Aštaro komanda ir pakylėtieji mokytojai

TEMOS: Kai kurios per mediumus kalbančios būtybės turi geranoriškus ketinimus – ar šios būtybės prisistatinėja tuo, kuo nėra? – per mediumus perduoti mokymai gali turėti daug tiesos ir šiek tiek klaidų – iš kokio šaltinio labiau norėtumėte gauti informaciją? - įžvalgumas yra raktas

Klausimas: Jau anksčiau sakei, kad Aštaro komanda nepriklauso pakylėtiesiems mokytojams, tačiau yra daug gerų mokymų, kuriuose labai palankiai atsiliepiama net ir apie tave, ir šioms grupėms priklauso daug kilnių žmonių. Ar tu manai, kad jie visi yra apsišaukėliai, ir ar tai reiškia, kad visi kosmoso broliai yra apsišaukėliai? Ar tai tiesa?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Koks būtų tavo apsišaukėlio apibrėžimas? Kaip paaiškinu kitur, iš tiesų yra būtybių, kurios atlieka čenelingus per žmogiškus pasiuntinius, neturėdamos netyrų ketinimų apgauti žmones. Jeigu šios būtybės perduoda informaciją, neprisistatinėdamos tuo, kuo nėra, ar vadintumėte jas apsišaukėlėmis? Jeigu jos jums duoda informaciją pagal savo aukščiausią supratimą ir be jokių piktavališkų ketinimų, ar vadintumėte jas apsišaukėlėmis? Jeigu jos dirba, turėdamos geriausias intencijas, ar vadintumėte jas apsišaukėlėmis?

Aš tiesiog sakiau, kad nė vienas iš taip vadinamų kosmoso brolių nepriklauso pakylėtiesiems mokytojams. Todėl, jeigu šios būtybės teigia priklausančios pakylėtiesiems mokytojams, jos pateikia klaidingą savo tapatumą. Mes, pakylėtieji mokytojai, išlaikėme paskutinį materialios visatos egzaminą. Todėl mes egzistuojame už materialios visatos ribų, kaip paaiškinama kitur.

Egzistuoja daug būtybių, kurios gyvena viename iš keturių materialios visatos lygmenų, ir kai kurios iš jų gyvena vietovėse, atitinkančiose įvairias žvaigždžių sistemas. Kai kurios iš šių būtybių priklauso civilizacijoms, kurios yra labiau pažengusios už žmonių civilizaciją Žemėje. Deja, atsižvelgiant į dabartinę Žemės planetos būklę, tai nelabai ką sako apie šių būtybių brandumą.

Jums tiesiog reikia nuspręsti, iš kur norėtumėte gauti savo informaciją. Kadangi jums yra prieinama patikima informacija iš pakylėtųjų mokytojų, kodėl tuomet norėtumėte švaistyti savo brangų laiką, studijuodami informaciją, ateinančią iš būtybių, kurios dar nepakilo iš materialios visatos? Jeigu mėginate išlaikyti egzaminą savo pirmaisiais metais universitete, ar verčiau klausysite antro kurso studento patarimų ar profesoriaus patarimų? Jeigu mėginate pakrauti akumuliatorių, naudodamiesi saulės baterijomis, ar verčiau rinksite šviesą iš mėnulio ar iš saulės?

Turite būti budrūs ir žinoti, kad iš tiesų egzistuoja daug apsišaukėlių, kurie mėgins jus apgauti. Jie dažnai jums duos daug teisingos informacijos, į kurią bus įmaišyta šiek tiek klaidų. Kai kurios iš šių būtybių labai pagarbiai kalbės apie mane arba kitas dvasines būtybės, mėgindamos įgyti jūsų pasitikėjimą. Jos gali atrodyti labai geranoriškos, pozityvios ir dvasingos, tačiau viduje jos yra tarsi plėšrūs vilkai.

Vertingiausias gebėjimas, kurį nuoširdus dvasios ieškotojas gali išsiugdyti, yra įžvalgumas, ateinantis iš jūsų ryšio su savuoju Kristaus AŠ. Naudokitės įrankiais, kuriuos daviau šioje svetainėje, stiprindami ir plėsdami šį ryšį, ir tuomet galėsite asmeniškai įvertinti, ar mokymą yra verta studijuoti, ar geriau būtų pasiieškoti geresnių informacijos šaltinių. Šiandien yra tiek daug informacijos, kad tiesiog negalėsite jos visos išstudijuoti per normalų gyvenimo laikotarpį. Todėl turėtumėte būti išrankūs informacijai, kurią įsileidžiate į savo protą, ir turėtumėte išmintingai rinktis, kam naudosite savo laiką ir dėmesį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels