Ar Dievas girdi visas mūsų maldas?

TEMOS: Visos maldos yra girdimos – ne į visas maldas galima atsakyti – ką žmonės sukūrė, tą jie turi ir panaikinti – Dievas nevers jūsų išmokti savo pamokų

Klausimas: Kodėl žmogus turėtų ieškoti atsakymo kompiuteryje arba bibliotekoje, jeigu Dievas girdi visas mūsų maldas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas šioje planetoje paklūsta laisvai žmonių valiai. Dievo angelai iš tiesų girdi visas maldas, tačiau angelai negali atsakyti į visas maldas, nes yra tam tikri dalykai, kuriuos žmonės patys dėl savęs turi padaryti. Žmonės susikūrė dabartines sąlygas šioje planetoje piktnaudžiaudami savo laisva valia, ir jie turi panaikinti šias sąlygas tinkamai naudodamiesi savo laisva valia.

Kaip jums išmokti tinkamai naudotis savo laisva valia? Tai galite padaryti, surasdami atsakymus į daugelį klausimų, kurie jums kyla apie gyvenimą ir apie dvasinę gyvenimo pusę. Daugelis žmonių nusileido į tokią sąmonės būseną, kurioje nesugeba gauti tiesioginių atsakymų iš savo Kristaus AŠ. Todėl atsakymų jie turi pradėti ieškoti išoriniuose mokymuose. Kai studijuosite tokius išorinius mokymus atviru protu ir širdimi, sugersite šiuos atsakymus ir jie taps jūsų esybės dalimi. Tuo būdu pakilsite į aukštesnį sąmonės lygį, kuriame liausitės piktnaudžiauti savo laisva valia ir imsite naudotis ja pagal Dievo įstatymus.

Būtent dėl to, kad Dievas jums davė laisvą valią, Dievas negali jūsų priversti mokytis šių pamokų. Jas mokytis jūs turite savanoriškai. Būtent dėl to turite ieškoti atsakymų visur, kur tik įmanoma juos rasti. Tačiau, kaip paaiškinu šioje svetainėje, išoriniai atsakymai turi būti tiktai kaip įrankis, kuris padėtų jums užmegzti ryšį su savo Kristaus AŠ, kad galėtumėte gauti gilesnius atsakymus iš vidaus.

Norėdami gauti tokius aiškius atsakymus, naudokitės dvasiniais įrankiais, kuriuos duodame dvasinių įrankių skyrelyje. Iškvieskite dvasinę apsaugą. Išvalykite savo protą nuo negatyvios energijos. Ir stenkitės stiprinti ryšį su savo Kristaus AŠ. Kai užmegsite šį ryšį, atsakymai iš išorės jums taps nebereikalingi, nes galėsite girdėti Dievo atsakymus į savo maldas tiesiogiai savo širdyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels