Mediumistiniai gebėjimai ir sąmoningas atidavimas

TEMOS: Pirmiau už mediumistinius gebėjimus vystykite Kristaus įžvalgumą – žmonės turi vystyti savo gebėjimus – motyvų klausimas – atiduokite žmogiškas ambicijas – svarbiausia yra įžvalgumas – kas yra mediumistiniai gebėjimai

Klausimas: Kodėl mediumams arba žmonėms, turintiems kokią nors pranašavimo dovaną, yra duodamos šios dovanas, jeigu nėra patartina ieškoti jų pagalbos? Iš tiesų vertinu patarimą pirmiausia siekti tavo ir Dievo vedimo! Bet vis dėlto, koks gi tikslas gauti dovaną ir ja nesinaudoti? Ir kodėl gavus šią dovaną toliau jos nevystyti, nes gi ji tuomet gali suklaidinti, kadangi, nebūdama iki galo išvystyta, gali duoti netikslią informaciją. Bet juk tu nesakai, kad žmonės iš viso neturėtų to daryti, sakai tik, kad turėtumėme būti atsargūs?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Savo požiūrį į čenelingą išsamiai paaiškinu atsakyme į kitą klausimą. Jeigu perskaitysite tą atsakymą, pamatysite, jog jokiu būdu nesakau, kad žmonės neturėtų naudotis savo dvasiniais gebėjimais. Visgi sakau, kad yra labai svarbu pirma išvystyti Kristaus įžvalgumą, prieš pradedant naudotis dvasiniais gebėjimais.

Net ir teiginys, kad žmonėms buvo duota dovana, gali būti klaidinantis. Tai nėra dovana, kurią vieni žmonės gauna, o kiti negauna. Žmonės tai turi užsitarnauti savo pačių pastangomis. Žinoma, skirtingi žmonės turi skirtingas misijas Žemėje, ir todėl ne visiems yra skirta tarnauti dvasinių būtybių pasiuntiniais, bent jau ne tokia forma kaip perduodant žinias arba pranašystes. Tačiau dvasinis arba mediumistinis gebėjimas nebūtinai yra dovana iš Dievo. Žmonės patys tai išvysto. Tik klausimas yra toks, kodėl ir kaip jie išvystė šį gebėjimą.

Dalykas, į kurį reikėtų atsižvelgti, yra tai, kad ne kiekvienas žmogus, turintis gebėjimą atlikti mediumistinius nuskaitymus, sugebantis matyti vizijas ar pranašauti, iš tiesų užsitarnavo šią dovaną. Kai kurie žmonės iš tiesų įgijo šią dovaną, mėgindami paimti dangų jėga. Kaip paaiškinu savo mokyme apie čenelingą, kai kurie žmonės turi netyrus motyvus, ir todėl jie galiausiai tampa žemesniųjų jėgų mediumais, užuot buvę pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniais.

Jeigu žmogus turi tikrą gebėjimą tapti pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniu, tuomet tai iš tiesų būtų didelis praradimas, jeigu šis gebėjimas nebūtų vystomas. Tačiau taip pat būtų labai gaila, jeigu šis žmogus būtų pernelyg užsidegęs gauti pasiuntinystę ir todėl taptų žemesniųjų jėgų pasiuntiniu, mėgindamas pirma laiko išvystyti savo gebėjimus.

Kimas gimė turėdamas gebėjimą tarnauti pasiuntiniu. Šį gebėjimą jis išvystė ankstesniuose gyvenimuose. Tačiau jis praleido 25 metus, studijuodamas dvasinius mokymus ir nedarydamas nieko, kad vystytų šį gebėjimą. Jo gebėjimas nebuvo sąmoningai atrakintas, kol jis nepasiekė visiško atidavimo taško, kuomet atidavė visus žmogiškus motyvus ir troškimus. Būtent tai norėčiau pamatyti ir kituose žmonėse, kurie turi potencialą tapti pasiuntiniais ar tarnauti kitais būdais.

Yra nepaprastai svarbu atiduoti žmogišką valią, prieš mėginant tapti pasiuntiniu. Ir netgi tuomet, kai imate tarnauti pasiuntiniu, turite nuolatos atidavinėti žmogišką valią, kuri iškels savo bjaurią galvą subtiliais būdais, kurių nepastebėsite, jeigu nebūsite budrūs. Tai yra ypač pavojinga, kai aplink pasiuntinį ima burtis pasekėjų ratas, kurie gali pradėti daryti iš pasiuntinio stabą ir užkelti jį ant pjedestalo.

Esi visiškai teisus, jog aš iš tiesų nemėginu sukliudyti žmonės vystyti savo gebėjimų. Sakau, kad žmonėms reikėtų būti atsargiems. Geriausias būdas būti atsargiems yra sutelkti savo dėmesį į Kristaus įžvalgumo vystymą. Jei sieksite vystyti susiderinimą su savuoju Kristaus AŠ, užuot siekę vystyti savo dvasinius gebėjimus, galėsite apeiti žmogišką troškimą, kuris jus gali atvesti prie piktnaudžiavimo savo gebėjimais.

Esminė įžvalga čia yra tai, kad gyvenimo esmė yra išvystyti gebėjimą atskirti, kas yra iš Dievo, o kas yra ne iš Dievo, kas ateina iš dualistinio proto reliatyvumo. Šio gebėjimo negalite išvystyti naudodamiesi žmogišku intelektu, išoriniu protu ar netgi žmonių taip vadinamais antgamtiniais gebėjimais. Jį galite išsiugdyti, tiktai siekdami susiderinimo su savuoju Kristaus AŠ, kuris vienintelis sugeba vertinti teisingai.

Čia egzistuoja subtilus skirtumas. Tai, ką žmonės vadina mediumistiniais arba dvasiniais gebėjimas, paprasčiausiai yra gebėjimas reguliuoti sąmonės derintuvą ir suderinti jį su už materialios karalijos ribų egzistuojančiu realybės lygmeniu. Palyginau tai su radijo imtuvu, ir svarbiausias dalykas čia yra tai, kad pats radijo imtuvas susiderins su bet kokia stotimi, ir jis nevertins, ar ši stotis yra gera ar bloga. Šį įvertinimą savo sąmoningu protu turite padaryti jūs patys, tačiau, kad sugebėtumėte teisingai įvertinti, jūsų įvertinimas turi būti paremtas jūsų ryšiu su savuoju Kristaus AŠ.

Daugelis žmonių išmoko reguliuoti sąmonės derintuvą ir jie nekritiškai mano, kad viskas, kas ateina iš anapus yra gerai, ar kad viskas yra iš šviesos. Jeigu nežinote apie žemesniųjų jėgų egzistavimą ir potencialią galimybę užmegzti ryšį su jomis – arba jeigu nesugebate atskirti žemesniųjų ir aukštesniųjų būtybių vibracijų – kaip tuomet galėsite apsisaugoti? Todėl iš tiesų egzistuoja gera priežastis būti atsargiems, tačiau neturėtumėte reaguoti su baime ir atsisakyti naudotis savo gebėjimu reguliuoti sąmonės derintuvą.

Jeigu išvengsite abiejų kraštutinumų ir leisite savajam Kristaus AŠ parodyti jums vidurio kelią, daug sparčiau progresuosite. Tačiau vėlgi, būkite neprisirišę prie to, kada turėtumėte įgyti tam tikrus gebėjimus ir kokie tai turėtų būti gebėjimai. Tegul tai būna kaip dovana, kurią gausite, nes jūsų sąmoningas protas nebeturės jokių prisirišimų ir jokių žmogiškų ambicijų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels