Ar mes visi esame Dievo dalis?

TEMOS: Mes visi esame Dievo dalis – Jėzus nebuvo vienintelis Dievo Sūnus – erezija yra Dievo Esaties neigimas jumyse – Jėzus sakė, kad karalystė yra mumyse – konfliktų pabaiga

Klausimas: Skaičiau mokymus, kuriuose teigiama, jog dėl to, kad žmogus ir Dievas yra viena, mes, tiesą sakant, ir esame Dievas. Ar tame yra kažkiek tiesos?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai iš tiesų yra tiesa, kaip paaiškinu šioje svetainėje. Ir nors daugelis krikščionių tai laikys erezija, tiesą sakant, tam netgi egzistuoja pagrindimas evangelijose. Pamąstykite apie sekančią citatą:

30 Aš ir Tėvas esame viena“.
31 Tada žydai vėl stvėrėsi akmenų, norėdami jį užmėtyti.
32 O Jėzus paklausė jų: „Daug gerų darbų esu jums parodęs iš savo Tėvo. Už kurį gi darbą užmėtysite mane akmenimis?“
33 Žydai jam atsakė: „Ne už gerą darbą užmėtysime tave akmenimis, bet už piktžodžiavimą ir kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu“.
34 Jėzus jiems atsakė: „Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta: ‘Aš tariau: jūs esat dievai’?
35 Jeigu Jis vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis (o Raštas negali būti panaikintas),
36 kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį Tėvas pašventino ir pasiuntė į pasaulį: ‘Tu piktžodžiauji’, nes pasakiau: ‘Aš esu Dievo Sūnus!’?
37 Jei Aš nedarau savo Tėvo darbų, – netikėkite manimi!
38 O jeigu darau ir manimi netikite, – tikėkite darbais, kad pažintumėte ir patikėtumėte, jog Tėvas manyje ir Aš Jame“. (Jono, 10 skyrius)

Atkreipkite dėmesį, kad citatoje aiškiai yra pasakyta „Jūs esate Dievai,“ ir pasakyta daugiskaita. Kitaip tariant, nėra kalbama apie vieną kažkurį asmenį. Kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, didžiausia problema su tradicine krikščionybe yra tai, jog ji mane pavertė stabu, užuot pristačiusi mane kaip pavyzdį, kuriuo reikėtų sekti. Tad, kai sakiau, kad „aš ir mano Tėvas esame viena“ ir „mano Tėvas dirba ir aš kartu dirbu“ (Jono 5,17), norėjau įtvirtinti pavyzdį, kuris pademonstruotų, ko gali pasiekti visi žmonės, apsivilkę Kristaus protą.

Kai pasiekiate asmeninį Kristiškumą, priimate savo tikrąjį – Dievo sūnaus arba dukters – tapatumą, ir galite pradėti vykdyti savo kaip bendrakūrėjo su Dievu rolę. Būtent to Dievas iš tiesų ir nori iš visų savo sūnų ir dukterų. Kaip gi tai gali būti erezija, jei būtent tokia yra Dievo valia ir troškimas?

Tiesa sakant, tikroji erezija yra neigti Dievą ir Dievo buvimą. Tad jeigu neigiate Dievo buvimą kiekviename Dievo kūrinijos aspekte, tuomet iš tiesų esate eretikai. Argi nesakoma evangelijose:

Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. (Jono 1,3)

Todėl Dievas yra visuose, nes Dievas yra visur esantysis. Iš tiesų, be Dievo daugiau nieko nėra, todėl Dievas negali sukurti nieko, kas skirtųsi nuo Dievo ar būtų nuo Jo atskirta. Dievas viską kurią iš savo paties substancijos ir esybės, ir todėl visur egzistuoja Dievo sąmonė.

Dievas sukūrė savimonę turinčias būtybes su laisva valia, todėl jos turi potencialą neigti savo tikrąjį tapatumą. Tačiau tiktai antikristo sąmonė verčia žmones neigti, kad Dievas yra juose. Kodėl, tradicinių krikščionių manymu, sakiau:

Niekas nepasakys: ‘Žiūrėk, ji čia’, arba: ‘Žiūrėk, ji ten!’ Nes štai Dievo karalystė yra jumyse“. (Luko 17,21)

Mane nepaprastai stebina, kad dauguma krikščionių atsisako pažvelgti į šias citatas evangelijose ir pripažinti, kad jose yra aiškiai paslėpti raktai į mano tikrąjį vidinį mokymą. Negi taip sunku skaityti tarp eilučių ir suprasti, jog aiškiai mokiau žmones, kad Dievas yra visuose ir visur? Negi taip sunku žmonėms suprasti, jog tik tuomet, kai priimsite, kad Dievas yra jumyse, o taip pat ir jūsų broliuose bei seseryse, galės ateiti pabaiga konfliktams ir žudymams Žemėje?

Tiktai pradėję matyti Dievą savo broliuose ir seseryse, žmonės sugebės mylėti „vienas kitą kaip aš jus mylėjau“ (Jono 13,34) ir tebemyliu. Ar tikrai manote, kad myliu žmogiškąjį ego su visomis jo silpnybėmis ir savanaudiškumu? Ne, aš myliu jūsų tikrąjį tapatumą – Dievo sūnaus arba dukters tapatumą, besislepiantį už išorinės asmenybės, kurioje dažnai dominuoja ego. Tad drįskite sekti Pauliumi ir leiskite savajam ego mirti kiekvieną dieną (1 korintiečiams 15,31). Drįskite nusimesti senąjį žmogų ir apsivilkti naująjį žmogų (efeziečiams 4,22-24), Dievo žmogų, kuris gyvena jumyse esančioje karalystėje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels