Leiskite besąlyginiam Dangiškosios Motinos puoselėjimui sudeginti visus susiskaldymus

Šią vizualizaciją davė Motina Marija sekančiame diktavime.


O mano mylimieji, leiskite man pasidalinti su jumis savo besąlygine širdies meile ir užtikrinti jus, kad jums nereikia žaisti jokių žaidimų, kad taptumėte priimtini man, nes mano meilė jums yra besąlyginė, mano meilė jums yra pilna. Myliu jus tokius, kokie esate, tačiau noriu, kad išsilaisvintumėte būti VISKUO, kuo esate – net tik tuo, kuo manote esantys dabar.

Taigi, mano mylimos širdys, prašau jūsų stebėti save ir pastebėti tuos susiskaldymo elementus savo pačių sąmonėje, kurie skaldo jus pačius savyje ir skaldo jus jūsų bendravime su kitais. Noriu, kad tai pamatytumėte ir paleistumėte, paleistumėte tai į liepsną, į šviesą, kurią iškviečiate per rožinius, idant pasijustumėte tokie perkeisti ir tokie tyri, kad galėtumėte visiškai laisvai pasirinkti niekada nebegrįžti į ego žaidimą, kurį žaidėte visą savo gyvenimą.

Mano Mylimos širdys, leiskite man duoti jums vizualizaciją, kuri jums padės paleisti šiuos ego žaidimus. Nes iš tiesų, kas gi jums kliudo palikti ego žaidimus? Jums trukdo tai, kad nesijaučiate vientisi, nesijaučiate pilnatvėje, nes nesijaučiate puoselėjami. Tad aš atėjau jums pasiūlyti savo besąlyginį Dangiškosios Motinos puoselėjimą.

Noriu, kad vizualizuotumėte savo mėgstamiausią paveikslą, kuriame Kristaus kūdikis sėdi ant Motinos Marijos kelių, ant mano kelių. Ir kai pagaunate save ir pastebite, kad esate šiek tiek susiskaldę arba nerimaujantys, arba nesate harmoningoje ir ramioje sąmonės būsenoje, iš karto atsitraukite iš tos situacijos. Neleiskite jai įsibėgėti, bet atsitraukite į savo širdį ir vizualizuokite, kad esate tas Kristaus kūdikis, sėdintis ant Motinos Marijos kelių, švelniai glostomas mano rankų, idant galėtumėte pasijausti taip, kaip kūdikis Jėzus jautėsi ant mano kelių. Jauskitės visiškai apsupti Dangiškosios Motinos meilės, neturėdami jokių šio pasaulio rūpesčių, nes jaučiatės taip giliai įsisupę į besąlyginę Dievo Motinos meilę, kad jokie pasaulio rūpesčiai negali jūsų paliesti. Jie negali prasiskverbti pro gaubtą, pro vienovę – pro vienovės ratą – mano meilės, kuria jus apsupau.

Mano Mylimos širdys, leiskite sau pajausti šią meilę. Leiskite man duoti savo meilę jums, idant galėtumėte pajusti mano meilės pilnatvę ir galėtumėte iki galo priimti šią meilę. Tai yra mano vienintelis troškimas, kad paleistumėte susiskaldymus ir išvystumėte Dangiškosios Motinos meilę, kuri iš tiesų yra raktas į jūsų vienovę čia apačioje, kaip Dievo kūną Žemėje. Mes, kurie esame jūsų pakylėtieji broliai ir seserys viršuje, jau regime jus kaip Dievo kūną, susirinkusius drauge vienovėje. Ir norime, kad ir jūs pradėtumėte taip į save žiūrėti, ir tikimės, kad mums pavyks jus ištraukti iš susiskaldymų sąmonės, idant galėtumėte įžengti į vienovę, išeinančią už visų ribų, net ir už kalbos ribų, kuri nustoja buvusi kliūtimi, kai kalbate širdimi.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com