Kaip įveikti kaltės jausmą dėl padarytų klaidų

Jėzaus duotas mokymas ir vizualizacija:

Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip galėtumėte įveikti kaltės jausmą dėl bet kokios padarytos klaidos. Toliau pateiktas mokymas galioja kiekvienam žmogui ir bet kokiai klaidai.

Priimkite, kad Dievas jus myli besąlygine meile, ir kad jis jau jums atleido!

Patirti šį atleidimą jums neleidžia tai, kad nesugebate priimti Dievo atleidimo. Todėl vienintelis dalykas, kurį galėtumėte padaryti, yra priimti, kad Dievas jums atleido ir aš, Jėzus Kristus, jums atleidau.

Todėl jums teliko atleisti sau patiems.

Leiskite man aprašyti idealų scenarijų kaip reikėtų tvarkytis su klaida. Kiekvieną kartą, jums padarius netobulą pasirinkimą, visada ateis tiesos akimirka. Būkite budrūs ir pripažinkite, kad padarėte klaidą, ir tuomet siekite įgyti geriausią įmanomą supratimą, kaip ir kodėl tai buvo klaida. Išmokite permatyti už klaidos slypinti žaltišką melą. Tuomet nuspręskite nebekartoti šios klaidos. Idealiausiu atveju, turėtumėte nuspręsti palikti sąmonę, melą, kurie privertė jus padaryti šią klaidą.

Kai tai padarysite, kiekviena jūsų padaryta klaida taps laipteliu aukštyn, priartinančiu jus prie Kristaus sąmonės. Būtent to Dievas jums ir nori. Būtent to noriu jums aš.

Suprantu, kad dauguma žmonių nusileido į žemesnę sąmonės būseną ir jiems reikia eiti laipsnišku keliu, kuris juos atvestų prie pilnos Kristaus sąmonės. Todėl labai trokštu, kad žmonės priimtų tinkamą požiūrį, kuomet kiekviena jų padaryta klaida atvestų juos arčiau prie Kristaus sąmonės. Ir tuomet galėsite tik laimėti, ir tamsos jėgos neturės už ko jumyse užsikabinti. Šio pasaulio princas ateis ir nieko jumyse neras.

Tiek daug žmonių neteisingai suprato šį mano pasakymą. Tai nereiškia, kad turite būti tobuli ar kad turite būti pasiekę pilną Kristaus sąmonę, idant velnias nieko jumyse nerastų. Tai reiškia, kad jums reikia priimti požiūrį, jog esate pasiryžę pasimokyti iš savo klaidų ir palikti žaltišką melą, žemesniąją sąmonę, kuri yra visų jūsų klaidų šaltinis.

Esate pasirengę pripažinti savo klaidas, nejausdami kaltės dėl padarytos klaidos. Tiesiog pasimokote iš klaidos ir iš karto palypėjate aukštyn savo dvasiniame kelyje. Leidžiate daliai savo žmogiškojo aš mirti kiekvieną dieną, kaip sakė Paulius. Nusimetate senąjį žmogų, dualistinį protą, ir apsivelkate Kristaus protą. Kai turėsite šį požiūrį, velnias nieko jumyse neras, kuo pasinaudojęs galėtų priversti jus padaryti klaidą ar jus suklaidinti. Gali būti, kad vis dar savyje tebeturėsite žaltiškų įsitikinimų, kurie jus vers daryti klaidas, tačiau šios klaidos bus tapusios laiptais į progresą.

Kai būsite permatę ir palikę šį melą, žinosite, kad tą pačią akimirką Dievas jums jau atleido už šią klaidą. Šis supratimas atves jus prie sekančio žingsnio, kuomet jums reikia sąmoningai nuspręsti priimti Dievo atleidimą ir tiesiog judėti pirmyn, nestabdant savęs sunkia kaltės našta.

Kai būsite perėję šią vidinę transformaciją, jums tuomet reikės pripažinti, kad tam tikros klaidos turi pasekmes, išeinančias už jūsų psichikos ribų. Jeigu klaidos paveikė kitas gyvybės dalis, jūs būsite susikūrę karmą iškreiptos energijos pavidalu. Kad galėtumėte iš tiesų išsilaisvinti nuo klaidos, jūsų veiksmų pasekmės privalo būti neutralizuotos.

Kaip mėginau paaiškinti, nėra jokios būtinybės jausti kaltę, kai esate palikę sąmonę, žaltišką melą, kurie jus privertė šią klaidą padaryti. Kai būsite tai padarę, jums reikia leisti sau pajausti laisvę nuo kaltės. Jeigu nesijaučiate laisvi nuo kaltės jausmo, tai rodo, kad esate puolami tamsos jėgų, kurios projektuoja šią kaltę į jūsų protą ir emocinį kūną. Jeigu išstudijuosite mano mokymą apie materialios visatos lygmenis, pamatysite kad žmonijos emociniame kūne egzistuoja daug iškrypimų. Todėl tamsos jėgoms yra labai lengva naudotis jūsų klaidomis, projektuojant kaltės jausmus į jūsų emocinį kūną.

Mano patarimas jums, ir visiems kitiems klaidą padariusiems žmonėms, iš kurios, jų manymu, neįmanoma ištrūkti, yra pamąstyti apie mano čia išsakytus dalykus. Noriu jus labai stipriai paraginti naudotis dvasinės apsaugos įrankiais, paprašant, kad jūsų protas ir emocinis kūnas būtų užsklęsti nuo visų tamsos jėgų ir nuo jų projektuojamų kaltės jausmo, baimės ir kitų negatyvių emocijų. Noriu jums patarti naudotis mano šaukiniu šių tamsos jėgų teismui, ir turėtumėte paprašyti Arkangelo Mykolo surakinti ir sudeginti jus asmeniškai puolančias tamsos jėgas. Taip pat norėčiau jums patarti naudotis violetine liepsna, kurios pagalba galite sudeginti karmą ir visą iškreiptą energiją, kurią sugeneravo jūsų padaryta klaida.

Ir galiausiai, noriu jums patarti naudotis vidinio susiderinimo pratimu, idant įgytumėte gilesnį supratimą apie žaltišką melą, kuris jus privertė šią klaidą padaryti. Taip pat galite naudotis šiuo pratimu, kad atiduotumėte savo kaltės jausmą man. Tiesiog vizualizuokite, kad įžengiate į sodą ir atsisėdate priešais mane. Tuomet vizualizuokite, kad paimate savo kaltės jausmą, arba kitas negatyvias emocijas, ir suspaudžiate jas į mažą kamuoliuką. Dabar vizualizuokite, kad paimate šį kamuoliuką ir įmetate jį į mano Šventąją Širdį, kurioje jį akimirksniu sudegina mano besąlyginė ir begalinė meilė. Kartokite šį pratimą kiekvieną dieną, kol pajusite išsilaisvinę nuo kaltės jausmo.

Taip pat galiu jus užtikrinti, kad Motinos Marijos Atleidimo rožinis ir Išsilaisvinimo nuo praeities rožinis yra efektyvus būdas karmai subalansuoti ir negatyviai energijai transformuoti, taip pat ir kaltės energijai transformuoti.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com