Vizualizacija visoms negatyvioms emocijoms įveikti

Šią vizualizaciją Jėzus davė sekančiame atsakyme.

Jums nuo vaikystės buvo diegiama laikyti mane stabu, esančiu taip aukštai virš jūsų, kad negalite prie manęs prieiti ir bendrauti su manimi taip, kaip bendrautumėte su geriausiu savo draugu. Vienas iš mano troškimų, dėl kurio įkūriau šią svetainę, yra padėti žmonėms įveikti ne tik stabmeldystę, bet ir jausmą, kad aš esu taip aukštai virš jų, jog jiems neįmanoma artimai su manimi bendrauti.

Todėl noriu jūsų paklausti, ar norite paleisti šį stabmeldystės jausmą ir panaikinti prarają tarp savęs ir manęs?

Jeigu esate pasirengę tai padaryti, prašau, paskirkite kelias minutes ir susitelkite į savo širdį.

Įsivaizduokite, kad paimate savo baimes, savo atskirties nuo manęs jausmą ir suspaudžiate juos į mažą kamuoliuką.

Tuomet įsivaizduokite, kad aš stoviu priešais jus ir mano šventoji Širdis yra deginanti liepsna, sudeginanti viską, kas nepanašu į ją.

Dabar nuspręskite, kad esate pasirengę atiduoti šį netobulų minčių ir jausmų kamuoliuką, ir įmeskite šį kamuoliuką į mano širdies liepsną, kurioje jis akimirksniu sudegs.

PASTABA: Galite naudotis šia vizualizacija, kad atsikratytumėte visų negatyvių minčių ir jausmų. Svarbiausia, kad būtumėte pasirengę ir norėtumėte jais atsikratyti, nes kitaip mano šventosios širdies ugnis negalės jų sudeginti.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com