Ar pakylėtieji mokytojai bendrauja per mediumus?

TEMOS: Mediumų intencijos – pavojingas sūkurys – stabmeldiškas guru garbinimas – mokytojai dirba tik su atsakomybę už save prisiėmusiais pasiuntiniais – kartais perduoda trumpas žinutes per mediumus

Klausimas: Pradėjau svarstyti, ar mediumai iš viso kada nors užmezga ryšį su dvasinės karalijos dvasiomis, ar dauguma jų tiesiog bendrauja su astralinėmis dvasiomis? Kai lankomės pas mediumus, jie paprastai mums perduoda žinutes nuo tariamai tikrų dvasinių mokytojų ir vedlių, tačiau dabar pradėjau abejoti, ar tikrieji mūsų dvasios vedliai ir Dievo mokytojai kada nors su mumis šiuo būdu bendrautų.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinau, tai visiškai priklauso nuo mediumo psichologijos. Tačiau kodėl žmonės nori būti mediumais? Daugeliu atvejų dėl to, kad turi žemą savivertę. Tai juose pagimdo troškimą būti mediumais, kad kiti galėtų jais žavėtis.

Kai kuriais atvejais, savivertės trūkumas žmonėse netgi pagimdo troškimą valdyti kitus, apsiskelbiant nekvestionuojamu autoritetu, kadangi žmogus apsiskelbia vieninteliu, sugebančiu bendrauti su tam tikromis dvasiomis. Galite matyti žmones, kurie apsiskelbia vieninteliais pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniais, tačiau, jeigu objektyviai pažvelgtumėte į jų psichiką, pamatytumėte būtent šio mechanizmo veikimą.

Bet kuris mediumas yra tam tikrame sąmonės lygyje. Ir jeigu nėra prisiėmęs pilnos atsakomybės už save, tuomet jis taps žemesniųjų dvasių mediumu, reprezentuojančių jo paties neišspręstą psichologiją. Šios dvasios tuomet patvirtins mediumo įsitikinimus, tad atrodys, tarsi žmogui nereikia jų transcenduoti.

Tokie žmonės prie savęs prisitraukia klientus arba pasekėjus, kurie taip pat nenori transcenduoti tam tikro sąmonės lygmens. Ir kartu jie vienas kitą patvirtina, sukurdami sūkurį, iš kurio gali būti labai sunku išsilaisvinti. Taip yra dėl to, kad, kai priimate tam tikros sąmonės būsenos teisingumo patvirtinimą, nebesugebate matyti, kad ji yra grįsta iliuzija. Jeigu manysite, kad jūsų įsitikinimus patvirtinanti dvasia yra pakylėtasis mokytojas, kaip tuomet galėsite kvestionuoti savo įsitikinimus?

Tai paskatina žmones suspenduoti kritinį mąstymą tam tikro lyderio atžvilgiu. Ir iš čia pasidaro aišku, kodėl kai kurie žmonės absoliučiai atsisako matyti neišspręstą savo guru psichologiją arba problemas guru elgesyje. Tik pažvelkite į Naujojo Amžiaus bendruomenę ir pamatysite, kiek daug žmonių užsiima savo guru stabmeldišku garbinimu, net ir tuomet, kai šis guru akiplėšiškai piktnaudžiauja savo valdžia.

Tai taip pat paaiškina, kodėl kai kurie žmonės gali nesiliaudami badyti pirštais į kitus, visą tą laiką atsisakydami pažvelgti į save. Jie patikėjo subtiliomis iliuzijomis, kurias jiems įteigė žemesniosios dvasios, ir yra tvirtai įsitikinę, kad nepažeidžia Dievo įstatymo. Ir būtent dėl to jie gali kritikuoti kitus, tuo pat metu būdami akli faktui, kad jų sąmonės būsena, kurioje jie nuolatos kritikuoja kitus, taip pat pažeidžia Dievo įstatymą.

Ar mes kada nors komunikuotume per mediumą? Tai yra sudėtingas klausimas, ir priklauso nuo to, ką turite omenyje sakydami „komunikuoti.“

Jeigu turite omenyje išsamių mokymų perdavimą, tokių kaip matote šioje svetainėje, tuomet atsakymas yra ne. Mūsų pasiuntiniu gali būti tik toks žmogus, kuris ryžosi prisiimti atsakomybę už savo sąmonės būseną. Išimtis čia gali būti ribotas apmokymų laikotarpis, per kurį suteikiame žmogui galimybę pasiryžti prisiimti šią atsakomybę. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tiesiog negalime dirbti su žmonėmis, kurie nuolatos kaltina ir kritikuoja kitus, kadangi mūsų per daugybę amžių sukaupta patirtis rodo, jog tai pastūmėja šiuos žmones piktnaudžiauti valdžia, kas sukuria karmą tiek jiems, tiek mums.

Tačiau kartais galime perduoti trumpą žinutę žmogui per mediumą ar per čenelingais užsiiminėjantį žmogų. Tačiau tai yra daroma tik tuomet, kai žmogaus neįmanoma pasiekti jokiais kitais būdais. Kitaip tariant, jeigu žmogus yra atvėręs savo protą – pavyzdžiui, naudodamasis šioje mūsų svetainėje perduotais įrankiais ir mokymais – mes sugebėsime perduoti šiam žmogui žinią tiesiogiai jam iš vidaus. Tačiau, jeigu žmogus neturi šio atvirumo ir yra kritinėje kelio pakopoje, kartais galime perduoti trumpą žinutę per mediumą, kadangi tai, jog žmogus eina pas mediumą, demonstruoja, jog žmogus yra atviras kažkam, kas išeina už jo įprastinės proto dėžutės ribų.

Prašau jūsų suvokti, kad šie žodžiai visiškai nereiškia, jog raginu žmones vaikščioti pas mediumus. Įstatymas teigia, kad kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo mokytojas. Problema čia yra ta, kad kartais žmonės yra pasirengę pasąmonėje, tačiau jų sąmoningas protas nėra atviras. Ir tokiais atvejais, mums gali būti leidžiama pasinaudoti netradicinėmis priemonėmis, perduodant trumpą žinutę per tokį žmogų.

Žinoma, tuos, kurie žino apie šią svetainę, noriu paraginti naudotis įrankiais ir mokymais, kurių pagalba galite atverti savo vidinį komunikavimą. Tiesą sakant, jeigu, perskaitę šį atsakymą, vis tiek nuspręsite eiti pas mediumą, galiu jus užtikrinti, kad prisitrauksite tik žemesniąsias dvasias. Nes mes šioje svetainėje davėme jums viską, ko reikia, kad galėtumėte užmegzti ryšį su mumis tiesiogiai savo viduje – be būtinybės eiti per išorinį šaltinį. Tuo nenoriu pasakyti, kad negalite gauti naudotis iš išorinio mokymo. Tačiau turite suvokti, kad tikrasis išorinio mokymo tikslas yra atsiverti asmeniniam bendravimui su mumis.

Tik kabliukas čia yra tas, kad tai galės įvykti tik tuomet, kai būsite prisiėmę atsakomybę už save. Tai reiškia, kad privalote priiminėti sprendimus, remdamiesi savo šiuo metu turimomis žiniomis ir sąmonės lygiu visoms savo asmeninėms situacijoms spręsti. Beje, būtent čia paslysta daugelis dvasingų žmonių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2011 Kim Michaels