Ar čenelingas gali būti aukštesnis už pasiuntinio sąmonės lygį?

TEMOS: Visos žinios iš pakylėtųjų mokytojų yra duodamos iš aukštesnio sąmonės lygmens nei pasiuntinio lygmuo – žinios yra išverčiamos į žodžius pasiuntinio sąmonėje – tai nebūtinai yra problema, kadangi šie mokymai yra skirti tam tikram žmonių tipui

Klausimas: Kaip iš pakylėtųjų mokytojų perduodama žinia yra paveikiama pasiuntinio proto ir ar labai didelė tai yra problema? Kai kurie žmonės sako, kad nė vienas čenelingas negali būti aukštesnis už mediumo sąmonės būseną. Tai reiškia, kad kiekvienam čenelingui įtaką daro mediumo asmenybė. Norėjau žinoti, ar Jėzus galėtų apie tai ką nors pakomentuoti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Norėčiau pradėti nuo teiginio: „Kai kurie žmonės sako, kad nė vienas čenelingas negali būti aukštesnis už mediumo sąmonės būseną. Tai reiškia, kad kiekvienam čenelingui įtaką daro mediumo asmenybė.“ Egzistuoja trys potencialios reakcijos į šį teiginį:

  • Žemiau tam tikros dvasinės brandos esantys žmonės sakys, kad šis teiginys nėra teisingas, ar bent jau, kad jis negalioja jų mediumui ar pasiuntiniui. Jų pasiuntinys yra tokio aukšto lygmens, kad jų perduodamos žinios nėra paveikiamos. Priežastis, dėl kurios žmonės tai sako, yra ta, kad jie vis dar tebėra juodai balto mąstymo lygmenyje, todėl jiems reikalingas pasiuntinys, kuris atrodytų turintys neklystamą autoritetą. Mes, pakylėtieji mokytojai, puikiai žinome šį poreikį, ir todėl kartais turime sustiprinti šį įspūdį, kad galėtume pasiekti tam tikras grupes žmonių. Štai kodėl keletas religijų ir dvasinių judėjimų turi mokymus, kuriuos galima interpretuoti taip, jog atrodys, kad tai yra vienintelė tikra religija. Ir palyginimui pažiūrėkite, kiek daug žmonių atmeta šią svetainę, nes ji neteigia turinti šį autoritetą, kurio šie žmonės reikalauja.

  • Aukštesniame dvasinio brandumo lygmenyje esantys žmonės sakys, kad šis teiginys visada yra teisingas, o tai reiškia, kad nė vienas pasiuntinys negali būti visiškai patikimas. Priežastis yra ta, kad šie žmonės pakilo virš poreikio turėti nekvestionuojamą autoritetą ir ėmė mąstyti patys. Ir klausimas čia dabar yra toks, ar šie žmonės pakils į sekantį lygmenį, ar tiesiog įstrigs pilkame mąstyme?

  • Dar aukštesniame lygmenyje žmonės suvokia, kad šiame teiginyje yra tiesos, tačiau už jo egzistuoja gilesnis supratimas. Tad koks gi yra šis gilesnis supratimas?

Už bet kokio tikro čenelingo/pasiuntinystės egzistuojantis principas yra toks, kad dvasinėje karalijoje esanti Būtybė, pakylėtasis mokytojas, perduoda žinią per fiziniame įsikūnijime esantį asmenį. Nė vienas įsikūnijime esantis žmogus neturi tokio paties sąmonės lygmens kaip pakylėtieji mokytojai. Todėl, jeigu žinia ateina iš dvasinės karalijos, jis bus perduota iš aukštesnės sąmonės būsenos nei toji, kurią turi pasiuntinys. Tad jeigu pasiuntinys nesugeba perduoti iš aukštesnės sąmonės būsenos ateinančios žinios, jis paprasčiausiai nėra tinkamas pasiuntinys pakylėtiesiems mokytojams.

Todėl VISI tikri čenelingai/žinios yra aukštesni už pasiuntinio sąmonės būseną. Jeigu taip nebūtų, kaip jie tuomet gebėtų perduoti jautriems gavėjams vidinį žinojimą, kad ši žinia neatėjo tiesiog iš paties pasiuntinio proto? Kimas yra pakankamai protingas žmogus, tačiau, jeigu rimtai galvojate, kad jis būtų galėjęs sumąstyti visus šioje svetainėje esančius mokymus, turite pernelyg gerą nuomonę apie jį.

Ir visgi šiame teiginyje yra tiesos ta prasme, kad pasiuntinio sąmonės lygmuo apsprendžia ir riboja žinių, kurios gali būti perduotos per šį asmenį, pobūdį. Pavyzdžiui, dvasinėje karalijoje mes nemąstome ir nebendraujame tarpusavyje tokiais pačiais žodžiais ar koncepcijomis, kurie yra naudojami materialioje karalijoje. Todėl mūsų perduodamos žinios turi būti „išverčiamos“ iš mūsų kalbos į pasiuntinio naudojamą kalbą. Aš čia nekalbu apie anglų ar graikų kalbas, kalbu bendrai apie koncepcijų, įvaizdžių ir žodžių „kalbą.“

Šis vertimo procesas be abejonės yra veikiamas pasiuntinio proto, tame tarpe ir pasiuntinio kultūrinės aplinkos, kurioje jis užaugo, o taip pat jo žinių dvasinėmis ir materialinėmis temomis. Pavyzdžiui, aš keletą kartų minėjau, jog dėl to, kad Kimas turi ribotas žinias apie sveikatą ir mitybą, jis nėra geriausias pasiuntinys kalbėti šiomis temomis. Jis tiesiog neturi reikiamo „žodyno“ išversti mano mokymus į žodžius.

Taip pat tiesa yra tai, kad pasiuntinio sąmonės lygmuo ir dvasinių koncepcijų įsisavinimas ribos per jį galimas perduoti žinias. Yra įmanoma būti tikru pasiuntiniu, dar neturint pasiekus pilnos Kristaus sąmonės, ir mes iš tiesų nereikalaujame, kad mūsų pasiuntiniai būtų tobuli žmonės – nes tai labai sumažintų mūsų galimybes rinktis. Tad tai iš tiesų yra tiesa, kad vienas pasiuntinys gali perduoti aukštesnį ir teisingesnį pakylėtosios būtybės, tokios kaip aš pats, įvaizdį, už kitą pasiuntinį. Ir kai kurie pasiuntiniai gali perduoti aukštesnes žinias nei kiti. Bet ar iš tiesų tai yra problema?

Visiems brandiems dvasios ieškotojams būtų labai konstruktyvu suvokti, kad, kai pakylėtieji mokytojai perduoda žinią, mes NEMĖGINAME perduoti žinią, kuri būtų skirta visiems žmonėms ar kuri galiotų visiems laikams. Nė vienam pasiuntiniui nėra skirta pasiekti kiekvieną žmogų šioje planetoje, tačiau jam iš tiesų yra skirta pasiekti tam tikrame sąmonės lygmenyje esančius žmones ir tuomet padėti jiems palypėti aukščiau. Todėl, kai renkamės pasiuntinį specifinei žmonių grupei, mes pasirenkame tokį pasiuntinį, kurio sąmonė yra aukštesnė už jo tikslinės auditorijos sąmonę, tačiau nėra daug aukštesnė. Tuomet šiai žmonių auditorijai yra lengviau tapatintis su pasiuntiniu ir pasiuntinys gali perduoti žinias, kurios atspindi auditorijos žmonių sąmonės būseną, bet tuo pat metu pakylėja juos aukštyn. Todėl tas faktas, kad pasiuntinys turi tam tikrą sąmonės lygį – ir galimai turi tam tikrus ribotumus, o taip pat kultūrinių ar asmeninių savitumų – nebūtinai yra problema.

Jeigu pasiuntinys turės noro, jis/ji nuolatos sieks kelti savo sąmonės būseną, kad galėtumėme perduoti vis aukštesnes žinias per šį asmenį. Tai suteiks tikslinei auditorijai galimybę išaugti iš asmeninių nuomonių ir ribotumų. Todėl tiesiog nėra teisinga sakyti, kad: „Tai reiškia, kad kiekvienam čenelingui įtaką daro mediumo asmenybė.“ Nėra jokio dvasinio įstatymo, kuris ribotų tai, ką galima perduoti per pasiuntinį.

Yra visiškai įmanoma pasiuntiniui pasiekti Kristaus sąmonę ir neprisirišimą, kuomet jo perduodamos žinios nebebus veikiamos išorinės pasiuntinio asmenybės, tai reiškia, jog jo perduodamos žinios nebeteks galimybės tapti neteisingomis ar būti iškraipomomis pasiuntinio asmeninių nuomonių. Jas vis dar veiks pasiuntinio turimos žinios, koncepcijos ir kalba, tačiau tai bus aukščiau išorinės asmenybės ir asmeninių nuomonių lygmens. Kitaip tariant, yra visiškai priimtina, kad žinios būtų veikiamos pasiuntinio proto, kol jos nėra iškraipomos ar užslopinamos asmeninių nuomonių ir neišspręstų psichologinių problemų.

Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad tam tikros žinios gali būti pritaikytos specifinei auditorijai, ir todėl tam tikru laipsniu jos bus pritaikytos jų turimiems įsitikinimams ir pasaulėžiūrai. Taip pat egzistuoja galimybė, kad pasiuntinio gali būti paprašyta pasakyti kažką, kas neatspindėtų pasiuntinio nuomonės, tačiau tai būtų skirta išprovokuoti žmones, skatinant juos permąstyti savo įsitikinimus ir nuomones. Tiesą sakant, visi tikri pasiuntiniai privalo išlaikyti šį testą, ryždamiesi leisti per juos mums pasakyti kažką tokio, ko pasiuntinys mieliau nesakytų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels