Čenelingo pavojai, perdavinėjant žinutes iš būtybių mentalinėje karalijoje

TEMOS: Mokytojai siekia padėti visoms būtybėms – pirmas žingsnis yra pripažinimas, kad jums reikia keistis – būtybės, kurioms reikalinga energija iš žmonių – pakylėtiesiems mokytojams nereikia energijos iš žmonių – protinių gebėjimų ribos – negalite sužinoti aukščiausios tiesos protiniais gebėjimais – sudėtingumas nėra išmintis – intelektualinė puikybė – sukuria sieną aplink jūsų protą – intelektas nieko negali įrodyti – kai kurie mano, kad sudėtingos žinios yra dvasingesnės – tapkite kaip maži vaikai – dvasinė tiesa yra ganėtinai paprasta – pernelyg didelio žinojimo neišmanėliškumas – išmintis, išeinanti už intelekto ribų

Klausimas: Mielas Jėzau, mąsčiau apie visą šitą pakylėjimo reikalą, ir ypač įdomu man atrodo tai, jog tu sakai, kad yra daug per mediumus kalbančių būtybių (tokių kaip Aštaras), kurios tebegyvena materialioje karalijoje ir nėra pakilusios. Ar šios būtybės suvokia, jog nėra pakilusios, ir ar pakylėtieji mokytojai mėgina jas apšviesti taip pat kaip ir mus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pakylėtieji mokytojai dirba su visuose lygmenyse esančiomis būtybėmis, net ir giliausiuose emocinės karalijos lygmenyse, kuriuos daugelis žmonių matė savo vizijose kaip įvairius pragaro lygmenis. Turbūt pamenate, kad nusileidau į pragarą, mėgindamas pažadinti gyvybės srautus, įstrigusius tame sąmonės lygmenyje. Deja, su daugeliu šių būtybių yra sunku dirbti, ir pamatinė priežastis yra ta, kad jos nenori pripažinti būtinybės keistis. O pirmas žingsnis į augimą yra pripažinti, kad egzistuoja kažkas, ko dar nežinote.

Daugelis per mediumus žinutes žmonėms perdavinėjančių būtybių gyvena mentalinėje karalijoje. Kai kurios mentalinėje karalijoje esančios būtybės suvokia, jog nėra pakilusios, ir mes iš tiesų galime su jomis dirbti ir dirbame su jomis labai tiesioginiu būdu. Deja, dauguma per mediumus kalbančių būtybių sąmoningai nesuvokia fakto, kad nėra pakilusios. Tiesą sakant, jos dažnai mano esančios taip toli pažengusios, jog gyvena aukščiausiuose dangaus lygmenyse.

Galėtumėte pamąstyti, kodėl šios būtybės siekia kalbėti su žmonėmis. Paprastas atsakymas yra toks, kad joms reikia, jog žmonės duotų joms energiją per savo dėmesį. Mentalinėje karalijoje esančioms būtybėms nebūtų jokios būtinybės imti energiją iš žmonių, jeigu jos turėtų noro dirbti su mumis. Tačiau to daryti jos nenori, ir todėl negali gauti energijos iš Aukščiau, ko pasekoje turi ieškoti, kaip šią energiją gauti iš žemiau.

Kai pakylate, jums nėra reikalinga gauti energiją iš žmonių, nes esate tapę visiškai sau pakankama dvasine būtybe. Jums nereikalinga energija iš išorės. Todėl nesinaudoju šia svetaine tam, kad gaučiau ką nors iš žmonių; siekiu duoti tiems, kurie nori gauti. Tai yra hierarchijos principas, kuomet esantieji aukščiau nesavanaudiškai tarnauja esantiems žemiau už juos. Mes suvokiame, jog esame visų tarnai. Duodame tiems, kurie yra žemiau už mus, tai, ką gavome iš esančiųjų aukščiau už mus hierarchijoje.

Jeigu paskaitysite mano mokymą apie materialios visatos lygmenis, pamatysite, kad mentalinė karalija yra sukurta kaip vienas iš lygmenų, kuriame vyksta bendrakūrimo procesas, prasidėjęs dvasinėje karalijoje. Jo užduotis yra paimti platesnę viziją iš eterinės karalijos ir ją sukonkretinti intelekto samprotavimų bei logikos pagalba. Šios intelekto savybės yra svarbios ir geba daug ką atlikti, tačiau kaip ir visi žmogiški gebėjimai jos turi savo apribojimus. Tiesiog negalite sužinoti aukščiausios tiesos protiniais gebėjimais, nes jų paskirtis yra „išversti“ aukštesnę tiesą, atėjusią iš dvasinės karalijos. Todėl aukščiausią tiesą galėsite pažinti, tiktai peržengę šių gebėjimų ribas, pasiekę mistinį arba intuityvų patyrimą, kartais dar vadinamą „gnosis.“

Kai nėra ryšio su dvasine karalija, protiniai gebėjimai lengvai gali tapti išsibalansavę – ką būtent ir matote daugelyje mokslo sričių, kurios nebeturi moralinio kompaso, kas pagimdo pamišusio mokslininko sindromą. Daugelis būtybių, tarp jų ir daugelis žmonių Žemėje, nesuprato šios esminės tiesos. Vietoj to, jie iš tiesų mano galintys sužinoti aukščiausią tiesą intelektu, ir todėl protiniai gebėjimai jiems tampa patys sau tikslu ir patys sau įstatymu – užuot buvę priemone Dievo karalystei Žemėje įkūnyti. Tai skatina gyvybės srautus susikurti labai įmantrias filosofijas apie gyvenimą, o kadangi jos atrodo taip nuostabiai išmąstytos ir tokios logiškos, jie galvoja, kad jų filosofijos reprezentuoja aukščiausią tiesą ir duoda galutinį gyvenimo misterijų paaiškinimą.

Kuo labiau išvystytas intelektas, tuo sudėtingesnę filosofiją jis sugeba sukurti, ir, deja, šis sudėtingumas dažnai yra laikomas – paties ją sukūrusio gyvybės srauto ir jo pasekėjų – išmintimi. Tai dažnai pagimdo ypatingą puikybės formą, kurią galėtume pavadinti intelektualine arba dvasine puikybe. Šios būtybės yra visiškai įsitikinusios, jog supranta viską. Ir jeigu nesate atviri galimybei, kad gali egzistuoti kažkas, ko nežinote, kaip tuomet galėsite augti iš savo dabartinio sąmonės lygmens?

Egzistuoja daug tokių gyvybės srautų mentalinėje karalijoje, tačiau taip pat yra daug žmonių Žemėje, kurie yra įstrigę intelektualinėje puikybėje. Ypač juos galite atrasti mokslininkų auditorijose ir praktiškai kiekvienos religijos teologijos mokyklose. Šie žmonės iš tiesų tiki viską išsiaiškinę intelektu, ir yra labai sunku įtikinti juos priešingai. Tai ypač galioja tiems, kurie aplink save yra surinkę pasekėjų būrį, patvirtinančių jų išpūstą savivaizdį. Tai galioja daugeliui žmonių Žemėje ir kai kurioms per mediumus kalbančioms būtybėms mentalinėje karalijoje. Norėčiau žinoti būdą įtikinti šias būtybes, deja, mano intelektas nėra pakankamai išvystytas, kad galėtų padaryti įspūdį šiems gyvybės srautams.

Bet juokus į šalį, tiesa ta, kad, kai gyvybės srautas yra susikūręs pakankamai storas intelektualinių argumentų sienas, beveik neįmanoma pro šias sienas prasiskverbti. Taip yra dėl to, kad jis susikuria pasaulėžiūrą, kuri, jo manymu, gali viską paaiškinti. O kadangi intelektas yra reliatyvus gebėjimas, iš tiesų taip ir atrodo, kai žvelgiate į pasaulį iš šios proto dėžutės vidaus. Kai gyvybės srautas įstringa tokioje dėžutėje, jums tiesiog belieka laukti, kol gyvybės srautas galiausiai įvarys save į kampą ir suvoks, kad egzistuoja kažkas, ko intelektas negali paaiškinti. Dėl įgimtų protinių gebėjimų ribotumų, tai neišvengiamai įvyks, nors kai kurie gyvybės srautai šį tiesos momentą gali atidėlioti labai ilgą laiką.

Kai gyvybės srauto intelektas yra išsibalansavęs, jis turi tendenciją sudėtingumą prilyginti išminčiai. Būtent dėl to kai kurios būtybės perdavinėja labai sudėtingas žinutes, ir būtent dėl to kai kurie šių čenelingų pasekėjai mano, kad, kuo sudėtingesnė žinutė, tuo aukštesnė joje dėstoma tiesa, ir tuo labiau pažengusi yra ją perduodanti būtybė. Tai yra pavojinga iliuzija, tačiau, kai žmonės yra joje įstrigę, juos yra labai sunku pasiekti su – realybėje iš tiesų labai paprasta – tiesa apie tai kaip pakilti. Prisiminkite mano žodžius:

Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip maži vaikai, niekaip neįeisite į dangaus karalystę. (Mato 18,3)

Šis teiginys yra skirtas iliustruoti tai, kad negalite patekti į dangų per intelektą, kaip tikėjo rašto aiškintojai, fariziejai ir įstatymo mokytojai. Pakilti nėra taip sunku, kaip kai kurie žmonės mano. Todėl nėra būtina turėti sudėtingiausią ir intelektualiai įmantriausią mokymą, kad galėtumėte pakilti.

Štai kodėl mes mėginame duoti „neįmantrius“ mokymus šioje svetainėje. Mes nebandome visko komplikuoti; stengiamės, kad mūsų mokymais būtų lengva sekti. Jums iš tiesų nėra būtina viską žinoti, kad galėtumėte pakilti. Tiesą sakant, neišmanymas nėra tiesiog žinių neturėjimas. Egzistuoja tokia neišmanymo forma, kuomet žmonės turi daug žinių, tačiau neturi išminties, kad atskirtų naudingas žinias nuo to, kas tiesiog yra intelektualiniai blizgučiai. Štai kodėl Biblija sako:

Svarbiausia yra išmintis; įsigyk išmintį ir už visą savo turtą įsigyk supratimą. (Patarlių 4,7)

Išmintis peržengia protinių gebėjimų ribas, bet būtent to ir nesugeba suprasti intelekte įstrigę žmonės. Tai ypač galioja tiems, kurie aplink save yra surinkę pasekėjų būrį, kaip pavyzdžiui tos būtybės, kurios per mediumus perdavinėja Žemės žmonėms intelektualiai įmantrias žinias. Tikrovė yra tokia, kad jų pasekėjai Žemėje padeda šioms per mediumus kalbančioms būtybėms toliau gyventi savo iliuzijoje. Ir, žinoma, mentalinės būtybės padeda savo pasekėjams Žemėje toliau išlikti iliuzijos būsenoje, dažnai juos įtikinėdamos, kad jie priklauso pažangiausiam elitui, nes yra pasirengę studijuoti šias per čenelingą perduotas žinias. Todėl šie žmonės gauna puikybę iš viršaus, užuot gavę pakylėtųjų mokytojų meilę, kurią gautų, jeigu ryžtųsi pakilti virš mentalinės karalijos ribų.

Tiktai Šventosios Dvasios galia ir meilė turi šansų sugriauti žmonių proto dėžutes, tačiau tai gali įvykti tik tuomet, kai žmonės yra pasirengę ieškoti aukštesnės realybės nei ta, kurią sukūrė intelektas. Jokia jėga danguje neis prieš laisvą žmonių valią, ir būtent dėl to pakylėtieji mokytojai turi ribotas galimybes pasiekti tuos, kurie yra įstrigę intelekto įmantrybėse.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels