Kodėl šiuo metu yra tiek daug mediumų?

TEMOS: Keturi materialios visatos lygmenys – materialistinei pasaulėžiūrai turi būti mestas iššūkis – čenelingas atvėrė daugelio žmonių protus kažkam, kas egzistuoja už materialaus pasaulio ribų – psichinė arba astralinė karalija – bendravimas su mirusiais giminaičiais per mediumus – daugeliui būtybių žemesnėse karalijose reikalinga šviesa iš žmonių – Hitleris, nacizmas ir astralinė karalija – kai kurios astralinės būtybės sugeba apsimetinėti – apgavikai mentalinėje karalijoje – mentalinės būtybės, neturinčios piktavališkų ketinimų – dažnai labai racionalūs ir logiški čenelingai – kodėl šios būtybės nėra pakilusios? – perženkite išorinio mokymo ribas – savitranscendencijos įstatymas

Klausimas: Žinau, kad jau anksčiau komentavai panašias temas, tačiau aš vis tiek norėčiau žinoti, kodėl šiandieniniame pasaulyje yra tiek daug mediumų? Turiu omenyje, jeigu jie visi ateina iš to paties šaltinio, kam tuomet mums duoti tiek daug medžiagos, kad nė vienam žmogui nebūtų įmanoma jos visos perskaityti? Žinau, kad atsakymai į visus mano klausimus miega giliai manyje ir tikrai norėčiau atrasti būdą pažadinti šiuos giliai miegančius prisiminimus. Ačiū tau už Energiją, kurią įdedi į šių klausimų atsakinėjimą.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Panaršę po internetą pastebėsite, kad yra daugybė mediumų, kurie perdavinėja informaciją iš įvairiausių būtybių arba dvasių. Akivaizdu, jog tai gali kelti didelę sumaištį, ir aš norėčiau padėti žmonėms rasti aiškumą čenelingo klausimu. Tačiau visiškai nenoriu nurodinėti žmonėms, kuo jie turėtų tikėti ir kuo turėtų sekti; noriu, kad jie tai nuspręstų patys. Būtent dėl to duodu nespecifinius atsakymus, kurie galioja daugeliui kitų čenelingo rūšių.

Kaip paaiškinau svarbiame mokyme, materiali visata turi keturis skirtingus lygmenis arba sluoksnius. Jau keletą šimtmečių iš eilės žmonija vis labiau ir labiau grimzta į tikėjimą, kad nėra nieko už šio pasaulio ribų, ko neįmanoma aptikti fiziniais pojūčiais ar moksliniais instrumentais. Norint pakelti žmonijos dvasinį augimą į sekantį lygmenį, buvo absoliučiai būtina pakeisti šią materialistinę pasaulėžiūrą faktu, jog už materijos ribų iš tiesų kažko esama.

Per paskutinį šimtmetį žmonijos sąmonė buvo pakylėta aukštyn, ir viena iš pasekmių yra tai, kad žmonėms tapo lengviau reguliuoti sąmonės derintuvą ir susiderinti su realybės lygmenimis, kurie egzistuoja už materialaus pasaulio ribų. Visas šis čenelingo fenomenas, prasidėjęs nuo spiritistų judėjimo XIX amžiuje, yra šio augimo išraiška. Tas faktas, jog tai atvėrė daugelio žmonių protus realybės, esančios už materialaus pasaulio ribų, egzistavimui, pozityviai prisidėjo prie žmonijos dvasinio augimo. Tačiau visiems nuoširdiems dvasios ieškotojams yra būtina pripažinti, kad negalite nekritiškai priimti kiekvieną iš už materialaus pasaulio ribų atėjusią žinią. Kai kurios iš mediumų ateinančios žinios yra perdavinėjamos būtybių, kurioms iš tiesų nerūpi jūsų dvasinis augimas.

Kaip yra paaiškinama kitame mokyme, o taip pat mano ankstesniuose komentaruose apie čenelingą, sąmoningos būtybės egzistuoja visuose keturiuose materialios visatos lygmenyse, ir žmonėms yra įmanoma bendrauti su visuose tuose lygmenyse gyvenančiomis būtybėmis. Taip pat paaiškinau, kad kiekvienas iš šių trijų aukštesnių lygmenų turi keletą skyrių arba sluoksnių. Net ir materijos karalija, kurią galėtume pavadinti fizine karalija, turi vibracijų diapazoną.

Kitaip tariant, fizinėje karalijoje egzistuoja vietovės, kuriose vibracijos yra tokios žemos, kad jos beveik sutampa su žemesniais sekančios karalijos – emocinės karalijos – lygmenimis. Daugelis ezoterinių mokymų ją vadina šmėklų arba astraline karalija. Kaip galite matyti iš daugelio šalia mirties slenksčio atsidūrusių žmonių patirčių, kai gyvybės srautas palieka fizinį kūną, jam yra skirta keliauti į šviesos tunelį, kol pasieks savo paskirties vietą vienoje iš aukštesnių karalijų. Jeigu gyvybės srautas neįžengia į šviesos karaliją, jis įstringa šmėklų karalijoje arba galbūt mentalinėje karalijoje.

To pasekoje, daugumoje su mirusiais giminaičiais per mediumus vykstančių bendravimų, tokių, kokie, pavyzdžiui, vyko spiritistų judėjime, būtent ir yra su tokiais savo vietos nerandančiais, išsikūnijusiais gyvybės srautais. Šie gyvybės srautai negalėjo arba nenorėjo įžengti į šviesą, ir dalis paaiškinimo yra tai, kad jie neturėjo pasiekę pakankamai aukšto sąmonės lygio, kad atpažintų šviesą arba norėtų įžengti į šią šviesą. Esmė ta, kad tikras dvasios ieškotojas negaus jokios vertės, bendraudamas su šiais gyvybės srautais.

Atkreipkite dėmesį, jog nesakau, kad žmonės negali užmegzti tikro ryšio su mirusiais giminaičiais iš aukštesnės karalijos. Tačiau toks ryšys paprastai yra užmezgamas spontaniškai, trunka labai trumpai, ir šio ryšio tikslas yra padėti jums judėti pirmyn. Šiame ryšyje taip pat nedalyvauja jokie mediumai, ir ypač ne tokie mediumai, kurie ima pinigus už savo paslaugas.

Virš materialios karalijos egzistuoja emocinė arba astralinė karalija. Kaip paaiškinama aukščiau minėtuose mokymuose, šioje karalijoje šiuo metu dominuoja didelis skaičius būtybių, turinčių labai žemą sąmonės lygį. Kai kurios iš jų įkūnijo liuciferišką sąmonės būseną, kurioje dominuoja pyktis ir maištas prieš Dievą. Kai kurios iš jų tiesiog yra paskendusios negatyviose žmogiškose emocijose, tokiose kaip baimė, pyktis arba neapykanta. Visas jas vienija tikėjimas, kad tikslas gali pateisinti priemones, ir būtent dėl to jos yra pasirengusios padaryti viską, kad gautų tai, ko nori, – tai yra, dvasinę šviesą iš žmonių.

Deja, daugelis žmonių Žemėje išmoko reguliuoti sąmonės derintuvą, tačiau neturi įžvalgumo atpažinti, jog susiderino su astraline karalija. Žmones, kurie susiderina su žemesniąja astraline karalija, dažnai užplūsta pykčio ir neapykantos jausmai. Pavyzdžiui, egzistavo labai stiprus ryšys tarp žemesniosios astralinės karalijos ir Adolfo Hitlerio bei nacių judėjimo vadų Vokietijoje. Šis judėjimas dalį savo galios iš tiesų gavo šio ryšio dėka, ir būtent dėl to nacių lyderiams pavyko užhipnotizuoti didelę dalį Vokietijos visuomenės.

Šiandieniniame pasaulyje taip pat galite atrasti ekstremistų arba fanatikų grupių, kurios atsivėrė ryšiui su astraline karalija. Akivaizdūs pavyzdžiai yra islamo fundamentalistai, kurie tiki džihadu ir vykdo teroristinius išpuolius. Tačiau man yra liūdna sakyti, kad kai kurios krikščionių fundamentalistų grupės, net ir tos, kurios teigia, jog per jas reiškiasi Šventosios Dvasios galia, paprasčiausiai atvėrė save astralinei karalijai. Tai taip pat galioja daugeliui totalitarinių diktatorių ir totalitariniams politiniams judėjimams, tokiems kaip, pavyzdžiui, komunizmui.

Aukštesnėje astralinėje karalijoje galite atrasti būtybes, kurių nėra iki galo užvaldžiusi liuciferiška sąmonė arba negatyvūs jausmai. Todėl šios būtybės sugeba maskuotis ir prisiimti dvasinių būtybių pavidalą. Kai kurios iš šių būtybių netgi apsimetinėja pakylėtaisiais mokytojais, tarp jų ir manimi. Daugelis per mediumus perduotų žinių, kuriose yra naudojamas Sanandos vardas ir kuriose yra teigiama, kad šios žinios ateina iš manęs, iš tiesų ateina iš būtybių, egzistuojančių aukštesnėje astralinėje karalijoje. Daugelis iš šių būtybių neturi piktavališkų intencijų ir noro priversti žmones susinaikinti. Jos tiesiog nori, kad jūs joms skirtumėte savo dėmesį, idant jos galėtų gauti jūsų dvasinę šviesą, kurią galėtų naudoti savo išgyvenimui.

Kai pakylate į sekantį lygmenį, į mentalinę karaliją, paprastai jame randate būtybes, esančias aukštesniame sąmonės lygyje. Žemesnėje mentalinėje karalijoje, galite atrasti daug būtybių, kurios įkūnijo žaltišką sąmonę. Todėl galėtume šias būtybes pavadinti apsimetėliais ar netgi apgavikais. Jos yra nepaprastai įgudusios kelti sumaištį žmonių protuose, ir, kai nebežinote kuo tikėti, jos jums tuomet pasiūlo išeitį – sekti jomis. Jos dažnai apsimetinėja dvasinėmis būtybėmis, net ir pakylėtaisiais mokytojais.

Kai kurios iš mentalinėje karalijoje esančių būtybių savo evoliucijoje jau pakilo virš piktavališkų intencijų ir noro apgaudinėti žmones. Jos jau nebetiki, kad tikslas gali pateisinti priemones. Kai kurios iš šių būtybių yra pasiekusios daug aukštesnį dvasinio supratimo lygmenį nei dauguma Žemėje esančių žmonių. Tad šios būtybės iš tiesų gali perduoti informaciją, kuri gali būti naudinga ir gali padėti dvasios ieškotojams. Šios aukštesnėje mentalinėje karalijoje esančios būtybės paprastai sąžiningai ir atvirai kalba apie savo tapatumą ir intencijas. Jos neteigia priklausančios pakylėtiesiems mokytojams, kadangi jiems ir nepriklauso, ir nesinaudoja pakylėtųjų mokytojų vardais.

Šių būtybių čenelingai paprastai būna labai intelektualūs – priešingai ankstesnei grupei, kurios čenelingai yra labiau orientuoti į emocijas. Jie gali pasirodyti labai patrauklūs daugeliui moksliniame ir racionaliame amžiuje gyvenančių žmonių, kurie yra atviri dvasingumui, tačiau negali suvirškinti tradicinių religijų, kurios yra taip giliai paskendusios baimėje. Tačiau galite pastebėti, kad mentalinėje karalijoje esančios būtybės yra linkusios pateikti tiek daug intelektualinių samprotavimų, jog jais beveik visiškai uždengia dvasinę žinios pusę arba pristato dvasingumą kaip grynai intelektualinį užsiėmimą.

Kai kurios iš šių būtybių tikrąja to žodžio prasme tiki, kaip tuo tiki ir daugelis į intelektualinius samprotavimus linkusių žmonių, kad galite išmąstyti savo kelią į dangų. Tačiau tai neįmanoma. Galite tik BŪTI danguje arba nebūti danguje. Tai yra vienas iš tų atvejų, kai mąstymo nepakanka, nes Buvimo būsena yra visų jūsų savybių integracija.

Dalykas, apie kurį jums kaip dvasios ieškotojui reikėtų pamąstyti, yra tai, kad egzistuoja priežastis, dėl kurios šios būtybės vis dar tebėra mentalinėje karalijoje ir nėra pakilusios į dvasinę karaliją bei tapusios pakylėtaisiais mokytojais. Priežastis yra ta, kad šios būtybės dar nepaleido vienos arba kelių iliuzijų. Kitaip tariant, jos laikosi tam tikrų neteisingų įsitikinimų ir tvirtai tiki, kad jų supratimas reprezentuoja tiesą. Ir šių būtybių įsitikinimai neišvengiamai subtiliais būdais persismelks į jų mokymus. Tad, jeigu sekate tokių būtybių mokymais, ir ypač jeigu priimate juos nekritiškai, rizikuojate palaipsniui įstrigti toje pačioje iliuzijoje, kurioje yra įstrigusios šios būtybės. Kitaip tariant, mokiniui yra sunku pakilti virš savo mokytojo sąmonės.

Esmė ta, kad yra labai daug dvasios ieškotojų, kurie studijavo mentalinėje karalijoje gyvenančių būtybių perduotą medžiagą. Šie ieškotojai gavo vertingos informacijos, kuri jiems padėjo daryti dvasinį progresą, tačiau aš tikiuosi, kad šie ieškotojai suvoks, jog kad ir koks bebūtų jūsų sekamas mokymas, net ir mokymas, kuris atėjo iš pakylėtųjų mokytojų ir turi aukščiausią įmanomą tyrumo laipsnį, visada turėtumėte skaityti tarp eilučių ir peržengti išorinio mokymo ribas. Joks išorinis mokymas negali suteikti visų įžvalgų, kurios jums bus reikalingos, norint pasiekti Kristaus sąmonę. Kristaus būtybė geba gauti supratimą ir tiesą iš vidaus, ir todėl jai nereikia remtis vien išoriniu mokymu.

Jeigu to nepamiršite, galėsite daryti progresą, studijuodami praktiškai bet kokį mokymą. Tačiau turėtų būti akivaizdu, kad mokymas, kuris ateina iš aukščiausio įmanomo šaltinio ir kuris yra aukščiausio įmanomo tyrumo, žymiai palengvins jūsų progresą. Jeigu mokymas nėra toks tyras, turėsite būti budresni ir daugiau dėmesio turėsite skirti netyrų idėjų atpažinimui, kad galėtumėte atrasti už jų esančią tiesą. Jeigu nenorite į tai dėti pastangų arba jeigu dar nesate pasiekę pakankamo Kristaus įžvalgumo lygmens, tuomet sekdami netyru mokymu iš tiesų galite atsidurti aklavietėje.

Kad ir kokiu dvasiniu mokymu besektumėte, turite žinoti svarbų dvasinio augimo įstatymą – nuolatinės savitranscendencijos įstatymą. Šis įstatymas yra aprašytas populiariame posakyje: „Kai pasirengęs mokinys, pasirengęs ir jo mokytojas.“ Jeigu šiuo metu studijuojate tam tikrą mokymą, taip yra dėl to, kad šis mokymas buvo jums reikalingas tame sąmonės lygmenyje, kurį turėjote, kai radote šį mokymą.

Tačiau, jeigu darote dvasinį progresą, iš tiesų galite pasiekti tokį tašką, kuomet būsite pasirengę aukštesniam dvasiniam mokymui. Kai tai įvyks, jūsų Kristaus AŠ ir jūsų dvasiniai mokytojai bus pasirengę atnešti šį mokymą į jūsų išorinę sąmonę. Deja, daugelis dvasinių mokinių emociškai prisiriša prie tam tikro išorinio mokymo, guru arba organizacijos, ir todėl nenori klausyti savo dvasinių mokytojų. Jie, tikrąja to žodžio prasme, užtrenkia savo proto duris dvasiniam mokymui, kuris galėtų pakelti juos į sekantį lygmenį.

Tuo noriu pasakyti, kad, jeigu sekėte dvasiniu mokymu, kuris buvo perduotas mentalinėje karalijoje esančių būtybių, turėtumėte žinoti, kad ateis momentas, kai būsite pasirengę kilti aukščiau ir imti studijuoti pakylėtųjų mokytojų perduotus mokymus. Mes negyvename nė viename iš materialios visatos lygmenų. Mes gyvename dvasinėje karalijoje ir duodame savo mokymus iš šio lygmens, tai reiškia, jog jie yra sukurti taip, kad padėtų jums pasiekti Kristaus sąmonę ir pakilti į dvasinę karaliją.

Tad, jeigu esate dvasios ieškotojas, atradęs šią svetainę, turėtumėte pamąstyti, kad galbūt jau esate pasirengę mokymams, kuriuos perduoda šią svetainę reprezentuojantys mokytojai – aš ir kiti pakylėtieji mokytojai. Todėl kilkite aukščiau ir imkite studijuoti šioje svetainėje duodamus mokymus, o taip pat mokymus, kuriuos pakylėtieji mokytojai perdavė per kitus pasiuntinius per praėjusį šimtmetį.

Kas liečia giliai miegančių prisiminimų pažadinimą, tiesiog naudokitės mūsų šioje svetainėje duodamais įrankiais, ir darysite greitesnį progresą, nei galite įsivaizduoti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels