Pasiuntinio Mantija

TEMOS: Ego išskirtinumo svajonė – mokytojai dirba su žmonėmis, esančiais skirtinguose sąmonės lygmenyse – visi žmonės yra Dievo individualizacijos – iš žuvų į vandenio amžiaus sąmonę – skirtingi būdai būti pasiuntiniu – skirtingos pasiuntinių mantijos – guru mantija skiriasi nuo pasiuntinio mantijos – daug mantijų dar nėra išdalinta, kadangi žmonės jų dar neužsitarnavo – priimkite savo dvasinį potencialą ir darykite viską, ko reikia, kad jį išpildytumėte

Klausimas: Prašau, ar galėtum paaiškinti tai, kas liečia pasiuntinius šioje planetoje. Sakei, kad bus daug pasiuntinių Vandenio Amžiuje. Ar apie Vandenio Amžių kalbi kaip apie dabartinį laiką, ar kaip apie laiką, kai Žemėje nebeliks puolusių angelų?

Jeigu Pasiuntinio Mantija bus duodama daugeliui, ar Guru Mantija taip pat bus duodama visiems šiems pasiuntiniams?

Ar sakai, kad pasiuntinys, kuriuo naudojasi vienas, du, o galbūt trys Mokytojai, yra toks pat, kaip ir Pasiuntinys, kuriuo naudojasi visa pakylėtųjų mokytojų Brolija ir kuris turi Guru Mantiją?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ačiū už iškeltus svarbius klausimus. Apie pasiuntinių klausimą kalbėjau keliose vietose šioje skiltyje. Jeigu išstudijuosite ankstesnius mano mokymus šia tema, pamatysite, kad turiu keletą priežasčių, dėl kurių apie tai kalbu.

Istorijos eigoje, religingi žmonės visada buvo linkę puoselėti išskirtinumo kultūrą, kurioje imdavo manyti, kad jų religija, jų religinis vadas arba jų pasiuntinys yra vienintelis tikras. Tarp šių akivaizdžių pavyzdžių yra idėja, kad žydai buvo ne tik Dievo išrinktieji žmonės, bet kad jie buvo vieninteliai Dievo išrinktieji žmonės, arba idėja, kad katalikų bažnyčia yra vienintelė tikra Jėzaus Kristaus bažnyčia.

Turite suprasti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, siekiame dirbti su žmonėmis, kad ir kokiame sąmonės lygyje jie tuo metu būtų. Mūsų tikslas yra pakelti šiuos žmones į aukštesnį sąmonės lygį, kuriame jie galėtų gauti pažangesnį dvasinį mokymą. Egzistuoja tam tikras progresas religiniame Žemės planetos gyvenime. Jeigu pažvelgtumėte į sąmonės būseną, kurią dauguma žmonių turėjo prieš kelis tūkstančius metų, esu tikras, jog suvoktumėte, kad mes, pakylėtieji mokytojai, turėjome ribotas galimybes duoti šiems žmonėms pažangesnį dvasinį mokymą.

Todėl praeityje mes leidome individams išlaikyti išskirtinumo sąmonę. Tai tiesiog buvo būtinas etapas, kadangi žmonės dar nebuvo pakankamai subrendę, kad galėtų paleisti jausmą, jog jie yra kažkokiu būdu ypatingi Dievo akyse. Jausmas, kad esate ypatingi Dievo akyse, nėra neteisingas. Tačiau Dievas neatsižvelgia į asmenis, ir todėl kiekvienas žmogus yra ypatingas Dievo akyse. Dievas neturi numylėtinių. Žmonės žaidžia numylėtinių žaidimą, nes jie vis dar tebėra įstrigę žemesniosios sąmonės dualizme ir reliatyvume. Jūs iš tiesų esate ypatingi Dievui – kaip ir kiekvienas kitas žmogus.

Aš vyliausi, kad Žuvų Amžiuje žmoniją pavyks pakelti į sąmonės būseną, kurioje kiekvienas žmogus save laikytų Dievo sūnumi arba dukterimi. Kadangi krikščionių religija neišpildė mano intencijų, mes dabar turime situaciją, kurioje daugelis žmonių pilnai nepripažįsta ir nepriima fakto, jog jie yra Dievo sūnūs ir dukterys. Kai imate save laikyti Dievo sūnumi arba dukterimi, iš karto prarandate poreikį manyti, jog kažin kokiu būdu esate geresni už kitus žmones. Todėl galite greitai pereiti į sąmonės būseną, kurioje pripažintumėte, kad visi kiti žmonės taip pat yra Dievo sūnūs ir dukterys. Kitaip tariant, kai pradedate matyti Dievą savyje, galite greitai pakilti į aukštesnę sąmonės būseną, kurioje Dievą matytumėte visur.

Kol nesate pasiekę šios sąmonės būsenos, esate įstrigę dualistinio proto reliatyvume. Todėl nesugebate matyti, kad visi ir viskas atsirado iš to paties šaltinio. Nesugebate to matyti, nes nematote, kad patys atsiradote iš Dievo. Todėl jums atsiranda poreikis kurti suskirstymus ir viską teisti, kuomet imate galvoti, jog dėl to, kad priklausote tam tikrai organizacijai ar grupei, esate kažkoks ypatingas arba esate aukščiau kitų.

Mes dabar pereiname į Vandenio Amžių. Vandenio Amžius nėra, kaip atrodo manantys kai kurie Naujojo Amžiaus žmonės, garantuotas reikalas. Vandenio Amžius, o tiksliau Vandenio Aukso Amžius neateis tol, kol kritinė masė žmonių neįkūnys Vandenio sąmonės. Vandenio sąmonė reikalauja, kad žmonės pilnai save pripažintų Dievo sūnumis ir dukterimis, tarnaujančiais bendrakūrėjų su Dievu rolėje. Tik tuomet, kai jie tai pripažins, galės tarnauti Vandenio Aukso Amžiaus, kurį mes taip pat vadinome Dievo karalyste, instrumentais, atnešiančiais jį į fizinį įsikūnijimą šion planeton.

Kadangi daugelis žmonių dar pilnai nepriėmė Žuvų sąmonės, ir nedrįsta pripažinti savęs Dievo sūnumis ir dukterimis, jie negali įžengti į Vandenio sąmonę. Žinau, kad milijonai žmonių dar nėra pasiekę to lygio, kuriame sugebėtų atlikti šį šuolį savo sąmonėje. Tačiau nuo pat pradžių mano svetainės tikslas buvo kreiptis į milijonus žmonių, kurie yra pasirengę priimti Žuvų sąmonę ir greiti pereiti į Vandenio sąmonę.

Žinau, kad tai yra ilgas paaiškinimas. Duodu jį todėl, nes noriu aiškiai parodyti, jog į klausimus, kuriuos tu iškėlei, negali būti atsakoma taip, kad atsakymai būtų priimtini žmonėms, kurie vis dar tebėra įstrigę žemesniojoje sąmonės būsenoje. Šie žmonės nesugebės suprasti to, ką ruošiuosi paaiškinti. Jie toliau ieškos būdų pateisinti savo poreikį jaustis geresniais už kitus. Todėl jie ir toliau manys, kad jų organizacija ar jų pasiuntinys yra vieninteliai tikri.

Būdamas dvasiniu mokytoju palaipsniui išmoksti priimti faktą, jog nėra įmanoma pasiekti kiekvieną žmogų su dvasine žinia. Norėčiau, kad būtų įmanoma pakeisti šį faktą, tačiau po savo nusileidimo į pragarą, ir į kiekvieną sąmonės būseną tarp dangaus ir pragaro, padariau išvadą, jog tam tikri žmonės yra nepasiekiami ir išliks nepasiekiami tol, kol galiausiai skaudžių smūgių mokykla neįkrės jiems šiek tiek proto.

Dabar pereikime prie tavo klausimų.

Sakei, kad bus daug pasiuntinių Vandenio Amžiuje. Ar apie Vandenio Amžių kalbi kaip apie dabartinį laiką, ar kaip apie laiką, kai Žemėje nebeliks puolusių angelų?

Aš iš tiesų kalbu apie Vandenio amžių kaip esantį dabar, o ne kaip būsiantį kada nors ateityje. Tačiau, kaip paaiškinau prieš tai, Vandenio amžius neateis kažkokiu konkrečiu laiku, ir neateis dėl to, kad tam tikros planetos bus išsidėsčiusios tam tikru būdu. Vandenio amžius įsikūnys tiktai per žmonių sąmonę Žemėje. Jis įsikūnys tik tada, kai kritinė masė žmonių priims save kaip Dievo sūnus ir dukteris, šitaip tapdami pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniais, tarnaujančiais įvairiais būdais.

Jeigu Pasiuntinio Mantija bus duodama daugeliui, ar Guru Mantija taip pat bus duodama visiems šiems pasiuntiniams?

Kaip paaiškinau kitur šioje skiltyje, yra daug būdų būti pasiuntiniu. Žinau, jog kai kurie žmonės interpretavo mano žodžius priešingai mano intencijai. Norėčiau pasakyti, kad vienas svarbiausių žingsnių, kurį galite padaryti dvasiniame kelyje, yra suvokti, kad žemesnysis protas ir žmogiškas intelektas yra riboti. Esminė dualistinio proto charakteristika yra ta, kad jis verčia žmones susikurti įvaizdį pagal tai, kokia jie norėtų, kad būtų realybė. Jeigu žmonės nesuvokia susikūrę šį įvaizdį, arba nemato, kaip šis įvaizdis veikia jų regėjimą, jie skaitys dvasinį mokymą, manydami, kad jis patvirtina tai, kuo jie nori tikėti. Jie nesugebės pamatyti tame mokyme išdėstytos tiesos. Jie matys tik tas mokymo dalis, kurios regimai patvirtina tai, kuo jie nori tikėti.

Sakiau šioje svetainėje, kad bus daug pasiuntinių Vandenio amžiuje. Tiesą sakant, jau yra daug pasiuntinių ir jie egzistuoja jau tūkstančius metų. Šioje planetoje niekada nebuvo tokios situacijos, kad mes, pakylėtieji mokytojai, išskirtinai dirbtume tik per vieną asmenį ar organizaciją. Mes visada mėginame pasiekti kiekvieną žmogų šioje planetoje su dvasine žinia, ir siekiame pasinaudoti visais mums tuo laiku prieinamais instrumentais.

Todėl aš iš tiesų noriu, kad žmonės suprastų, jog visada yra daugiau nei vienas pasiuntinys. Taip pat noriu, kad jie suprastų, jog Vandenio amžiuje bus daugiau, ar bent jau mes taip tikimės, pasiuntinių, nei kada nors anksčiau dabartinėje (žinomoje) šios planetos istorijoje. Tačiau viename iš klausimų apie pasiuntinystę Vandenio amžiuje, aš iš tiesų pasakiau tokius žodžius:

Nesakau, kad visi tokiuose užsiėmimuose dalyvaujantys žmonės būtinai turėtų tarnauti pasiuntiniais tame pačiame lygmenyje. Egzistuoja skirtingos mantijos ir skirtingi pasiuntinystės lygmenys, ir tai turi būti pripažįstama ir gerbiama.

Žinau, jog kai kurie žmonės perskaitys visą atsakymą ir pražiūrės šį konkretų sakinį. Tačiau šiame teiginyje yra labai svarbi žinia, apie kurią išsamiau nekalbėjau tame atsakyme, nes tai būtų išėję pernelyg toli už pirminio klausimo ribų. Šio ankstesnio teiginio esmė yra ta, kad, nors bus daug pasiuntinių, ne visi jie tarnaus tame pačiame lygmenyje ar tuo pačiu būdu.

Daug žmonių tarnauja pasiuntiniais, negavę oficialios pasiuntinio mantijos. Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų turime skirtingas pasiuntinių mantijas. Bet kuriuo metu įsikūnijime gali būti žmonių, turinčių skirtingas pasiuntinio mantijas.

Kai kurios iš šių mantijų yra platesnės mantijas, ir jas gali turėti keli žmonės tuo pačiu metu. Tiesą sakant, yra mantijų, kurias gali turėti neribotas žmonių skaičius, kadangi kiekvienam, įvykdžiusiam minimalius reikalavimus, gali būti suteikta ši mantija – jei tik žmogus pasirinks ją priimti.

Ši hierarchinė struktūra niekuo nesiskiria nuo struktūrų, kurias randate daugelyje verslo bendrovių, vyriausybių ir kitų organizacijų Žemėje. Kopdami aukštyn hierarchinės grandinės laiptais, rasite mantijas, kurias turi tik keletas žmonių, o kai kuriais atvejais – tik vienas žmogus. Kai kurios iš šių aukštesniųjų mantijų turi specifinį pavadinimą. Pavyzdžiui, yra mantija, kuri vadinasi „pakylėtųjų mokytojų Pasiuntinys.“ Tai yra specifinis šios mantijos titulas arba pavadinimas. Tai nereiškia, ir tai niekada neturėjo reikšti, kad yra tik vienas pakylėtųjų mokytojų pasiuntinys. Vis dėlto, tai reiškia, kad yra tik vienas asmuo (arba kai kuriais atvejais du žmonės, besidalijantys ta pačia mantija), turintis šią konkrečią mantiją. Taip yra dėl to, kad mantija, kuri yra vadinama „pakylėtųjų mokytojų Pasiuntinys,“ yra duodama žmogui, tarnaujančiam oficialiu mūsų atstovu.

Galėtume tai palyginti su Jungtinių Valstijų vyriausybe. Baltieji Rūmai turi oficialų atstovą, perduodantį oficialias žinias iš Prezidento Institucijos. Yra tik vienas žmogus, tituluojamas Baltųjų Rūmų atstovu. Akivaizdu, jog yra ir kitų žmonių, kurie laikas nuo laiko kalba prezidento arba vyriausybės vardu. Vyriausybės Sekretorius arba Gynybos Ministras gali keliauti į užsienio šalis ir kalbėti prezidento vardu. Tačiau, atėjus laikui perduoti oficialų žodį, šią rolę vykdo tiktai Baltųjų Rūmų atstovas.

Tad tuo noriu pasakyti, kad, nors Vandenio Amžiuje bus daug pasiuntinių, ne visi jie turės oficialias mantijas ir kai kurias mantijas laikys tik vienas žmogus. Svarbu, kad žmonės tai pripažintų ir gerbtų visiems duotas mantijas.

Kas liečia antrąją klausimo dalį, Guru mantija skiriasi nuo Pasiuntinio mantijos. Žmonėms būtų naudinga pasiuntinystę laikyti kukliu postu. Jūs tiesiog gaunate žinią ir perduodate šią žinią, stengdamiesi šios žinios neiškraipyti. Iš tiesų viskas priklauso nuo žinios gavėjų, ką jie darys su šia žinia. Kitaip tariant, tai tampa gavėjų karma, o ne pasiuntinio karma (tol kol pasiuntinys perduoda tyrą žinią).

Kai prisiimate Guru rolę, prisiimate tam tikrą atsakomybę už gyvybės srautų grupės dvasinį augimą. Dėl to iš tiesų galite prisiimti mokinių karmą, ir galite tapti atsakingi už karmą, kurią padarė mokiniai, būdami po jūsų mantija. Todėl šią mantiją mes duodame tik tiems žmonėms, kurie pasiekė tam tikrą brandos lygį ir tam tikrą sąmonės lygį.

Ar sakai, kad pasiuntinys, kuriuo naudojasi vienas, du, ar galbūt trys Mokytojai, yra toks pat, kaip ir Pasiuntinys, kuriuo naudojasi visa pakylėtųjų mokytojų Brolija ir kuris turi Guru Mantiją?

Kaip ką tik paaiškinau, yra daug skirtingų mantijų. Kai kurie žmonės gali turėti mantiją darbui tik su vienu pakylėtuoju mokytoju. Kiti gali dirbti su keliais mokytojais. Mes taip pat turime keletą mantijų žmonėms, kurie dirba su visais mokytojais. Tai, žinoma, yra aukštesnė mantija, nei darbas su vienu mokytoju, tačiau tai nebūtinai yra svarbesnė mantija, nes viskas priklauso nuo užduoties pobūdžio. Kaip sakiau prieš tai, mes turime tik vieną mantiją, kuri yra skirta oficialiam pakylėtųjų mokytojų atstovui. Tačiau yra daugiau negu viena mantija, leidžianti žmogui gauti žinias iš bet kurio pakylėtųjų mokytojų bendruomenės nario.

Kaip paaiškinau savo įvade, kai kurie žmonės tebėra įstrigę sąmonėje, kurioje jie jaučia išskirtinumo poreikį. Visi šie žmonės samprotauja, kad mes, pakylėtieji mokytojai, galime kalbėti tiktai per vieną konkretų pasiuntinį, ir kai šis pasiuntinys baigia savo tarnystę, mes nustojame kalbėti žmonėms Žemėje. Šiandien yra daug krikščionių, kurie tiki, jog dėl to, kad sakiau atėjęs įvykdyti įstatymo ir pranašų, po mano misijos Dievas nustojo kalbėti žmonėms Žemėje.

Dievas niekada nesiliaus kalbėjęs savo žmonėms, ir mes, pakylėtieji mokytojai, niekada nesiliausime kalbėję savo nepakylėtiesiems broliams ir seserims. Būdavo laikotarpių, kai niekas Žemėje neturėjo oficialios pakylėtųjų mokytojų Pasiuntinio mantijos. Tačiau taip buvo ne dėl to, kad ši mantija būtų buvusi nereikalinga, tiesiog taip buvo dėl to, kad nė vienas žmogus neatitiko būtinų reikalavimų dėvėti šią mantiją. Vos tik kuris nors žmogus pakelia savo sąmonę ir įvykdo visus būtinus mantijos reikalavimus, mantija iš karto yra suteikiama šiam žmogui. Mums nuolatos reikia turėti kažką įsikūnijime, kas galėtų dėvėti šią mantiją.

Turiu jums pasakyti, kad šiuo metu turime daug mantijų, kurias norėtume duoti žmonėms. Tačiau, kadangi dar neatsirado žmonių, kurie būtų įvykdę reikalavimus, mantija negali būti duodama ir žmonijos dvasinis progresas patiria sulėtėjimą. Mes norėtume, kad ši situacija kuo greičiau pasikeistų, norėtume, kad žmonės imtų sąmoningai ir ryžtingai stengtis pakilti virš žemesniosios sąmonės, norėtume, kad jie pasiektų individualų Kristiškumą, tuo būdu įgydami gebėjimą dėvėti mantijas, kurias jie turi potencialą ir pašaukimą dėvėti. Tai ir yra pagrindinis mano tikslas, dėl kurio padiktavau knygą „Visrakčiai į asmeninį Kristiškumą.“ Ši knyga yra skirta visiems tiems žmonėms, kurie, vidiniuose lygmenyse, yra pasirengę dėvėti dvasinę mantiją, bet nesugeba arba nenori to priimti savo išorine sąmone.

Noriu šiems žmonėms pasakyti: „Laikas keltis ir veikti!“ Nustokite intelektualizuoti ir filosofuoti apie įvairias pasiuntinių mantijas ir apie tai, kas svarbesnis. Kiekvienas žmogus yra svarbus Dievui ir kiekviena dvasinė mantija yra svarbi Dievui. Laikas išaugti iš žemesniosios sąmonės reliatyvumo ir nebrandumo. Tapkime brandžiais Dievo sūnumis ir dukterimis, idant kiekvienas žmogus galėtų priimti savo unikalią rolę ir galėtų vykdyti šią rolę. Žemesniosios sąmonės paklydimas yra tai, jog dėl to, kad matote savo atskirtą nuo Dievo, negalite priimti esantys verti tarnauti Dievui ir galintys įvykdyti savo dvasinį potencialą. Kiek kartų galiu sakyti, kad tai yra klaidingas tikėjimas, kuris ištirps, paliestas visa persmelkiančių jūsų dvasinio aš spindulių.

Kai atsigręšite ir pasitiksite savo dvasinį aš, visi šie rūpesčiai išnyks, ir visą savo dėmesį sutelksite į savo unikalią dvasinę misiją, nebesvarstydami, ar ji yra daugiau ar mažiau svarbi už unikalias jūsų brolių ir seserų misijas. Žemesnioji sąmonė nesugeba suvokti unikalumo. Ji privalo suskirstyti unikalumą į atskirus skyrius ir nustatyti įvertinimą, kurie skyriai yra svarbesni už kitus. Tačiau, kai iš tiesų suvokiate unikalumo prigimtį, matote, jog jame nėra vietos suskirstymams. Jeigu visi yra unikalūs, nė vienas negali būti unikalesnis už kitus.

Šiame amžiuje mums reikia tų, kurie būtų pasirengę priimti savo individualų Kristiškumą ir būtų pasirengę priimti savo dvasinę mantiją, kurią turi potencialą dėvėti. Kai priimate savo mantiją, taip pat galite priimti, kad kiti žmonės turi savo unikalias mantijas. Galite pradėti suprasti, kad nekonfliktuojate ir nesivaržote su kitais. Vietoj to, dvasingi Žemės žmonės papildo vienas kitą ir kartu jie sudaro daugiabriaunį vienį. Tiktai susirinkę drauge ir sudarę vieno Dievo kūną Žemėje, dvasingi žmonės gali padaryti poveikį, kurie jiems skirta padaryti šioje planetoje. Vandenio Amžius yra bendruomenės amžius. Tiktai tuomet, kai kritinė masė žmonių ims dirbti kartu vardan aukštesnio tikslo – dvasinio tikslo – tiktai tuomet Vandenio Aukso Amžius galės ateiti į fizinį įsikūnijimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels