Motinos Marijos dovana nesubalansuotiems troškimams paleisti – visų turėtų ir neturėtų, – neleidžiantiems mums turėti tikro įžvalgumo

Motina Marija 2008 m. birželio 27 d. Šis įrankis buvo perduotas sekančiame diktavime.


Mano dovana

Atsidėkodama už jūsų dėmesį, už jūsų fizinį ir dvasinį buvimą, duosiu jums dovaną – galimybę susiderinti su mano širdimi, kuomet galėsite paprašyti manęs, pagal savo pasiryžimą ir norą, apglėbti jus savo besąlygine meile. Idant galėtumėte pajausti tą besąlyginę meilę, leisdami jai išlaisvinti jus nuo visos tos sąmonės, kurioje norite kitus versti arba norite priversti save gyventi pagal kažkokį įvaizdį, grįstą žodžiais „turėtų“ arba „neturėtų,“ kuris buvo sukurtas dualizmo meistrų, apgaulės meistrų. Tad prašau jūsų paleisti groti meditacinę muziką, jums susiderinant su mano širdimi ir mano besąlygine meile.

Paprašiau šio pasiuntinio laikyti savo rankas iškeltas, kad galėtumėte turėti vaizdą, jog spinduliuoju savo besąlyginę meilę per jo rankas, jeigu jums reikalingas fizinis vaizdinys. Tačiau tikiuosi, kad žinote, jog besąlyginė meilė yra visur, ir todėl jai nereikalingas konkretus indas, per kurį galėtų spinduliuoti, nes ji gali būti spinduliuojama iš jūsų vidaus, iš jūsų esybės vidaus, iš jūsų esybės ląstelių ir atomų. Nes iš tiesų, besąlyginė meilė nežino jokių sąlygų, tad kaip galėtų egzistuoti sąlygos, kurios užtvertų kelią besąlyginei meilei? [Groja Šuberto Ave Marija]

Taigi, mano mylimieji, jums gavus šios dovanos Alfa dalį, dabar prašau jūsų suvokti, kad besąlyginė meilė nori tekėti ir kelti aukštyn visą gyvybę. Tad prašau jūsų vizualizuoti, kad esate atviros durys, kad esate, taip sakant, besąlyginės meilės iš Aukščiau transformatoriai, ir spinduliuojate ją į šią Žemę, žmonėms arba sąlygoms, arba tikslams, kurie yra brangūs jūsų širdžiai, siekdami iškelti juos aukštyn pagal laisvos valios mokymus, kuriuos jums daviau. Tad prašau jūsų paleisti groti dar vieną muzikinį kūrinį, ir prašau jūsų vizualizuoti, kad besąlyginė meilė ne tik teka į jus, bet taip pat teka ir per jus. Ir todėl visa jūsų esybė, kiekviena jūsų esybės ląstelė ir atomas vibruoja ta besąlygine meile ir spinduliuoja ją į tą vietą, kurios kėlimą aukštyn vizualizuojate šios besąlyginės meilės pagalba. [Groja Un Bel Di (iš Madam Drugelis)]

Ir taip, mano mylimieji, mano dėkingumas. Ir užsklendžiu jus Dangiškosios Motinos Liepsnoje, Besąlyginės Meilės Liepsnoje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com