuoti, kokią informaciją kitus klaidinti norintys žmonės, arba šiaip naivūs žmonės deda į internetą.

Pagrindinė priežastis, dėl kurios komentuoju šį laišką, yra ta, jog tai man suteikia galimybę išsakyti labai aiškius teiginius apie ateivius ir NSO. Tu jau pasinaudojai savo įžvalgumu, kad pamatytum akivaizdžią klaidą bet kuriame mokyme, kuris susieja dvasinį mokytoją su būtybėmis, kurios turi naudotis technologija – kad ir kokia „pažangi“ ji bebūtų – savo tikslams pasiekti. Dabar tau tereikia pakilti virš nusivylimo ir toliau žengti pirmyn savo dvasiniu keliu.

Norėčiau jums pateikti keletą teiginių, kurie, viliuosi, bus tokie aiškūs, kad jų nebus įmanoma klaidingai interpretuoti:

  • Tikrieji žmonijos dvasiniai mokytojai – pakylėtieji mokytojai – yra pakilę aukščiau už žmogiškąjį ego, dualistinę sąmonę ir materialią visatą. Todėl mes galime pasiekti savo tikslus, naudodamiesi Dievo, esančio mumyse, galia, tai reiškia, jog mums nereikalinga materialioje visatoje egzistuojanti technologija.

  • BET KURIS mokymas, kuris susieja dvasinius mokytojus su NSO būtybėmis, su skraidančiomis lėkštėmis, erdvėlaiviais, žvaigždėlaiviais ar kad ir kaip dar norėtumėte tai vadinti, išmintingo mokinio turėtų būti laikomas netikru mokymu, kuris specialiai yra duodamas tam, kad jus suklaidintų ir sukeltų jumyse nusivylimą ir sumaištį.

  • Pakylėtieji mokytojai jokiais būdais NEDIRBA su būtybėmis iš žvaigdždėlaivių ar iš Oriono ir Plejadžių. Mes taip pat nedirbame su būtybėmis, kurios save vadina kosmoso broliais, Galaktikos federacija ar Galaktikos taryba. Bet kuris mokymas, kuris susieja žinomų pakylėtųjų mokytojų vardus su tokiomis būtybėmis yra netikras mokymas. JOKIŲ IŠIMČIŲ.

Visa ši idėja, kad skraidančiomis lėkštėmis atskrendantys ateiviai vaidina naudingą rolę dvasiniame žmonijos augime ir išganyme yra klaidinga idėja. Ji yra sukurta žaisti protais žmonių, kurie dar neprisiėmė atsakomybės už savo pačių išganymą. Šie žmonės visuomet ieško lengviausio kelio, ieško išorinio išganytojo, kuris visą darbą nudirbtų už juos. O kadangi dauguma žmonių šiuolaikiniame pasaulyje nebegali – ir dėl gerų priežasčių – tikėti krikščionybės teiginiu, kad aš pasirodysiu danguje ir visą darbą nudirbsiu už juos, jie ieško kito išganytojo. Todėl juos greitai gali apžavėti idėjos, teigiančios, kad pažangi civilizacija atvyks į Žemę erdvėlaiviais ir išspręs visas žmonijos problemas savo pranašesne išmintimi ir pažangesne technologija.

Net jeigu – ir pastebėkite, kad sakau „jeigu“ – tokia civilizacija atvyktų į Žemę, bet kuri civilizacija, kuri naudojasi erdvėlaiviais ir technologija, tebėra labai primityvi civilizacija dvasinės išminties atžvilgiu. Kai iš tiesų įgyjate išmintį, transcenduojate bet kokios fizinės technologijos būtinybę. Todėl tokia civilizacija paprasčiausiai neturėtų išminties išspręsti žmonijos problemų – net jeigu tokia civilizacija egzistuotų.

Aš, pakylėtasis Jėzus Kristus, iš tiesų atėjau iš Veneros, tačiau tai nereiškia, kad gimiau Veneroje. Aš gimiau aukštesnėje karalijoje, ir būtent ten sugrįžau po savo pakylėjimo. Tad aš iš tiesų esu Dievo karalystėje, ir jeigu manęs dar nesutikote, neieškojote pakankamai aukštai. Nustokite studijuoti netikrus mokymus, prisiimkite atsakomybę už savo sąmonės kėlimą, ir atrasite mane. Beje, idėja, kad aš gyvenu žvaigždėlaivyje, vardu Ožiaragis, skriejančiame apie Veneros planetą, yra absoliučiai klaidinga.

Žvaigždžių sėklų koncepcija nėra koncepcija, kurią būtų davę pakylėtieji mokytojai, ir todėl noriu, kad naudotumėtės savo įžvalgumu, kai sutinkate bet kokį mokymą arba čenelingą, kurie naudoja šį terminą. Šis terminas buvo sugalvotas mentalinėje karalijoje, ir jį naudojančios būtybės nebūtinai yra nusiteikusios piktavališkai, tačiau jos tikrai dar nėra pakilusios virš dualizmo.

Noriu labai stipriai paraginti visus žmones, kurie galvoja bendraujantys su taip vadinamais ateiviais, nutraukti šį kontaktą valios aktu ir kviesti dvasinę Arkangelo Mykolo apsaugą, kalbant Arkangelo Mykolo Rožinį.

Noriu paminėti, kad Žemėje yra žmonių, kurie čia atvyko iš kitų galaktikų. Tačiau tai nereiškia, kad šios būtybės čia yra tam, kad išgelbėtų Žemę, ar kad jos turėjo labai aukštus dvasinius pasiekimus, prieš čia įsikūnydamos. Kai Žemė pradėjo slysti į žemyn traukiantį sūkurį, čia buvo leista įsikūnyti būtybėms iš kitų žvaigždžių sistemų. Tačiau dauguma šių būtybių buvo būtybės, kurios nesugebėjo pakilti kartu su savo gimtąja planeta. Todėl joms buvo leista ateiti į Žemę, kadangi jų sąmonė buvo tokia žema, jog atitiko žemiausių žmonių Žemėje sąmonę.

Nėra teisinga sakyti, kad žmogus yra pakylėtojo mokytojo inkarnacija. Dauguma žmonių yra iš pakylėtųjų mokytojų esybės, tačiau jūs tebesate nepakylėti, nes kitaip nebūtumėte įsikūnijime. Kai suvoksite – o tai tegalite žinoti per tikrą Kristaus įžvalgumą – kad esate iš pakylėtojo mokytojo esybės, sugebėsite kiaurai permatyti bet kokią dezinformaciją. Neleisite niekam jūsų nuvilti, ir tiesiog imsitės savo misijos padėti kitiems žmonėms.

Ir galiausiai klausi, kur galėtum rasti tikrąją Dievo karalystę. Mano drauge, ją šiandien galima atrasti toje pačioje vietoje, kur jos ieškoti jums sakiau prieš 2000 metų:

Niekas nepasakys: ‘Žiūrėk, ji čia’, arba: ‘Žiūrėk, ji ten!’ Nes štai Dievo karalystė yra jumyse.“ (Luko 17,21)

Tad pamirškite visus tuos netikrus mokymus apie ateivius ir žvaigždėlaivius ir naudokitės tikraisiais mokymais mano svetainėje, kad atrastumėte vidinę karalystę!

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels