Ar pakylėtieji mokytojai turi tik vieną pasiuntinį?

TEMOS: Skirtingi būdai būti pasiuntiniu – nesąmoningi pasiuntiniai – pasiuntiniai, kurie neatskleidžia savo šaltinio – sąmoningi ir atviri pasiuntiniai – būtina turėti tyrus motyvus – dvasinė mantija – Jėzus mėgino įkurti laipsniško apreiškimo tradiciją – ezoterinės žinios nebuvo atskleidžiamos viešai – nėra tobulų pasiuntinių – mokytojai nori pasiekti daug skirtingų žmonių grupių – visi, kurie pasiekia Kristiškumą, gali tarnauti pasiuntiniais – reikalingi milijonai žmonių, kurie atneštų naujas idėjas – naujas ciklas – dvasios išliejimas – tam tikri pavojai – centralizuota valdžia – skaldyk ir valdyk – universalus kelias, slypintis už visų išsireiškimų – universali Šviesos Brolija

Klausimas: Ar pakylėtieji mokytojai vienu metu turi tik vieną pasiuntinį, ir ar šie mokymai pakeis kitų pasiuntinių mokymus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai yra labai svarbūs klausimai, ir trumpas atsakymas į juos abu būtų „ne.“ Norėdami plačiau atsakyti į šį klausimą, pirmiausia turime išsiaiškinti termino „pasiuntinys“ prasmę.

Paprasčiausias pasiuntinio apibrėžimas yra asmuo, gaunantis informaciją iš išorinio šaltinio ir perduodantis šią informaciją kažkam kitam. Tačiau šiame kontekste mes kalbame apie žmogų, dirbantį pasiuntiniu tarp pakylėtųjų mokytojų ir žmonių, kurie dar nesugeba su mumis susisiekti tiesiogiai. Todėl mes kalbame apie žmogų, kuris sugeba pakelti savo sąmonę iki Kristaus sąmonės lygio (bent laikinai) ir todėl sugeba gauti idėją, įvaizdį ar žodinę žinią tiesiogiai iš mūsų. Pasiuntinys tuomet šia „žinia“ pasidalina su žmonėmis, kurie dar nesugeba pakelti savo sąmonės į tokį lygį. Žmogus šią žinią gali perduoti daugeliu skirtingų būdų (pavyzdžiui, kompozitorius Hendelis veikdamas pasiuntiniu perdavė kūrinį „Mesijas“).

Yra skirtingų būdų būti pasiuntiniu ir yra skirtingi pasiuntinystės lygmenys. Kai kurie žmonės yra nesąmoningi pasiuntiniai, ir jie gauna idėjas ir informaciją intuityvių įžvalgų pavidalu. Šie žmonės gali nežinoti, iš kur atėjo šios įžvalgos, ir kai kuriais atvejais jie teigia, jog šios idėjos yra jų pačių.

Aukštesniame pasiuntinystės lygmenyje žmonės žino, jog intuityvios įžvalgos ateina iš aukštesnio šaltinio. Šį šaltinį jie gali matyti kaip savo aukštesnįjį aš arba dvasines būtybes iš aukštesnės oktavos arba dimensijos. Tačiau tai nereiškia, jog tokie pasiuntiniai turi pasakyti savo informacijos šaltinį. Mes turime daug pasiuntinių, kurie ištikimai tarnauja, nutylėdami savo šaltinį, ir tai yra absoliučiai priimtina.

Dar aukštesniame pasiuntinystės lygmenyje yra žmonės, kurių misijai būtina atvirai paskelbti, jog jie tarnauja pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniais (dažnai naudojant kitus terminus nei „pasiuntinys“). Istorijoje mes turėjome ne vieną tokį pasiuntinį, nuo paties Abraomo (ir dar seniau). Tokius pasiuntinius mes turėjome beveik kiekvienoje religinėje tradicijoje, o kai kurie pasiuntiniai netgi tarnavo už formalios religijos ribų.

Studijuodami šių žmonių gyvenimus pamatysite, kad jie dažnai būdavo persekiojami šių pasaulio jėgų. Galite pastebėti, kad mano gyvenimas buvo puikus šio persekiojimo pavyzdys. Dėl šios priežasties daugelis sąmoningų pasiuntinių atvirai neskelbia savo pasiuntinystės pasauliui.

Net ir tuomet, kai žmonės pasiskelbia esantys mūsų pasiuntiniai, yra daug pasiuntinystės lygmenų. Turite suprasti, kad negalite būti pasiuntiniu būdami žemesniojoje dualistinio proto sąmonėje. Pasaulyje yra žmonių, teigiančių, jog jie yra pasiuntiniai, tačiau iš tikrųjų jie nėra pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniai. Šių žmonių noras būti pasiuntiniais kyla ne iš tyrų motyvų, ir todėl jie dažnai mėgina paimti dangų (ir pasiuntinystę) jėga. Dėl tos priežasties jie dažnai gali tapti žemesniųjų jėgų arba šmėklų mediumais.

Jei norite būti tikru pasiuntiniu, turite pakelti savo sąmonę ir pasiekti tam tikrą asmeninio Kristiškumo lygį. Todėl kiekvienas, pasiekęs tam tikrą Kristiškumo lygį, gali tarnauti (jeigu tik norės) pasiuntiniu viena ar kita forma. Tačiau tai nereiškia, kad mes norime, jog visi tokie žmonės atvirai pasiskelbtų pasiuntiniais, nes mes nenorime jų palikti pasaulio persekiojimui.

Prieš paragindami žmogų paskelbti, kad ji arba jis yra pasiuntinys, mes visada mėginame apsaugoti šį žmogų nuo šio pasaulio jėgų puolimo. Dalis šios apsaugos yra tai, kad pasiuntiniui mes duodame tam tikrą šviesos kiekį, tam tikrą patepimą, tam tikrą dvasinę mantiją. Ši mantija yra skirta apsaugoti pasiuntinį ir ji padeda per pasiuntinį perduoti šviesą. Be tokios mantijos žmogui būtų labai pavojinga atvirai paskelbti save pasiuntiniu.

Net ir tuomet, kai žmogus gauna pasiuntinio mantiją, egzistuoja skirtingų tipų mantijos ir skirtingų lygių mantijos. Pasiuntiniui įgyjant daugiau patirties ir įrodant, kad jis buvo „ištikimas mažuose dalykuose,“ jo arba jos mantija bus išplėsta.

Istorijos eigoje turėjome daug pasiuntinių. Pasiuntinių skaičius labai išaugo per paskutinį šimtmetį dėl ypatingos dispensacijos. Savo misijos Žemėje metu mėginau sukurti laipsniško apreiškimo per Šventąją Dvasią tradiciją. Galite tai matyti ankstyvosios krikščionybės dienomis, kai mano mokiniai pamokslavo iš Šventosios Dvasios. Jeigu ši tradicija būtų išlikusi, būtume turėję plačiai paplitusią ir tvirtai nusistovėjusią tradiciją, kuomet galėčiau kalbėti per daugelį skirtingų žmonių įvairiomis skirtingomis formomis. Tačiau, dėl priežasčių, kurias paaiškinau šioje svetainėje, ši pirminė vizija neišsipildė.

Artinantis Žuvų Amžiaus pabaigai, pakylėtiesiems mokytojams tapo aišku, kad reikalingas naujas metodas. Iki to laiko egzistavo tam tikros žinios, tam tikri ezoteriniai mokymai, kurie niekada nebuvo prieinami viešai. Šios žinios visada buvo mokomos slaptai, tiems, kurie buvo pasiruošę aukštesniam įstatymo suvokimui. Tą taip pat galite matyti iš fakto, kad minias mokiau palyginimais ir viską paaiškindavau savo mokiniams. Net ir viduramžiais bei inkvizicijos laikais, šios ezoterinės žinios buvo mokomos slaptose bendruomenėse ir brolijose.

XIX šimtmečio pabaigoje mes, pakylėtieji mokytojai, nusprendėme atšaukti draudimą mokyti ezoterines žinias viešai. Todėl buvo duota nauja dispensacija, kuri leido šias žinias padaryti prieinamas spausdintine forma, kad kiekvienas atviro proto žmogus galėtų rasti šiuos mokymus.

Šios naujos dispensacijos dėka per paskutinį šimtmetį daugelis žmonių ir organizacijų atstovavo pakylėtuosius mokytojus. Žinoma, šiame šimtmetyje taip pat matėte ir netikrų pasiuntinių pagausėjimą, kurie teigė mus atstovaujantys, tačiau jų mokymai atėjo ne iš mūsų.

Aš šiuo metu dirbu daugiau nei su vienu pasiuntiniu šioje planetoje. Kai kurie yra nesąmoningi, kai kurie yra sąmoningi, o kai kurie yra atvirai pasiskelbę pasiuntiniais. Peržvelgęs buvusius ir esamus pasiuntinius, turiu jums pasakyti, jog kai kuriuose iš jų matau norą manyti, kad jis yra vienintelis pasiuntinys, o gal netgi vienintelis pasiuntinys planetos Žemės istorijoje. Kai kuriais atvejais, mes leidžiame žmogui turėti šį troškimą, nes vis tiek galime juo naudotis kaip pasiuntiniu.

Paprastas faktas yra toks, kad neprivalote būti žmogiškai tobulas, kad galėtumėte tarnauti pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniu. Jeigu norite tobulo pasiuntinio, turite pakilti į dangų. Žinoma, kai pakylate į dangų, pasiuntinys jums tampa nebereikalingas. Todėl svajonė apie tobulą pasiuntinį kyla iš žmogiškos sąmonės, ir aš visiems nuoširdiems ieškotojams siūlau palikti šią svajonę. Ji jums tik trukdys jūsų dvasiniame kelyje.

Kodėl mes visada siekiame dirbti su kuo daugiau pasiuntinių? Viena iš priežasčių yra ta, kad mes nuolatos mėginame pasiekti kiekvieną žmogų Žemėje. To tiesiog neįmanoma padaryti per vieną religiją ar vieną pasiuntinį. Žmonės tik tuomet klausysis pasiuntinio, jeigu galės su tuo pasiuntiniu tapatintis. Todėl tam, kad pasiektume daug skirtingų grupių žmonių, mums reikia daug skirtingų pasiuntinių. Kita priežastis yra ta, kad mes, pakylėtieji mokytojai, žinome, kaip sunku yra būti pasiuntiniu, ir mes taip pat žinome žmogiškosios psichikos nenuspėjamumą. Jeigu manote, kad mes rimtai žiūrime į pasaulio gelbėjimą (o mes tikrai rimtai į tai žiūrime), ar iš tiesų manote, kad rizikuotume, statydami viską ant vieno žmogaus?

Mes, pakylėtieji mokytojai, visada siekiame dirbti su žmonėmis tame sąmonės lygyje, kuriame jie šiuo metu yra. Ir tuomet mes siekiame juos pakelti į sekantį lygį. Tai galioja visiems pasiuntiniams, kad ir koks bebūtų jų tarnystės lygis ar dvasinė mantija. Turėtumėte visada daryti prielaidą, kad, kol žmogus yra fiziniame įsikūnijime Žemės planetoje, jis visada dar gali kažką išmokti. Kodėl turėtumėte daryti tokią prielaidą? Todėl, kad net ir čia, danguje, mes visi nuolatos išmokstame ką nors naujo apie Dievą.

Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, yra tai, kad, jeigu iš tiesų norite įgyti teisingą požiūrį į pasiuntinius, turite eiti asmeninio Kristiškumo keliu. Eidami šiuo keliu, palaipsniui imate užmegzti ryšį su savo aukštesniuoju aš, savo Kristaus AŠ. Kristaus AŠ yra tarpininkas tarp žmonių ir Dievo. Todėl per Kristaus AŠ galite įgyti tiesioginį ryšį su pakylėtaisiais mokytojais (jūsų dvasiniais mokytojais).

Žinoma, kai žmogus užmezga šį ryšį, mes, pakylėtieji mokytojai, šį žmogų galime panaudoti kaip pasiuntinį vienoj ar kitoj srity. Todėl noriu, kad visi suprastų, jog jie turi potencialą būti pasiuntiniais tam tikru mastu. Tai nereiškia, kad noriu, jog visi atvirai apsiskelbtų esantys pasiuntiniai. Man nereikia, kad šimtai žmonių rašytų knygas mano vardu. Vis dėlto, man reikia, kad milijonai žmonių būtų pasirengę pasinaudoti savo specifinės srities išmanymu ir atnešti į šią sritį idėjas iš pakylėtųjų mokytojų. Man reikia, kad milijonai žmonių būtų tiesiog pasirengę gyventi šiomis idėjomis ir skleisti jas savo kasdienybėje.

Kai kalbame apie pasiuntinystę, svarbu suprasti, kad Žemės planeta šiuo metu patiria labai stiprų dvasinės transformacijos periodą. Daugelis dvasingumu besidominčių žmonių žino, kad Žemė palieka Žuvų Amžių ir pereina į Vandenio Amžių. Vandenio Amžius yra Šventosios Dvasios Amžius. Šis amžius yra panašus į aprašytąjį Senajame Testamente, Joelio pranašystėje (2 skyrius):

28 Po to Aš išliesiu savo dvasią ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus.
29 Taip pat ant tarnų ir tarnaičių tomis dienomis išliesiu savo dvasią.

Todėl mes dabar pereiname į amžių, kuriame bus daug pasiuntinių, tarnaujančių įvairiomis formomis. Tikiuosi, matote, kad, kai įvyksta toks Dvasios išsiliejimas, visada potencialiai egzistuoja pavojai. Didžiausias pavojus yra tas, kad tie, kurie gauna Šventosios Dvasios dalelę, pradės ją savintis arba pradės teigti, jog jie yra vieninteliai, gavę tikrąją dvasią, ir kad visi kiti gavo netikrą dvasią. Net ir ankstyvosiomis krikščionybės dienomis tai vyko tarp mano pasekėjų, ir tai buvo viena iš priežasčių, dėl kurių jie galiausiai prarado Šventosios Dvasios tėkmę.

Todėl tikiuosi, kad daugelis žmonių pradės suprasti, kad šiame naujame amžiuje neturėtumėte laikytis tikėjimo, kad gali būti tik vienas tikras pasiuntinys, viena tikra bažnyčia, ar vienas tikras mokymas. Išsamiau tai paaiškinau savo atsakyme į klausimą apie tai, ar yra tik viena tikra bažnyčia.

Žuvų Amžiuje mano vizija buvo įkurti laisvai susijusių žmonių tinklą, kurie siektų asmeninio Kristiškumo, o taip pat skelbtų ir demonstruotų šį Kristiškumą. Mano vizijoje nebuvo totalitarinės bažnyčios, kuri visus pamintų po savo padu. Tačiau toks buvo Žuvų Amžiaus pavojus. Tai buvo amžius, per kurį žmonija turėjo transcenduoti centralizuotos valdžios ir kontrolės poreikį. Šiame amžiuje matėte daugybę bandymų įtvirtinti tokią centralizuotą valdžią ir kontrolę. Taip pat matėte, kad dauguma šių sistemų sugriuvo, ir vienas puikus to pavyzdys yra pasaulinis komunizmas.

Žinoma, didelės centralizuotos bažnyčios yra kitas pavyzdys. Net ir dabar šios bažnyčios praranda savo narius, ir narių skaičius jose vis mažės, kol jos mėgins išlaikyti centralizuotą valdžią, centralizuotą kontrolę ir idėją, jog ji yra vienintelė tikra bažnyčia. Galiu jus užtikrinti, kad naujajame Vandenio Amžiuje, daugumos žmonių nebepavyks įtikinti, kad privalo būti tik viena tikra bažnyčia. Lygiai taip pat, dauguma žmonių nebepriims idėjos, kad turi būti tiktai vienas tikras pasiuntinys.

Žinau, kad vis didėjantis skaičius žmonių sugeba pripažinti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų siunčiame pasiuntinius į Žemę. Nuoširdžiai tikiuosi, kad visi šie žmonės paliks idėją, jog privalo būti tik vienas pasiuntinys. Tikiuosi, kad daugelis skirtingų pasiuntinių, su kuriais šiuo metu dirbu, ir pasiuntinių, kuriuos mes siuntėme per praėjusį šimtmetį, pasekėjai sugebės transcenduoti visus skirtumus. Tikiuosi, jog jie susirinks drauge ir supras priklausantys tam pačiam judėjimui.

Tikiuosi, kad jie pripažins, jog visi tikri pasiuntiniai atnešė tikrus mokymus, ir kad mes, pakylėtieji mokytojai, nenorėtume pernelyg daug kartų kartoti tą patį. Todėl vienas pasiuntinys atnešė tam tikrą mokymą, kurio, taip detaliai išaiškinto, nerasite niekur kitur. Jeigu esate nuoširdus universalaus kelio mokinys, ar būtų išmintinga apriboti savo studijas viena kuria organizacija?

Kam esate ištikimi? Ar esate ištikimi tam tikram asmeniui ar organizacijai? O gal tikroji jūsų ištikimybė yra universaliai Dievo Tiesai, kuri pranoksta bet kokias išorines išraiškas ir padalijimus?

Tai nereiškia, kad noriu, jog visi mokiniai prisijungtų prie tos pačios organizacijos. Neturiu jokio troškimo, kad viena centralizuota bažnyčia dominuotų Vandenio Amžiuje. Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų labai trokštame, kad visi žmonės suprastų, jog už visų religijų ir už visų pasiuntinių slypi universalus kelias, universali brolija ir seserija.

Mes trokštame, kad visi nuoširdūs dvasios ieškotojai Žemėje matytų save šios brolijos ir seserijos dalimi. Jūs gi esate Dievo vaikai Žemėje, kaip mes, pakylėtieji mokytojai, esame Dievo vaikai danguje. Kai imate matyti save šio universalaus dvasinio judėjimo dalimi, jums nebelieka nei laiko, nei noro kovoti su savo artimu dėl to, kas turi geresnį mokymą ar geresnį pasiuntinį. Paprasčiausiai suvokiate, kad esminis pakylėtųjų mokytojų tikslas yra pakelti kiekvieno žmogaus Žemėje sąmonę. Todėl visi dvasingi žmonės turėtų prisijungti prie šio tikslo ir siekti šio tikslo, kad ir kokiai organizacijai ar mokymui bepriklausytų.

Supriešinimo taktika visada buvo skaldyk ir valdyk. Šio pasaulio Princas visada mėgina suskaldyti tuos, kurie atstovauja Dievą Žemėje. Tai yra pats galingiausias tamsos jėgų ginklas – priversti dvasingus žmones ir dvasingų žmonių grupes tarp savęs kovoti, pamirštant, kad vienintelis dalykas, galintis atnešti Dievo karalystę į Žemę, yra universalus broliškumo ir seseriškumo jausmas, universalus jausmas, kad priklausote kažkam didingesniam už dualistinį protą, didingesniam už žmogiškąjį ego ir šio pasaulio jėgas. Šis kažkas didingesnio yra universali šviesos brolija ir seserija.

Mes, kurie esame danguje, aiškiai matome ir pripažįstame priklausantys Šviesos Brolijai, ir todėl tarp mūsų nėra jokio varžymosi ir jokių konfliktų. Tiek daug nuostabių dvasingų žmonių Žemėje iš tiesų dar nepriėmė šio universalaus broliškumo jausmo. Tiek daug dvasingų žmonių pripažįsta pakylėtųjų mokytojų egzistavimą. Jie pripažįsta, kad mes galime kalbėti žmonėms per individus ir organizacijas. Tačiau jie dar neįveikė žmogiškų atskirties, konflikto ir varžymosi jausmų, ir todėl tiki, kad mokymas ar organizacija, kuriai jie priklauso, yra patys aukščiausi ir patys svarbiausi.

Turiu jums atvirai pasakyti, kad šis tikėjimas kyla iš dualistinio proto reliatyvumo ir dualumo, kuris skatina žmonėse atsirasti poreikiui jaustis geresniais už kitus. Šis jausmas neturi jokio pagrindo danguje. Danguje jam nėra vietos. Todėl jam taip pat neturėtų likti vietos širdyse tų, kurie trokšta būti universalios šviesos brolijos dalimi ir trokšta padėti atnešti Dievo karalystę į Žemę.

Tegul turintys ausis išgirsta mano žodžius ir jų tepaklauso. Universalaus broliškumo ir vienovės jausmas tarp visų dvasingų žmonių yra vienintelis būdas atnešti Dievo karalystę į Žemę. Ir iš kur šis universalaus broliškumo jausmas gali atsirasti? Atsirasti jis gali iš vienintelės vietos – iš individualaus Kristiškumo. Kai pradėsite vilktis savo asmeninį Kristiškumą, imsite išaugti iš konfliktų ir varžymosi su savo artimu.

Jeigu vis dar tebesate įstrigę šioje sąmonės būsenoje, tuomet turėtumėte pripažinti, kad jums reikia nuoširdžiai pasistengti apsivilkti daugiau Kristiškumo. Galiu jus užtikrinti, kad, kai paleisite konflikto ir varžymosi jausmus ir priimsite universalią Šviesos Broliją, įgysite proto ramybę, pranokstančią bet kokį supratimą. Tegu šie žodžiai bus pakankami išmintingiems.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels