Vienas ar daug Kūrėjų

TEMOS: Egzistuoja daug Kūrėjų – Dievas neturėjo pradžios – linijiškas protas ir jo iliuzijos – Dievas neturi nei pradžios nei pabaigos

Klausimas: Girdime apie Kūrėją arba apie daug Kūrėjų? Ir ar pirmasis Kūrėjas pats save sukūrė?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Na, jeigu egzistuoja daug visatų, tuomet taip pat turi būti daug Kūrėjų, nes kaip gi kitaip visos šios visatos būtų galėjusios atsirasti, jeigu nebūtų sukurtos Kūrėjo?

Pirmasis Kūrėjas? Mano mylimieji, nebuvo jokio pirmojo Kūrėjo. Nes, kaip Maitrėja labai išsamiai paaiškina, išreikštos visatos – visos visatos, kurios yra formų pasaulio, atskirų formų pasaulio dalis – gimė iš Dievo Viseto. Visete nėra nei pradžios nei pabaigos, ir todėl yra beprasmiška sakyti, kad Dievas turėjo būti sukurtas.

Senasis klausimas apie tai, kas sukūrė Dievą, kyla iš linijiško, analitinio proto, tesugebančio mąstyti vien linijiškomis sąvokomis. Ir todėl viskas privalo turėti pradžią, ir viskas privalo turėti pabaigą.

Bet matote, mano mylimieji, linijiškas protas turėjo pradžią, ir jis turės pabaigą. Tačiau Dievas neturėjo pradžios ir neturės pabaigos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels