Susiderinimo su Dangiškąja Motina dovana

Motina Marija, 2003 m. lapkričio 27 d. Šis įrankis buvo perduotas sekančiame diktavime.

Paskirkite man keletą minučių kiekvieną dieną

Jeigu susitelksite savo širdin nors kelioms akimirkoms kiekvieną dieną ir sutelksite savo dėmesį į mano tyrą širdį, apglėbsiu jus didžiule savo Dangiškosios Motinos meile ir šviesa. Ir duosiu jums Dangiškosios Motinos, žinančios viską, kas vyksta šioje Žemėje, taip pat ir tai, kas paslėpta nuo paviršinės žmogiškų būtybių sąmonės, išmintį ir tiesą.

Neatėjau  tuščiomis. Atėjau su pažadu, kad jei naudositės mano Sūnaus šioje svetainėje duotais įrankiais, ypač susiderinimo su vidiniu Kristaus AŠ įrankiu, tuomet iš tiesų jums pasakysiu, ką turite žinoti, idant galėtumėte apsaugoti save ir savo mylimuosius nuo bet kokių katastrofų, kurios gali ateiti į šią Žemę. Naudokitės šiuo pratimu kiekvieną dieną, eikite į sodą ir paprašykite manęs, Palaimintosios Motinos, ateiti ir pasėdėti su kartu su jumis. Jeigu uoliai tai darysite ir atversite savo širdį mano Buvimui, tuomet ateisiu ir būsiu su jumis. Ir per jūsų Kristaus AŠ perduosiu jums savo meilę, savo paguodą ir parodysiu dieviškąją kryptį jūsų ir tų, kuriuos mylite, saugumui.

Išmėginkite mane šiandien, ir patirsite Dangiškosios Motinos, kuri jūsų niekada nepaliko ir niekada nepaliks, tikrovę ir ištikimybę. Užsklendžiu jus savo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, kuris šią dieną pakilo į naują kosminės sąmonės lygį.

Amen. Ir ramybė Motinos Šviesoje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com