Negalite savęs mylėti, kol savęs nepažinote

TEMOS: Santykio tarp AŠ ESU Esaties, sielos ir Sąmoningojo AŠ supratimas – Siela negali savęs mylėti – tiktai Sąmoningasis AŠ gali patirti besąlyginę meilę – Sąmoningasis AŠ gali susitapatinti su viskuo, kuo tik nori – kad galėtumėte save mylėti, turite save pažinti

Klausimas: Kai siela pirmą kartą atsiskiria nuo AŠ ESU Esaties, ji susikuria ego, susikuria ego aplink save. Kaip tuomet ji galėtų išmokti save mylėti, kad galėtų sugrįžti į vienovę su savąja AŠ ESU Esatimi? Kodėl tai yra taip sunku mums, visiems žmonėms, išmokti save mylėti pirmiau nei išmokstame mylėti kitus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Būtų naudinga žinoti, kad egzistuoja skirtumas tarp sielos ir jūsų. Siela yra indas, suteikiantis jums galimybę keliauti į materialią visatą. Siela leidžia jums sąveikauti su fiziniu kūnu ir su jo tankiomis energijomis. Tačiau daugelyje ankstesnių mokymų ir daugelyje mokymų apie dvasingumą ir psichologiją, terminas „siela“ yra naudojamas kaip labai plačios reikšmės terminas, dažniausiai darant prielaidą, kad žmonės supranta, kas yra siela. Tačiau siela turi skirtingus aspektus, o jūs esate daugiau negu siela, nors daugelis žmonių – net ir dvasingų žmonių – daro prielaidą, kad siela sudaro jų esybės visumą.

Jūs visi esate susipažinę su AŠ ESU Esaties kaip aukštesniojo aš koncepcija, ir kai kurie žmonės mano, kad AŠ ESU Esatis yra jų sielos dalis, tačiau taip nėra. Siela yra sukurta iš žemesniųjų materialios karalijos energijų, kai tuo tarpu AŠ ESU Esatis yra sukurta iš aukštesnių, dvasinės karalijos vibracijų, ir ji niekada nenusileidžia žemiau dvasinių oktavų lygmens. Tad, kai suvokiate AŠ ESU Esaties koncepciją, galite suprasti, kad AŠ ESU Esatis egzistuoja aukščiau sielos ir už jos ribų. Tačiau AŠ ESU Esatis nenusileidžia į žemesniąsias vibracijas. Tai ne AŠ ESU Esatis nupuolė į dualistinę sąmonę, ir iš tiesų, prieš įvykstant nuopoliui į dualistinę sąmonę, tai, ką žmonės vadina siela, dar neegzistavo – nes siela buvo sukurta kaip transporto priemonė kelionei į žemesniąsias materialios visatos vibracijas, o taip pat į dualistinę sąmonę.

Tai kas gi nusprendė paragauti reliatyvaus gėrio ir blogio pažinimo vaisiaus? Tai nebuvo AŠ ESU Esatis, nes kaip gi AŠ ESU Esatis galėtų nupulti? Tai taip pat nebuvo Kristaus AŠ, nes Kristaus AŠ visada yra vienovėje su Tėvu. Tad turi būti kita jūsų esybės dalis, kuri nėra žemesnysis sielos indas, bet nėra ir AŠ ESU Esatis. Ir iš tiesų, ši jūsų esybės dalis teikia jums jūsų tapatumo pojūtį. Motina Marija išsamiai apie tai paaiškina savo knygoje, ir ji vadina šią jūsų dalį, darančią sąmoningus pasirinkimus „Sąmoninguoju AŠ.“ Tai yra jūsų laisvos valios centras, ir būtent ši jūsų dalis priėmė sprendimą eksperimentuoti su dualistine sąmone.

Tad grįžkime prie tavo klausimo. Galėtume sakyti, kad siela iš tiesų niekada neišmoks savęs mylėti, nes siela yra indas jūsų kelionei po žemesniąją karaliją, o žemesniojoje karalijoje niekas negali pilnai priimi besąlyginės Dievo meilės. Todėl siela negali iš tiesų suvokti besąlyginės meilės koncepcijos, tačiau Sąmoningasis AŠ gali tai padaryti.

Dalykas, apie kurį jums reikėtų pamąstyti, yra Sąmoningasis AŠ ir kas jis iš tiesų yra. Ir jeigu apie tai mąstysite, pamažu pradėsite tai suprasti, ir pradėsite suprasti, kad esate daugiau negu siela. O unikalus Sąmoningojo AŠ bruožas yra tai, kad jis turi gebėjimą susitapatinti su kuo tik nori. Tai yra jūsų laisvos valios centras, tad jis gali pasirinkti susitapatinti su tuo, kuo iš tiesų yra: bendrakūrėju su Dievu. Arba jis gali pasirinkti tapatinti save su mirtinga žmogiška būtybe, gal net su nusidėjėliu, nevertu eiti prie Dievo.

Tiesą sakant, Sąmoningasis AŠ netgi gali susitapatinti su akmeniu arba medžiu. Arba jis gali manyti esąs Jėzus Kristus ar Napoleonas, ar kokia kita būtybė. Ir iš tiesų matote žmones psichiatrinėse ligoninėse, kurie yra labai stipriai susitapatinę su kažkokia asmenybe, kuria jie nėra, ir tai jums rodo Sąmoningojo AŠ gebėjimą susitapatinti su bet kuo, nes jis turi laisvą valią ir beribę vaizduotę.

Tad negalite išmokyti savo sielos save mylėti, ar mylėti jus. Turite užmegzti ryšį su Sąmoninguoju AŠ. Bet kaip gi galite užmegzti ryšį su Sąmoninguoju AŠ – jeigu jūs ir esate Sąmoningasis AŠ, ir būtent tai jums reikia pamatyti.

Kai duodame jums koncepciją, tokią kaip AŠ ESU Esatis, jums yra labai lengva pradėti galvoti, kad AŠ ESU Esatis yra aukščiau už jus, kad ji yra atskirta nuo jūsų. Ir tam tikra prasme tai yra tiesa, nes, kai esate dualistinėje sąmonėje, esate žemesniame vibraciniame lygmenyje nei jūsų AŠ ESU Esatis. Tačiau Sąmoningasis AŠ gali pilnai susitapatinti su AŠ ESU Esatimi. Ir būtent tuomet galite sakyti: „Aš ir mano Tėvas esame viena!“

Tad tuo noriu pasakyti, jog prieš jums išmokstant save mylėti, turite pirmiausia pažinti save. Turite pažinti Sąmoningąjį AŠ. Ir tuomet turite suvokti, kad Sąmoningasis AŠ yra jūsų laisvos valios centras ir kad turite rinktis, su kuo save tapatinsite.

Jeigu tapatinsite save su siela, kuri yra žemesnysis indas, nesugebėsite savęs mylėti, nes siela, kaip sakiau, nesugeba suvokti besąlyginės Dievo meilės. Ir tiktai ši meilė, tobula meilė, išgenanti visas baimes, suteiks jums pojūtį, kad esate verti Dievo meilės. Ir todėl, tiktai tuomet galėsite priimti Dievo meilę.

Todėl, kai pradėsite apie tai mąstyti, ir kai imsite suvokti, kas iš tiesų esate, kai imsite suvokti, kad esate sąmoninga būtybė, daranti pasirinkimus, palaipsniui galėsite suprasti, kad, norėdami save mylėti, turite priimti tai, kas esate, tai yra, turite priimti, kad esate Dievo individualizacija. Ir tik pasirinkę pripažinti tai, kas esate, galėsite priimti, jog dėl to, kad esate sukurti iš Dievo Esybės, esate verti Dievo meilės. Ir tiktai tuomet galėsite patikėti, kad Dievo meilė iš tiesų yra besąlygiška. Ir tiktai tuomet galėsite atsiskirti nuo bet kokio tapatinimosi su žemesniaisiais indais, ar tai būtų siela, ego, kūniškas protas ar fizinis kūnas, ar netgi šio pasaulio dalykai.

Tad pamąstykite apie tai, ir tuomet išstudijuokite pilną Motinos Marijos duotą mokymą, kuris apie tai kalba taip giliai ir taip išsamiai, jog tai toli išeina už visų kada nors šia tema duotų mokymų – ir todėl būtų pernelyg sudėtinga čia į tai leistis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com