Kodėl negalite įtikinti kai kurių žmonių – ir net neturėtumėte mėginti tai daryti

TEMOS: Daug žmonių yra įstrigę puolusioje sąmonėje – žaltiškas protas kuria abejones ir sumišimą – kiekvienas argumentas turi kontrargumentą – galutinio argumento svajonė – teisūs tarp žmonių ar teisūs prieš Dievą? – kodėl negalite įtikinti žmonių – transcenduokite ego troškimą kontroliuoti

Klausimas: Apsilankiau jūsų svetainėje ir ji tiesiog nepakartojama. Tačiau yra vienas žmogus, kuris teigia esantis Dievo Pasiuntinys mūsų laikams. Ir jis taip pat sako, kad vienu metu pasaulyje gali būti tik vienas Pasiuntinys, kad būtų išvengta klaidų ir varžymosi, kurie atsirastų, jeigu būtų daugiau nei vienas pasiuntinys. Kokios būtų jūsų mintys?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Dvasios mokiniui būtų išmintinga suvokti, kad negalite savo augimo grįsti intelektualiais, analitiniais argumentais. Dvasinio kelio esmė yra išgyventi Aha patyrimus, duodančius jums intuityvų žinojimą, peržengiantį visų išorinių argumentų ribas. Tai jums suteikia ramybę, peržengiančią supratimą, kadangi ji yra grįsta ne supratimu, o tiesiogine patirtimi.

Viena iš esminių dinamikų Žemėje – ir apie tai būtų naudinga žinoti visiems dvasios ieškotojams – yra ta, kad ši planeta leido į įsikūnijimą ateiti nemažam skaičiui žmonių, kurie yra įstrigę puolusioje sąmonėje. Šią sąmonę taip pat galėtume pavadinti žaltiška sąmone, kadangi ji simbolizuoja Žaltį, sugundžiusį Ievą paragauti uždraustojo vaisiaus – kas iš tiesų yra dualistinė sąmonė. Šios būtybės labai nagingai moka kurti įmantrius argumentus, sėdamos abejonių, sumaišties ir nusivylimo sėklas protuose tų, kurie yra nekaltieji, Dievo vaikai.

Būtų išmintinga pripažinti, kad jūs, būdami dvasingu žmogumi, niekada nesugebėsite pergudrauti tų, kurie yra puolusioje sąmonėje. Nėra tokio argumento, kuris neturėtų kontrargumento. Tai reiškia, kad niekada jų neįtikinsite, kadangi jie visada sugebės sugalvoti argumentą, kuris, jų teigimu, yra pranašesnis už jūsų.

Problema čia yra ta, kad, kai imate mėginti kažkuo įtikinti tuos, kurie yra puolusioje sąmonėje, esate įtraukiami į tos sąmonės sukurtų argumentų sūkurį. Tie, kurie yra puolusioje sąmonėje, jau yra joje, ir niekada nesugebėsite jų išgelbėti jokiais argumentais. Tačiau jeigu bandysite tai padaryti, jie neišvengiamai įtrauks jus paskui save, kadangi privalote eiti ten, į ką kreipiate savo dėmesį. Tai yra senovinė Dievo tarnų svajonė, kad jiems pavyks sugalvoti kažkokį galutinį arba aukščiausią argumentą, pažadinsiantį tuos, kurie yra apakinti dualizmo. Tačiau to padaryti paprasčiausiai neįmanoma, ir suvoksite tai, kai suprasite, kaip veikia dualizmas.

Tikri dvasios mokiniai niekada neleidžia sau galvoti atradę aukščiausią tiesos išraišką čia Žemėje. Jie suvokia, kad vienintelė aukščiausia tiesa yra Dievas, o Dievo neįmanoma aprašyti žodžiais ar įvaizdžiais. Dievą galima patirti tik per vienovę. Todėl Dievas yra vienintelis tikras atskaitos taškas. Ir tikrojo Dievo neįmanoma sugrūsti į žmogišką argumentą.

Tad užduokite sau klausimą: „Ar noriu būti teisus čia Žemėje, ar noriu būti teisus prieš Dievą?“ Negalite tarnauti dviem šeimininkams. Jeigu norite būti teisiais prieš Dievą, privalote užbaigti nesibaigiančius ginčus su kitais žmonėmis apie tą arba aną – nes visa tai neturi jokios reikšmės, lyginant su tiesioginiu Dievo patyrimu.

Tie, kuriuos yra apakinęs dualizmas, negali patirti Dievo tiesiogiai, ir taip yra dėl to, kad jie nesugeba paleisti atskirojo aš, netgi sekundės daliai. Jie laikosi įsikibę kontrolės, kurią atskirasis aš jiems duoda. Kokia yra šio kontrolės jausmo esmė?

Esmė yra ta, jog, kadangi ego negali Dievo patirti tiesiogiai, jis niekada negalės turėti aukščiausio atskaitos taško. Galbūt pamenate, kad Žaltys pasakė Ievai, jog, jeigu ji suvalgys vaisių, taps panaši į dievą ir žinos gėrį ir blogį. Tai simbolizuoja faktą, kad tie, kuriuos yra apakinęs dualizmas, nesugeba patirti Dievo kaip aukščiausio atskaitos taško. Todėl jie nesugeba matyti, kad realybė peržengia jų pasaulio suvokimo ribas. To pasekoje, jie labai stipriai įsimyli svaiginantį tikėjimą, kad yra tapę „tarsi dievais,“ gebančiais ir turinčiais teisę apsibrėžti savo atskaitos tašką.

Tad kiekviena dualizmo apakinta būtybė yra apsibrėžusi savo atskaitos tašką, ir šios būtybės yra tvirtai įsitikinusios, kad tai yra aukščiausias atskaitos taškas. Bet kokie jūsų apibrėžiami argumentai bus sulyginami su jų atskaitos tašku, ir jie niekada jų neįtikins. Taip yra dėl to, kad savo atskaitos taške jie apibrėžė tam tikrus išsireiškimus Žemėje kaip aukščiausią tiesą. Ir todėl atsisako juos kvestionuoti, ir kol jie šiuos išsireiškimus laikys nekvestionuojamais, jokie argumentai nesugebės paveikti šių žmonių įsitikinimo savo teisumu.

Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad tie, kurie yra puolusioje sąmonėje, kaip savo aukščiausią atskaitos tašką turi vieną paprastą teiginį: „Aš niekada negaliu klysti.“ Ir todėl niekada negalėsite įtikinti tokių žmonių, kad jiems reikia peržengti savo pasirinktos „neklystamos“ tiesos ribas ir tiesiogiai patirti Dievo Esybę – kuri yra aukščiau už visus išsireiškimus.

Realybėje, visi išsireiškimai Žemėje yra „klaidingi,“ ta prasme, kad jie tegali būti pakaitalu tiesioginiam Dievo patyrimui. Ir jeigu atsisakysite kvestionuoti tam tikrą išsireiškimą, tai užblokuos jūsų tiesioginį patyrimą.

Taip yra dėl to, kad, kai iš tiesų patiriate Dievo Esybę, suvokiate, kad jūs NESATE dievas, ir todėl neturite gebėjimo apibrėžti „gėrį ir blogį.“ Gėrį ir blogį galite pažinti tik tiesiogiai patyrę aukštesnę Esybę, egzistuojančią už jūsų proto dėžutės ribų, kuri buvo sukurta per jūsų individualizuotą suvokimą.

Net ir būdami pakilę virš ego žinote, kad jums yra reikalingas ataskaitos taškas iš už jūsų proto ribų, kadangi net ir Dievo individualizacija niekada negalės turėti visuresančiojo Dievo perspektyvos. Aukščiausios tiesos neįmanoma uždaryti į formą; ją tegalima pažinti, peržengiant formos ribas. Net ir būdamas pakylėtuoju mokytoju žinau, kad man reikia pastoviai patirti Dievo Esybę, idant nesusikurčiau savo asmeninio suvokimo.

Patirti Dievą, arba grynąją sąmonę, įmanoma tik transcendavus ego troškimą kontroliuoti – nes būtent su šiuo troškimu kontroliuoti tie, kurie yra puolusioje sąmonėje, nuėjo į kraštutinumą. Jie nori apibrėžti „gėrį ir blogį,“ kad galėtų įgyti kontrolę, leidžiančią jiems ištverti savo vidinį nesaugumą. Jie tai padaro, pompastiškai apsiskelbdami vieninteliais tiesos atstovais.

Išmintingi yra tie, kurie nusprendžia nebūti šių aklų vadų aklais pasekėjais.

Kas liečia argumentą, kad vienu metu gali būti tik vienas pasiuntinys, žiūrėkite seną atsakymą, kuris vis dar tebeturi nesenstantį teisingumą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2011 Kim Michaels