Naktinis lankymasis dvasiniuose ašramuose

(Tai yra ištrauka iš knygos Mistinis Jėzaus Mokymas.)

Jėzus: Noriu, kad žinotumėte, jog daugelis pakylėtųjų mokytojų virš Žemės turi dvasinius ašramus. Šie ašramai nėra fiziniai pastatai, jie egzistuoja dvasinėje karalijoje. Ašramai yra dvasiniai mokymo centrai, ir jūs galite keliauti į šiuos centrus, kol jūsų fizinis kūnas miega. Jūsų sąmoningasis AŠ ten gali gauti instrukcijas, kurias dažnai prisiminsite pabudę ar dienos bėgyje.

Galiu jus užtikrinti, jog jau esate keliavę po tokius centrus (antraip negalėtumėte priimti šios knygos). Tačiau galite pradėti lankytis juose dažniau, jei prieš eidami miegoti tyliai sukalbėsite šią invokaciją:

Gyvojo Dievo vardu, šaukiu Jėzaus Kristaus angelus palydėti mano energetinį kūną į dvasinį ašramą, kuriame Jėzus norėtų, kad apsilankyčiau. Šaukiu Arkangelo Mykolo angelus apsaugoti mano sielą ir fizinį kūną ir padėti saugiai sugrįžti į savo kūną. Meldžiu savo mylimą Kristaus AŠ padėti man prisiminti instrukcijas, kurias gausiu, ir išmintingai jomis pasinaudoti. Priimu, jog tai dabar atlikta pilna galia. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com