Ar gali Dievas sukurti kažką, kas būtų atskirta nuo Jo Paties?

TEMOS: Intelekto ribos – Dievas iš tiesų keičiasi – Dievas kuria pats iš savęs – nuolatinis augimas yra visatos įstatymas

Klausimas: Ar Dievas galėtų pasidaryti tokį karštą burito, kad pats negalėtų jo suvalgyti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ačiū už labai seno klausimo apie vieną iš paradoksalesnių Dievo elementų humoristinę versiją.

Nuo pat laikų pradžios žmonės spėliojo apie Dievo prigimtį ir sugebėjimus. Jie jaučia, kad Dievas turi būti aukščiau žmonių, ir daugelis spėlioja, kad Dievas turi būti visagalis ir neribotas. Todėl jie mano, kad Dievas turėtų sugebėti padaryti bet ką, kas ir atveda prie tavo užduoto paradoksalaus klausimo.

Pirmiausia, noriu jus perspėti, kad paprasčiausiai nėra įmanoma suvokti Dievo prigimtį žmogišku intelektu. Todėl intelektualus atsakymas į šį klausimą neegzistuoja. Tačiau leiskite man pamėginti duoti jums atsakymą, kuris gali būti naudingas tiems, kurie yra pasiruošę peržengti intelekto ribas.

Vienas dažniausiai pasitaikančių klaidingų įsitikinimų apie Dievą yra idėja, kad Dievas yra tobulas, ir todėl niekada negalėtų keistis. Dievas iš tiesų yra tobulas, tačiau tobulumas nereiškia stovėjimo vietoje. Iš tiesų Dievas nuolatos keičiasi, nes Dievas paprasčiausiai negali nustoti kūręs. Kai Dievas kuria, jis viską kuria iš savo paties substancijos, tad norėdamas sukurti kažką naujo, Dievas privalo save transcenduoti. Norėdamas sukurti kažką naujo, Dievas turi būti pasiruošęs tapti daugiau, nei šiuo metu yra. Be jo nebuvo sukurta nieko, kas yra sukurta, tad, kai yra sukuriama kažkas naujo, Dievas privalo tapti daugiau nei yra.

Žinau, jog šis paaiškinimas skambės kaip erezija daugeliui religingų žmonių, kurie uždarė Dievą į mažytę dėžutę ir nenori leisti Dievui keistis. Vis dėlto Dievas transcenduoja save kiekvieną sekundę, štai kodėl nuolatinis augimas yra fundamentalus šios visatos įstatymas. Būtent dėl to Dievas nori, kad jo sūnūs ir dukterys nuolatos augtų ir transcenduotų save, tapdami daugiau, negu jis juos sukūrė būti.

Tad, grįžtant prie tavo klausimo, atsakymas yra, kad Dievas iš tiesų galėtų susikurti tokį karštą burito, kad negalėtų jo suvalgyti, būdamas tuo, kuo yra burito sukūrimo momentu. Tačiau Dievas taip pat turi gebėjimą akimirksniu save transcenduoti ir, transcendavęs save, jis iš tiesų galės suvalgyti burito. Šiame naujame lygyje Dievas tuomet galės susikurti naują burito, kurio tame lygyje negalėtų suvalgyti. Jis tuomet galės vėl save transcenduoti ir, transcendavęs save, suvalgyti burito, tada galės susikurti naują burito, ir taip amžinai kartoti šį ciklą.

Ir nors kurį laiką tai gali būti įdomi pramoga, Dievas pasirinko kurti visatas, užuot kūręs burito. Dievas pasirinko pripildyti šias visatas protingomis būtybėmis, kurios yra jo paties kopijos. Dievas pasirinko suteikti šioms būtybėms sąmonės gebėjimą suvokti, kad jie yra Dievo sūnūs ir dukterys. Būtent dėl to žmonės turi gebėjimą ir troškimą spėlioti apie Dievo prigimtį ir norą suprasti šią prigimtį.

Tikiuosi, jog šis paaiškinimas nebus toks karštas, kad nesugebėtumėte jo suvalgyti. Jis gali būti aštrokas burnoje, tačiau saldus pilve!

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels