Kai perduodamos žinios ir pasiuntiniai vieni kitiems prieštarauja

TEMOS: Po savo paties vynmedžiu – pakylėtieji mokytojai niekam neteikia išskirtinių teisių – tiesos ieškotojas ar doktrinų pasekėjas – nėra fiksuotos doktrinos – ką daryti su prieštaravimais – prieštaravimai yra požiūrio perspektyvos dalykas – raktas yra kelti sąmonę – mokymai yra veikiami pasiuntinio sąmonės – pasiuntinys gali suklysti, tačiau tai nereiškia, kad jis automatiškai tampa netikru pasiuntiniu – joks žmogus ir jokia institucija nėra aukščiausias autoritetas – kaip ego kuria konfliktus – palaikymo tinklas – skirtingi pasiuntinystės lygmenys – dualistinis protas gali atmesti bet kokią žinią – joks pasiuntinys negali pasiekti visų žmonių

Klausimas: Tikiu, kad Vandenio amžiuje bus daug dvasinės brolijos atstovų. Taip pat tikiu, jog dėl to, kad nėra nė vieno, kuris būtų absoliučiai „skaidrus stiklas“ gaudamas žinias, bus momentų, kai net ir tikri pasiuntiniai vienas kitam prieštaraus. Pavyzdžiui, tavo tikras pasiuntinys, Tėvas Pijus, sakydavo žmonėms išsižadėti savo tikėjimo reinkarnacija, nes kaip katalikas jis negalėjo priimti šios doktrinos egzistavimo galimybės.

Tu čia dažnai kartoji, kad žmonėms būtina taikyti savo Kristaus įžvalgumą, nusprendžiant kas yra tiesa. Ar galėtum mums taip pat duoti supratimą, kaip mums gyventi vis didėjančio laipsniško apreiškimo eroje, kurioje gali būti daugiau nei vienas žmogus, kuriuos pripažįstame tikrais pasiuntiniais – tačiau jie tam tikrais doktrinos punktais vienas kitam prieštarauja? Kaip mums neįsivelti į ginčus, kieno pasiuntinys yra aukščiausias autoritetas?

O taip pat galbūt galėtum duoti mokymą, skirtą tiems iš mūsų, kurie dabar, arba galbūt kada nors ateityje, bus savojo Kristaus AŠ arba juos remiančio Mokytojo pasiuntiniais? Kaip pasiuntiniui perduoti žinią nuo Brolijos taip, kad ši žinia galėtų suteikti gyvybės srautui galimybę pasiekti aukštesnį tam tikrų dalykų supratimą, nesuteikdama dualistiniam protui galimybės ją atmesti, remiantis tam tikrais faktais arba doktrinos punktais, su kuriais jis nesutinka?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Iškeli daug svarbių klausimų.

Esi teisus, sakydamas, kad Vandenio amžiuje bus daug pakylėtųjų mokytojų pasiuntinių. Tai įvyks dėl daugelio priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad mes nenorime matyti dar vienos totalitaristinės bažnyčios iškilimo, kuri galėtų monopolizuoti ir iškraipyti tikrojo pasiuntinio pirminį mokymą. Aš, žinoma, turiu omenyje bažnyčią, kuri iškraipė mano tikrąjį mokymą. Tai taip pat įvyks dėl to, kad Vandenio amžiuje kiekvienas žmogus turi sėdėti po savo paties Kristaus AŠ ir Dvasinio AŠ vynmedžiu. Turėdami daugelio pasiuntinių pavyzdį, galime palengvinti žmonėms patikėti, kad kiekvienas žmogus turi potencialą bendrauti su dvasine karalija.

Iš šio fakto seka tai, kad praėjo tas laikas, kai viena organizacija ar vienas asmuo gali teigti esantis išskirtinis pakylėtųjų mokytojų pasiuntinys. Šis tvirtinimas yra atgyvenęs, ir mes nesuteiksime išskirtinių teisių jokiam asmeniui ar organizacijai (iš tiesų, mes to niekada ir nedarėme).

Be abejo, tai nereiškia, kad kiekvienas, kuris teigia bendraujantis su dvasine karalija, iš tiesų bendrauja su pakylėtaisiais mokytojais. Kai kurie iš jų bendrauja su žemesnėmis karalijomis, kurios nėra tikrosios dvasinės brolijos dalis. Vis dėlto net ir tai gali atlikti tam tikrą naudingą funkciją, nes suteikia žmonėms galimybę ugdytis savo asmeninį įžvalgumą.

Žinoma, didesnio skaičiaus pasiuntinių atsiradimas atveria galimybę, kad jie vienas kitam gali prieštarauti. Esminis klausimas šiuo atžvilgiu yra toks: „Ar laikote save tiesos ieškotoju ar doktrinos pasekėju?“

Jeigu esate ieškotojas, tuomet visada ieškosite aukštesnio supratimo už tą, kurį turite dabar. Niekada neleisite sau manyti, kad radote kažkokią aukščiausią doktriną ar absoliutų gyvenimo supratimą. Paprastas už šio teiginio slypintis faktas yra toks, kad šiame pasaulyje absoliuti doktrina neegzistuoja. Žodžių ir įvaizdžių ribotumas, o taip pat žmonių sąmonės būsenos ribotumas tiesiog neleidžia perduoti absoliučios doktrinos.

Paprasčiausias būdas išvengti konfliktų dėl doktrinų punktų yra niekada nepriimti jokios fiksuotos doktrinos. Kam reikalinga doktrina, kai Gyvasis Žodis teka tarp jūsų? Žmonės fiksuotas doktrinas kuriasi tik tuomet, kai yra praradę Gyvąjį Žodį. Kai pilnai suprantate ir priimate, kad neegzistuoja jokia galutinė doktrina, tuomet pamatote skirtingus būdus žiūrėti į situaciją, kurioje du pasiuntiniai, dvi religinės doktrinos arba du dvasiniai mokymai iškelia teiginius, kurie atrodo vienas kitam prieštaraujantys arba netgi visiškai vienas kitą paneigiantys.

Susidūrę su tokiais atrodančiais prieštaravimais, dauguma žmonių yra linkę mąstyti juodai baltais terminais, galvodami, kad vienas iš teiginių privalo būti absoliučiai teisingas, o priešingas teiginys privalo būti absoliučiai klaidingas. Žmonės dažnai įkliūva į spąstus, manydami, kad, jeigu tam tikras asmuo išsako teiginį, kurį jie laiko klaidingu, tuomet viskas, ką tas asmuo yra kada nors pasakęs, taip pat privalo būti klaidinga. Ir jie netgi gali imti galvoti, kad tas pasiuntinys turi būti netikras pasiuntinys arba velnio įnagis. Galite tai vadinti reliatyvia mąstysena, linijine mąstysena arba juodai balta mąstysena.

Jeigu esate tikras ieškotojas, turite dėti sąmoningas ir ryžtingas pastangas pakilti ir išlikti pakilę virš šios sąmonės būsenos. Kai nesate įstrigę šioje sąmonės būsenoje, turite ne vieną pasirinkimo galimybę, ką daryti situacijoje, kurioje du dvasiniai mokymai atrodo vienas kitam prieštaraujantys. Pradžioje būtų gerai suvokti, kad nė vieno iš dviejų teiginių tikslas niekada nebuvo būti absoliučiu teiginiu. Todėl nė viename iš dviejų teiginių nėra duodamas išbaigtas tam tikros klausimo supratimas.

Toliau galite samprotauti, kad privalo egzistuoti aukštesnis šios problemos suvokimas. Pasiekę šį suvokimą, galite suprasti, kad šie du teiginiai prieštaraujantys vienas kitam atrodė tiktai žvelgiant iš tam tikro požiūrio taško, iš tam tikros sąmonės būsenos.

Čia galite palypėti net į dar aukštesnį lygmenį ir suprasti, kad danguje nėra prieštaravimų. Yra tik viena tiesa, tačiau yra daug būdų išreikšti šią tiesą. Kai esate įstrigę dualistinio proto reliatyvume, esate linkę galvoti, jog dėl to, kad egzistuoja tik viena tiesa, turėtų būti tik vienas būdas šiai tiesai išreikšti. Esate linkę galvoti, kad prieštaravimai tarp dviejų skirtingų dvasinių mokymų įrodo, jog vienas iš jų yra teisingas, o kitas klaidingas. Nuomonių išsiskyrimas visada veda į konfliktą.

Kai pakylate virš šios sąmonės būsenos, suvokiate, kaip beprasmiška ginčytis dėl to, kuri doktrina yra vienintelė tikra. Vietoj to, visą savo laiką ir dėmesį turėtumėte skirti aukštesniam supratimui siekti, netgi aukštesnei sąmonės būsenai, kuri išspręstų tai, kas dabar atrodo kaip konfliktas.

Kita galimybė yra suvokti, kad joks pasiuntinys nėra visiškai skaidrus stiklas. Mes, pakylėtieji mokytojai, nuolatos siekiame perduoti naujas idėjas ir naujus dvasinius mokymus. Tai darydami, mes siekiame dirbti su žmonėmis, kurie gali tarnauti atviromis durimis šių idėjų atnešimui. Tačiau idėjos visada pirma pereina per individo sąmonę. Todėl visada egzistuoja galimybė, kad mokymai bus šiek tiek paveikti pasiuntinio sąmonės. Tiesą sakant, mokymai visada yra šiek tiek paveikti pasiuntinio sąmonės.

Jeigu esate įstrigę žemesniojoje sąmonės būsenoje, samprotausite, kad tai bet kokį pasiuntinį paverčia beverčiu. Galbūt netgi galite atmesti visą bendravimo su pakylėtaisiais mokytojais idėją, vietoj to įsikibdami į tradicines doktrinas, kurias kažkodėl laikote neklystančiomis. Dievas žmonėms davė laisvą valią, ir aš priimu žmonių teisę rinktis įsikibus laikytis tradicinių doktrinų. Tačiau ši svetainė yra skirta žmonėms, kurie yra dvasios ieškotojai ir kurie yra atviri aukštesniam supratimui.

Kai esate dvasios ieškotojas, suvokiate, jog nėra nieko blogo tame fakte, kad pasiuntinio sąmonė nudažo dvasinę žinią. Yra keletas priežasčių, kodėl tai yra visiškai priimtina:

  • Mes, pakylėtieji mokytojai, žinią perduodame visada turėdami tikslą pasiekti tam tikrą grupę žmonių. Rinkdamiesi pasiuntinį, mes ieškome asmens, kuris būtų priimtinas mūsų tikslinei auditorijai. Jeigu žmonės galės susitapatinti su pasiuntiniu, bus žymiai didesnė tikimybė, kad jie priims mūsų žinią. Kai žinia yra perduodama per pasiuntinio sąmonę, žinia automatiškai įgyja tam tikrą toną ir išraišką, kurie ją padaro priimtinesne auditorijai, kurią norime pasiekti. Kitaip tariant, žinios nudažymas žinią padaro priimtinesne.

  • Mes, pakylėtieji mokytojai, niekada nemėginame perduoti absoliučios doktrinos. Mes mėginame perduoti mokymą, kuris galėtų padėti tam tikrai grupei žmonių pakilti į aukštesnį sąmonės lygį. Todėl mūsų žinia visada yra pritaikyta žmonių sąmonei, kad žmonės galėtų ją priimti ir pasinaudoti ja kaip kopėčiomis, lipdami aukštyn.

  • Yra daug pavyzdžių, kaip grupelė mokinių pasinaudojo per mūsų remiamą pasiuntinį duotais mokymais, kad susikurtų uždarą dėžutę aplink savo protą. Kartais mes tuomet duodame mokymus per naują pasiuntinį, kurie meta iššūkį arba regimai prieštarauja tam, kas buvo pasakyta anksčiau. Tai yra daroma specialiai, su tikslu pastūmėti žmones perkratyti savo proto dėžutes ir pakilti aukščiau. Mes siekiame atskirti tuos, kurie nori įsikibę laikytis to, kas sena, nuo tų, kurie yra pasirengę sekti mūsų niekada nesibaigiančiu laipsniško apreiškimo srautu. Tad, jeigu naudojatės senu mokymu kaip dingstimi nesekti paskui mus, jūs iš tiesų nesate ištikimi savo pačių augimui.

Tai paaiškina, kaip žmogus su tokiais dvasiniais pasiekimais kaip Tėvas Pijus, galėjo neigti reinkarnaciją. Tėvo Pijaus misija buvo dirbti katalikų bažnyčios kontekste. Jo misija nebuvo mesti iššūkį katalikų bažnyčiai kaip institucijai, ir todėl tai nebuvo jo rolė mesti iššūkį bažnyčios doktrinai. Kitas faktorius buvo tas, kad Tėvas Pijus buvo tradicinis katalikas ir todėl juo tiesiog nebūtų buvę galima naudotis kaip pasiuntiniu misijai, kuri būtų išėjusi už katalikų bažnyčios doktrinų ribų. Pavyzdžiui, jis nebūtų galėjęs būti pasiuntiniu šiai svetainei.

Tad dabar matote, jog yra visiškai įmanoma, kad pasiuntinys gali turėti tam tikrus pamatinius įsitikinimus, kuriuos jis laikytų nekvestionuojamais. Todėl, kai toks asmuo gauna dvasinį mokymą iš aukščiau, dvasinis mokymas bus išreikštas tokiu būdu, kad nekonfliktuotų, ar netgi regimai patvirtintų tuos pamatinius įsitikinimus.

Daugeliu atveju mes, pakylėtieji mokytojai, turėjome dirbti su pasiuntiniais, turėjusiais tam tikrus pamatinius įsitikinimus, kurių jie nebuvo pasiruošę kvestionuoti. Mes dirbome su šiais žmonėmis, nes, nepaisant to, galėjome daryti teigiamą poveikį. Tačiau mums daug labiau patiktų dirbti su pasiuntiniais, kurie neturėtų tokių asmeninių ambicijų ar tokių nekvestionuojamų įsitikinimų.

Kitas būdas spręsti konfliktus tarp įvairių pasiuntinių būtų suprasti, kad pasiuntinys kartais gali suklysti. Žmogus gali gauti netikslią žinią arba jo įsitikinimai šią žinią gali iškreipti. Tai nereiškia, kad šis asmuo nėra tikras pasiuntinys. Tai tiesiog reiškia, kad joks žmogus nėra tobulas pasiuntinys. Jeigu norite tobulo pasiuntinio, turite pakilti į dangų. Žinoma, kai jau esate čia, pasiuntinio jums nebereikia.

Turite suprasti, kad pasiuntinio netobulumai arba asmeninės keistenybės iš tiesų turi svarbią funkciją. Esi visiškai teisus sakydamas, kad mes, pakylėtieji mokytojai, norime išvysti daugelį žmonių pasiekiant Kristiškumo lygį, kuris leistų jiems tapti vienokiais ar kitokiais pasiuntiniais. Todėl mums svarbu yra pademonstruoti, kad žmonės gali tarnauti pakylėtiesiems mokytojams net ir tuomet, kai jie dar nėra, žvelgiant iš išorinės žmogiškos perspektyvos, tobuli.

Viena iš pačių svarbiausių idėjų, kurią mėginu perduoti savo svetainėje, yra ta, kad aš neatėjau į Žemę tam, kad būčiau paverstas stabu, kuriuo niekas negalėtų sekti. Aš atėjau būti pavyzdžiu, kuriuo sekti galėtų visi. Tai yra kiekvieno tikro pakylėtųjų mokytojų pasiuntinio tikslas. Mes nenorime, kad pasiuntinys atrodytų esantis taip aukštai virš kitų žmonių, kad niekas nedrįstų sekti pasiuntinio pavyzdžiu. Vietoj to, mes norime, kad žmonės sakytų: „Na, jeigu tas žmogus gali tarnauti pasiuntiniu tebeturėdamas savo asmeninius netobulumus, tai galbūt ir aš tuomet galiu būti vertas tarnauti pakylėtiesiems mokytojams.“

Kitaip tariant, mes nesiunčiame pasiuntinių tam, kad jie atgrasintų kituose žmonėse tarnavimo mums siekį. Mes siunčiame pasiuntinius tam, kad paskatintume kiekvieną tapti vertu tarnu vienoje ar kitoje rolėje.

O dabar norėčiau pakomentuoti specifinius tavo klausimo aspektus:

Kaip mums neįsivelti į ginčus, kieno pasiuntinys yra aukščiausias autoritetas?

Norint pasiekti šį tikslą, turite priimti, kad niekada nebuvo ir niekada nebus Žemėje tokio asmens, kuris būtų aukščiausias autoritetas su Dievu susijusiuose dalykuose. Aš esu pakylėtasis mokytojas, tačiau neteigiu esąs aukščiausias autoritetas su Dievu susijusiuose dalykuose. Suvokiu, kad yra dalykų apie Dievą, kurių aš nežinau arba nesuprantu. Todėl aukščiausias autoritetas visuose su Dievu susijusiuose dalykuose yra Dievas. Nė vieno nėra gero, tik vienas Dievas.

Turite suprasti, kad troškimas rasti aukščiausią autoritetą Žemėje kyla iš dualistinio proto. Žmonių saugumo poreikis nesaugiame pasaulyje žadina juose troškimą turėti kokią nors aukščiausią doktriną arba autoritetą. Žmonės nori manyti, kad, kol tik jie aklai seks išorine doktrina arba išoriniu vadu, automatiškai bus išganyti.

Kai tampate dvasios ieškotoju, turite paleisti šį poreikį atrasti saugumą savo išorėje. Vietoj to, turite siekti vienintelės tikros saugumo formos – vidinio saugumo, kuris būtų paremtas ant jūsų asmeninio Kristaus AŠ uolos.

Čia ir dabar, dabartinėje jūsų sąmonės būsenoje, jūs esate aukščiausias autoritetas, nes jūs esate tasai, kuris nusprendžia, kokias idėjas priimsite, o kokių idėjų nepriimsite. Ir tikrasis klausimas čia yra tai, ar priimsite idėjas, remdamiesi kokių nors žemiškų autoritetų skelbiamais teiginiais, ar priimsite tik tai, ką jums patvirtins jūsų Kristaus AŠ.

Jeigu esate tikras ieškotojas, visada idėją duosite patikrinti savajam Kristaus AŠ. Niekada nepriimsite sprendimo apie idėjos teisingumą savo išoriniu protu. Perduosite tai savo Kristaus AŠ ir sieksite atrasti aukštesnį supratimą.

Gavę supratimą iš vidaus, pripažinsite, kad nors šis supratimas jums dabar gali atrodyti teisingas, gali būti, kad tai nėra aukščiausias supratimas. Tai tiesiog yra aukščiausias supratimas, kurį galite gauti ir priimti, atsižvelgiant į jūsų dabartinę sąmonės būseną. Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad, kai žmonės tebėra susitapatinę su dualistiniu protu, jie nori išsikelti išorinį autoritetą arba doktriną ir paskelbti juos neklystančiais. Kai pakylate virš šio sąmonės lygmens ir tampate dvasios ieškotoju, suvokiate, jog aukščiausias suvokimas Žemėje neegzistuoja.

Puikiai suprantu, kad žmonėms gali būti sunku pereiti nuo sekimo išorine doktrina ir imti sekti savojo Kristaus AŠ vidiniais nurodymais. Dauguma žmonių atranda, kad jie turi patirti pereinamąjį laikotarpį, kuris gali atrodyti pilnas sumaišties ir netgi gali kelti nerimą.

Daugelis dvasingų žmonių, kurie paliko tikėjimą neklystančiomis doktrinomis, dažniausiai po to atranda, kad jie šiek tiek pasiklydę ir nežino kuria kryptimi eiti. Jie dažnai pasigenda saugumo jausmo, kurį turėjo, tikėdami neklystančiomis doktrinomis, ir atranda, kad jiems dabar sunku suprasti, kur tiesa, o kur netiesa. Norint kuo greičiau palikti šią fazę, reikia suvokti, kad tai yra būtinas žingsnis į augimą.

Negalite palypėti aukščiau savo dvasiniame kelyje, kol nesate paleidę kažkurio savo dabartinių įsitikinimų aspekto. Negalite augti, jeigu neatveriate savo proto aukštesniam supratimui, o kad tai padarytumėte, turite būti pasirengę ieškoti už savo dabartinio supratimo ribų. Tai nelabai kuo skiriasi nuo bet kokio naujo įgūdžio išmokimo. Kai paauglys palieka savo namus, jis arba ji dažnai jaučiasi tarsi laivas be vairo. Tačiau galiausiai jie atranda savo asmeninį vairą.

Todėl mano patarimas būtų priimti būtinybę, kad turėsite patirti tam tikrą netikrumo periodą, kol užmegsite labiau tiesioginį ryšį su savuoju Kristaus AŠ. Jeigu norite sutrumpinti šį perėjimą, naudokitės kontakto su savuoju Kristaus AŠ užmezgimo technika ir kitais mūsų duotais įrankiais.

Aukščiausias autoritetas jūsų asmeniniam gyvenimui, jūsų asmeniniam keliui yra jūsų Kristaus AŠ. Kai turite ryšį su savuoju Kristaus AŠ, prarandate prisirišimą prie išorinių doktrinų ar autoritetų. Užuot sekę šio pasaulio doktrinomis ir autoritetais, imate sekti vieninteliu tikru autoritetu – savuoju Kristaus AŠ. Tai nereiškia, kad turėtumėte ignoruoti išorinius mokymus. Jie dažnai gali pasitarnauti kaip vertingas įkvėpimo šaltinis, leidžiantis jūsų Kristaus AŠ suteikti jums aukštesnį supratimą.

Kas liečia labiau praktinę pusę, norėčiau, kad susiformuotų žmonių tinklas, kurie būtų pasišventę palaikyti vienas kitą, vienas kito dvasinį augimą ir vienas kito bendravimą su pakylėtaisiais mokytojais. Į tai įeina didesnio susiderinimo su savuoju Kristaus AŠ siekimas, kurį pasiekę galite tarnauti pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniu. Jeigu dėtumėte pastangas grupėje, ir jeigu būtumėte pasirengę palyginti savo užrašus, galėtumėte vieni kitiems padėti atsijoti galimai neteisingas arba neišbaigtas žinias.

Žinoma, tokia organizacija arba tinklas sėkmingas galėtų būti tik tuomet, jeigu jo nariai būtų pasirengę atidėti į šalį asmeninę puikybę, teisiantį požiūrį, troškimą visada būti teisiu arba poreikį niekada neklysti. Žmonės taip pat turi būti pasirengę atsikratyti poreikio būti absoliučiu autoritetu Žemėje. Tam reikia didelio nuolankumo, tačiau esant šiam nuolankumui, galima pasiekti didelį progresą per tokius protų ir širdžių susitikimus.

Nesakau, kad visi tokiuose užsiėmimuose dalyvaujantys žmonės būtinai turėtų tarnauti pasiuntiniais tame pačiame lygmenyje. Egzistuoja skirtingos mantijos ir skirtingi pasiuntinystės lygmenys, ir tai turi būti pripažįstama ir gerbiama. Tačiau net ir labai aukštą mantiją turintis asmuo gali gauti naudos dirbdamas su kitais, dalyvaudamas nuolatinėse pastangose tobulinti ryšį su pakylėtaisiais mokytojais. Būti Kristaus būtybe Žemėje, būti pasiuntiniu Žemėje yra įsipareigojimas visam gyvenimui ir yra visą gyvenimą besitęsiantis mokymosi procesas. Taip pat norėčiau išvysti širdžių susirinkimą, kurios būtų pasirengusios įveikti savo asmeninę puikybę ir būtų pasirengusios padėti savo broliams ir seserims pakilti į aukštesnį sąmonės lygį ir aukštesnį tarnystės lygį.

Pasiryžimas leisti dvasiniai žiniai mesti iššūkį jūsų dabartiniams įsitikinimams yra didžiausia viltis žmonijos progresui. Šis sugebėjimas yra pats svarbiausias sugebėjimas, kurį tiesos ieškotojas turėtų ugdytis. Noriu paraginti visus pamąstyti apie tai, ką sakiau prieš tai, kad niekada neturėtumėte priimti galutinės doktrinos. Kai pakilsite virš poreikio atrasti saugumą išoriniame pasaulyje ir suvoksite, jog vienintelis saugumo šaltinis yra jūsų pačių Kristaus AŠ uola, sugebėsite paleisti visus prisirišimus prie savo dabartinių įsitikinimų.

Pamąstykite, ko reikia, norint visam laikui palikti Žemę ir pakilti į dangų. Norėdami įžengti į dangaus karalystę, turite palikti visiškai visus asmeninius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų. Į šiuos prisirišimus taip pat įeina įsitikinimai, idėjos ir doktrinos, kurių įsikibę laikotės ir kuriuos laikote neklystančiais. Norėdami iš tiesų įžengti pro dangaus vartus, turite būti pasirengę kvestionuoti visas doktrinas ir ieškoti aukštesnio supratimo už tą, kurį galima išreikšti žodžiais šiame reliatyviame pasaulyje.

Kaip pasiuntiniui perduoti žinią nuo Brolijos taip, kad ši žinia galėtų suteikti gyvybės srautui galimybę pasiekti aukštesnį tam tikrų dalykų supratimą, nesuteikdama dualistiniam protui galimybės ją atmesti, remiantis tam tikrais faktais arba doktrinos punktais, su kuriais jis nesutinka?

Nėra įmanoma duoti dvasinę žinią, kurios dualistinis protas negalėtų atmesti. Gyvybės srautas turi būti atviras aukštesniam suvokimui, kitu atveju pasiuntinys šiam gyvybės srautui niekuo negalės padėti. Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, visada ieškome pasiuntinių, kurie sugebėtų išlaikyti labai subtilią pusiausvyrą, įkvėpdami žmones kilti aukščiau, bet nepažadindami žmonėse dualistinio proto, kuris atmestų žinią arba pasiuntinį.

Buvimas pasiuntiniu yra tarsi vaikščiojimas ant lyno. Jeigu per daug pasvirsite į vieną pusę, pažadinsite dualistinį protą. Jeigu išliksite visiškoje pusiausvyroje, galėsite pasiekti gyvybės srautą. Tačiau joks pasiuntinys nesugebės pasiekti visų žmonių Žemėje. Šiuo metu šioje planetoje egzistuoja tiek daug sąmonės lygmenų, kad viena žinia paprasčiausiai nebūtų patraukli visiems.

Todėl neįkliūkite į spąstus manydami, kad pasiuntinys turėtų daryti kompromisus su žinia, idant pasiektų daugiau žmonių. Tai darydami, tik atskiestumėte žinią, kol ji galiausiai nei įžeistų ką nors, nei ką nors išlaisvintų. Pasiuntinys turi likti ištikimas savo misijai, ir nesirūpinti, kad kai kurie žmonės jo žinią atmeta.

Norėdami pasiekti daugiau žmonių, mes, pakylėtieji mokytojai, davėme daug skirtingų religijų. Ir dėl to mes tikimės, kad naujame amžiuje bus daug žmonių, kurie galės tarnauti pasiuntiniais. Mes tikimės atrasti bent po vieną pasiuntinį kiekvienai žmonių grupei Žemėje. Idealiu atveju, mes norėtume, kad kiekvienas žmogus turėtų galimybę asmeniškai bendrauti bent su vienu tikru pasiuntiniu. Kad tai įvyktų, mums reikia daug tikrų pasiuntinių, ir mums reikia, kad jie dirbtų kartu, palaikydami kuo glaudesnį ryšį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels