Mūsų santykis su Dievu

TEMOS: Viskas yra sukurta iš Dievo substancijos – viskas yra Dievas, bet ne pilnas Dievas – misterija yra tai, kad esame sukurti iš Dievo, tačiau kartu esame ir individualios būtybės

Klausimas: Kaip mums palikti klaidingą krikščionybės mokymą, kad Jėzus yra Dievas, dangaus ir žemės kūrėjas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Esu laimingas, jog pastebėjai tikėjimo, esą Jėzus Kristus yra Dievas, ir kad aš tariamai sukūriau visą visatą, klaidingumą. Galiu jus užtikrinti, kad visata buvo sukurta prieš mano sukūrimą. Tačiau idėja, kad Jėzus Kristus yra Dievas nėra visiškai klaidinga. Tai yra labai subtilus klausimas, apie kurį lengvai galėčiau prirašyti ištisą knygą, ką galbūt ir padarysiu ateityje.

Bet dabar duosiu jums trumpą paaiškinimą, tiesiog kaip peną pamąstymui. Turite suprasti, kad Dievas viską sukūrė iš savo paties substancijos ir esybės. Viskas iš tiesų yra užsimaskavęs Dievas. Kiekvienas kada nors sukurtas gyvybės srautas buvo sukurtas kaip Dievo individualizacija. (Išsamesnį paaiškinimą rasite čia.)

Jaunas gyvybės srautas paprastai nesuvokia, jog yra Dievo individualizacija. Tačiau, kai gyvybės srautas subręsta, jis galiausiai sąmoningai suvokia ir priima, jog iš tiesų yra Dievo individualizacija. Tą akimirką, kai gyvybės srautas pasiekia šią nušvitimo būseną, gyvybės srautas tampa viena su Dievu. Būtent todėl ir sakiau: „Aš ir mano Tėvas esame viena.“

Egzistuoja subtilus skirtumas tarp vienovės su Dievu ir buvimo Dievu. Aš pilnai suvokiu save kaip Dievo individualizaciją. Aš pilnai suvokiu, jog esu viena su Dievu. Tačiau aš taip pat suvokiu, jog nesu viskuo, kuo yra Dievas. Dievas, visatos kūrėjas, yra individualumą turinti būtybė. Aš taip pat esu individualumą turinti būtybė, ir mano individualumas skiriasi nuo visatos Kūrėjo individualumo.

Turiu jums pasakyti, kad didžiausias iššūkis gyvybės srautui yra atrasti asmeninį regimos misterijos suvokimą, kad jus sukūrė Dievas, kad jūs esate viena su Dievu, tačiau taip pat esate individuali būtybė. To tiesiog neįmanoma paaiškinti žodžiais.

Tačiau, gyvybės srautui stiprinant savo vienybę su savuoju Kristaus AŠ, jis pamažu išspręs tai, kas žemesniuose kelio lygmenyse atrodo kaip prieštaravimas. Atskirties jausmas ir prieštaravimai kyla iš dualistinio proto. Gyvybės srautui nusimetant senąjį žmogų ir apsivelkant naująjį Kristaus sąmonės žmogų, prieštaravimai pamažu išsisklaidys.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels