Jėzaus Tėvo vardas

TEMOS: Jėzus naudojo Eloi ir Aba – tikrasis Dievo vardas negali būti atkleistas šioje planetoje – Dievas Mozei nedavė savo tikrojo vardo – Dievas nuolatos save transcenduoja

Klausimas: Turiu klausimą, į kurį dar niekas nesugebėjo atsakyti: Jėzus turėjo Tėvo, atsiuntusio Jį į Žemę, vardą. Šį vardą jis paminėjo prieš mirdamas ant kryžiaus. Ar tai buvo Alah? Eli? Elija? Alla?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nors kalbėjau keliomis skirtingomis kalbomis, pagrindinė mano gyvenimo Galilėjoje metu vartota kalba buvo aramėjų. Kai sušukau ant kryžiaus, panaudojau aramėjišką Dievo vardą, kuris į anglų kalbą dažniausiai yra verčiamas kaip „Eloi.“ Galite rasti nedidelių variacijų šio žodžio užrašyme, priklausomai nuo tyrėjo, tačiau man paprasčiausiai nėra svarbu diskutuoti apie tai, kuris užrašymas būtų teisingiausias.

Savo misijos metu naudojausi ir kitais vardais Dievui pavadinti, ir dažniausias iš jų buvo „Aba,“ reiškiantis su meile tariamą vardą „tėvas.“ Dalis mano misijos buvo padėti žmonėms išsiugdyti naują ryšį su Dievu, kad jie galėtų įveikti savo Dievo baimę ir imtų matyti jį kaip mylintį tėvą. Kaip ir su visais kitais savo misijos aspektais, nemokinau to kaip teoretinės idėjos, bet pats praktikavau tai, ką skelbiau, ir gyvenau pagal savo mokymą. Todėl dažnai kalbėdavau apie Dievą kaip apie savo Tėvą.

Vienas iš neišvengiamų trūkumų šioje materialioje visatoje yra tai, kad viskas yra dviašmenis kardas. Kad ir ką bedarytumėte kaip dvasinis mokytojas, kai kurie supras tai neteisingai ir pasiduos kraštutinumams. Dievą vadinau Tėvu dėl to, kad norėjau padėti visiems žmonėms pamatyti, jog jie gali bendrauti su Dievu kaip su mylinčiu Tėvu, kuris visada bus šalia, kai jiems Jo reikės. Vietoj to, dauguma krikščionių visiškai nesuprato mano intencijos ir sumąstė idėją, kad aš buvau vienintelis Dievo Sūnus ir todėl buvau vienintelis, galėjęs Dievą vadinti Tėvu. Kad taip gali įvykti, numatyti buvo lengva, tačiau išvengti to, deja, lengva nebuvo.

Taip pat norėčiau pasinaudoti šia galimybe ir pasakyti, kad kai kurie žmonės yra linkę truputį per daug rūpintis Dievo vardu. Viena vertus, tai suprantama, nes daugelis kultūrų, pavyzdžiui žydai ir daugelis rytiečių suvokia, kad vardas turi galią. Todėl jie mano, kad, jei tik turėtų teisingą Dievo vardą, Dievo galia jiems pasidarytų daug prieinamesnė.

Tačiau iš tikrųjų realybė yra tokia, jog dėl to, kad žmonės yra įstrigę dualistinėje sąmonės būsenoje, Dievas paprasčiausiai negali rizikuoti ir atskleisti savo tikrąjį vardą šios planetos žmonėms. Būtent dėl to matote, kad nė viena religija neturi tikrojo Dievo vardo. Vieni seniausių dvasinių mokymų šioje planetoje yra Vedos, ir jose duodamas Dievo vardas yra Brahmanas. Tačiau šis žodis reiškia Dievo galią ir jis nėra tikrasis Dievo vardas, net ir pirminėje sanskrito kalboje.

Kai Mozė paklausė Dievo vardo, jam duotas vardas dažnai yra verčiamas kaip „Aš esu kas esu.“ Tačiau tikrasis vertimas turėtų būti „Aš būsiu kas būsiu.“ Kitaip tariant, Dievas nepasakė „Aš esu“ ir tuomet davė savo vardą. Dievas tiesiog pasakė: „Aš esu, ir tai viskas, ką ketinu jums apie save pasakyti.“ Dievas taip pat pasakė, kad bet kuriuo metu jis bus tuo, kuo nuspręs tą akimirką būti. Kitaip tariant, Dievas pasilieka teisę keisti save, nepaisydamas žmonių troškimo turėti nekintantį Dievą.

Kaip jau sakiau keliose vietose šioje svetainėje, Dievas yra kūrėjas ir Jis niekada nesiliauja kūręs. Kūrimas yra savitranscendencija. Be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Dievas viską kuria iš savęs, ir todėl vienintelis būdas, kuriuo Dievas gali kurti, yra tapti daugiau negu jau yra. Todėl Dievas gali kurti tiktai transcenduodamas save, ir būtent dėl to Dievas nuolatos keičiasi.

Tai nereiškia, kad nuolat kinta kiekvienas Dievo aspektas. Kai Dievas sukūrė šią visatą, jis suformulavo tam tikrus įstatymus ir šie įstatymai nesikeis labai ilgą laiką. Todėl žmonės gali būti ramūs, kad turės stabilią platformą savo dvasinei evoliucijai. Nėra jokio reikalo baimintis fakto, kad Dievas nuolat save transcenduoja.

Jeigu iš tiesų norite pažinti Dievo realybę, turite paleisti savo baimes ir troškimą įgrūsti Dievą į mažą dėžutę, kurioje jis niekada negalėtų keistis. Jeigu norite pažinti Dievą, turite pažinti Dievą kaip gyvąjį Dievą, kuris nuolatos kuria ir save transcenduoja. Tiesą sakant, pažinti Dievą galite tik tuomet, jeigu ir jūs esate pasirengę nuolatos save transcenduoti.

Todėl pernelyg neprisiriškite prie vieno kažkurio Dievo vardo. Vietoj to, nusileiskite į giliausią savo esybės dalį ir siekite tiesiogiai patirti gyvąją Dievo Esybę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels