Paprašykite Motinos Marijos duoti jums viziją, kurios ji laikosi jums ir jūsų dvasiniam potencialui

Motina Marija, 2008 lapkričio 1 d..


Na ir dabar, mano mylimieji, galite žinoti, ypač tos iš jūsų, kurios esate moteriškame kūne, koks tai yra gilus, nepaprastas džiaugsmas būti motina, tarnaujančia savo vaikams, šiems augant, bręstant ir pradedant išreikšti savo individualumą, pradedant atrasti savo kelią gyvenime. Ir šis džiaugsmas iš tiesų yra mano, kai stebiu jus visus, kurie taip nuoširdžiai, taip stipriai stengėtės, ne tik kalbėdami mano rožinius, bet ir studijuodami mokymus apie ego, studijuodami mano gausingo gyvenimo kursą.

Man yra labai didelis džiaugsmas matyti, kaip jūs visi augate. Ir manau, jog būtų tinkama jums pasakyti, kad jūs visi padarėte daug didesnį progresą nei pripažįstate savo išoriniu protu. Matote, kad galėtumėte būti nuoširdžiu dvasios ieškotoju, nuoširdžiu mokiniu kelyje, jūs, žinoma, privalote ryžtis ieškoti rąsto savo akyje, suvokdami, kad yra dalykų, kuriuos jums reikia pakeisti savo psichikoje. Tačiau yra lengva su tuo nueiti iki tokio taško, kuomet visada ieškote sekančios problemos, sekančio bloko, kurį jums reikia įveikti, sekančios ydos, kurią jums reikia ištaisyti – praleisdami pro akis, kad taip pat turite pozityvių, nuostabių savybių. Argi tai nėra tiesa, kad jūs visi turite tendenciją žvelgti tik į deficitinę balanso pusę, ir nedažnai pažvelgiate į pozityvią pusę? Argi tai nėra tiesa, mano mylimieji? [Klausytojai atsako: "TAIP"]

Tad tai pripažinę, taip pat galite pripažinti ir tai, ką sakė Mokytojas MOR: „Mes, pakylėtieji mokytojai, į jus žiūrime ne taip. Mes matome jūsų tyrą viziją, ir matome, kad esate daug arčiau persilaužimo, daug arčiau vientisumo, Kristiškumo įkūnijimo, ir kad daugelis jūsų jau pradėjote įkūnyti Kristiškumą ir išreikšti šį Kristiškumą; tik nedrįstate to matyti ir pripažinti savyje.“ Ir todėl, vėlgi, aš taip pat pasakysiu, kaip Mokytojas MOR tai sakė su vyriška energija, aš tai išreikšiu su moteriška energija.

Leiskite sau pažvelgti į veidrodį dvasioje ir pripažinti – pripažinti Meilę savo širdyse, tą Meilę, kuri teka per jus. Nes, kaip kai kurie iš jūsų išsireiškėte, žinojote jaučiantys Meilę Dievui savo Esybėje, ir būtent ši Meilė pastūmėjo jus kilti aukščiau, pastūmėjo įveikti tam tikras sąlygas, ar tai būtų išorinės sąlygos ar psichologinės sąlygos. Jūs jaučiate meilę kažkam daugiau, mano mylimieji, ir ji galės jus iškelti ir iš tiesų iškels jus virš visko šioje Žemėje.

Leiskite sau pajausti Motinos Meilę. Nes matote, tikroji Motinos Meilė nėra meilė, kuri būtų grįsta tuo, ką darote, ką pasiekiate, kaip Tėvo Meilė dažnai gali būti labiau susikoncentravusi į savo vaikų išorinius pasiekimus. Tačiau Motinos Meilė koncentruojasi į pačius vaikus; kas jie yra savo vidinėje Esybėje, koncentruojasi į jų dvasines savybes, į jų individualumą. Motina labiau žiūri ne į tai, ką jos vaikai daro, ką jie pasiekia, kaip jie atrodo, lyginant su kitais.

Motina mato kiekvieno vaiko unikalumą, ir ji tiesiog žiūri į vaiką. Ir ašaros kaupiasi jai akyse, vien matant šio vaiko grožį ir unikalumą. Ir taip aš žvelgiu į kiekvieną iš jūsų. Nes matau jūsų unikalumą. Ir ašara ištrykšta man iš akių, tiesiog matant grožį, su kuriuo Dievas sukūrė kiekvieną iš jūsų. Ir jeigu manęs paprašysite, vėlgi, kaip jums tą siūlė ir Mokytojas MOR – pamėginsiu jums duoti tą viziją, kurią matau; pamėginsiu padėti jums pajausti šią meilę. Nes, mano mylimieji, Motinos Meilė gali sudeginti – gali transcenduoti ir transformuoti – visus netobulumus jūsų savivaizdyje. O transcendavę šį ankstesnį savo savivaizdį, pakelsite masinę sąmonę aukštyn.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com