Aštuoniukės tėkmės tarp jūsų aukštesniosios ir žemesniosios esybių vizualizacija

(Buvimas čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje)

Šią vizualizaciją perdavė Motina Marija sekančiame diktavime.


Mano Mylimieji, kaip atlygį už jūsų tarnystę, kurią atlikote kalbėdami keletą pastarųjų invokacijų, atėjau padovanoti jums dar vieną invokaciją, kuri gali sustiprinti jūsų Gyvenimo Upės pojūtį ir padėti pasinerti į vienovės su visa gyvybę tėkmę. Tai yra Amžinosios Tėkmės invokacija. Tai yra trumpa invokacija. Ir nors galite sukalbėti ją daugiau nei kartą, noriu paraginti iš pradžių sukalbėti ją tik po kartą vienu prisėdimu – galbūt sukalbant ją keletą kartų per dieną. Noriu, kad kalbėtumėte šią invokaciją lėtai, medituodami jos žodžius ir vizualizuodami aštuonetu tekantį srautą tarp savo AŠ ESU Esaties ir savo žemesniosios esybės, ir vizualizuotumėte, kaip jūsų AŠ ESU Esaties šviesa, šviesa, kuri iš tiesų yra jūsų Dievo Liepsna, teka šia aštuoniuke ir nušviečia jūsų žemesniąją esybę.

Noriu, kad vizualizuotumėte, kad, kai tekėjimas pasiekia žemiausią aštuoniukės tašką, jis yra išspinduliuojamas į pasaulį aplink jus, nes jis sukuria saulę, saulę, kurią maitina jūsų Dievo Liepsna viršuje. Ir todėl, kai ši saulė yra įkūnijama jūsų žemesniojoje esybėje, dalis šios saulės šviesos dabar teka atgal į viršų, uždarydama aštuoniukės tekėjimo ratą. Nes iš tiesų, tik nesavanaudiškai duodami visai gyvybei, dauginate savo talentus ir uždarote aštuoniukės tekėjimo ratą, ir tuomet Dievas gali padauginti tai, ką padauginote jūs ir duoti jums dar daugiau.

Daugelis iš jūsų padarėte didelį progresą kelyje, tačiau dar neuždarėte aštuoniukės tekėjimo rato, nes dar nepasiekėte to taško, kuriame imtumėte nesavanaudiškai duoti visai gyvybei. Tad tikiuosi, jog galėsite vizualizuoti šį aštuoniukės tekėjimą ir pasinaudosite šia invokacija, kad uždarytumėte šį aštuoniukės tekėjimo ratą, iš tiesų būdami čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje, nes tai yra raktas į tapimą daugiau.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com