Sumeskite netobulumus į Dievo Valios Ugnies Stulpą

Dalyviai stovi ratu, vizualizuodami Ugnies Stulpą kambario viduryje. Vienas žmogus iškviečia Ugnies Stulpą, sukalbėdamas invokaciją, tokią kaip ši:

AŠ ESU KAS ESU Jėzaus Kristaus vardu, Dievo, Kūrėjo, Arkangelo Mykolo ir El Morijos vardu, kviečiu Dievo Valios Ugnies Stulpą materializuotis šio kambario viduryje. Priimu, jog tai atlikta pagal Dievo valią.

Tuomet dalyviai paeiliui (galite pradėti nuo vieno galo arba galite leisti žmonėms kalbėti, kai juos tai daryti pastūmėja Dvasia) sako:

Sumetu visą … (įvardinkite tam tikrą problemą, kaip pavyzdžiui badas) į Ugnį.

Tuomet dalyviai pora sekundžių palaukia ir kartu sako:

Aš sutinku.

Palaukia dar pora sekundžių ir sako:

Tai atlikta!

Galite tai daryti tiek ilgai, kiek norėsite. Atkreipkite dėmesį, kad Ugnies Stulpas yra sukurtas iš Dievo Valios liepsnos, deginančios viską, kas nepanašu į ją. Todėl jums nereikia rūpintis, kokio tipo problemas sumetate į ugnį. Ugnis degina tik tai, kas nėra harmonijoje su Dievo Valia, o visa kita palieka nepaliesta. Pavyzdžiui, galėtumėte sakyti: „Aš įmetu pasaulio ekonomiką į Ugnį,“ ir ji sudegintų tiktai tai, kas nedera su Dievo valia. Tačiau taip pat galite sakyti: „Įmetu visus pasaulio ekonomikos netobulumus į Ugnį.“

Versta iš www.transcendencetoolbox.com