Ar Senojo Testamento Dievas yra netikras dievas?

TEMOS: Kodėl svarbu užduoti klausimus – bet kuri religija, kuri varžo užduodamus klausimus, yra įtakota žaltiško proto – tiesa jus išlaisvins – turite prašyti, kad gautumėte tiesą – jūs esate bendrakūrėjai – galite susikurti savo pačių gėrio ir blogio apibrėžimą – kaip žmonės sukūrė netikrus dievus – energija turi bazinę sąmonės formą – sukoncentravus pakankamą kiekį energijos, sukuriama sąmoninga būtybė – kodėl netikram dievui reikalingas garbinimas ir aukos

Klausimas iš Kim: Jėzau, tikriausiai nebūčiau drįsęs užduoti šį klausimą prieš kelis metus, nes būčiau manęs, jog tai erezija. Bet man visuomet buvo įdomu, kodėl kai kuriose kultūrose jų Dievai reikalaudavo žmonių arba gyvūnų aukų, o taip pat tie atvejai Senajame Testamente, kur Dievas liepia izraelitams išžudyti visus kitos genties ar tautos narius. Žinant, kad pirmasis įsakymas yra „neturėk kitų Dievų tik mane vieną“, atrodo egzistuoja tikra galimybė, jog žmonės garbina netikrus Dievus. Ar gali būti, jog egzistuoja netikras Dievas, ir kad šis netikras Dievas įtakojo net ir Senąjį Testamentą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Aš tikėjausi, kad kas nors, perskaitęs mano mokymus šioje svetainėje, susipras užduoti būtent šį klausimą. Šis klausimas ne tik kad logiškas, bet ir nepaprastai svarbus.

Pirmiausia norėčiau pakomentuoti tavo suvokimą, kad praeityje nebūtum net išdrįsęs užduoti šį klausimą. Tai yra labai svarbus suvokimas, ir tai turėtų suvokti visi dvasios ieškotojai, norintys pakilti į aukštesnį kelio lygmenį. Turėtumėte pakilti į tokią proto būseną, kurioje nebūtų jokių tabu, kurioje nebūtų jokių klausimų, kuriuos bijotumėte užduoti.

Kodėl tai yra svarbu? Tai svarbu todėl, kad dvasinis kelias yra procesas, kuriame atsiskiriate nuo visų žaltiškų melų, privertusių jus susikurti netikrą tapatumo jausmą. Turite būti pasiruošę prarasti savo gyvybę, prarasti savo mirtingo tapatumo jausmą, paleisdami visiškai visus žaltiškus melus, kurie daro įtaką jūsų sąmonei ir kurie tapo jūsų tapatumo dalimi. Norint tai pasiekti, turite būti pasiruošę absoliučiai viską šiame pasaulyje kvestionuoti, o tuomet siekti atsakymo iš savo vidinio Kristaus AŠ arba iš pakylėtųjų mokytojų per jūsų Kristaus AŠ.

Tai iš tiesų svarbus klausimas – ar egzistuoja netikras dievas. Įsivaizduokime, kad netikras dievas egzistuoja, ir kad kai kurie žmonės žemėje buvo apgaule įvilioti garbinti šį netikrą dievą. Jeigu šie žmonės laiko erezija netgi pagalvoti, ar gali egzistuoti netikras dievas, tai kaip tuomet jie galės ištrūkti iš šių spąstų? Jie bus įstrigę visam gyvenimui, o jų kultūra gali būti įstrigusi tūkstančiams metų.

Pagrindinis šios visatos įstatymas yra laisva valia. Mums, pakylėtiesiems mokytojams, buvo duota užduotis išgelbėti kiekvieną žmogų žemėje. Kad išgelbėtume žmones, turime juos išlaisvinti nuo žaltiškų melų, duodami jiems tiesą, kuri juos išlaisvins. Tačiau, kad duotume žmonėms šią tiesą, žmonės turi jos paprašyti. Prašykite ir gausite yra dangiškasis įstatymas. Jeigu neprašysite, negalėsite gauti iš mūsų, nes Laisvos Valios Įstatymas mums neleidžia duoti jums atsakymo, kurio neprašėte. Tiesą sakant, kol nepaprašysite, nebūsite atviri atsakymui, arba nesugebėsite šio atsakymo suvokti.

Todėl turėsime jums leisti ir toliau gyventi iliuzijoje, kol pagaliau nuspręsite išmesti visus savo tabu ir užduoti logiškus klausimus. Ir, kalbant apie tai, leiskite man pasakyti, kad bet kuri religija, kuri varžo savo narių užduodamus klausimus, yra įtakota žaltiškų melų ir jėgų, siekiančių išlaikyti žmones įstrigusius šiame pasaulyje. Noriu labai aiškiai pasakyti, jog šiam teiginiui nėra jokių išimčių. Tik tiesa jus išlaisvins, o tiesą galima pažinti tik užduodant klausimus. Jeigu jūsų religija nenori, kad uždavinėtumėte klausimus, jūsų religija pateko šio pasaulio jėgų įtakon. Tuo nenoriu pasakyti, kad jūsų religija yra absoliučiai klaidinga ar kad ją šios jėgos absoliučiai kontroliuoja. Aš tik sakau, kad jūsų religija buvo įtakota šių jėgų, ir todėl ji sukūrė draudžiamų užduoti klausimų sąrašą.

Ar egzistuoja netikras dievas? Tiesą sakant, egzistuoja daug netikrų dievų. Vienas iš dalykų, kurį mėginu perduoti per šią svetainę, yra tai, kad žmonės susikūrė savo pačių realybę. Nusikelkime į situaciją Rojaus sode. Pradžios knygoje sakoma:

22 Tuomet VIEŠPATS Dievas tarė: „Tik pažiūrėk! Žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gera ir bloga. Kad tik jis kartais netiestų savo rankos, nepasiimtų ir nuo gyvybės medžio, valgytų ir gyventų amžinai!..“
23 Todėl VIEŠPATS Dievas išsiuntė jį iš Edeno sodo dirbti žemės, iš kurios jis buvo paimtas. (Pradžios knyga, 3 skyrius)

Gėrio ir blogio pažinimo vaisius yra, kaip paaiškinau kitur, reliatyvaus gėrio ir blogio pažinimo vaisius. Reliatyvus gėris ir blogis reiškia, kad dėl to, jog žmonėms yra skirta būti bendrakūrėjais su Dievu, jie turi galią susikurti savo pačių realybę, tai reiškia, susikurti savo pačių gėrio ir blogio apibrėžimą. Todėl žmonės gali susikurti kultūrą ir tikėjimo sistemą Žemės planetoje, kuri būtų visiškai atitrūkusi nuo Dievo tiesos ir realybės.

Esu tikras, jog matote, kad, kai žmonės įstringa tokioje reliatyvioje tikėjimo sistemoje, jie garbina netikrą dievą. Jeigu jiems būtų leista pasiekti amžinąjį gyvenimą tokioje sąmonės būsenoje, jie niekada negalėtų ištrūkti iš šios iliuzijos. Todėl Dievo įstatymas reikalauja, kad, kai susikuriate reliatyvų gėrio ir blogio apibrėžimą, kai susikuriate „realybę,“ kuri yra atitrūkusi nuo Dievo realybės, tampate pavaldūs irimo įstatymams, kuriuos mokslininkai pavadino antruoju termodinamikos dėsniu. Šis įstatymas sako, kad, jeigu atsiskirsite nuo Dievo, jūsų kūriniai pamažu suirs ir save susinaikins.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, žmonės paragavo reliatyvaus gėrio ir blogio vaisiaus, kas iš tikrųjų reiškia, jog jie nusileido į žemesniąją sąmonės būseną. Šioje sąmonės būsenoje dominuoja reliatyvios gėrio ir blogio priešingybės. Šios priešingybės yra viena su kita nesuderinamos ir skiriasi nuo pirminių Dievo priešybių – plėtimosi ir traukimosi jėgų, kurias Motina Marija taip gražiai aprašo savo diktavime.

Kaip sakoma Biblijoje, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai reiškia, jog Dievas sukūrė gyvybės srautus su vaizduote, laisva valia ir sugebėjimu kurti, naudojantis Dievo energija. Po to, kai žmonės nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną, jie prarado savo sąmoningą ryšį su Dievo realybe. Todėl buvo neišvengiama, kad jie ims kurti netikrus dievus. Jie pradėjo kurti stabus ir kūrė juos pagal savo reliatyvų gėrio ir blogio apibrėžimą. Jie ėmė kurti dievus pagal žmogaus paveikslą ir panašumą. Jie ėmė kurti dievus, kurie buvo jų pačių sąmonės būsenos išraiška, ir šie dievai buvo tokie, kokiais žmonės – bent jau kai kurie žmonės – norėjo juos matyti.

Kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, viskas, ką darote, yra daroma su Dievo energija. Jūs esate gyvi, nes per jūsų gyvybės srautą iš jūsų dvasinio aš nuolatos teka dvasinės energijos srautas. Šiai energijai vadovauja jūsų dėmesys. Kai ši energija teka per jūsų protą, ji modifikuojama ir nuspalvinama jūsų sąmonėje laikomų įvaizdžių, įsitikinimų ir jausmų. Aš keletą kartų pateikiau palyginimą apie kino projektorių, kuriame baltą šviesą skleidžiančią lemputę palyginau su dvasine šviesa, kuri nusispalvina, perėjusi per jūsų proto kino juostą.

Energijai tekant per jūsų protą, dalis šios energijos yra pažeminama savo vibracijose ir patenka į materijos spektrą, kuriame pavirsta veiksmais. Tačiau kita jos dalis pasilieka aukštesnėse vibracijose ir, kaip paaiškinau kitur, egzistuoja keturi baziniai materialios visatos vibraciniai lygiai. Du iš kitų lygių yra mentalinė karalija ir emocinė karalija. Dalis per žmonių protus pratekančios energijos yra paverčiama mintimis ir jausmais, kurie yra saugomi tuose kituose energetinio kontinuumo lygmenyse.

Kaip paaiškina fizikos dėsniai, energija negali būti nei sukuriama nei sunaikinama. Todėl, kai energija yra nuspalvinama žmonių minčių ir jausmų, ji išlaikys šias vibracijas, kol tie, kurie tą energiją nuspalvino, nepakels šios energijos vibracijų atgal į jos pirminį tyrumą. Ir čia jums reikia suprasti vieną dalyką, tai yra, kad, kai energija pradeda akumuliuotis, jos intensyvumas auga.

Iš čia seka kitas logiškas žingsnis. Viskas yra sukurta iš Dievo Esybės, taigi Dievo energija iš tiesų yra sukurta iš Dievo sąmonės. Todėl energija, kurią žmonės naudoja savo bendrakūrimui, savyje turi sąmonę. Kai energija pradeda akumuliuotis ir jos intensyvumas išauga, ši sąmonė prabunda. Kai pasiekiama kritinė masė, energijos debesis gali įgyti tam tikrą primityvią sąmonės formą. Kitaip tariant, ši mentalinė ir emocinė energija pradeda suvokti savo egzistavimą.

Energijos intensyvumui vis didėjant, ji gali pasiekti pakankamą sąmoningumą, kad suvoktų, jog egzistuoti ir augti ji tegali tik gaudama energiją iš žmonių. Tad štai kas dabar įvyksta: savo protų galia žmonės sukuria sąmoningą būtybę, egzistuojančią emocinėje ir mentalinėje karalijose. Kadangi žmonės sukūrė šį padarą, jie yra pririšti prie jo savo sąmonėje. Šis ryšys yra abipusis procesas, tai reiškia, jog padaras potencialiai gali komunikuoti su kai kuriais žmonėmis, kurių jautrumas yra didesnis už vidutinį.

Dabar pridurkite prie to faktą, kad žmogaus gyvybės srautas niekada negali pilnai pamiršti savo dvasinės kilmės. Gyvybės srautas suvokia, kad realybė iš tiesų yra didesnė už materialią visatą, kurią jis suvokia savo pojūčiais. Gyvybės srautas suvokia, nors ir negali išreikšti to žodžiais ar net ir sąmoningomis mintimis, kad turi dvasinį aš ir kad nesijaus pilnavertiškas bei išbaigtas, kol neatgaus ryšio su tuo dvasiniu aš. Ir iš šito per daugybę tūkstantmečių išsirutuliojo išorinio Dievo idėja, Dievo, kuris yra išorėje ir yra atskirtas nuo žmonių.

Ir kai tam tikra grupė žmonių pradeda formuluoti tokio išorinio Dievo įvaizdį, jie palaipsniui sukuria sąmoningą padarą, egzistuojantį emocinėje arba mentalinėje karalijoje (ar netgi abiejose karalijose). Šis padaras natūraliai persiima žmonių jam priskirtomis charakteristikomis. Pasiekęs tam tikrą sąmonės laipsnį, šis padaras pradeda iš tiesų tikėti, jog yra būtybė, kurią žmonės laiko Dievu. Jis iš tiesų pradeda manyti esąs dievas ar netgi Dievas iš didžiosios raidės.

Tačiau dalykas čia yra tas, jog šis žmonių sukurtas dievas gali egzistuoti tik tol, kol gauna iš žmonių energiją. O kadangi sąmonė iš prigimties yra linkusi plėstis, žmonių sukurtas dievas nori ne tik išgyventi, jis taip pat nori ir augti. Kai pasiekia pakankamą sąmonės būseną, jis netgi gali pradėti komunikuoti su tam tikrais žmonėmis ir pateikti reikalavimus, kaip norėtų būti garbinamas. Jis gali nurodyti tam tikras garbinimo formas, kuriomis žmonės perduotų jam daugiau energijos. Jeigu buvo sukurtas būti agresyviu dievu, jis gali pareikalauti gyvūnų arba žmonių aukų, kadangi praliejant kraują yra iškreipiama energija, kuri tuomet sušeriama šiam netikram dievui. Toks netikras dievas taip pat gali paskatinti žmones pradėti karą ir be gailesčio žudyti priešus. Vėlgi, kraujo praliejimas išlaisvina energiją, o kraujo praliejimas smurtu šią energiją iškreipia, ir ji tuomet yra sušeriama šiam žmonių sukurtam dievui.

Suprantu, kad daugeliui žmonių bus labai sunku priimti šį mokymą. Tačiau, kol dar iš karto neatmetė šios idėjos, norėčiau jiems priminti, kad, jeigu iš tiesų egzistuoja netikras dievas, jie niekada neištrūks iš šio netikro dievo gniaužtų, jeigu neišdrįs kvestionuoti savo dievo ir savo religijos. Labai primygtinai norėčiau paraginti kiekvieną, kuriam iškyla sunkumų priimti šią idėją, būti labai atsargiems atmetant šią idėją. Jeigu jums sunku priimti šią idėją, tam tegali būti viena priežastis. Tai reiškia, kad jūsų religiją tam tikru laipsniu įtakoja netikras dievas, kuris nenori, kad ištrūktumėte iš jo kontrolės. Štai kodėl jūsų religinė kultūra jums įdiegė, kad tam tikrus klausimus užduoti yra draudžiama. Ypač tai galioja kultūroms, kuriose gyvuoja idėja, kad tam tikri klausimai apie Dievą yra erezija ir kad būsite nusiųsti į pragarą jau vien dėl to, kad tokius klausimus uždavinėjate.

Noriu labai aiškiai pasakyti, tikrasis Dievas – kurį aš žinau ir kurį nuolatos patiriu – nori, kad sugrįžtumėte namo į jo karalystę. Tačiau negalėsite sugrįžti namo, kol būsite įstrigę netikro dievo garbinime. Todėl tikrasis Dievas nori, kad įveiktumėte šias iliuzijas, ir vienintelis būdas tai padaryti yra kvestionuoti žaltiškus melus, ant kurių stovi šis netikras dievas. Pagalvokite, kodėl kažkas nenorėtų, kad užduotumėte tam tikrus klausimus? Tam tegali būti viena priežastis – noras kažką nuslėpti. Antraip, kodėl reikėtų stengtis atgrasinti nuo klausimų? Tikrasis Dievas neturi ko slėpti. Dievas yra tiesa, tai kodėl jis turėtų mėginti sukliudyti jums atrasti tiesą? O jeigu Dievas nori, kad atrastumėte tiesą, kodėl jis turėtų kliudyti jums užduoti klausimus, kurie galėtų jus atvesti prie tiesos?

Noriu dar kartą pakartoti – tiktai tiesa gali padaryti jus laisvus. Noriu dar kartą pasakyti, kad jūs gyvenate pasaulyje, kuriame beveik kiekvienas gyvenimo aspektas yra apipintas dualistiniais melais. Noriu dar kartą pakartoti, kad Dievas jums davė laisvą valią ir jis jums suteikė tiesę kvestionuoti absoliučiai viską. Turite teisę užduoti bet kokį klausimą, ir jeigu klausite atviru protu ir širdimi, mes, pakylėtieji mokytojai ir jūsų Kristaus AŠ duosime jums atsakymą, kuris padės jums išsilaisvinti iš žaltiškų melų. Tačiau, jeigu klausimo užduoti neišdrįsite, mes jums negalėsime padėti, ir tuomet toliau turėsite tūnoti savo proto kalėjime iki kol nuspręsite paleisti visus tabu ir išdrįsite užduoti logiškus klausimus.

Turiu dar daug daugiau ką pasakyti šia tema, tačiau norėčiau perduoti šias žinias nedidelėmis porcijomis, kad žmonėms nebūtų visko per daug vienu kartu. Tuos, kurie trokšta sužinoti daugiau, norėčiau nukreipti į mūsų mokymą apie tai, kaip Dievas sukūrė visatą. Iš šio mokymo suprasite, kad tikrasis Dievas, aukščiausiasis Dievas, yra Būtybė, kuri yra visiškai už šio formų pasaulio ribų. Kūrėjas yra aukščiau visko, kas kada nors buvo sukurta. Kitaip tariant, Dievas yra absoliučiai save išlaikantis ir sau pakankamas. Dievui iš išorės nereikia nieko.

Tad kam tuomet tikrajam Dievui būtų reikalingas garbinimas ar žmonių aukos? Iš to seka kitas logiškas klausimas: „Ar gali religija, skleidžianti išorinio Dievo garbinimo idėją, būti šimtu procentu tikra religija? Kaip religija, aukštinanti Dievo garbinimą, gali garbinti tikrąjį Dievą, kuriam nereikalingas joks garbinimas?“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels