Kaip atpažinti tikrą pasiuntinį

Klausimas: Tai būtų klausimas apie pasiuntinius Rusijoje. Rusija yra didelė šalis, turinti didelę populiaciją; ar yra pakylėtųjų mokytojų pasiuntinių Rusijoje, ar jų atsiras Rusijoje? Antroji klausimo dalis yra tokia: Yra daug kitų žmonių, kurie skelbiasi tikrais pasiuntiniais. Ar jie yra tikri pasiuntiniai ar ne?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Vandenio amžiuje yra labai svarbu vystyti savo individualų įžvalgumą. Tai reiškia, kad mes, pakylėtieji mokytojai, jums nebesakysime, kas yra tikras pasiuntinys, o kas yra netikras pasiuntinys. Darėme tai praeityje, tačiau tai yra praeitis. Nebedarysime to Vandenio Amžiuje.

Vietoj to, duosime jums pavyzdžius, kokie yra tikri pasiuntiniai ir kokios yra žinios, kurias galime per juos perduoti. Mes tai darome, kad galėtumėte išmokti skaityti mūsų vibraciją ir tuomet galėtumėte palyginti ją su kitų žinių, perduotų per tuos, kurie teigia esantys pasiuntiniai, vibracijomis. Mums yra daug svarbiau, kad išsiugdytumėte šį vidinį įžvalgumą, nei duoti jums išorinį vedimą, kuriuo sektumėte.

Egzistuoja potencialas, kad turėsime vieną arba du žmones, kurie gali priaugti gebėjimą išpildyti rusiškai kalbančio pasiuntinio rolę. Tačiau neatskleisiu, kas jie yra, kadangi tapimas pasiuntiniu yra subtilus procesas, kuriam reikia laiko. Tam reikalingi apmokymai. Tam taip pat yra reikalingas pasiryžimas transcenduoti sąmonę, kurią mes iki šio momento apnuoginome savo diktavimuose šioje konferencijoje ir apie kurią daugiau pakalbėsime likusioje šios konferencijos dalyje.

Matote, mano mylimieji, tas faktas, jog šis pasiuntinys neužaugo Rusijoje, turi tam tikrą pranašumą. Jam neteko susidurti su Rusijos žmones apakinusia sąmone, ir todėl jam yra lengviau ją pamatyti nei toje proto dėžutėje užaugusiems žmonėms. Jis taip pat neturi asmeninio prisirišimo prie tam tikro Rusijos įvaizdžio, ir todėl yra neutralesnis nei kai kurie kiti žmonės, kurie teigia esantys pasiuntiniai, tačiau nori, kad jų perduodamos žinutės patvirtintų tam tikrą Rusijos įvaizdį ar Rusijos svarbą.

Tai nereiškia, jog sakau, kad nenorėtume turėti rusiškai kalbančių pasiuntinių. Ir vis dėlto, turite suprasti, kad net ir tuomet yra būtina jums transcenduoti sąmonę, kurią mums reikia apnuoginti, kad galėtume padėti Rusijos žmonėms augti.

Taip pat turite suvokti, kad yra daug būdų būti pasiuntiniu, būti atviromis durimis. Jums ne visada reikia priimti diktavimus. Kaip jau anksčiau sakiau, jeigu esate ekspertas kažkokioje visuomenės srityje, galite būti atviromis durimis naujoms idėjoms perduoti. Ir tai taip pat yra tarnavimas pasiuntiniu, ir mes, žinoma, turime daug žmonių Rusijoje, kurių daugelis net nežino apie mūsų egzistavimą, tačiau jie vis tiek turi gebėjimą priimti naujas idėjas.

Svarbiausias būdas įvertinti pasiuntinį yra ištirti jo intencijų tyrumą. Ar pasiuntinys turi netyras intencijas, turi kažkokią asmeninę ambiciją ir todėl nori, kad pakylėtieji mokytojai patvirtintų jo asmeninę ambiciją arba jo paties svarbą? Šis pasiuntinys labai gerai suvokė, kad buvimas pasiuntiniu yra didelio nuolankumo reikalaujantis darbas. Jūsų užduotis yra būti atviromis durimis, ne daugiau ir ne mažiau. Jeigu norite naudotis savo kaip pasiuntinio autoritetu, išaukštindami save į kažkokią aukštą poziciją, jeigu norite, kad kiti jumis žavėtųsi ir jums dirbtų, tuomet tai yra ženklas, kad nedirbate su pakylėtaisiais mokytojais.

Tai yra tik tam tikros gairės, nes, vėlgi, visų svarbiausia yra vibracija. Vibracija yra raktas. Jums reikia pripažinti faktą, kad Rusija yra didelė šalis, tačiau ji yra tik viena iš daugelio šalių. Turite pripažinti tai, apie ką kalbėjau anksčiau, tai yra, kad mes, pakylėtieji mokytojai, dirbame su individais, siekdami padėti jiems pakilti. Mes nesame prisirišę prie šalių.

Labai gerai žinau, kad ankstesnė dispensacija koncentravosi į Ameriką ir davė pasaulėžiūrą, kuri buvo labai stipriai sukoncentruota į Ameriką. Tačiau tai buvo, vėlgi, tik tam tikras etapas. Tai nėra vienintelis ar aukščiausias būdas, kuriuo mes, pakylėtieji mokytojai, galime save pristatyti.

Mes, žinoma, esame aukščiau už visas šalis Žemėje. Mes esame pakilę virš visų dalykų Žemėje. Mes pakilome, būtent palikdami, kaip sakė Guru Ma, visus savo asmeninius prisirišimus prie bet kokių Žemėje egzistuojančių dalykų.

Tai, žinoma, yra vienas iš keblumų, jog tam, kad galėtumėte atpažinti tikrą pasiuntinį, jūs patys privalote būti įveikę tam tikrą asmeninių prisirišimų kiekį. Kitu atveju „atpažinsite“ pasiuntinį, kuris jums sakys tai, ką norite girdėti pagal savo asmeninius prisirišimus. Žinoma, tam, kad galėtumėte būti pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniu, privalote būti įveikę netgi dar daugiau savo prisirišimų. Tai yra tikra tiesa, kaip yra sakoma sename posakyje: „Toks tokį pažįsta“, ir tai iš tiesų yra galutinis žodis šiame reikale. Bent jau kol kas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels