Kaip išvengti bendravimo su tamsos jėgomis

TEMOS: Palikite bet kokį troškimą bendrauti su būtybėmis iš kitų karalijų – kvieskite dvasinę apsaugą – siekite Kristaus įžvalgumo – šviesos būtybės gerbia jūsų laisvą valią – nuskaistinkite savo motyvus – gėris ir blogis susieina drauge dualizmo karalijoje

Klausimas: Sveikas, man labai sunkiai sekasi atsikratyti tamsių energijų, kurios nori bendrauti su manimi. Jos man tiesiai šviesiai pasakė, kad nori man kliudyti ir/arba kenkti, ir netgi visiškai atvirai pasakė, kad norėtų mane nužudyti.

Norėčiau žinoti, kaip man atsikratyti šitų tipų. Mėginau kalbėti maldas Arkangelui Mykolui, mėginau primygtinai reikalauti, kad jos išeitų, grasinau joms ir dariau viską, ką tik pajėgiau sugalvoti. Niekas neveikia.

Taip pat bendrauju ir su geromis būtybėmis, tačiau net ir ‘jos’ negali apsaugoti manęs nuo Tamsiųjų Energijų. Ar turi į tai atsakymą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Iš tiesų turiu atsakymą, tik klausimas, ar norėsi šį atsakymą įvykdyti? Atsakymas yra visiškai ir galutinai atiduoti – palikti – bet kokį troškimą bendrauti su bet kokiomis būtybėmis – tiek geromis, tiek blogomis. Turi pasiekti tokią proto būseną, kurioje taptum visiškai neprisirišęs prie noro kaip nors bendrauti su kita karalija. Mintis, kad daugiau niekada nebebendrausi su jokia už tavo ribų esančia nematerialia būtybe, tavęs visiškai neturėtų jaudinti – tiesą sakant, tau turėtų būti tas pats. Bendravimas tau turėtų tapti nereikšmingu dalyku.

Kai įžengsi į tokią proto būseną, šio pasaulio princas ateis ir nieko tavyje neras. Tiek tamsiosios dvasios, tiek gerosios dvasios dar kurį laiką tave persekios, tačiau, jeigu liksi neprisirišęs prie VISŲ jų gundymų, jos galiausiai paliks tave ramybėje. Ir, žinoma, Arkangelo Mykolo rožinio kalbėjimas ir šaukiniai Astrėjai iš tiesų BUS didelė pagalba. Tačiau rožinis negali veikti prieš tavo laisvą valią.

Taip pat rekomenduoju susiderinti su savuoju Kristaus AŠ ir prašyti Kristaus įžvalgumo šiuose dalykuose. Jeigu nuoširdžiai prašysi, galiausiai pasieksi įžvalgą, kuri leis tau pamatyti, kad net ir „gerosios“ dvasios, su kuriomis tu bendrauji, nėra iš šviesos. Jos tiesiog yra apsimetėlės, neturinčios jokios Kristaus šviesos, tačiau apsimetinėjančios lyg iš tiesų ją turėtų.

Tikėtina, kad tavo „gerosios“ būtybės neigs tai, ką čia sakau, ir sakys, kad toliau turėtum su jomis bendrauti. Tačiau atkreipk dėmesį, jog nesakau tau, ką turėtum daryti. Sakau, kad turėtum gauti įžvalgą iš savojo Kristaus AŠ. Problema čia yra ta, kad, kol nepaliksi bet kokio troškimo bendrauti, tol nesugebėsi girdėti tylaus savojo Kristaus AŠ balso, kurį užgoš garsūs žemesniųjų būtybių balsai. Tavo Kristaus AŠ nesakys tau, ką daryti – priešingai bet kokioms žemesniosioms būtybėms (nesvarbu, ar jos atrodytų geros ar blogos) – jis tiesiog duos tau įžvalgumą, leisiantį tau teisingą sprendimą priimti pačiam.

Bet kuri šviesos būtybė gerbs tavo laisvą valią, kai tuo tarpu bet kuri žemesnių vibracijų būtybė sieks įtakoti tavo sprendimą. Štai kodėl tau reikia švariai išvalyti savo protą, kad galėtum ištrūkti iš dualistinės sumaišties, trukdančios priimti teisingus sprendimus. Tai taip pat yra geras būdas pradėti skirti šviesos būtybes nuo tamsos būtybių. Jeigu tau, paprašius jų išeiti, jos tavęs neklausys, žinosi, kad jos nėra iš šviesos. Tačiau turi žinoti, kad kai kurie labiau įgudę apgaudinėtojai gali kuriam laikui pasitraukti, o po to vėl sugrįžti.

Kai pamatysi ir pripažinsi, kad net ir „gerosios“ būtybės nėra iš šviesos, žinosi, kad tai buvo tavo troškimas – sąmoningas ar nesąmoningas – bendrauti su dvasine karalija, kuris tave padarė atvirą taip vadinamoms gerosioms dvasioms, ir būtent per šias dvasias taip vadinamos tamsiosios dvasios įgijo priėjimą į tavo sąmonę.

Esminis supratimas yra tavo teiginys: „Taip pat bendrauju ir su geromis būtybėmis, tačiau net ir ‘jos’ negali apsaugoti manęs nuo Tamsiųjų Energijų.“ Tai, ką tu laikai gerosiomis būtybėmis, vis dar tebėra dualizmo karalijoje, ir būtent dėl to jos neturi galios (ar noro) neprileisti prie tavęs tamsiųjų dvasių.

Atkreipk dėmesį, jog nesakau, kad yra blogai norėti bendrauti su dvasine karalija. Tačiau tau reikia apvalyti šį troškimą, kad nemėgintum dangaus paimti jėga. Daugelis dvasios ieškotojų turi teisėtą norą, tačiau išpildyti jį siekia neteisėtomis priemonėmis, tuo būdu išjungdami savo Kristaus įžvalgumą. Be įžvalgumo, neišvengiamai atsiversite būtybėms, kurios yra dualizmo karalijoje, o ne pakylėtiesiems mokytojams, kurie yra aukščiau dualizmo.

Egzistuoja milijonai tokių būtybių, kaip paaiškinu savo mokymuose apie čenelingą. Galite atrasti daugybę svetainių, kurias sukūrė žmonės, bendraujantys su taip vadinamomis geromis būtybėmis. Ir nors jos atrodo geros ir atrodo turinčios šiek tiek išminties, jos vis dar tebėra dualizmo karalijoje ir todėl negali padėti jums pakilti virš savo pasiekto lygmens.

Bet to, neįmanoma atsiverti „geroms“ dualistinėms būtybėms, tuo pačiu neprisitraukiant „tamsių“ dualistinių būtybių. Tai tiesiog neišvengiama, ir nors kai kuriems pavyksta neprisileisti arti tamsių būtybių, jos visada bus šalia, siekdamos daryti jums įtaką. Todėl vienintelis būdas ištrūkti iš dualizmo karalijos yra atiduoti visus troškimus bendrauti tiek su geromis, tiek su blogomis būtybėmis.

Priimkite požiūrį, kad patys iš savęs nieko negalite padaryti. Todėl jūs NEMĖGINSITE užmegzti ryšio. Būsite neprisirišę ir paliksite savajam Kristaus AŠ ryšio užmezgimo iniciatyvą. Įvyks tai ar neįvyks, jums turėtų būti tas pats. Absoliutus atidavimas, absoliutus neprisirišimas, yra vienintelis būdas pasiekti tikrą bendravimą su pakylėtaisiais mokytojais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels