Skirtumai tarp ankstesnių ir dabartinių pakylėtųjų mokytojų mokymų

Klausimas: Ar galėtumėte paaiškinti skirtumus ir regimus neatitikimus tarp ankstesnių Pakylėtųjų Mokytojų mokymų, ypač AŠ ESU dispensacijos, ir dabar perduodamų diktavimų?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Vašingtone (JAV) 2019 metais:

Na, tai gali būti labai, labai ilgas mokymas, tačiau duosiu jums sutrumpintą versiją. Pagrindinis skirtumas tiesiog yra aukščiau pakilusi kolektyvinė sąmonė. Kitas pagrindinis skirtumas yra įvykęs perėjimas iš Žuvų į Vandenio amžių. Žinoma, kalbant apie AŠ ESU judėjimą, jis tapo ganėtinai dideliu judėjimu, pritraukdamas didelį skaičių žmonių, kalbėjusių violetinės liepsnos šaukinius. Tai labai stipriai prisidėjo prie kolektyvinės sąmonės pakėlimo. Kolektyvinei sąmonei pakilus aukštyn, mes galėjome perduoti daugiau niuansų turintį ir, tam tikra prasme, gilesnį mokymą, nei galėjome perduoti AŠ ESU judėjime. Žinoma, AŠ ESU mokymų knygose vis dar esama absoliučiai nesenstančių ir vertingų mokymų apie AŠ ESU Esatį. Ir vis dėlto, reikia suprasti, kad AŠ ESU judėjimas buvo savo laikmečio ir tuo metu egzistavusios sąmonės išraiška. Jeigu, pavyzdžiui, pažvelgtumėte į knygą Atskleistosios Misterijos, galėtumėte sakyti, kad tai iš esmės yra romanas apie slaptuosius agentus, kurio veikėjai yra pakylėtieji mokytojai. O priežastis buvo ta, kad tai tiesiog galėjo patraukti daugelį žmonių. Ir matote, palyginę knygą Atskleistosios Misterijos su knyga Mano Gyvenimai, jog čia pasakojimas yra visiškai kitoks, yra pasakojama visiškai kitokia istorija, kuri yra daug labiau psichologiška ir eina daug giliau. To nebūtų buvę galima perduoti XX-ojo amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Tačiau tai, kad šią knygą tapo įmanoma perduoti dabar, iš dalies yra viso to darbo, kurį padarė AŠ ESU judėjimo mokiniai, rezultatas. O taip pat, žinoma, ir vėlesnių judėjimų – Summit Lighthouse (Viršūnės Švyturys), Bridge to Freedom (Tiltas į Laisvę), Rericho bendruomenės ir kitų judėjimų – mokiniai. Kai vienas judėjimas pakelia sąmonę, mes galime perduoti kažką daugiau.

Na ir dabar, teoriškai, galėtume tęsti laipsnišką apreiškimą viename specifiniame judėjime. Tačiau kol kas sunkumas, su kuriuo susidūrėme šiuose judėjimuose, buvo tas, kad žmonės pasidaro labai prisirišę ne tik prie mokymų, bet ir prie mokymų pavidalo, prie to, kaip jie yra perduodami, ir jie taip pat pasidarė labai prisirišę prie įsitikinimo, kad jų judėjimas turi kažkokią epinę svarbą. Jų judėjime yra perduodamas aukščiausias dvasinis mokymas planetoje, arba jis yra labai svarbus sąmonės transformavime.

Tai reiškia, kad žmonės nebuvo pakankamai lankstūs savo protuose priimti aukštesnį mokymą, kuris galėjo būti perduotas dėl jų padaryto darbo. Ir būtent dėl to mes inicijuodavome naują judėjimą. Taip pat egzistavo akivaizdi tendencija pernelyg prisirišti prie pasiuntinio, ar pasiuntinių, nustojant būti atvirais kitam pasiuntiniui. Tačiau, kita vertus, nėra būtina, kad laipsniškas apreiškimas tęstųsi vienoje organizacijoje, ir kartais iš tiesų gali būti naudinga, kad būtų toks tam tikros dispensacijos kaip ir užbaigimas, idant žmonės žinotų, ką ši organizacija atstovauja, žinotų, galintys rasti tą mokymą ir juo pasinaudoti. O tuomet, kai taps pasirengę, galės pakilti aukščiau, prie sekančio mokymo.

Kas liečia neatitikimus, na, vienas pavyzdys čia būtų neatitikimas tarp AŠ ESU judėjimo diagramos, kurioje nėra Kristaus AŠ. Kai tuo tarpu Summit Lighthouse turi Kristaus AŠ kaip tarpininką tarp AŠ ESU Esaties ir jūsų. Šioje organizacijoje, diagramos mes iš viso nebenaudojame. Taip yra dėl to, kad nenorime, jog žmonių dėmesys būtų taip stipriai sukoncentruotas į tuos išorinius įvaizdžius. Ir būtent dėl to neskatiname paveikslų naudojimo šioje organizacijoje, kadangi nė vienas paveikslas negali iš tiesų atspindėti pakylėtojo mokytojo. O jeigu pernelyg daug dėmesio skirsite paveikslui, galite pasidaryti pernelyg prie jo prisirišę, ir tuomet galite nesugebėti peržengti jo ribų ir užmegzti ryšio su mūsų Esatimi.

Žinoma, taip pat galite matyti skirtumus šaukinių akcentuose. Galite matyti, kad šioje dispensacijoje mes mažiau koncentruojamės į šaukinius ir daugiau koncentruojamės į invokacijas, kurios išjudina kažką jį kalbančio žmogaus psichologijoje arba kolektyvinėje sąmonėje, užuot tiesiog iškvietusios energiją. Tačiau už tai, kad mes galime tai daryti šioje dispensacijoje, didele dalimi reikia padėkoti ankstesnių dispensacijų nariams, kurie kalbėjo tiek daug šaukinių, iškvietė tiek daug violetinės liepsnos, tiek daug šviesos, kad dabar galime su tuo pakilti į sekantį lygmenį, susitelkdami į įsitikinimų išsprendimą, kuriuose yra įstrigę žmonės, o ne tik į energijos iškvietimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels