Kaip išspręsti savo santykį su Dievu

TEMOS: Kodėl daugelis religijų varžo žmonių užduodamus klausimus – pykdami ant religijos suteikiate jai galią jus valdyti – kodėl atleidimas yra svarbus – žmonės, kurie nemėgsta žodžio „Dievas“ – jūs esate vienintelis savo paties kritikas – kelias sukasi apie jūsų santykio su Dievu išsprendimą – kodėl mokytojai atsako į žmonių klausimus

Klausimas: Buvau auginamas kataliku, bet jau seniai palikau bažnyčią, nes jie man pasakė, kad negaliu mąstyti pats, ir mane ji taip užknisa, jog didžiausias mano troškimas yra pamatyti, kaip ji sugriūna nuo savo pačios pragariškos egzistencijos, tačiau tai jau yra kitas klausimas.

Tu manęs klausei, ar tikiu į „DIEVĄ.“ Kaip matai, nemėgstu šio žodžio. Klausimas yra toks, ką turi omenyje, sakydamas žodį „DIEVAS?“ Na aš tik galiu pasakyti, jog sutinku, kad mes visi esame VIENIO dalis.

Tu man uždavei klausimą, kodėl taip žaviuosi Apolonijumi iš Tianos? Dalykas tas, kad nesu juo kažkaip susižavėjęs, tiesiog pasitikiu tuo, kur mane veda dvasia, ir ji mane atvedė prie Apolonijaus iš Tianos lygiai taip pat, kaip atvedė ir į šią svetainę.

Turiu pasakyti, jog iš tiesų moki labai gudriai pateikti savo atsakymus. Pavyzdžiui, kai paklausiau apie tavo motiną, tu man suteikei tik tiek informacijos, kad paleistum į darbą ratukus mano galvoje. Žinau, kad labiau norėtum, jog kreipčiau dėmesį į tavo mokymą, bet tavo gyvenimas taip pat yra svarbus. Žinau, jog tai kvaila, bet koks tu buvai žmogus man taip pat yra labai svarbu. Žmonės į tave žiūri kaip į Dievą, o aš tiesiog noriu pažinti žmogų, įvykdžiusį Kristaus misiją.

Mane iš tiesų šokiruoja, kad su manimi vis dar tebekalbi, nes juk nurašei mane kaip beviltišką atvejį.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Aš esu dvasinis mokytojas ir nė vienam žmogui nejaučiu priešiškumo, ir neįsižeidžiu dėl žmonių veiksmų ar kalbų. Priimu kiekvieną žmogų, turintį nuoširdų troškimą žinoti, tad prašau, leisk sau pajusti mano meilę tau ir žinok, jog priimu tave ir tavo klausimus.

Neuždedu jokių apribojimų, kiek klausimų galėtum užduoti, tačiau tikiuosi, kad pasieksi tokį tašką, kuomet įkūnysi šios svetainės mokymus ir galėsime pratęsti šį mūsų dialogą tavo širdyje.

O dabar norėčiau pakomentuoti tavo laišką:

Buvau auginamas kataliku, bet jau seniai palikau bažnyčią, nes jie man pasakė, kad negaliu mąstyti pats, ir mane ji taip užknisa, jog didžiausias mano troškimas yra pamatyti, kaip ji sugriūna nuo savo pačios pragariškos egzistencijos, tačiau tai jau yra kitas klausimas.

Tiesą sakant, tai yra svarbus klausimas. Žinau, kad milijonai nuoširdžių ieškotojų yra patyrę panašų dalyką, kuomet pajuto, kad tradicinė religija, ar tai būtų katalikų bažnyčia ar kokia nors kita bažnyčia, mėgino sukliudyti jiems uždavinėti klausimus arba mąstyti už oficialiosios doktrinos apibrėžtos dėžutės ribų. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, tai yra absoliučiai priešinga mano intencijai ir tikslui, dėl kurio atėjau į Žemę.

Atėjau išlaisvinti žmones nuo pančių. Visų pančių užuomazgos egzistuoja žmogaus psichikoje, o laisvę jums suteikia tiesa. Tačiau tiesa, kuri jus išlaisvins, privalo ateiti iš vidaus. Aklas paklusimas išorinėms doktrinoms nesuteiks jums vidinio tiesos patyrimo, ir todėl neišlaisvins jūsų.

Suprantu, jog nesi patenkintas katalikų bažnyčia. Tačiau turiu tave perspėti, kad, kol laikaisi įsikibęs bet kokių negatyvių jausmų, suteiki bažnyčiai galią tave valdyti.

Vienas iš kertinių mano mokymo akmenų yra atleidimas. Argi nesakiau atleisti septyniasdešimt septynis kartus? Kodėl tai sakiau? Todėl, kad atleidimas yra raktas į jūsų gyvybės srauto laisvę. Neatleisdami, susisaistote su žmogumi, sukuriate emocinės energijos ryšį tarp savęs ir kito žmogaus. Tai jums trukdo judėti pirmyn savo dvasiniu keliu.

Tad noriu patarti, kad priimtumėte požiūrį, jog gyvenimas yra kelias link gilesnio supratimo ir proto ramybės. Gyvenimas yra mokymosi procesas, ir į viską, kas jums nutinka, galima žiūrėti kaip į galimybę išmokti pamoką. Pavyzdžiui, tai, kad užaugai katalikų bažnyčioje, tau suteikė unikalią galimybę suprasti, jog tavo gyvybės srautas labai stipriai trokšta laisvės. Štai kodėl tavyje iškilo toks stiprus pasipriešinimas bažnyčios mėginimui sukliudyti tau savarankiškai mąstyti.

Tad užuot švaistęs energiją savo pykčiui ant bažnyčios, nukreipk šią energiją pozityvia kryptimi ir paversk ją tvirtu pasiryžimu niekam neleisti šiame pasaulyje sukliudyti tau eiti pirmyn dvasiniu keliu. Norėdamas pasiekti šį tikslą, turi tapti neprisirišęs prie šio pasaulio dalykų, kad, kai šio pasaulio princas ateis tavęs gundyti, kaip gundė mane, jis nieko tavyje nerastų. Raktas į šį neprisirišimą yra atleisti, atiduoti visus negatyvius jausmus ir tapti taikiu kaip balandis, bet kartu išmintingu kaip žaltys.

Tu manęs klausei, ar tikiu į „DIEVĄ.“ Kaip matai, nemėgstu šio žodžio. Klausimas yra toks, ką turi omenyje, sakydamas žodį „DIEVAS?“ Na aš tik galiu pasakyti, jog sutinku, kad mes visi esame VIENIO dalis.

Tai, kad nemėgsti žodžio „Dievas“ rodo, jog yra kažkas, ko iki galo neišsprendei. Puikiai suprantu, kad daugybė žmonių turi susidarę negatyvų Dievo įvaizdį. Priežastis ta, kad giliai savo gyvybės sraute jie žino, kad Dievas nėra toks, kokiu jį vaizduoja tradicinė religija. Tačiau, kol gyvybės srautas sąmoningai nepripažįsta šio vidinio žinojimo ir nesiekia pasinaudoti juo, kad išspręstų savo konfliktą su Dievu, tol gyvybės srautas bus įstrigęs aklavietėje.

Dalis mano misijos buvo mesti iššūkį Dievo įvaizdžiui, pikto ir teisiančio Dievo įvaizdžiui, kurį žydai susikūrė Senojo Testamento laikais. Aš pristačiau Dievą kaip mylintį Tėvą. Deja, tradicinė krikščionybė sugrįžo atgal prie pikto ir teisiančio Dievo įvaizdžio. Rekomenduoju jums pastudijuoti daugelio ant mirties slenksčio pabuvojusių žmonių patyrimus. Juose labai aiškiai pamatysite, kad Dievas jūsų neteisia, jūs save teisiate patys.

Girdėjote posakį, kad jūs esate didžiausi savo pačių kritikai. Na o danguje, jūs esate vieninteliai savo pačių kritikai.

Gyvenimo realybė yra tokia, kad jūsų gyvybės srautas buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Jis yra Dievo tąsa formoje; jis yra Dievo individualizacija. Kaip sakiau: „Jūs esate Dievai.“

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, žmonės nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną. Jie perkėlė šią sąmonę ant Dievo ir susikūrė netikrą įvaizdį, stabą, kuris Dievą vaizduoja sąlygišku ir teisiančiu tironu. Tuo tarpu realybėje Dievas besąlygiškai myli kiekvieną gyvybės srautą.

Mano mintis ta, kad dvasinis kelias yra procesas, kuriuo eidami palaipsniui išsigydote visus savo turimus negatyvius jausmus Dievui ir įtvirtinate teisingą ryšį su Dievu. Kitaip tariant, viskas, kas nutinka kelyje, tiesiog yra galimybė panaikinti atskirties nuo savojo šaltinio jausmą. Norėdami išspręsti savo santykį su Dievu, turite mąstyti ir galiausiai priimti besąlyginę Dievo meilę.

Knygoje Visrakčiai į Dvasinę Laisvę pateikiamas išsamus aprašymas, kaip gyvybės srautai nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną ir atsuko nugarą Dievui. Joje taip pat yra kalbama apie tai, kaip ištrūkti iš šios aklavietės.

Tu man uždavei klausimą, kodėl taip žaviuosi Apolonijumi iš Tianos? Dalykas tas, kad nesu juo kažkaip susižavėjęs, tiesiog pasitikiu tuo, kur mane veda dvasia, ir ji mane atvedė prie Apolonijaus iš Tianos lygiai taip pat, kaip atvedė ir į šią svetainę.

Ir turėtum klausyti savo vidinių paraginimų, bet netapti prisirišęs. Mano mintis buvo ta, kad mokiniui dažnai yra duodami du mokytojai: vienas tikras, o kitas netikras, arba vienas aukštesnis, o kitas žemesnis. Tai yra testas, skirtas pažiūrėti, kurį mokytoją mokinys pasirinks.

Turiu pasakyti, jog iš tiesų moki labai gudriai pateikti savo atsakymus. Pavyzdžiui, kai paklausiau apie tavo motiną, tu man suteikei tik tiek informacijos, kad paleistum į darbą ratukus mano galvoje.

Aš esu tikras dvasinis mokytojas ir mano tikslas yra išlaisvinti jus. Kaip sakiau anksčiau, vienintelė tiesa, kuri jus išlaisvins, bus toji, kuri ateis iš vidaus. Neturiu intencijų duoti jums mokymą, kuris sukliudytų jums mąstyti. Noriu jus paskatinti mąstyti savarankiškai, kad išgyventumėte „aha“ patyrimą, kad patirtumėte gnosis, ir tuo būdu žengtumėte žingsnį pirmyn kelyje.

Ir priešingai, netikras mokytojas mėgins jums pateikti absoliučius ir neklystančius atsakymus ir mėgins trukdyti jums mąstyti patiems. Tu jau patyrei tai katalikų bažnyčioje. Netikrų mokytojų melas visada yra tas pats – kad negalite pasiekti Dievo savyje, kad jums reikalingas išorinis guru, doktrina arba bažnyčia.

Esminė šios svetainės žinia yra ta, kad iš tiesų galite pasiekti Dievą savo pačių širdyje. Tai įvyksta per jūsų Kristaus AŠ, kuris yra tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo. Galbūt tau reikėtų pasistengti pažinti savąjį Kristaus AŠ, kuris yra tikrasis tavo mokytojas.

Žinau, kad labiau norėtum, jog kreipčiau dėmesį į tavo mokymą, bet tavo gyvenimas taip pat yra svarbus. Žinau, jog tai kvaila, bet koks tu buvai žmogus man taip pat yra labai svarbu. Žmonės į tave žiūri kaip į Dievą, o aš tiesiog noriu pažinti žmogų, įvykdžiusį Kristaus misiją.

Tai nėra kvaila. Tiesiog mėginau parodyti, jog koncentravimasis į istorinius faktus gali tapti blaškančiu dalyku ir gali sukliudyti sekti mano pavyzdžiu.

Didžiausia tradicinių doktrinų klaida yra ta, jog ji mane pavertė Dievu ar vieninteliu Dievo Sūnumi, ko pasekoje niekam negalima sekti mano pėdomis. Kaip sakau šioje svetainėje, tikroji mano misija buvo pademonstruoti universalų kelią, kuriuo visi gali eiti. Aš atėjau būti pavyzdžiu, o ne stabu.

Jeigu laikymas mane žmogumi padeda jums įveikti šią tradicinę stabmeldystę, tuomet tai yra gerai. Tačiau žinokite, kad egzistuoja daug vienas kitam prieštaraujančių istorinių įrodymų apie mane. Tad, jeigu norite išvengti sumaišties, koncentruokitės į mano vidinę misiją, į vidinį kelią ir eikite šiuo keliu.

Mane iš tiesų šokiruoja, kad su manimi vis dar tebekalbi, nes juk nurašei mane kaip beviltišką atvejį.

Niekada nė vieno nenurašau kaip beviltiško atvejo. Deja, kai kurie žmonės pasirenka nurašyti save kaip beviltišką atvejį. Dalis mano misijos buvo pasakyti žmonėms, kad išganytas gali būti kiekvienas. Deja, ne visi gali priimti šią žinią. Tikiuosi, jog tu sugebėsi priimti mano žinią.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels